eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Namdalseid kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2008 02 07 20080207 07.02.2008 10:00 Sjøåsen Hotell Namdalseid kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS32008 PS 3/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kV ledning Namsos-Roan.
0 PS52008 PS 5/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring -Sørheimutvalget - Inntektssystemet for kommunene
0 PS42008 PS 4/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forhåndsmeldinger av 6 vindkraftverk og nettilknytning i Namdalseid. Uttalelse.
0 PS82008 PS 8/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 2 boenheter til brukere ned særskilte behov - Godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag
0 PS92008 PS 9/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Normering av legetjenester i sykeheim, Namdalseid kommune
0 PS102008 PS 10/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rammeavtale mellom Den norske veterinærforening (DNV) og KS om klinisk veterinærvakt og samarbeidsavtale om organisering av kommunale oppgaver med drift av veterinærvakt.
0 PS22008 PS 2/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Salg av utbyggingområde Strandsonen for fritidsbebyggelse på Statland
0 PS12008 PS 1/2008 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS122008 PS 12/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Melding om vedtak etter kommunelovens § 13: Vedrørende utbygging av vann- og avløpsanlegg på Statland m.v.
0 PS72008 PS 7/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan Mork I, gnr 178 bnr 1 i Namdalseid. 4. gangs behandling.
0 PS62008 PS 6/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringsuttalelse - Nasjonal Transportplan 2010 - 2019 og Fylkesveiplan 2010-2013
0 PS112008 PS 11/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tiltak for økt inbyggertall, oppnevning av AD-hoc-komite og mandat
0 RS12008 RS 1/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klage på skoleskyss videregående skole
0 RS22008 RS 2/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Underskrevet husleiekontrakt - ungdomsklubben Statland
0 RS32008 RS 3/2008 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Justering av veiledende satser for livsopphold i Namdalseid kommune
Versjon:5.2.00