eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Namdalseid kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2008 06 12 20080612 12.06.2008 10:00 Samfunnshuset Lissalen Namdalseid kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS442008 PS 44/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Godkjenning av prosjekt og tilleggsbevilgning - Statland skole og Stjerten barnehage
0 PS452008 PS 45/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Etablering av ordning med kommunal bostøtte
0 PS472008 PS 47/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Investeringsregnskap - prosjekt 3023, pasientsignalanlegg, Namdalseid helsetun
0 PS482008 PS 48/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tiltak for økt innbyggertall - Ad-hoc-komiteens rapport
0 PS432008 PS 43/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 2 boenheter til brukere med særskilte behov - justering av investeringsbudsjett
0 PS422008 PS 42/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Regnskapsrapport 1. tertial 2008 med justering av årsbudsjett
0 PS462008 PS 46/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vann- og avløpsledning øvre Langvika - sluttregnskap
0 PS582008 PS 58/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Stortingsvalget og sametingsvalget 2009 - fastsetting av valgdag
0 PS512008 PS 51/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om forlengelse av forsøk med felles miljø- og landbruksforvaltning og felles barneverntjeneste i Midtre Namdal
0 PS402008 PS 40/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsregnskap 2007 Namdalseid kommune
0 PS412008 PS 41/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding 2007 Namdalseid kommune
0 PS362008 PS 36/2008 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS562008 PS 56/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll KomRev Trøndelag IKS - utvidelse av selskapet og korrigering av selskapsavtalen
0 PS522008 PS 52/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kollektivtransport i distriktene - utalelse fra Namdalseid kommune
0 PS542008 PS 54/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Selskapskontroll 2007 - Midtre Namdal Avfalsselskap IKS
0 PS552008 PS 55/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kontrollrapport 2007 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Namdalseid kommune
0 PS572008 PS 57/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2008 - 2011
0 PS372008 PS 37/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Lokalavis for Verran og Namdalseid
0 PS532008 PS 53/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding og regnskap for 2007 - Namdalseid Fjellstyre
0 PS492008 PS 49/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppnevning av komite og referansegruppe til forstudie flerbrukshall
0 PS502008 PS 50/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan for sikringstiltak mot erosjon og ras i Austerelva. Uttalelse.
0 PS392008 PS 39/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Uttalelse til søknad om konsesjon etter vannressursloven - Statlandvassdraget
0 RS112008 RS 11/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Uttalelse fra reindriftsforvaltningen N-Trøndelag
0 RS122008 RS 12/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen: Kraftlednings- og vindkraftverkprosjekter ...
0 RS92008 RS 9/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte i faglig råd PPT for Namsosregionen den 22.04.08
0 RS102008 RS 10/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedrørende krav om tilbakekjøp av verftsbygninger på Statland
Versjon:5.2.00