eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Namdalseid kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2008 12 18 20081218 18.12.2008 10:00 Samfunnshuset Lissalen Namdalseid kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS892008 PS 89/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan 2009
0 PS812008 PS 81/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Betalingssatser, gebyr og avgifter for 2009 - betalingsregulativ for kommunale tjenester
0 PS882008 PS 88/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utredning av fremtidige behov og løsninger for institusjonsplasser og andre botilbud
0 PS822008 PS 82/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjett 2009 og økonomiplan 2009 - 2012
0 PS852008 PS 85/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan for Vangsmoen - 3. gangs behandling
0 PS802008 PS 80/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjett 2009 for samarbeidsordningene i MNR
0 PS832008 PS 83/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Veiprosjektet RV17 Steinkjer - Namsos og RV 720 Strømnestangen - Malm
0 PS872008 PS 87/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Veiledende satser for livsopphold i Namdalseid kommune
0 PS902008 PS 90/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettenring driftsbudsjett 2008 og investeringsbudsjett 2008
0 PS862008 PS 86/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til vegløsning Langvika - Sagvika
0 PS792008 PS 79/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prioritering av tiltak for å øke bokvaliteten i Namdalseid sentrum
0 PS842008 PS 84/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om forsøk, grunnavtale og forsøksforskrift for Midtre Namdal Regionstyre
0 PS762008 PS 76/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Status og prioriterte utviklingstiltak for barneverntjenesten i MNR
0 PS752008 PS 75/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunal støtte til kjøp av melkekvoter i MNR
0 PS772008 PS 77/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidert handlingsprogram for idrett og friluftsliv 2009
0 PS782008 PS 78/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Handlingsplan for trafikksikkerhet i Namdalseid kommune 2009-2012
Versjon:5.2.00