eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Overhalla kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 12 17 20191217 17.12.2019 09:00 Adm.bygg Kommunestyresalen Overhalla kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS862019 PS 86/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Museet Midt IKS - Revidert selskapsavtale gjeldende fra 1.1.2020
0 PS952019 PS 95/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vannregionutvalget i Trøndelag (VRU) - Oppnevning av representant og vararepresentant
0 PS912019 PS 91/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representanter til årsmøte 2019-2023 - Revisjon Midt-Norge SA
0 PS922019 PS 92/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av medlem og varamedlem til beredskapsstyret i Namdal IUA for perioden 2019-2023
0 PS852019 PS 85/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Marit Haugum Mo - Søknad om permisjon fra verv som kommunestyrerepresentant
0 PS992019 PS 99/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomiplan 2020-2023
0 PS832019 PS 83/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Helsemessig og sosial beredskapsplan 2020-2024
0 PS892019 PS 89/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Spillemidler 2020 i Overhalla kommune
0 PS842019 PS 84/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forsøk med skolemåltid i Overhalla. Forberedende politisk behandling.
0 PS902019 PS 90/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd vedr. eiendomsskatt for perioden 2019-2023
0 PS1002019 PS 100/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan for 1. halvår 2020
0 PS872019 PS 87/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Midtre Namdal Avfallsselskap IKS - Selskapsavtale mm.
0 PS1012019 PS 101/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan for Skiljåsaunet boligfelt - Sluttbehandling
0 PS1022019 PS 102/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringsuttalelse - NOU 2019:16 - skattelegging av vannkraftverk
0 PS932019 PS 93/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av trafikksikkerhetsutvalg for perioden 2019-2023
0 PS942019 PS 94/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av medlemmer til kvalitetsvurderingsutvalg for grunnskolene i Overhalla
0 PS962019 PS 96/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av tilflyttingsnemd for perioden 2019-2023
0 PS972019 PS 97/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av barn- og unges representant i forbindelse med plan- og utbyggingssaker for perioden 2019-2023
0 PS982019 PS 98/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsbudsjett 2020
0 PS882019 PS 88/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avklaringer omkring rentekompensasjonsmidler fra Husbanken til orgel i Ranemkirke
Versjon:5.2.00