eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Namsos kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 12 19 20191219 19.12.2019 09:00 Namsos samfunnshus Kommunestyresalen Namsos kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS842019 PS 84/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Parkeringsavgifter i Namsos 2020
0 PS722019 PS 72/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Administrativ vertskommuneavtale om samarbeid innen brann og redning med Flatanger kommune
0 PS772019 PS 77/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dagtilbud til personer med demens
0 PS882019 PS 88/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunale gebyrer vann, avløp, renovasjon og slam 2020
0 PS832019 PS 83/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kleppen Idrettspark - Leiepriser 2020
0 PS892019 PS 89/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Skatteoppkrever - marginavsetning Namsos kommune 2020
0 PS822019 PS 82/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oasen svømme- og miljøsenter - billetter- og leiepriser i 2020
0 PS762019 PS 76/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Finansiering av reguleringsplanprosess som oppfølging av stedsutviklingsplan
0 PS702019 PS 70/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tjenestebeskrivelser - Helse og velferd
0 PS482019 PS 48/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klagenemnd for eiendomsskatt - valg av medlemmer og varamedlemmer 2020-2023
0 PS462019 PS 46/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utvalg for navnsetting på veg og adresse - valg av medlemmer og varamedlemmer 2020-2023
0 PS492019 PS 49/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Samarbeidsutvalg for skolene - valg av kommunens representanter 2020-2023
0 PS592019 PS 59/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Iver Hansens legat - valg av medlemmer og varamedlemmer for 2020-2023
0 PS552019 PS 55/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Andreas Jensens legat - valg av medlem for perioden 2020-2025
0 PS712019 PS 71/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bosetting av flyktninger i 2020
0 PS472019 PS 47/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt - valg av medlemmer og varamedlemmer 2020-2023
0 PS532019 PS 53/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Namsos fjellstyre - valg av medlemmer og varamedlemmer 2020-2023
0 PS522019 PS 52/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Namdalseid fjellstyre - valg av medlemmer og varamedlemmer 2020-2023
0 PS562019 PS 56/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Wenche Elisabeth Johansens minne - valg av medlemmer for perioden 2020-2023
0 PS512019 PS 51/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av medlem til styringsgruppa for Kystsoneplan Namdal for 2020
0 PS642019 PS 64/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Livsfasepolitikk i Namsos kommune fra 01.01.2020
0 PS452019 PS 45/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utvalg for klagesaker - valg av medlemmer og varamedlemmer 2020-2023
0 PS502019 PS 50/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Samarbeidsutvalg for barnehagene - valg av kommunens representanter 2020-2023
0 PS602019 PS 60/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Legatstyret i Klinga - valg av medlemmer 2020-2023
0 PS582019 PS 58/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Peter Øiens legat - valg av medlem for perioden 2019-2025
0 PS542019 PS 54/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bykomite for 17. mai i Namsos - valg av medlemmer 2020-2021
0 PS572019 PS 57/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Margrethe Hustads legat - valg av medlem for perioden 2020-2026
0 PS902019 PS 90/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eiendomsskattevedtak 2020 for Namsos kommune
0 PS922019 PS 92/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Handlingsprogram med økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020
0 PS612019 PS 61/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reisereglement for Namsos kommune fra 01.01.2020
0 PS652019 PS 65/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Etiske retningslinjer for Namsos kommune fra 01.01.2020
0 PS662019 PS 66/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Museet Midt IKS - Ny selskapsavtale fra 1.1.2020
0 PS912019 PS 91/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjett for kontroll og tilsyn 2020
0 PS802019 PS 80/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Betalingssatser og tilskudd på kulturområdet 2020
0 PS812019 PS 81/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Betalingssatser Namsos kommunale kulturskole skoleåret 2020/2021
0 PS742019 PS 74/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomireglement for Namsos kommune
0 PS692019 PS 69/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedtekter for barnehagene f.o.m. 01.01.20
0 PS672019 PS 67/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Jubileumsprogram Namsos by 175 år
0 PS752019 PS 75/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomisk kompensasjon ved grensejustering mellom Nærøy og Fosnes kommune (fra 1.1.2020 nye Namsos kommune)
0 PS732019 PS 73/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Brannordning Namsos og Flatanger kommuner
0 PS852019 PS 85/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Feie- og tilsynsavgift 2020
0 PS682019 PS 68/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunal vigselsordning i Namsos kommune 2020-2023
0 PS872019 PS 87/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyrregulativ etter matrikkelloven for 2020
0 PS862019 PS 86/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven for 2020
0 PS782019 PS 78/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Egenbetalingssatser Helse og omsorgstjenester 2020
0 PS632019 PS 63/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fleksitidsreglement for Namsos kommune fra 01.01.2020
0 PS792019 PS 79/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Godtgjøring i støttekontaktordningen i Namsos kommune fra 01.01.2020
0 PS622019 PS 62/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Permisjonsreglement for Namsos kommune fra 01.01.2020
0 RS22019 RS 2/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kontrollutvalgets årsplan for 2020
Versjon:5.2.00