eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Namsos formannskap Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 12 03 20191203 03.12.2019 10:30 Namsos samfunnshus Formannskapssalen Namsos formannskap
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS392019 PS 39/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Parkeringsavgifter i Namsos 2020
0 PS272019 PS 27/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Administrativ vertskommuneavtale om samarbeid innen brann og redning med Flatanger kommune
0 PS322019 PS 32/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dagtilbud til personer med demens
0 PS432019 PS 43/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunale gebyrer vann, avløp, renovasjon og slam 2020
0 PS382019 PS 38/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kleppen Idrettspark - Leiepriser 2020
0 PS442019 PS 44/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Skatteoppkrever - marginavsetning Namsos kommune 2020
0 PS372019 PS 37/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oasen svømme- og miljøsenter - billetter- og leiepriser i 2020
0 PS312019 PS 31/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Finansiering av reguleringsplanprosess som oppfølging av stedsutviklingsplan
0 PS252019 PS 25/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tjenestebeskrivelser - Helse og velferd
0 PS262019 PS 26/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bosetting av flyktninger i 2020
0 PS192019 PS 19/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Livsfasepolitikk i Namsos kommune fra 01.01.2020
0 PS292019 PS 29/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomireglement for Namsos kommune
0 PS472019 PS 47/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Handlingsprogram med økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020
0 PS162019 PS 16/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reisereglement for Namsos kommune fra 01.01.2020
0 PS202019 PS 20/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Etiske retningslinjer for Namsos kommune fra 01.01.2020
0 PS212019 PS 21/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Museet Midt IKS - Ny selskapsavtale fra 1.1.2020
0 PS462019 PS 46/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjett for kontroll og tilsyn 2020
0 PS352019 PS 35/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Betalingssatser og tilskudd på kulturområdet 2020
0 PS362019 PS 36/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Betalingssatser Namsos kommunale kulturskole skoleåret 2020/2021
0 PS452019 PS 45/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eiendomsskattevedtak 2020 for Namsos kommune
0 PS242019 PS 24/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedtekter for barnehagene f.o.m. 01.01.20
0 PS222019 PS 22/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Jubileumsprogram Namsos by 175 år
0 PS302019 PS 30/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomisk kompensasjon ved grensejustering mellom Nærøy og Fosnes kommune (fra 1.1.2020 nye Namsos kommune)
0 PS282019 PS 28/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Brannordning Namsos og Flatanger kommuner
0 PS402019 PS 40/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Feie- og tilsynsavgift 2020
0 PS232019 PS 23/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunal vigselsordning i Namsos kommune 2020-2023
0 PS422019 PS 42/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyrregulativ etter matrikkelloven for 2020
0 PS412019 PS 41/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven for 2020
0 PS332019 PS 33/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Egenbetalingssatser Helse og omsorgstjenester 2020
0 PS182019 PS 18/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fleksitidsreglement for Namsos kommune fra 01.01.2020
0 PS342019 PS 34/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Godtgjøring i støttekontaktordningen i Namsos kommune fra 01.01.2020
0 PS172019 PS 17/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Permisjonsreglement for Namsos kommune fra 01.01.2020
Versjon:5.2.00