eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Namdalseid kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 11 29 20191129 29.11.2019 18:00 Namdalseid samfunnshus Lissalen Namdalseid kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS222019 PS 22/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Adressering i Namdalseid kommune - endring av vedtatte vegnavn
0 PS242019 PS 24/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Uttreden av Brannvesenet Midt IKS - godkjenning av avtale
0 PS232019 PS 23/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Salg av dypvannskai Nord-Statland
0 PS212019 PS 21/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS262019 PS 26/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Investeringsbudsjett 2019, justeringer og nye bevilgninger
0 PS272019 PS 27/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Godkjenning av kontrollutvalgets årsrapport
0 PS252019 PS 25/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Regnskapsrapport 2. tertial 2019 med justering av årsbudsjettet
0 PS282019 PS 28/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rapport selskapskontroll Midtre Namdal Avfallsselskap
0 RS272019 RS 27/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak - Særutskrift Namdal Rehabilitering IKS, eierskap, organisering og betalingsmodell
0 RS282019 RS 28/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat styremøte 28.8.19 - Brannvesenet Midt IKS
0 RS292019 RS 29/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kopi av brev til KMD vedr sluttrapportering skjønnsmidler undersjøisk ras og flodbølge på Statland
0 RS252019 RS 25/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll Namdal regionråd 04.11.19
0 RS262019 RS 26/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll Namdalstinget 04.11.19
0 RS242019 RS 24/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Sluttrapportering skjønnsmidler undersjøisk ras og flodbølge på Statland - Namdalseid kommune
Versjon:5.2.00