eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2008 04 23 20080423 23.04.2008 14:00 Miljøbygget Sal I Flatanger Kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS232008 PS 23/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll MNR - Endret reglement for godtgjørelse til folkevalgte
0 PS212008 PS 21/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding 2007
0 PS282008 PS 28/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Stig Wibstad - Søknad om konsesjon på ideell andel av gnr 13 bnr 6 Vollan, samt gnr 13 bnr 31 og 32 og gnr 14 bnr 8.
0 PS262008 PS 26/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kontrollutvalgets årsrapport 2007 til kommunestyret
0 PS272008 PS 27/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Åge Elden - Søknad om fritak fra boplikt på gnr 22 bnr 4 - Haustlandet
0 PS222008 PS 22/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av meddommere, utvalg av jordskiftemenn, lagrettemedlemmer
0 PS202008 PS 20/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak fra politiske verv
0 PS192008 PS 19/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Salg av Ellingråsa fyr
0 PS182008 PS 18/2008 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS252008 PS 25/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om alminnelig skjenkebevilling.
0 PS242008 PS 24/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om serveringsbevilling - Landgangen Kafe'.
0 PS322008 PS 32/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utvorda grendehus - godkjennelse av forprosjekt om rehabilitering og tilbygg
0 PS292008 PS 29/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bjørn Arve Kløvvik - Søknad om konsesjon på gnr 13 bnr 9, Eian.
0 PS302008 PS 30/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan for Vassmoen - gnr. 13 bnr. 35 - Brigt Olav Lauvsnes. Klage på HU-NMT sitt vedtak i sak 123/07.
0 PS312008 PS 31/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan Gladsøya - Revidering av plan, 2. gangs behandling
0 RS62008 RS 6/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsregnskap 2007, skatteoppkreverfunksjonen i Flatanger kommune.
0 RS32008 RS 3/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Konstituering av rådmann i Flatanger kommune fra 01.04.2008 - frem til ny rådmann tiltrer
0 RS52008 RS 5/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kontrollrapport 2007 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Flatanger kommune
0 RS42008 RS 4/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rapport etter gjennomført selskapskontroll vedr. Midtre Namdal Avfallsselskap IKS
Versjon:5.2.00