eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2008 09 17 20080917 17.09.2008 14:00 Miljøbygget Sal I Flatanger Kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS612008 PS 61/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Supleringsvalg. Ny meddommer
0 PS692008 PS 69/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Låneopptak/Dekning av tidl års udekket finansiering
0 PS712008 PS 71/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettendringer 2008
0 PS622008 PS 62/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan for gjenomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2008 - 2011
0 PS602008 PS 60/2008 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS702008 PS 70/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport nr 2 - 2008
0 PS632008 PS 63/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote i Flatanger kommune
0 PS642008 PS 64/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Invitasjon til tegning av aksjer i Namdalshagen AS
0 PS662008 PS 66/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan for Kjærsundet - Ny 2. gangs behandling etter mekling.
0 PS672008 PS 67/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Laukvika gnr 30 bnr 1 - Reguleringsplan for Sula hyttefelt - 2.gangsbehandling
0 PS682008 PS 68/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak for bo og driveplikt på gnr 7 bnr 1 - Feøya.
0 PS652008 PS 65/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Regulering festeavgifter - Økonomisk kompensasjon
0 RS82008 RS 8/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Sluttoppgjør Front prosjektet
0 RS92008 RS 9/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut KLP - tilbakeføring av overskudd.
0 RS102008 RS 10/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendelse av møteprotokoll og saker fra representantskapsmøte 25.06.2008
Versjon:5.2.00