eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2008 12 17 20081217 17.12.2008 14:00 Miljøbygget Sal I Flatanger Kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS882008 PS 88/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prosjekt "Vegvalg i landbruket" - Disponering av overskudd.
0 PS922008 PS 92/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utvorda skole/grendehus - antagelse av anbud
0 PS832008 PS 83/2008 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS1012008 PS 101/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyr for arbeid etter forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg 2009
0 PS1002008 PS 100/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Renovasjonsavgift 2009
0 PS912008 PS 91/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan Lauvsneselva - oppstart av omregulering planarbeid/endring veg
0 PS972008 PS 97/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Behandlingsgebyr for næring, miljø og teknisk - 2009
0 PS942008 PS 94/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomiplan 2009-2012
0 PS862008 PS 86/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sammensetning av arbeidsgiverrepresentanter i Arbeidsmiljøutvalg
0 PS842008 PS 84/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan for Flatanger formannskap, 2009
0 PS852008 PS 85/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan for Flatanger kommunestyre, 2009
0 PS932008 PS 93/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunebudsjett for Flatanger, 2009
0 PS952008 PS 95/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fastsettelse av egenbetaling for Pleie- og omsorgstjenesten i 2009
0 PS902008 PS 90/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Framtidig organisering av fysioterapitjenesten i Flatanger kommune
0 PS892008 PS 89/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avslutning av eksisterende vedtekter for samarbeidsordninger i Midtre Namdal - kommuner f.o.m 1.3.2009
0 PS872008 PS 87/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tildelte skjønnsmidler 2008 - Nord-Trøndelag Disponering av midler
0 PS1032008 PS 103/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Feieavgift 2009
0 PS1022008 PS 102/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kloakkavgift 2009
0 PS982008 PS 98/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppmålingsgebyr 2009
0 PS1042008 PS 104/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyrregulativ planlegging landbrukssaker
0 PS992008 PS 99/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Renovasjonsavgift for fritidsboliger
0 PS962008 PS 96/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fastsetting av satser for brukerbetaling 2009 - barnehager, SFO og musikk- og kulturskole
0 RS192008 RS 19/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversikt over kontrollutvalgets møter i 2008
0 RS202008 RS 20/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Statsbudsjettet 2009 - orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg
0 RS172008 RS 17/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Representantskapet Namdal Rehabilitering - Høylandet/drift og eiendom - protokoll fra møte 22.10.
0 RS182008 RS 18/2008 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut KS' folkevalgtprogram - tilbud om folkevalgtdag
Versjon:5.2.00