eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Namdalseid kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2009 03 12 20090312 12.03.2009 10:00 Samfunnshuset Lissalen Namdalseid kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS142009 PS 14/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utredning om opprettelse av frivillighetssentral
0 PS152009 PS 15/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan for Helbostad- Asphaugen og Geilhaugen. 2. gangs behandling.
0 PS92009 PS 9/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Justering av driftsopplegg for omsorg Namdalseid
0 PS52009 PS 5/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Flerbrukshall på Namdalseid. Rapport forstudie.
0 PS42009 PS 4/2009 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS162009 PS 16/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Opprettelse av samrådsforum, vindkraft.
0 PS172009 PS 17/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kartlegging av skiløyper og tiltak for bedre tilgjengelighet
0 PS132009 PS 13/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kontrollutvalgets årsrapport for 2008
0 PS82009 PS 8/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rullering av Handlingsprogram for kulturminnepolitikk
0 PS62009 PS 6/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidert plan for renovering og vedlikehold av kommunale bygninger
0 PS122009 PS 12/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering av vedtekter for skolefritidsordningen i Namdalseid kommune - 2. gangs behandling
0 PS112009 PS 11/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering av vedtekter for barnehagedriften i Namdalseid kommune - 2. gangs behandling
0 PS72009 PS 7/2009 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kommunens politikk for å bedre botilbudet i det ordinære boligmarkedet
0 PS102009 PS 10/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Nytt bofellesskap - fastsetting av husleie
0 RS12009 RS 1/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kollektivtransport i distriktene - bestillingstransport i Namdalseid kommune
Versjon:5.2.00