eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Namdalseid kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2009 06 18 20090618 18.06.2009 09:00 Sjøåsen Hotell Namdalseid kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS332009 PS 33/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding og regnskap 2008 Midtre Namdal regionråd
0 PS482009 PS 48/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan for Vangsmoen - 4. gangs behandling
0 PS492009 PS 49/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan for Altskardet - 2. gangs behandling
0 PS452009 PS 45/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avsluttede investeringsprosjekter - summarisk rapport
0 PS502009 PS 50/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan for Nord-Statland hyttefelt - 2. gangs behandling
0 PS412009 PS 41/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rapport - fremtidige behov for institusjonsplasser og andre botilbud
0 PS432009 PS 43/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forsøk med Midtre Namdal Regionstyre - justert forslag til forsøksforskrift og samarbeidsavtale
0 PS372009 PS 37/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Justering av driftsopplegg for omsorg, Namdalseid - Tiltak
0 PS362009 PS 36/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kvalitetsstandarder i omsorgssektoren - kvalitetsutvalgets rapport
0 PS322009 PS 32/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding 2008 for Namdalseid kommune
0 PS392009 PS 39/2009 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Regnskapsrapport 1. tertial 2009 med justering av årsbudsjett
0 PS442009 PS 44/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representanter til Midtre Namdal regionstyre
0 PS402009 PS 40/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tilleggsbevilgning - Oppgradering av antenne-anlegg for institusjon og omsorgboliger
0 PS352009 PS 35/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av reglement for Namdalseid kommunes finansforvaltning
0 PS542009 PS 54/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av reguleringsplan Nord-Statland sentrum, Langvika. 2. gangs behandling.
0 PS522009 PS 52/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjett 2009 - justering av budsjett for investeringsprosjekter
0 PS512009 PS 51/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny plan- og bygningslov. Midlertidig delegasjon.
0 PS472009 PS 47/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding og regnskap 2008 - Namdalseid Fjellstyre
0 PS422009 PS 42/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ungdommens Forebyggingspris 2009
0 PS382009 PS 38/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Driftsløsning av skolefritidsordningen i elevenes ferier
0 PS462009 PS 46/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forsøk med røysterett for ungdom
0 PS302009 PS 30/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsregnskap 2008 for Namdalseid kommune
0 PS312009 PS 31/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsberetning 2008 for Namdalseid kommune
0 PS342009 PS 34/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kontrollrapport 2008 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Namdalseid kommune
0 PS292009 PS 29/2009 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS42009 RS 4/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møtebok Namdalseid kirkelige fellesråd, 22.04.09
Versjon:5.2.00