eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Namdalseid kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2009 11 05 20091105 05.11.2009 09:00 Samfunnshuset Lissalen Namdalseid kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS662009 PS 66/2009 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS722009 PS 72/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Melding om vedtak etter kommunelovens §13: MRSA sanering - tilleggsbevilgning
0 PS742009 PS 74/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak fra verv som meddommer i Inderøy Tingrett
0 PS782009 PS 78/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av varamedlem til kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune
0 PS682009 PS 68/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Regnskapsrapport 2. tertial 2009 med justering av driftsbudsjett
0 PS772009 PS 77/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endringer i forskriften for forsøk med samkommune i Midtre Namdal
0 PS732009 PS 73/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utgifter for tilrettelegging av årets sommerfest på Sjøåsen friluftsområde
0 PS762009 PS 76/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppnevning av medlemmer til ungdomsråd for perioden 2009 - 2011
0 PS752009 PS 75/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering av vedtekter for Ungdomsrådet i Namdalseid kommune
0 PS702009 PS 70/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til driftsløsning av skolefritidsordningen i elevenes ferier og forslag til betalingssatser for SFO
0 PS672009 PS 67/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny plan- og bygningslov - politisk organisering og endring av delegasjonsreglementet.
0 PS692009 PS 69/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kartlegging av skiløyper og tiltak for bedre tilgjengelighet
0 RS72009 RS 7/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Revisjonsberetning for 2008 for pasientregnskapene ved Namdalseid sykeheim
0 RS62009 RS 6/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Godkjenning av forskrift om vedtekter til forsøk med samkommune - Namsos, Namdalseid, Fosnes og Overhalla kommuner
Versjon:5.2.00