eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2009 02 18 20090218 18.02.2009 16:00 Miljøbygget Sal I Flatanger Kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS42009 PS 4/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Miljøbygget - Romprogram
0 PS102009 PS 10/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll KulturUTtrykk - omdisponering av midler
0 PS62009 PS 6/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utvorda Festning, gnr 3 bnr 40 - Framtidig eierskap og drifts- / tilsynsansvar
0 PS72009 PS 7/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Opprettelse av samrådsforum, vindkraft.
0 PS92009 PS 9/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppnevning av representant fra kommunen til vannregionutvalget for Trøndelag
0 PS12009 PS 1/2009 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS82009 PS 8/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Invitasjon til deltakelse i Kystprogrammet "Kysten er klar"
0 PS22009 PS 2/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eiendomsskatt i Flatanger kommune
0 PS52009 PS 5/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Marit Synnøve Bakken - Søknad om fritak fra boplikten på gnr 39 bnr 1, Ørsnevet
0 PS32009 PS 3/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tiltakspakken fra staten 26. januar 2009 - budsjettjustering/prioritering
0 RS32009 RS 3/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendelse av møteprotokoll fra representantskapsmøte i KomSek Trøndelag IKS - 16.01.2009
0 RS52009 RS 5/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om forlengelse av forsøk med felles miljø og landbruksforvaltning og forsøk med felles barneverntjeneste i MIdtre Namdal
0 RS42009 RS 4/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsregnskap og årsrapport for 2008 - skatteoppkreveren i Midtre Namdal
0 RS22009 RS 2/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Revisjonsrapport: Gjennomgang av saker behandlet av formannskapet og kommunestyret 1. halvår 2008
0 RS62009 RS 6/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oksbåsheia vindkraftverk - krav om tilleggsutredninger
0 RS12009 RS 1/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Arbeidsgiverrepresentanter i arbeidsmiljøutvalg
Versjon:5.2.00