eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2009 05 06 20090506 06.05.2009 11:30 Miljøbygget Sal I Flatanger Kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS202009 PS 20/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kontrollutvalgets årsrapport 2008 til kommunestyret
0 PS262009 PS 26/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av valgstyre for perioden 2007-2010
0 PS152009 PS 15/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Restfinansiering av ballbinge på Lauvsnes skole
0 PS212009 PS 21/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Omsorgslønn, delegasjon av myndighet og retningslinjer.
0 PS142009 PS 14/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Omgjøringsarbeid Miljøbygget - oppstartsvedtak for toppetasje
0 PS162009 PS 16/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Salg av kommunal bolig - Vindmølla
0 PS132009 PS 13/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utvorda havn - ny finansieringsplan
0 PS122009 PS 12/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utvorda skole/grendehus - antagelse av anbud og oppstartsvedtak
0 PS182009 PS 18/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sørgaard Eiendom AS - Søknad om konsesjon for erverv av gnr 13 bnr 2 og 29.
0 PS172009 PS 17/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Salg av kommunal tomannsbolig - Jøssund
0 PS112009 PS 11/2009 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS232009 PS 23/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om serveringsbevilling - Kvaløysæter Camping og fritid
0 PS242009 PS 24/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om skjenkebevilling Kvaløysæter Camping og Fritid AS
0 PS192009 PS 19/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tiltak i kirkene i Flatanger - søknad om omdisponering av prosjektmidler
0 PS252009 PS 25/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret.
0 PS222009 PS 22/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Lokale retningslinjer - skjenkebevilling for en bestemt anledning
0 PS272009 PS 27/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eiendomsskatt i Flatanger kommune
0 RS122009 RS 12/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Midtre Namdal kirkelig fellesråd, møtebok 11.03.2009
0 RS72009 RS 7/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kontrollrapport 2008 skatteoppkreverfunksjonen i Flatanger kommune
0 RS162009 RS 16/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut KS arbeid med ny helsereform - Behov for en kraftfull og likeverdig kommunehelsetjeneste
0 RS82009 RS 8/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut NVE prioriterer i saksbehandlingen av vindkraftproskjekter
0 RS172009 RS 17/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Siste tilbud på aksjer i Midnor CNI AS.
0 RS92009 RS 9/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte mellom Osen-Jøssund Veilag, Flatanger kommune og Osen kommune, 29.01.09
0 RS132009 RS 13/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Villa Fyrstasjon - kulturminne
0 RS142009 RS 14/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport om erfaringene fra interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag
0 RS102009 RS 10/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forvaltningsreformen - informasjon om lovendringer mm.
0 RS152009 RS 15/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vindkraftprosjekter på Fosen og i Namdalen - prioriterte prosjekter i NVE's saksbehandling
0 RS112009 RS 11/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gjennomgang av saker behandlet av formannskap og kommunestyre 2. halvår 2008
Versjon:5.2.00