eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2009 09 23 20090923 23.09.2009 16:00 Miljøbygget Sal I Flatanger Kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS442009 PS 44/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedtektsendring Midtre Namdal Avfallsselskap IKS
0 PS412009 PS 41/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Garanti for lån. Utvorda Vassverk AL
0 PS422009 PS 42/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om tilskudd. Ettergivelse av lån. Utvorda Vassverk AL
0 PS392009 PS 39/2009 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS502009 PS 50/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Inntektssystemet for kommunene. Nye kostnadsnøkler
0 PS532009 PS 53/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomiplan 2010 - 2013
0 PS452009 PS 45/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Justering av retningslinjer for tilskudd til bosetting/etablering i Flatanger
0 PS492009 PS 49/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eiendomsskatt for verk og bruk i Flatanger kommune. Vedtekter, takstnemnder, taksering og eiendomsskattekontor.
0 PS542009 PS 54/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sarepta Energi AS - Sørmarksfjellet vindkraftverk i Osen og Flatanger kommuner - Høring av søknad om endring og tilleggsutredninger
0 PS402009 PS 40/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til kommunal planstrategi og planprogram for samfunnsdelen av kommuneplanen - utlegging til høring
0 PS432009 PS 43/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Opptak av Startlån fra Husbanken for videretildkling
0 PS512009 PS 51/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport nr 2 - 2009
0 PS462009 PS 46/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan for kommunal kriseledelse i Flatanger kommune - revidering
0 PS472009 PS 47/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tiltakspakken fra staten 26. januar 2009 - Endringsforslag
0 PS482009 PS 48/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Lauvsnes - områdeundersøkelse på Stranda - Finansiering
0 PS522009 PS 52/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettendringer nr 2/2009
0 RS262009 RS 26/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Teater, trivsel og tilhørighet i Flatanger kommune
0 RS272009 RS 27/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding for 2008
0 RS252009 RS 25/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Norge universelt utformet 2025. Regjeringens handlingsplan for univdersell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013.
0 RS212009 RS 21/2009 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Strategisk plan for Sentraladministrasjonen i Flatanger kommune
0 RS222009 RS 22/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut FK-2009-30 Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2009. Tilbud om inntil kr 200 000 i tilskudd.
0 RS232009 RS 23/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Initiativ for å effektivisere kommunal tjenesteyting og forvaltning
0 RS242009 RS 24/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Hvor godt er lokaldemokratiet i din kommune?
Versjon:5.2.00