eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2009 12 16 20091216 16.12.2009 14:00 Miljøbygget Sal I Flatanger Kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO12009 FO 1/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon fra Flatanger FRP
0 PS682009 PS 68/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Disponering av salgsinntekt; Ellinråsa Fyr.
0 PS712009 PS 71/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune
0 PS722009 PS 72/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tilsagn ekstraord. skjønnsmidler. Disponering
0 PS642009 PS 64/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - sluttbehandling
0 PS852009 PS 85/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fastsetting av betalingssatser oppvekst og kultur 2010
0 PS692009 PS 69/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Etablering av Flatanger ungdomsråd (FUR)
0 PS672009 PS 67/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forvaltningsrevisjonsrapport nr 1749-1/2009 - kommunen som arbeidsgiver
0 PS702009 PS 70/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan for Flatanger kommunestyre 2010
0 PS662009 PS 66/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klima- og energiplan for Flatanger kommune 2009-2019
0 PS752009 PS 75/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettjustering, tiltakspakke fra Staten.
0 PS812009 PS 81/2009 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Renovasjonsavgift fritidsboliger 2010
0 PS822009 PS 82/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kloakkavgift 2009
0 PS632009 PS 63/2009 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS762009 PS 76/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Renovasjonsavgift 2010
0 PS772009 PS 77/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyrregulativ planlegging landbrukssaker
0 PS782009 PS 78/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyrregulativ NMT
0 PS792009 PS 79/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Feieavgift 2010
0 PS802009 PS 80/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyr for arbeid etter forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg 2010
0 PS832009 PS 83/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avfallsgebyr for septiktømming
0 PS732009 PS 73/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Opptak av lån/Finansiering av investeringer
0 PS872009 PS 87/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjett/årsplan 2010
0 PS862009 PS 86/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fastsettelse av egenbetaling for Pleie- og omsorgstjenesten i 2010
0 PS842009 PS 84/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven (kart- og oppmåling)
0 PS742009 PS 74/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sammenslåing av selskapene Drift og Eiendom, Namdal rehabilitering
0 PS652009 PS 65/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Framdriftsplan for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel
0 RS332009 RS 33/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Landsdelsutvalgets fiskeripolitisk utvalg - innstilling til fiskeri- og havbrukspolitikk.
0 RS342009 RS 34/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Delegasjon av myndighet fra rådmannen i Flatanger kommune
0 RS322009 RS 32/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra felles formannskapsmøte Osen /Flatanger 21.10.2009
0 RS352009 RS 35/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteprotokoll fra møte i kontrollutvalget 12.11.2009
0 RS392009 RS 39/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversending av evalueringsrapport etter raset i Kattmarka, Namsos
0 RS382009 RS 38/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Regionalt Utviklingsprogram 2010 - Ad innspill fra Flatanger kommune på utkast pr 22.10.2009
0 RS402009 RS 40/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Flatanger - Oksbåsheia / Sørmarkfjellet vindkraftverk - Søknad om endring - konsesjonsbehandling hos NVE. Behandling etter KML §8.1 hos Riksantikvaren
0 RS412009 RS 41/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut SØRMARKFJELLET VINDKRAFTPARK
0 RS362009 RS 36/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Sarepta Energi AS - tilbakemelding fra Luftfartstilsynet angående forhold vedrørende Sørmarksfjellet vindkraftverk
0 RS372009 RS 37/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møtebok fra møte i Midtre Namdal kirkelig fellesråd 02.12.2009
Versjon:5.2.00