20070328 28.03.2007 Flatanger Arbeidsmiljøutvalg 09:00 Møterom, Flatanger Pleie- og omsorgstun
20070328 28.03.2007 Overhalla valgstyre 12:00 Administrasjonsbygget Kommunestyresalen
20070328 28.03.2007 Overhalla formannskap som planutvalg 12:00 Adm.bygg Kommunestyresalen
20070328 28.03.2007 Overhalla formannskap som fondsstyre 13:00 Adm.bygg Kommunestyresalen
20070328 28.03.2007 Overhalla formannskap 12:00 Adm.bygg Kommunestyresalen
20070327 27.03.2007 Namsos formannskap 12:00 Namsos Samfunnshus Formannskapssalen
20070327 27.03.2007 Flatanger Administrasjonsutvalg 09:00 Møterom, Pleie- og omsorgstunet
20070327 27.03.2007 Flatanger næringsfond 09:30 Møterom, Pleie- og omsorgstunet.
20070327 27.03.2007 Namsos valgstyre 12:00 Namsos Samfunnshus Formannskapssalen
20070327 27.03.2007 Flatanger Formannskap 09:30 Møterommet, Pleie- og omsorgstunet
Linjer per side Oppdater visning
Første Viser side: 338 / 341 Siste