Postliste RSS fra innsyn.mnsk.no. http://innsyn.mnsk.no + ":" + 80 + /eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.mnsk.no Filtrering: Tittel: Utbetalingsanmodning tilskudd 2019 og søknad om tilskudd 2020 Avs/Mot: Nlr - Per Helge Haugdal http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/683296 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nlr - Per Helge Haugdal | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 67316/2019 | Avdeling: | Tittel: Reguleringsbestemmelser revidert, geoteknikk Avs/Mot: Hdpa - Carl Danielsen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/683065 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hdpa - Carl Danielsen | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 67085/2019 | Avdeling: | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr. 80/11 Avs/Mot: Nina Hatland http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/683223 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Hatland | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 67243/2019 | Avdeling: | Tittel: Samtykke vedr. senterlinje oversendt ansvarlig søker Avs/Mot: Arcon - Eilif Myren http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/682976 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arcon - Eilif Myren | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 66996/2019 | Avdeling: | Tittel: Uttalelse - mindre endring av reguleringsbestemmelser - Uramoen boligområde - Namsos kommune Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/683244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 67264/2019 | Avdeling: | Tittel: Vedr. 19-02787-8 - Avslag på krav om integreringstilskudd Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/683242 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 67262/2019 | Avdeling: | Tittel: Barnehage - ny plass Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/682389 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 66409/2019 | Avdeling: | Tittel: Barnehage - ny plass Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/682386 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 66406/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om endring av oppholdstid Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/682384 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 66404/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om midlertidig brukstillatelse gnr. 13 bnr. 38 bygg B Avs/Mot: Sign as http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/683080 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sign as | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 67100/2019 | Avdeling: | Tittel: Ny scenerigg for Namdalseid Samfunnshus - rapport anbudsbefaring Avs/Mot: Verdal Controllservice AS http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/477649 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Verdal Controllservice AS | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 41600/2016 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om barnehageplass Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/682094 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 66114/2019 | Avdeling: | Tittel: Tilbygg og ombygging Vangan barnehage - søknad om ferdigattest Avs/Mot: Arcon Prosjekt as http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/683084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arcon Prosjekt as | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 67104/2019 | Avdeling: | Tittel: Barnehage- endring av plass fra 29.01.2020 Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/682033 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 66053/2019 | Avdeling: | Tittel: Innkalling til ledermøte, 2.12.19 Avs/Mot: Halvard Rørstad m.fl. http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/681328 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvard Rørstad m.fl. | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 65348/2019 | Avdeling: | Tittel: Harmonisering av stillingsstørrelser - Brann og redning nye Namsos og Flatanger Avs/Mot: Namsos Kommune http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/683217 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsos Kommune | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 67237/2019 | Avdeling: | Tittel: Tilbakemelding til melder. Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/683148 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 67168/2019 | Avdeling: | Tittel: Ny arbeidsavtale Avs/Mot: Svein Åge Finseth http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/683155 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Åge Finseth | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 67175/2019 | Avdeling: | Tittel: Eiendomsopplysninger gnr. 27 bnr. 80 Flatanger Avs/Mot: EiendomsMegler 1 Midt-Norge as v/Anniken Buvarp http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/682074 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 Midt-Norge as v/Anniken Buvarp | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 66094/2019 | Avdeling: | Tittel: Midlertidig brukstillatelse for aneksbygning. Avs/Mot: Morten Nagelhus http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/682433 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Nagelhus | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 66453/2019 | Avdeling: | Tittel: Skjema; søknad om ferdigattest Avs/Mot: John Inge Lestum http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/683279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Inge Lestum | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 67299/2019 | Avdeling: | Tittel: Brev til orientering Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/672225 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 56234/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om ferdigattest Avs/Mot: Arkitektkontoret Blom AS http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/683250 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkitektkontoret Blom AS | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 67270/2019 | Avdeling: | Tittel: Uttalelse verdrørende sykemeldt arbeidstaker - ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: Nav Flatanger v/Eva Kristin Trefjord http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/682595 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nav Flatanger v/Eva Kristin Trefjord | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 66615/2019 | Avdeling: | Tittel: veiledning LIS 3 og kollegial fraværsordning Avs/Mot: Åse Kopreitan m.fl. http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/675766 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åse Kopreitan m.fl. | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 59773/2019 | Avdeling: | Tittel: Avslag på søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/683022 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 67042/2019 | Avdeling: | Tittel: Avslag på søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/683021 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 67041/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar angående endring av plassering av landfeste og oppføring av liten pir Avs/Mot: Berit Kinderås og Harald Ledsåk http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/682817 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Kinderås og Harald Ledsåk | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 66837/2019 | Avdeling: | Tittel: Utløp av leieavtale Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/679573 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 63593/2019 | Avdeling: | Tittel: Planprogram - Litløya i Flatanger kommune, gnr 10 bnr 1 m.fl Avs/Mot: http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/681321 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 09.12.2019 | Journalnr: 65341/2019 | Avdeling: |