Postliste RSS fra innsyn.mnsk.no. http://innsyn.mnsk.no + ":" + 80 + /eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.mnsk.no Filtrering: Tittel: Dødelighet på elvemusling i eigmoelva Avs/Mot: Fylkesmannen - Rikstad, Anton http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/646372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Rikstad, Anton | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 30380/2019 | Avdeling: | Tittel: 2019/3721-4 Rapport og anmodning om utbetaling. Avs/Mot: Proneo - Kristin Haanshuus http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/646369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Proneo - Kristin Haanshuus | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 30377/2019 | Avdeling: | Tittel: Oppsigelse av leilighet Avs/Mot: Free Syrian http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/646323 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Free Syrian | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 30331/2019 | Avdeling: | Tittel: Oppsigelse av leilighet Avs/Mot: Khashman Mohammed http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/646231 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Khashman Mohammed | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 30239/2019 | Avdeling: | Tittel: Demonstrasjon Varsling 24 Avs/Mot: Framweb - John Krokstad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/646220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Framweb - John Krokstad | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 30228/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om gratis kjernetid Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/646236 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 30244/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/646379 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 30387/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/646275 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 30283/2019 | Avdeling: | Tittel: Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/646043 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 30052/2019 | Avdeling: | Tittel: Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/645918 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 29928/2019 | Avdeling: | Tittel: Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/645903 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 29913/2019 | Avdeling: | Tittel: Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/645895 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 29905/2019 | Avdeling: | Tittel: Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/645877 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 29887/2019 | Avdeling: | Tittel: 65/1164 Roald Amundsens veg 12 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - Søknad om rammetillatelse Avs/Mot: JONARK AS http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/645231 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JONARK AS | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 29244/2019 | Avdeling: | Tittel: Tilbud om omplassering av helsemessige årsaker til 75% fast stilling Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/646071 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 30080/2019 | Avdeling: | Tittel: Manglende ferdigattest/midlertidig brukstillatelse 14/10 - Kattmarkvegen 28 - Oppføring av garasje/galleri, riving av eksisterende uthus og oppføring av nytt Avs/Mot: JONARK AS http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/646240 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JONARK AS | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 30248/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad - Parkeringsbevis for forflytningshemmede Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/646325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 30333/2019 | Avdeling: | Tittel: Rammetillatelse - 65/1181 og 65/1195 - Lensmann Havigsgt. 2A og B- Påbygg, bruksendring, ombygging og riving for etablering av 9 stk leiligheter mv Avs/Mot: Jonark - Jon Martin Olsen m.fl. http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/640100 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonark - Jon Martin Olsen m.fl. | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 24112/2019 | Avdeling: | Tittel: Sørmarkfjellet AS - Bekreftelse fra Flatanger kommune i forhold til konsesjonslovens bestemmelser. Avs/Mot: Advokatfirmaet Wiersholm AS http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/643467 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Wiersholm AS | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 27478/2019 | Avdeling: | Tittel: Oversendelse av matrikkelbrev og melding om tinglysing Avs/Mot: Joar Kolbjørn Reppen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/644218 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Joar Kolbjørn Reppen | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 28230/2019 | Avdeling: | Tittel: Ønsker ikke opsjon på tomt på Langtjønna. Søker opsjon på boligtomt Kjærlighetsstien Avs/Mot: Anna Lunde Lauvsnes http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/646238 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Lunde Lauvsnes | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 30246/2019 | Avdeling: | Tittel: Bekrefter at saken avsluttes Avs/Mot: Kreditorforeningen M-Norge SA http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/646263 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kreditorforeningen M-Norge SA | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 30271/2019 | Avdeling: | Tittel: Eiendomsopplysninger gnr. 27 bnr. 144 - Flatanger kommune Avs/Mot: EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/645421 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 29434/2019 | Avdeling: | Tittel: Tilsetting - st.nr. 1547 - Kulturskolelærer - inntil 80 % fast stilling ved Namsos kommunale kulturskole Avs/Mot: Personalsjefen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/644825 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Personalsjefen | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 28837/2019 | Avdeling: | Tittel: Manglende ferdigattest - purring Avs/Mot: Marius Mortensen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/645920 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marius Mortensen | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 29930/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på oppsigelse av leilighet Avs/Mot: Khashman Mohammed http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/646272 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Khashman Mohammed | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 30280/2019 | Avdeling: | Tittel: 20/482 - Lauvhammerhaugen 2 - Oppføring av garasje med leilighet i 2. etg. - Søknad om dispensasjon fra rom høyde Avs/Mot: EK Byggtjenester As http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/645297 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EK Byggtjenester As | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 29310/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad - Kulturmidler Avs/Mot: NAMSOS ORIENTERINGSKLUBB http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/646327 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAMSOS ORIENTERINGSKLUBB | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 30335/2019 | Avdeling: | Tittel: Skoleskyss - Bangdalen - Namsos kommune Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/646217 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 30225/2019 | Avdeling: | Tittel: Varsel angående ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/645847 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 29858/2019 | Avdeling: |