Postliste RSS fra innsyn.mnsk.no. http://innsyn.mnsk.no + ":" + 80 + /eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.mnsk.no Filtrering: Tittel: Påminnelse Avs/Mot: Nav - (PK) NAV Familie- og pensjonsytelser Vadsø Kontantstøtte http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/559160 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav - (PK) NAV Familie- og pensjonsytelser Vadsø Kontantstøtte | Journaldato: 21.02.2018 | Journalnr: 8467/2018 | Avdeling: | Tittel: Vedtak om individbaserte tjenester Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/559196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2018 | Journalnr: 8503/2018 | Avdeling: | Tittel: Referat styremøte Brannvesenet Midt IKS 16.02.18 Avs/Mot: Brannmidt - Håvard Bye http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/559164 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brannmidt - Håvard Bye | Journaldato: 21.02.2018 | Journalnr: 8471/2018 | Avdeling: | Tittel: Bekreftelse på trykket søknad Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/559198 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2018 | Journalnr: 8505/2018 | Avdeling: | Tittel: Reguleringsplan Utvorda boligfelt - uttalelse fra Fiskeridirektoratet region Midt Avs/Mot: Fiskeridirektoratet http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/559274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fiskeridirektoratet | Journaldato: 21.02.2018 | Journalnr: 8582/2018 | Avdeling: | Tittel: ref.2017/1209-28 Avs/Mot: Robert Hartvikøy http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/559141 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Robert Hartvikøy | Journaldato: 21.02.2018 | Journalnr: 8448/2018 | Avdeling: | Tittel: Innmelding av din sak til avklaringsutvalget i Namsos Kommune Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/558983 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2018 | Journalnr: 8290/2018 | Avdeling: | Tittel: Arbeidsavtale for tilkallingsvikar ved korte og uforutsette fravær ved IKT avdelingen i perioden: 01.03.2018 - 31.03.2018 Avs/Mot: Morten Haugmo http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/559155 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Haugmo | Journaldato: 21.02.2018 | Journalnr: 8462/2018 | Avdeling: | Tittel: Tilkallingsvikar IKT - 01.03.18-31.03.18 Avs/Mot: Morten Haugmo http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/558745 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Haugmo | Journaldato: 21.02.2018 | Journalnr: 8052/2018 | Avdeling: | Tittel: ***** ***** - erstatningskrav Avs/Mot: Advokatfirmaet Haugland & Lysø AS http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/559192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Haugland & Lysø AS | Journaldato: 21.02.2018 | Journalnr: 8499/2018 | Avdeling: | Tittel: JFG 2886.SSK/ KLP Skadeforsikring ref: 188342/Namsos kommune - påminnelse Avs/Mot: Jernbanepersonalets bank og forsikring http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/559185 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jernbanepersonalets bank og forsikring | Journaldato: 21.02.2018 | Journalnr: 8492/2018 | Avdeling: | Tittel: Svar på brev av 09.02.2018 Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/559006 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2018 | Journalnr: 8313/2018 | Avdeling: | Tittel: 14/1 - Bråten skisenter - Flytting av kontorbrakke fra "gamle teknisk etat" - endring av tidligere tillatelse Avs/Mot: Schjerves Arkitektkontor AS http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/558251 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Schjerves Arkitektkontor AS | Journaldato: 21.02.2018 | Journalnr: 7558/2018 | Avdeling: | Tittel: Ordrebekreftelse på Trimble R10 HD-GNSS med Trimble T10 Tablet målebok Avs/Mot: Norgeodesi as http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/559161 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norgeodesi as | Journaldato: 21.02.2018 | Journalnr: 8468/2018 | Avdeling: | Tittel: Bekreftelse på kurs i førstehjelp Avs/Mot: Geir Tore Olsen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/559038 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Tore Olsen | Journaldato: 21.02.2018 | Journalnr: 8345/2018 | Avdeling: | Tittel: Brannfare på eiendom - Beretvika 2 Avs/Mot: Håvard Sæther http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/559138 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håvard Sæther | Journaldato: 21.02.2018 | Journalnr: 8445/2018 | Avdeling: | Tittel: Purring - mangler (4) ved søknad Avs/Mot: Byggkontrollen AS v/ Odd Egil Wangberg http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/559165 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggkontrollen AS v/ Odd Egil Wangberg | Journaldato: 21.02.2018 | Journalnr: 8472/2018 | Avdeling: | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: Olav Duun videregående skole http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/559275 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Duun videregående skole | Journaldato: 21.02.2018 | Journalnr: 8583/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om tilretteleggingstilskudd Avs/Mot: Nav Skanning http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/559040 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nav Skanning | Journaldato: 21.02.2018 | Journalnr: 8347/2018 | Avdeling: | Tittel: 5005 - 20/628 + 660 Tinglysing av skjøte Avs/Mot: Kartverket Tinglysing http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/558552 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 21.02.2018 | Journalnr: 7859/2018 | Avdeling: | Tittel: SalMar Farming AS - justering av areal - Barøya Avs/Mot: http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/554762 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2018 | Journalnr: 4078/2018 | Avdeling: | Tittel: uttalelse- disp. fra kommuneplanen, etablering av småbåthavn og parkering. Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/559143 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 21.02.2018 | Journalnr: 8450/2018 | Avdeling: | Tittel: Matrikkelbrev over gnr. 2 bnr. 29 - ufullført forretning Avs/Mot: Timo Hasenbein http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/559154 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Timo Hasenbein | Journaldato: 21.02.2018 | Journalnr: 8461/2018 | Avdeling: | Tittel: Kopi av: Svarbrev prosjekttilskudd 2018 - Svar på søknad om tilskudd til 2018. Søknad 2017-0226 Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/559276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 21.02.2018 | Journalnr: 8584/2018 | Avdeling: | Tittel: Tidsbegrenset arbeidavtale, assistent som ferievikar inntil 100 % stilling ved Namsos bo- og velferdssenter avdeling 2. Fom 20.06.16 - 14.08.16 Avs/Mot: Julie Bryhn http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/461879 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julie Bryhn | Journaldato: 21.02.2018 | Journalnr: 26071/2016 | Avdeling: | Tittel: Dnb Bank ASA, Namsos kommune - ***** ***** ***** f.fl. gnr ***** ***** ***** ***** 102 i Namsos kommune Avs/Mot: Namdal Tingrett http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/559194 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namdal Tingrett | Journaldato: 21.02.2018 | Journalnr: 8501/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om parkeringsbevis for forflytningshemmede Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/559199 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2018 | Journalnr: 8506/2018 | Avdeling: | Tittel: Saldo/Utbetalingskort Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/559254 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 21.02.2018 | Journalnr: 8561/2018 | Avdeling: | Tittel: Assistent - 70 % - Namsos helsehus, demensavdelingen - 11.12.17-08.04.18 Avs/Mot: Silje Lian Eian http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/558410 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Lian Eian | Journaldato: 21.02.2018 | Journalnr: 7717/2018 | Avdeling: | Tittel: Høylandet kommune - Eiendomsskatt 2018 - Skatteseddel for eiendom 97/3/0/0 Avs/Mot: Høylandet kommune http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/559269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Høylandet kommune | Journaldato: 21.02.2018 | Journalnr: 8577/2018 | Avdeling: |