Postliste RSS fra innsyn.mnsk.no. http://innsyn.mnsk.no + ":" + 80 + /eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.mnsk.no Filtrering: Tittel: Drøftingsmøte Avs/Mot: Namdalseid Kommune - Camilla F Kristiansen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/523566 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namdalseid Kommune - Camilla F Kristiansen | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 31856/2017 | Avdeling: | Tittel: SkattelisteOffentligEttersyn_20170713_1039.xlsx Avs/Mot: Nrk - Espen Andersen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/523485 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Espen Andersen | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 31775/2017 | Avdeling: | Tittel: Endret husleiekontrakt Avs/Mot: Jørgen Hatling Hansen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/523534 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørgen Hatling Hansen | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 31824/2017 | Avdeling: | Tittel: Husleiekontrakt leilighet i Flatanger kommune Avs/Mot: Julie Elisabeth Haugum http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/523533 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julie Elisabeth Haugum | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 31823/2017 | Avdeling: | Tittel: Husleie Jørgen Hatling Hansen Avs/Mot: Kommunekassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/523442 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunekassen | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 31732/2017 | Avdeling: | Tittel: Renholder - 70 % stilling ved Eiendomsavdelingen - 03.06.17 - 03.09.17 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Avs/Mot: Heidi Olsen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/523550 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Olsen | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 31840/2017 | Avdeling: | Tittel: Oversendelse av merknader vedr. regulering Haravika Avs/Mot: Erling Skjengen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/523416 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erling Skjengen | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 31708/2017 | Avdeling: | Tittel: Tidsbegrenset arbeidsavtale i renhold - 35 % stilling for perioden 05.07.17 - 05.12.17 Avs/Mot: Nelja Hestvik http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/523354 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nelja Hestvik | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 31660/2017 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Marte Jensen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/523458 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marte Jensen | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 31748/2017 | Avdeling: | Tittel: Kontantstøtterapportering juli 2017 Avs/Mot: NAV Familie- og pensjonsytelser Bergen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/523451 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV Familie- og pensjonsytelser Bergen | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 31741/2017 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/523449 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 31739/2017 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/523448 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 31738/2017 | Avdeling: | Tittel: Melding om oppføring av uthus Avs/Mot: Liv Anne og Ketil Våg http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/523469 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Anne og Ketil Våg | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 31759/2017 | Avdeling: | Tittel: Vedr. matrikkelføring i Einvika Avs/Mot: Thore Kværnø http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/523474 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thore Kværnø | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 31764/2017 | Avdeling: | Tittel: Veileder - 100 % stilling ved Flyktningetjenesten - 19.07.17 - 11.08.17 -underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Avs/Mot: Kiros Teklehaimanot http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/523542 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kiros Teklehaimanot | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 31832/2017 | Avdeling: | Tittel: Lærer uten godkjenning - 100 % stilling ved Flyktningetjenesten - 17.07.17 - 15.08.17 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Avs/Mot: Ragnhild Selnes Moe http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/523540 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild Selnes Moe | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 31831/2017 | Avdeling: | Tittel: Renholder - 60 % stilling ved Eiendomsavdelingen - 11.06.17 - 11.10.17 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Avs/Mot: Grete Kristin Aurstad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/523549 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grete Kristin Aurstad | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 31839/2017 | Avdeling: | Tittel: Prosjektet er påstartet Avs/Mot: Gjensidigiestiftelsen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/523468 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjensidigiestiftelsen | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 31758/2017 | Avdeling: | Tittel: Ferdigattest Avs/Mot: Else Marit Nilsen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/523386 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Else Marit Nilsen | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 31692/2017 | Avdeling: | Tittel: Innflytting i kommunal bolig Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/523439 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 31729/2017 | Avdeling: | Tittel: 1703 - 14/1/10 Midlertidig svar - Krav om innløsning av feste Avs/Mot: Aage Osv. Aakervik http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/523431 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aage Osv. Aakervik | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 31721/2017 | Avdeling: | Tittel: Veileder - 100 % stilling ved Flyktningetjenesten - 17.07.17 - 15.08.17 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Avs/Mot: Eden Haile Tekle http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/523543 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eden Haile Tekle | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 31833/2017 | Avdeling: | Tittel: Påminnelse - Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg 114288 Avs/Mot: Det lokale eltilsyn http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/523518 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det lokale eltilsyn | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 31808/2017 | Avdeling: | Tittel: Tidsbegrenset arbeidsavtale i renhold - 80 % stilling for perioden 25.07.17 - 25.12.17 Avs/Mot: Bente Finanger Tranaas http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/523357 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Finanger Tranaas | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 31663/2017 | Avdeling: | Tittel: Vedr. flytting av garasjeport Avs/Mot: Bjørg Opland http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/523484 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørg Opland | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 31774/2017 | Avdeling: | Tittel: Arbeidsavtale for tilkallingsvikar i renhold for perioden 15.07.17 - 15.12.17 Avs/Mot: Lisa Dille http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/523363 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lisa Dille | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 31669/2017 | Avdeling: | Tittel: Påminnelse - Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg 112839 Avs/Mot: Det lokale eltilsyn http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/523517 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det lokale eltilsyn | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 31807/2017 | Avdeling: | Tittel: Erklæring om ansvarsrett Byggmester Bjørn Sjåstad Avs/Mot: Byggmester Bjørn Sjaastad AS http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/523502 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggmester Bjørn Sjaastad AS | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 31792/2017 | Avdeling: | Tittel: Referat fra dialogmøte - 13.07.17 Avs/Mot: NAV Namsos http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/523538 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Namsos | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 31828/2017 | Avdeling: | Tittel: Tomt L56 Glasøya - saksnr. 903614 - gnr. 23 bnr. 111 Avs/Mot: Adv. Christensen - Ertsaas - Kjøren - Smalås - Henderson ANS v/Tanja Henderson http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/523456 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adv. Christensen - Ertsaas - Kjøren - Smalås - Henderson ANS v/Tanja Henderson | Journaldato: 19.07.2017 | Journalnr: 31746/2017 | Avdeling: |