Postliste RSS fra innsyn.mnsk.no. http://innsyn.mnsk.no + ":" + 80 + /eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.mnsk.no Filtrering: Tittel: KS SvarUt - har dere skrevet avtale? Avs/Mot: Namsos Kommune - Sigrun Skjerve Mosand http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/540011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsos Kommune - Sigrun Skjerve Mosand | Journaldato: 22.11.2017 | Journalnr: 48135/2017 | Avdeling: | Tittel: Uttalelse fra kommunalteknikk og eiendom Avs/Mot: Namsos Kommune - Dagfinn Wagnild http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/540007 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsos Kommune - Dagfinn Wagnild | Journaldato: 22.11.2017 | Journalnr: 48131/2017 | Avdeling: | Tittel: Prioritering av spillemidler Overhalla kommune Avs/Mot: O. Andrè Sæternes http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/539872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: O. Andrè Sæternes | Journaldato: 22.11.2017 | Journalnr: 47998/2017 | Avdeling: | Tittel: Jordleieavtale mellom Inger Undrum og Stig Bjørnar Ahlin Avs/Mot: Undrum/Ahlin http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/539907 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Undrum/Ahlin | Journaldato: 22.11.2017 | Journalnr: 48033/2017 | Avdeling: | Tittel: 49/26 Otterøy oppvekstsenter - lekkasje på dusjbatterier Avs/Mot: Grannes VVS AS http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/539860 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grannes VVS AS | Journaldato: 22.11.2017 | Journalnr: 47987/2017 | Avdeling: | Tittel: 49/26 Otterøy oppvekstsenter - trekk fra dører Avs/Mot: Birger Pedersen AS http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/539750 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birger Pedersen AS | Journaldato: 22.11.2017 | Journalnr: 47877/2017 | Avdeling: | Tittel: Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/539741 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.11.2017 | Journalnr: 47869/2017 | Avdeling: | Tittel: Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/539734 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.11.2017 | Journalnr: 47862/2017 | Avdeling: | Tittel: Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/539711 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.11.2017 | Journalnr: 47839/2017 | Avdeling: | Tittel: Solvang Barnehage - oppfølging av 1-årsbefaring Avs/Mot: Birger Pedersen AS http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/539858 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birger Pedersen AS | Journaldato: 22.11.2017 | Journalnr: 47985/2017 | Avdeling: | Tittel: Hildremstunet Avs/Mot: Håvard Skistad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/538429 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håvard Skistad | Journaldato: 22.11.2017 | Journalnr: 46563/2017 | Avdeling: | Tittel: Svar på ønske om gatelys i Hunnavegen Avs/Mot: Othelie Opdal Lindseth http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/538515 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Othelie Opdal Lindseth | Journaldato: 22.11.2017 | Journalnr: 46648/2017 | Avdeling: | Tittel: Ny vurdering av vegtrase i forbindelse med høring av reguleringsplan for Skageåsen III - trinn 4. Avs/Mot: June Marlen og Kristian Mork m.fl. http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/539090 Type: Utgående brev | Avs/Mot: June Marlen og Kristian Mork m.fl. | Journaldato: 22.11.2017 | Journalnr: 47226/2017 | Avdeling: | Tittel: Ang. Namsos ungdomsskole Avs/Mot: Nord-Trøndelag fylkeskommune http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/540047 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nord-Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 22.11.2017 | Journalnr: 48170/2017 | Avdeling: | Tittel: 65/1403 - Strandveien 7 - Igangsettingstillatelse 1 - for grunnarbeider, pelearbeider og plasstøpt betong og fundamenter for byggetrinn 1 Avs/Mot: Jonark AS http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/510127 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonark AS | Journaldato: 22.11.2017 | Journalnr: 18589/2017 | Avdeling: | Tittel: Vedtak om sats for driftstilskudd 2018 og vedtak om utbetaling av tilskudd til pedagogisk bemanning høst 2017 Avs/Mot: Gammelstua barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/538435 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gammelstua barnehage | Journaldato: 22.11.2017 | Journalnr: 46569/2017 | Avdeling: | Tittel: Vedtak om satser for barnehagedrift for 2018 og utbetaling av tilskudd til pedagogisk bemanning høsten 2017. Avs/Mot: Gammelstua barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/538432 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gammelstua barnehage | Journaldato: 22.11.2017 | Journalnr: 46566/2017 | Avdeling: | Tittel: Klage over vedtak om avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig på eiendommen 35/2 - saken returneres ubehandlet Avs/Mot: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/539983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag | Journaldato: 22.11.2017 | Journalnr: 48108/2017 | Avdeling: | Tittel: Referat tilbudsbefaring 05.10.2017 Avs/Mot: Interessenter/tilbydere http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/532950 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Interessenter/tilbydere | Journaldato: 22.11.2017 | Journalnr: 41132/2017 | Avdeling: | Tittel: Tilleggsdokumentasjons fra Boligprosjekt Overhalla AS Avs/Mot: Boligprosjekt Overhalla AS http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/539881 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Boligprosjekt Overhalla AS | Journaldato: 22.11.2017 | Journalnr: 48007/2017 | Avdeling: | Tittel: Tilsettingsbrev Avs/Mot: Ramune Buivydiene http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/538126 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ramune Buivydiene | Journaldato: 22.11.2017 | Journalnr: 46266/2017 | Avdeling: | Tittel: Riggområde Seniorhuset Avs/Mot: Multiconsult Trondheim http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/528700 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult Trondheim | Journaldato: 22.11.2017 | Journalnr: 36936/2017 | Avdeling: | Tittel: Attest Avs/Mot: Ahmed Saddam Mohamed http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/538237 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ahmed Saddam Mohamed | Journaldato: 22.11.2017 | Journalnr: 46374/2017 | Avdeling: | Tittel: Tilbud fra GK Inneklima AS Avs/Mot: Togin AS v/Svein Åge Stenhaug m.fl. http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/539212 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Togin AS v/Svein Åge Stenhaug m.fl. | Journaldato: 22.11.2017 | Journalnr: 47343/2017 | Avdeling: | Tittel: Selnes vasslag SA - utkast til avtale om overtakelse av vassanlegg Avs/Mot: Selnes vasslag SA http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/539196 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Selnes vasslag SA | Journaldato: 22.11.2017 | Journalnr: 47327/2017 | Avdeling: | Tittel: Innkalling 25.01.18 Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/538469 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.11.2017 | Journalnr: 46603/2017 | Avdeling: | Tittel: 17/58/340 Namsos Helsehus - bestilling av modell Avs/Mot: Arcon prosjekt AS http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/539837 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arcon prosjekt AS | Journaldato: 22.11.2017 | Journalnr: 47964/2017 | Avdeling: | Tittel: 17/58/340 Namsos Helsehus - Bestilling av brannteknisk vurdering Avs/Mot: Norconsult AS http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/539836 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 22.11.2017 | Journalnr: 47963/2017 | Avdeling: | Tittel: Referat fra Møte om hjemmeundervisning. Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/538088 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.11.2017 | Journalnr: 46228/2017 | Avdeling: | Tittel: 17/58/340 Namsos Helsehus - Tilbud på modell Avs/Mot: Arcon prosjekt AS http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/539652 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arcon prosjekt AS | Journaldato: 22.11.2017 | Journalnr: 47780/2017 | Avdeling: |