Postliste RSS fra innsyn.mnsk.no. http://innsyn.mnsk.no + ":" + 80 + /eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.mnsk.no Filtrering: Tittel: Pågående tiltak på naboeiendom - nabogrense Avs/Mot: Namsos Kommune - Inger Lyng http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/514335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsos Kommune - Inger Lyng | Journaldato: 24.05.2017 | Journalnr: 22749/2017 | Avdeling: | Tittel: Merknad fra nabo vedr. brannkrav Avs/Mot: Bsjaastad - Bjørn Sjaastad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/514290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bsjaastad - Bjørn Sjaastad | Journaldato: 24.05.2017 | Journalnr: 22705/2017 | Avdeling: | Tittel: søknad om frikjøp og permisjon Avs/Mot: Utdanningsforbundet Namdalseid http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/514266 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet Namdalseid | Journaldato: 24.05.2017 | Journalnr: 22681/2017 | Avdeling: | Tittel: 16/273-22 Informasjon om mulig endring i valgloven Avs/Mot: Kmd Dep - Mjøsund Marie Svendsen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/514258 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kmd Dep - Mjøsund Marie Svendsen | Journaldato: 24.05.2017 | Journalnr: 22673/2017 | Avdeling: | Tittel: Uttalelse til søknad om godkjenning av plan for nydyrking 154/1 Namdalseid Avs/Mot: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/514247 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag | Journaldato: 24.05.2017 | Journalnr: 22662/2017 | Avdeling: | Tittel: Høringsuttalelse ifm. utredning av fremtidig barnehage- og skolestruktur i Fosnes kommune Avs/Mot: Ntebb - Siw Storø http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/514226 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ntebb - Siw Storø | Journaldato: 24.05.2017 | Journalnr: 22641/2017 | Avdeling: | Tittel: Fwd: Tilbud om sommerjobb- ferievikar ved pleie- og omsorgstjenesten sommeren 2017 Avs/Mot: Marthe Ree Dille http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/514225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marthe Ree Dille | Journaldato: 24.05.2017 | Journalnr: 22640/2017 | Avdeling: | Tittel: Tilskuddsbrev – Oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom - 2017 Avs/Mot: Bufdir - Mari Ommundsen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/514223 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufdir - Mari Ommundsen | Journaldato: 24.05.2017 | Journalnr: 22638/2017 | Avdeling: | Tittel: 16/273-22 Informasjon om mulig endring i valgloven Avs/Mot: Kmd Dep - Mjøsund Marie Svendsen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/514202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kmd Dep - Mjøsund Marie Svendsen | Journaldato: 24.05.2017 | Journalnr: 22617/2017 | Avdeling: | Tittel: Pris på 4 stk leiligheter i Namsos Avs/Mot: Gjensidige - Joar Sneen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/514192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gjensidige - Joar Sneen | Journaldato: 24.05.2017 | Journalnr: 22607/2017 | Avdeling: | Tittel: Presisering bruk av fleksible midler - tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.- 4. trinn, kap. 226 post 63 Avs/Mot: Udir - Stig Lodve Janbu http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/514127 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Udir - Stig Lodve Janbu | Journaldato: 24.05.2017 | Journalnr: 22543/2017 | Avdeling: | Tittel: Spesielt gnr 21/ 42 (denne email). VS: Jeg ber om å få tilsendt Matrikkelbrev for eiemdommene gnr 21/ bnr 2, 5, 6, 7, 42, 61 og 21/3/8, 21/24, 21/5/5 og eiendommen som nå eies av Joakim Dølvik. Avs/Mot: Thore Kværne http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/514232 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thore Kværne | Journaldato: 24.05.2017 | Journalnr: 22647/2017 | Avdeling: | Tittel: VS: Spillemiddelregnskap, Kleppen friidrett- og treningsbane Avs/Mot: NT-Fylkeskommune Postmottak http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/513965 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NT-Fylkeskommune Postmottak | Journaldato: 24.05.2017 | Journalnr: 22382/2017 | Avdeling: | Tittel: Oppsigelse. Avs/Mot: Linda Moen Heia http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/514288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda Moen Heia | Journaldato: 24.05.2017 | Journalnr: 22703/2017 | Avdeling: | Tittel: Kommentar til planforslaget Avs/Mot: Silje Romedal http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/514350 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Romedal | Journaldato: 24.05.2017 | Journalnr: 22764/2017 | Avdeling: | Tittel: Uttalelse Avs/Mot: Tore Hongset http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/514245 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Hongset | Journaldato: 24.05.2017 | Journalnr: 22660/2017 | Avdeling: | Tittel: E-post Rehm -Brandt Avs/Mot: Monica Rehm-Brandt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/514166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monica Rehm-Brandt | Journaldato: 24.05.2017 | Journalnr: 22581/2017 | Avdeling: | Tittel: Barnehage - Ny plass, endring og oppsigelse Avs/Mot: Hanne Eva Duun http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/514167 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Eva Duun | Journaldato: 24.05.2017 | Journalnr: 22582/2017 | Avdeling: | Tittel: Oppsigelse av piano kulturskole Avs/Mot: Siv Kristin Bratberg http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/514255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siv Kristin Bratberg | Journaldato: 24.05.2017 | Journalnr: 22670/2017 | Avdeling: | Tittel: Bekreftelse på mottatt søknad Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/514105 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2017 | Journalnr: 22521/2017 | Avdeling: | Tittel: Bekreftelse på mottatt søknad Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/514104 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2017 | Journalnr: 22520/2017 | Avdeling: | Tittel: Tilsetting i vikariat med arbeidssted p.t. Utvorda oppvekstsenter Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/513917 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2017 | Journalnr: 22334/2017 | Avdeling: | Tittel: Tilbud om tilsetting i vikariat Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/513897 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2017 | Journalnr: 22314/2017 | Avdeling: | Tittel: Bekreftelse på mottatt søknad Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/514103 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2017 | Journalnr: 22519/2017 | Avdeling: | Tittel: Bekreftelse på mottatt søknad Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/514120 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2017 | Journalnr: 22536/2017 | Avdeling: | Tittel: Svar på klage om ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten Avs/Mot: Ellen Marie Fiksdal http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/514337 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Marie Fiksdal | Journaldato: 24.05.2017 | Journalnr: 22751/2017 | Avdeling: | Tittel: Bekreftelse på mottatt søknad Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/514119 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2017 | Journalnr: 22535/2017 | Avdeling: | Tittel: Bekreftelse på mottatt søknad Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/514102 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2017 | Journalnr: 22518/2017 | Avdeling: | Tittel: Bekreftelse på mottatt søknad Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/514101 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2017 | Journalnr: 22517/2017 | Avdeling: | Tittel: Bekreftelse på mottatt søknad Avs/Mot: ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/514118 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2017 | Journalnr: 22534/2017 | Avdeling: |