Postliste http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ innsyn.mnsk.no Jordleieavtale mellom eier Nils J. Alte og leier Trond Flak http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/532916 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils J. Alte/Trond Flak | Journaldato: 06.10.2017 | RegistryNumber: 41098/2017 | Jordleieavtale mellom eier Bjørn Flak og leier Trond Flak http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/532911 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Flak/Trond Flak | Journaldato: 06.10.2017 | RegistryNumber: 41093/2017 | Jordleieavtale mellom eier Rønnaug Selnes dødsbo og leier Ole Anders Aasen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/531951 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rønnaug Selnes dødsbo/Ole Anders Aasen | Journaldato: 02.10.2017 | RegistryNumber: 40137/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533026 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Qassim Osman Mahmud | Journaldato: 11.10.2017 | RegistryNumber: 41208/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533025 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lene Leirvik | Journaldato: 11.10.2017 | RegistryNumber: 41207/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533024 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monika Szulc | Journaldato: 11.10.2017 | RegistryNumber: 41206/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533023 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solveig Edvardsen | Journaldato: 11.10.2017 | RegistryNumber: 41205/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533022 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Solum Reppen | Journaldato: 11.10.2017 | RegistryNumber: 41204/2017 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533021 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Qassim Osman Mahmud | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 41203/2017 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533020 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lene Leirvik | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 41202/2017 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533019 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monika Szulc | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 41201/2017 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533018 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solveig Edvardsen | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 41200/2017 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533017 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Solum Reppen | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 41199/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533016 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kseniia Slukhova | Journaldato: 11.10.2017 | RegistryNumber: 41198/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533015 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karoline Heia | Journaldato: 11.10.2017 | RegistryNumber: 41197/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533014 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karoline Heia | Journaldato: 11.10.2017 | RegistryNumber: 41196/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533013 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurt Bjørkamo | Journaldato: 11.10.2017 | RegistryNumber: 41195/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533012 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Merete Skaftnes | Journaldato: 11.10.2017 | RegistryNumber: 41194/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533011 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monica Thorvaldsen | Journaldato: 11.10.2017 | RegistryNumber: 41193/2017 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533009 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kseniia Slukhova | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 41191/2017 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533008 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karoline Heia | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 41190/2017 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533007 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karoline Heia | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 41189/2017 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533006 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kurt Bjørkamo | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 41188/2017 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533005 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Merete Skaftnes | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 41187/2017 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monica Thorvaldsen | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 41186/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530051 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kurt Bjørkamo | Journaldato: 19.09.2017 | RegistryNumber: 38269/2017 | Tildeling fortløpende plass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526287 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurt Bjørkamo | Journaldato: 25.08.2017 | RegistryNumber: 34552/2017 | Tildeling fortløpende plass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/525638 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Merete Skaftnes | Journaldato: 21.08.2017 | RegistryNumber: 33909/2017 | Overflytting http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517554 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Lian | Journaldato: 17.07.2017 | RegistryNumber: 25915/2017 | Jordleieavtale mellom eier Mathias Melhus og leier Ola Johan Lysberg http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/534029 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mathias Melhus/Ola Johan Lysberg | Journaldato: 16.10.2017 | RegistryNumber: 42200/2017 | Jordleieavtale mellom eier Øystein Nilsen og Aud Amdal og leier Ole Johan Lysberg http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/532026 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øystein Nilsen og Aud Amdal/Øystein Nilsen | Journaldato: 02.10.2017 | RegistryNumber: 40211/2017 | Jordleieavtale mellom eier Johan Sellæg og leier Mona Løe http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527977 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Sellæg/Mona Løe | Journaldato: 04.09.2017 | RegistryNumber: 36222/2017 | Søknad om omregulering av 2 til 3 boligtomter i Skageåsen boligfelt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528315 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linda og Stian Grande Haukø m.fl. | Journaldato: 15.09.2017 | RegistryNumber: 36554/2017 | Dokumenter vedr tomt gnr. 10, bnr. 248 Skageåsen boligfelt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528203 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VI Bolig AS | Journaldato: 15.09.2017 | RegistryNumber: 36445/2017 | Signert håndgivelse tomt 57 Skageåsen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527287 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Overhallahus - Øyvind Stene | Journaldato: 30.08.2017 | RegistryNumber: 35546/2017 | Signert håndgivelse tomt 28 Skageåsen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Overhalla Kommune - | Journaldato: 29.08.2017 | RegistryNumber: 35394/2017 | Søknad om omregulering av 2 til 3 boligtomter i Skageåsen boligfelt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526854 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.09.2017 | RegistryNumber: 35113/2017 | Retur av tinglyst skjøte http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523690 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 21.07.2017 | RegistryNumber: 31979/2017 | Tinglysing av skjøte, 1744 - gnr. 10, bnr. 248 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523287 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 20.07.2017 | RegistryNumber: 31593/2017 | Tomt 10/248: Egenerklæring http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523263 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkplan - Nils Sigurd Klykken | Journaldato: 17.07.2017 | RegistryNumber: 31568/2017 | Forslag veinavn Hasvåg Havblikk http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533563 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birgit og Åge Hasvåg | Journaldato: 11.10.2017 | RegistryNumber: 41742/2017 | Klage over Flatanger kommune sitt avvisningsvedtak - Fylkesmannen fatter nytt realitetsvedtak og stadfester kommunens avvisningsvedtak http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/522878 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag | Journaldato: 12.07.2017 | RegistryNumber: 31181/2017 | Jordleieavtale mellom Tor Bøgseth og Ove Kolstad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Bøgseth/Ove Kolstad | Journaldato: 11.10.2017 | RegistryNumber: 41707/2017 | Jordleieavtale mellom Lars Lingen og Jamtsve/Hanemo Samdrift v/Herbjørn Kolstad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Lingen/Jamtsve/Hanemo Samdrift v/Herbjørn Kolstad | Journaldato: 20.09.2017 | RegistryNumber: 38515/2017 | Jordleiekontrakt mellom Østerbø og Kolstad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528207 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Østerbø/Kolstad | Journaldato: 05.09.2017 | RegistryNumber: 36449/2017 | Vedtak om ekstra tilskudd til barn med lovfestet rett til senere oppstart http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533723 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vika barnehage | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 41900/2017 | Vedtak om ekstra tilskudd til barn med lovfestet rett til senere oppstart http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533720 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Flak Naturbarnehage | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 41897/2017 | Vedtak om ekstra tilskudd til barn med lovfestet rett til senere oppstart http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533718 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Granåsen barnehage SA | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 41895/2017 | Vedtak om ekstra tilskudd til barn med lovfestet rett til senere oppstart http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533712 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørum barnehage | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 41889/2017 | Møte vedr. mykere gulvbelegg http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arcon - Åge Nilsen | Journaldato: 12.10.2017 | RegistryNumber: 41858/2017 | Vedtak om tilskudd til pedagogisk bemanning 01.08.17 - 31.12.17 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533695 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vika barnehage | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 41872/2017 | Garantinummer: 49G0779441 - prosjekt Otterøy oppvekstsenter http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Danske Bank | Journaldato: 10.10.2017 | RegistryNumber: 41505/2017 | Tjenestebevis http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/532806 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inga Lill Fjær | Journaldato: 06.10.2017 | RegistryNumber: 40988/2017 | Vedtak om tilskudd til pedagogisk bemanning 01.08.17 - 31.12.17 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533693 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skoglyvegen barnehage | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 41870/2017 | 49/26 Otterøya Oppvekstsenter sluttoppstilling fra Birger Pedersen AS http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/532712 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birger Pedersen AS | Journaldato: 06.10.2017 | RegistryNumber: 40896/2017 | Ønsker tilbakemelding på dato for politisk behandling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530696 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Duna | Journaldato: 22.09.2017 | RegistryNumber: 38912/2017 | Tjenesteattest http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/522897 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Weronika Malwina Kruk | Journaldato: 12.07.2017 | RegistryNumber: 31200/2017 | Vedtak om tilskudd til pedagogisk bemanning 01.08.17 - 31.12.17 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533691 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Natur & idrettsbarnehagen as | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 41868/2017 | Vedr. sluttoppstilling - Prosjekt 16.340 Otterøya oppvekstsenter - Bygningsmessige arbeider http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/532711 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birger Pedersen AS | Journaldato: 05.10.2017 | RegistryNumber: 40895/2017 | Melding om vedtak - 39/21 - Vurdering av utferdigelse av forelegg for å få pålegg gjennomført http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530652 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alexander Næss | Journaldato: 22.09.2017 | RegistryNumber: 38868/2017 | Vedtak om tilskudd til pedagogisk bemanning 01.08.17 - 31.12.17 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533690 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Namsos musikkbarnehage | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 41867/2017 | Rom E 217 VS: Ovn http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/531611 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GK Inneklima AS | Journaldato: 29.09.2017 | RegistryNumber: 39803/2017 | Vedtak om tilskudd til pedagogisk bemanning 01.08.17 - 31.12.17 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533689 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Namsos barnehage SA | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 41866/2017 | Ferdigattest barnehage / oppvekstsenter Otterøya oppvekstsenter http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/531557 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arcon prosjekt AS | Journaldato: 28.09.2017 | RegistryNumber: 39749/2017 | 39/21 - Vurdering av utferdigelse av forelegg for å få pålegg gjennomført http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527966 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 12.09.2017 | RegistryNumber: 36211/2017 | Vedtak om tilskudd til pedagogisk bemanning 01.08.17 - 31.12.17 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533686 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gullvika naturbarnehage | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 41863/2017 | 49/26 Otterøy oppvekstsenter - Ventilasjon bygg C og E http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/531288 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GK Inneklima AS | Journaldato: 28.09.2017 | RegistryNumber: 39486/2017 | Foreløpig svar på henvendelse i e-post datert 31.7.2017 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/524184 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Duna | Journaldato: 31.07.2017 | RegistryNumber: 32469/2017 | Vedtak om tilskudd til pedagogisk bemanning 01.08.17 - 31.12.17 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533685 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Granåsen barnehage SA | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 41862/2017 | 49/26 Otterøy, Ventilasjon bygg C http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/531284 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GK Inneklima AS | Journaldato: 28.09.2017 | RegistryNumber: 39482/2017 | Ber om tilbakemelding på saksgang http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/524139 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Duna | Journaldato: 31.07.2017 | RegistryNumber: 32424/2017 | Vedtak om tilskudd til pedagogisk bemanning 01.08.17 - 31.12 17 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533684 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Flak Naturbarnehage | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 41861/2017 | 49/26 Otterøy, Ventilasjon bygg C http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/531283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GK Inneklima AS | Journaldato: 26.09.2017 | RegistryNumber: 39481/2017 | Videre saksbehandling - ileggelse av forelegg http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Duna | Journaldato: 27.07.2017 | RegistryNumber: 32268/2017 | Vedtak om tilskudd til pedagogisk bemanning 01.08.17 - 31.12.17 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533669 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørum barnehage | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 41846/2017 | Otterøy oppvekstsenter - status SD http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/531115 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cowi AS | Journaldato: 26.09.2017 | RegistryNumber: 39319/2017 | Masseutfylling - Ref. 2009/6703 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523822 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Duna | Journaldato: 24.07.2017 | RegistryNumber: 32109/2017 | Vedtak om tilskudd til pedagogisk bemanning 01.8.17 - 31.12.17 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533642 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Barstad barnehage SA | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 41819/2017 | Otterøy oppvekstsenter - utbedring av for stor åpning under port http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/529985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birger Pedersen AS | Journaldato: 18.09.2017 | RegistryNumber: 38204/2017 | ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527136 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2017 | RegistryNumber: 35392/2017 | 39/21 - Videre saksbehandling - vurdering av ileggelse av forelegg http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523495 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alexander Næss | Journaldato: 03.08.2017 | RegistryNumber: 31785/2017 | Utbetaling av tilskudd til pedagogisk bemanning 01.08.17 - 31.12.17 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533580 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Barstad barnehage SA | Journaldato: 12.10.2017 | RegistryNumber: 41757/2017 | Otterøy oppvekstsenter - golv http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/529793 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arcon prosjekt AS | Journaldato: 18.09.2017 | RegistryNumber: 38009/2017 | Vedtak om kommunalt tilskudd 2017 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533557 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Snippen familiebarnehage | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 41736/2017 | Otterøy oppvekstsenter - automatisering http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/529340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GK Inneklima AS | Journaldato: 13.09.2017 | RegistryNumber: 37556/2017 | Vedtak om kommunalt tilskudd 2017 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533556 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vika barnehage | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 41735/2017 | Otterøy oppvekstsenter - automatisering http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/529329 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GK Inneklima AS m.fl. | Journaldato: 14.09.2017 | RegistryNumber: 37545/2017 | Vedtak om kommunalt tilskudd 2017 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533554 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skoglyvegen barnehage | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 41733/2017 | Otterøy oppvekstssenter - automatisering - krav om døgnmulkt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/529063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cowi AS | Journaldato: 12.09.2017 | RegistryNumber: 37287/2017 | Vedtak om kommunalt tilskudd 2017 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533541 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Natur & idrettsbarnehagen as | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 41720/2017 | Otterøy oppvekstsenter http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/529056 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cowi AS | Journaldato: 13.09.2017 | RegistryNumber: 37280/2017 | Vedtak om kommunalt tilskudd 2017 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533540 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Namsos musikkbarnehage | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 41719/2017 | Otterøy oppvekstsenter - Automatisering - Ferdigstillelse http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/529004 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GK Inneklima AS | Journaldato: 13.09.2017 | RegistryNumber: 37228/2017 | Vedtak om kommunalt tilskudd 2017 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533536 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Namsos barnehage SA | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 41715/2017 | Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/534155 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.10.2017 | RegistryNumber: 42325/2017 | Otterøy oppvekstsenter - automatisering - krav om døgnmulkt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GK Inneklima AS | Journaldato: 11.09.2017 | RegistryNumber: 37054/2017 | Vedtak om kommunalt tilskudd 2017 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533534 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gullvika naturbarnehage | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 41713/2017 | Vedtak om redusert foreldrebetaling barnehageåret 2017/2018 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533861 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 42038/2017 | Garanti nr. B377750 - for Hent AS http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528702 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atradius | Journaldato: 08.09.2017 | RegistryNumber: 36938/2017 | Vedtak om kommunalt tilskudd 2017 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533530 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Granåsen barnehage SA | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 41709/2017 |