Postliste http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ innsyn.mnsk.no Svar fra søker - tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539514 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karoline Heia | Journaldato: 20.11.2017 | RegistryNumber: 47644/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539122 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnus Frisendal | Journaldato: 16.11.2017 | RegistryNumber: 47257/2017 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/537527 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kinga og Lukasz Szepieniec | Journaldato: 06.11.2017 | RegistryNumber: 45672/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/537450 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kibra Melake Beraki | Journaldato: 06.11.2017 | RegistryNumber: 45595/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lene Leirvik | Journaldato: 31.10.2017 | RegistryNumber: 44753/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536494 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda Nykvist Løvmo | Journaldato: 31.10.2017 | RegistryNumber: 44645/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Skaret | Journaldato: 31.10.2017 | RegistryNumber: 44589/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536437 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Solum Reppen | Journaldato: 31.10.2017 | RegistryNumber: 44588/2017 | Tildeling fortløpende plass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/535687 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kibra Melake Beraki | Journaldato: 03.11.2017 | RegistryNumber: 43848/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/535645 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Qassim Osman Mahmud | Journaldato: 25.10.2017 | RegistryNumber: 43806/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/535644 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Szepieniec Kinga | Journaldato: 25.10.2017 | RegistryNumber: 43805/2017 | Tildeling fortløpende plass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/535344 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linda Nykvist Løvmo | Journaldato: 24.10.2017 | RegistryNumber: 43507/2017 | Tildeling fortløpende plass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/534848 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kibra Melake Beraki | Journaldato: 24.10.2017 | RegistryNumber: 43014/2017 | Tildeling fortløpende plass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/534476 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvind Skaret | Journaldato: 24.10.2017 | RegistryNumber: 42643/2017 | Tildeling fortløpende plass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/534475 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Solum Reppen | Journaldato: 03.11.2017 | RegistryNumber: 42642/2017 | Tildeling fortløpende plass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/534474 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monica Thorvaldsen | Journaldato: 24.10.2017 | RegistryNumber: 42641/2017 | Tildeling fortløpende plass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/534473 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karoline Heia | Journaldato: 03.11.2017 | RegistryNumber: 42640/2017 | Jordleieavtale mellom eier Nils J. Alte og leier Trond Flak http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/532916 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils J. Alte/Trond Flak | Journaldato: 06.10.2017 | RegistryNumber: 41098/2017 | Tildeling fortløpende plass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/534472 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karoline Heia | Journaldato: 03.11.2017 | RegistryNumber: 42639/2017 | Jordleieavtale mellom eier Bjørn Flak og leier Trond Flak http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/532911 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Flak/Trond Flak | Journaldato: 06.10.2017 | RegistryNumber: 41093/2017 | Tildeling fortløpende plass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/534458 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Solum Reppen | Journaldato: 03.11.2017 | RegistryNumber: 42625/2017 | Jordleieavtale mellom eier Rønnaug Selnes dødsbo og leier Ole Anders Aasen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/531951 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rønnaug Selnes dødsbo/Ole Anders Aasen | Journaldato: 02.10.2017 | RegistryNumber: 40137/2017 | Tildeling fortløpende plass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/534457 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karoline Heia | Journaldato: 03.11.2017 | RegistryNumber: 42624/2017 | Tildeling fortløpende plass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/534456 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karoline Heia | Journaldato: 03.11.2017 | RegistryNumber: 42623/2017 | Tildeling fortløpende plass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/534378 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnus Frisendal | Journaldato: 24.10.2017 | RegistryNumber: 42546/2017 | Tildeling fortløpende plass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/534372 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monika Szulc | Journaldato: 24.10.2017 | RegistryNumber: 42540/2017 | Tildeling fortløpende plass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/534371 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lene Leirvik | Journaldato: 24.10.2017 | RegistryNumber: 42539/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533026 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Qassim Osman Mahmud | Journaldato: 11.10.2017 | RegistryNumber: 41208/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533025 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lene Leirvik | Journaldato: 11.10.2017 | RegistryNumber: 41207/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533024 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monika Szulc | Journaldato: 11.10.2017 | RegistryNumber: 41206/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533023 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solveig Edvardsen | Journaldato: 11.10.2017 | RegistryNumber: 41205/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533022 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Solum Reppen | Journaldato: 11.10.2017 | RegistryNumber: 41204/2017 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533021 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Qassim Osman Mahmud | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 41203/2017 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533020 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lene Leirvik | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 41202/2017 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533019 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monika Szulc | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 41201/2017 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533018 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solveig Edvardsen | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 41200/2017 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533017 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Solum Reppen | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 41199/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533016 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kseniia Slukhova | Journaldato: 11.10.2017 | RegistryNumber: 41198/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533015 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karoline Heia | Journaldato: 11.10.2017 | RegistryNumber: 41197/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533014 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karoline Heia | Journaldato: 11.10.2017 | RegistryNumber: 41196/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533013 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurt Bjørkamo | Journaldato: 11.10.2017 | RegistryNumber: 41195/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533012 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Merete Skaftnes | Journaldato: 11.10.2017 | RegistryNumber: 41194/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533011 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monica Thorvaldsen | Journaldato: 11.10.2017 | RegistryNumber: 41193/2017 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533009 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kseniia Slukhova | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 41191/2017 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533008 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karoline Heia | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 41190/2017 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533007 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karoline Heia | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 41189/2017 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533006 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kurt Bjørkamo | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 41188/2017 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533005 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Merete Skaftnes | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 41187/2017 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monica Thorvaldsen | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 41186/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530051 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kurt Bjørkamo | Journaldato: 19.09.2017 | RegistryNumber: 38269/2017 | Jordleieavtale mellom Inger Undrum og Stig Bjørnar Ahlin http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539907 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Undrum/Ahlin | Journaldato: 22.11.2017 | RegistryNumber: 48033/2017 | Jordleieavtale mellom Overhalla kommune og Rune Martin Amdal http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/537327 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amdal/Overhalla kommune | Journaldato: 03.11.2017 | RegistryNumber: 45472/2017 | Jordleieavtale mellom eier Mathias Melhus og leier Ola Johan Lysberg http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/534029 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mathias Melhus/Ola Johan Lysberg | Journaldato: 16.10.2017 | RegistryNumber: 42200/2017 | Jordleieavtale mellom eier Øystein Nilsen og Aud Amdal og leier Ole Johan Lysberg http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/532026 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øystein Nilsen og Aud Amdal/Øystein Nilsen | Journaldato: 02.10.2017 | RegistryNumber: 40211/2017 | Jordleieavtale mellom eier Johan Sellæg og leier Mona Løe http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527977 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Sellæg/Mona Løe | Journaldato: 04.09.2017 | RegistryNumber: 36222/2017 | Signert egenerklæring om konsesjonsfrihet 10/242 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/541820 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Scania - Espen Lindseth | Journaldato: 05.12.2017 | RegistryNumber: 49930/2017 | Tinglysing av skjøter 1744 - gnr. 10, bnr. 242 og 245 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/541799 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 08.12.2017 | RegistryNumber: 49909/2017 | Signert håndgivelse Tomt 57 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/535937 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Overhalla Kommune - | Journaldato: 27.10.2017 | RegistryNumber: 44094/2017 | Søknad om omregulering av 2 til 3 boligtomter i Skageåsen boligfelt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528315 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linda og Stian Grande Haukø m.fl. | Journaldato: 15.09.2017 | RegistryNumber: 36554/2017 | Dokumenter vedr tomt gnr. 10, bnr. 248 Skageåsen boligfelt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528203 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VI Bolig AS | Journaldato: 15.09.2017 | RegistryNumber: 36445/2017 | Søknad om omregulering av 2 til 3 boligtomter i Skageåsen boligfelt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526854 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.09.2017 | RegistryNumber: 35113/2017 | Klage over henleggelsesbeslutning http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539152 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag statsadvokatembeter | Journaldato: 16.11.2017 | RegistryNumber: 47283/2017 | Vedr. adressenavn Einvika http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/537386 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brynjar Mørkved | Journaldato: 06.11.2017 | RegistryNumber: 45531/2017 | Klage vedr. ny adresse http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/535088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Robert Hartvikøyt | Journaldato: 23.10.2017 | RegistryNumber: 43252/2017 | Forslag veinavn Hasvåg Havblikk http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533563 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birgit og Åge Hasvåg | Journaldato: 11.10.2017 | RegistryNumber: 41742/2017 | Jordleieavtale mellom Tor Bøgseth og Ove Kolstad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Bøgseth/Ove Kolstad | Journaldato: 11.10.2017 | RegistryNumber: 41707/2017 | Jordleieavtale mellom Lars Lingen og Jamtsve/Hanemo Samdrift v/Herbjørn Kolstad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Lingen/Jamtsve/Hanemo Samdrift v/Herbjørn Kolstad | Journaldato: 20.09.2017 | RegistryNumber: 38515/2017 | Jordleiekontrakt mellom Østerbø og Kolstad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528207 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Østerbø/Kolstad | Journaldato: 05.09.2017 | RegistryNumber: 36449/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539250 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 47381/2017 | 49/26 Otterøy oppvekstsenter - GK Nord-Trøndelag AS kvittert Befaringsprotokoll http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/541945 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GK Nord-Trøndelag AS | Journaldato: 06.12.2017 | RegistryNumber: 50054/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539249 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 47380/2017 | Otterøy OVS, Energimerking http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/541850 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cowi AS | Journaldato: 05.12.2017 | RegistryNumber: 49959/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539248 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 47379/2017 | 49/26 Automatikk FDV Otterøy oppvekstsenter http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/541827 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GK-Inneklima AS | Journaldato: 05.12.2017 | RegistryNumber: 49937/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539247 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 47378/2017 | 49/26 - Otterøy oppvekstsenter FDV dokumentasjon http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/541302 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GK-Inneklima AS v/Ole Kulstadvik m.fl. | Journaldato: 04.12.2017 | RegistryNumber: 49414/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539246 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 47377/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539245 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 47376/2017 | 49/26- 1403 Otterøy skole og oppvekstsenter- Aksept av mottatt FDV http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/541264 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hent AS | Journaldato: 04.12.2017 | RegistryNumber: 49376/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539244 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 47375/2017 | 49/26 Otterøy oppvekstsenter - FDV- dok for SD-anlegg http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/540018 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GK-Inneklima AS | Journaldato: 23.11.2017 | RegistryNumber: 48142/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539243 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 47374/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539242 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 47373/2017 | 49/26 Otterøy oppvekstsenter i Namsos kommune - Piscada http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/540003 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GK Inneklima AS | Journaldato: 23.11.2017 | RegistryNumber: 48127/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539241 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 47372/2017 | 49/26 Otterøy oppvekstsenter - lekkasje på dusjbatterier http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539860 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grannes VVS AS | Journaldato: 22.11.2017 | RegistryNumber: 47987/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539240 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 47371/2017 | 49/26 Otterøy oppvekstsenter - trekk fra dører http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539750 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birger Pedersen AS | Journaldato: 22.11.2017 | RegistryNumber: 47877/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539239 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 47370/2017 | 49/26 Otterøy oppvekstsenter - SD-anlegg- opplæring og overtakelse http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GK Inneklima AS v/Tor Einar Eriksen m.fl. | Journaldato: 20.11.2017 | RegistryNumber: 47284/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539238 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 47369/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539237 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 47368/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539236 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 47367/2017 | Otterøy oppvekstsenter - Energimerking http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/538011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cowi AS | Journaldato: 08.11.2017 | RegistryNumber: 46152/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539235 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 47366/2017 | 49/26 Innregulering alle vent Otterøy oppvekstsenter 2017 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/537908 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GK Inneklima AS | Journaldato: 08.11.2017 | RegistryNumber: 46050/2017 | Vedtak om ekstra tilskudd til barn med lovfestet rett til senere oppstart http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533723 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vika barnehage | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 41900/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539234 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 47365/2017 | Otterøy oppvekstsenter - Energimerking http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/537095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arcon Prosjekt AS | Journaldato: 02.11.2017 | RegistryNumber: 45243/2017 | Vedtak om ekstra tilskudd til barn med lovfestet rett til senere oppstart http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533720 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Flak Naturbarnehage | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 41897/2017 |