Postliste http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ innsyn.mnsk.no Avtale om leie av jord - Vigdis Olsson og Otterøy Samdrift DA http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517149 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olsson/Otterøy Samdrift | Journaldato: 14.06.2017 | RegistryNumber: 25518/2017 | Jordleieavtale mellom Stein Åge Skorstad og Audun Forås - gnr 49 bnr 8 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514891 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Audun Forås | Journaldato: 30.05.2017 | RegistryNumber: 23298/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516549 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian Åsegg | Journaldato: 13.06.2017 | RegistryNumber: 24941/2017 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516548 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stian Åsegg | Journaldato: 12.06.2017 | RegistryNumber: 24940/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516422 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvind Skaret | Journaldato: 09.06.2017 | RegistryNumber: 24815/2017 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516420 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Skaret | Journaldato: 09.06.2017 | RegistryNumber: 24813/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516360 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Lian | Journaldato: 09.06.2017 | RegistryNumber: 24753/2017 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Lian | Journaldato: 08.06.2017 | RegistryNumber: 24752/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514730 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linda Nykvist Løvmo | Journaldato: 09.06.2017 | RegistryNumber: 23139/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Kjøglum | Journaldato: 09.06.2017 | RegistryNumber: 23138/2017 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda Nykvist Løvmo | Journaldato: 29.05.2017 | RegistryNumber: 23137/2017 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514727 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Kjøglum | Journaldato: 29.05.2017 | RegistryNumber: 23136/2017 | Tildeling hovedopptak http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512911 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian Åsegg | Journaldato: 16.05.2017 | RegistryNumber: 21341/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/507992 Type: Inngående brev | Avs/Mot: David Amelia | Journaldato: 10.04.2017 | RegistryNumber: 16469/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/507991 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amund Nagelhus | Journaldato: 10.04.2017 | RegistryNumber: 16468/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/507768 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svenn Arve Bach | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 16245/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/507767 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brita Lyng | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 16244/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/507166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: anette kristiansen | Journaldato: 05.04.2017 | RegistryNumber: 15648/2017 | Jordleieavtale mellom Harry Svartaas/Laila Helstad og Kim Thorsen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517155 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svartaas/Helstad og Thorsen | Journaldato: 14.06.2017 | RegistryNumber: 25524/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/506861 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnus Frisendal | Journaldato: 05.04.2017 | RegistryNumber: 15346/2017 | Jordleieavtale mellom Bjarne Flasnes og Cathrine Fuglum/Inge Fjelde http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509481 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Flasnes/Fuglum/Fjelde | Journaldato: 25.04.2017 | RegistryNumber: 17947/2017 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/506860 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnus Frisendal | Journaldato: 04.04.2017 | RegistryNumber: 15345/2017 | Jordleiekontrakt mellom eier Svein Erik Heglum og leier Randi Mo Lilleberre http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/506881 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Erik Heglum/Randi Mo Lilleberre | Journaldato: 04.04.2017 | RegistryNumber: 15366/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/506794 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Faiso Rashid Ali | Journaldato: 03.04.2017 | RegistryNumber: 15279/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/506706 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maren Sævik Opdal | Journaldato: 03.04.2017 | RegistryNumber: 15191/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/506705 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Qassim Osman Mahmud | Journaldato: 03.04.2017 | RegistryNumber: 15190/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/506704 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Qassim Osman Mahmud | Journaldato: 03.04.2017 | RegistryNumber: 15189/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/506703 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Camilla Irene Sætran | Journaldato: 03.04.2017 | RegistryNumber: 15188/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/506434 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgen Schille | Journaldato: 31.03.2017 | RegistryNumber: 14921/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/506175 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjersti Lervik | Journaldato: 30.03.2017 | RegistryNumber: 14662/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/506014 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tonje Fornes | Journaldato: 29.03.2017 | RegistryNumber: 14503/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/505987 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karoline Heia | Journaldato: 29.03.2017 | RegistryNumber: 14476/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/505986 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karoline Heia | Journaldato: 29.03.2017 | RegistryNumber: 14475/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/505835 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grande Merethe Lien | Journaldato: 29.03.2017 | RegistryNumber: 14325/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/505834 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grande Merethe Lien | Journaldato: 29.03.2017 | RegistryNumber: 14324/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/505833 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasra Mamud Mohamed | Journaldato: 29.03.2017 | RegistryNumber: 14323/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/505832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasra Mamud Mohamed | Journaldato: 29.03.2017 | RegistryNumber: 14322/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/505831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasra Mamud Mohamed | Journaldato: 29.03.2017 | RegistryNumber: 14321/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/505671 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veronica Skagen | Journaldato: 28.03.2017 | RegistryNumber: 14162/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/505670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Homstad | Journaldato: 28.03.2017 | RegistryNumber: 14161/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/505669 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Charlotte Paulsen Lauten Rebecca | Journaldato: 28.03.2017 | RegistryNumber: 14160/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/505653 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Szepieniec Kinga | Journaldato: 28.03.2017 | RegistryNumber: 14144/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/505651 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Suudi Abdi Ibrahim | Journaldato: 28.03.2017 | RegistryNumber: 14142/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/505650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Therese Eriksen | Journaldato: 28.03.2017 | RegistryNumber: 14141/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/505649 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Anita Grande | Journaldato: 28.03.2017 | RegistryNumber: 14140/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/505648 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Isabell Pedersen | Journaldato: 28.03.2017 | RegistryNumber: 14139/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504521 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Suudi Abdi Ibrahim | Journaldato: 23.03.2017 | RegistryNumber: 13017/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504520 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erlend Rath | Journaldato: 23.03.2017 | RegistryNumber: 13016/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Camilla Lona | Journaldato: 23.03.2017 | RegistryNumber: 12976/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504476 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marte Kristine Stokkan | Journaldato: 23.03.2017 | RegistryNumber: 12973/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504474 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elise Moe Skille | Journaldato: 23.03.2017 | RegistryNumber: 12971/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504473 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maren Holthe | Journaldato: 23.03.2017 | RegistryNumber: 12970/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marzena Chmielarz | Journaldato: 23.03.2017 | RegistryNumber: 12969/2017 | Tildeling hovedopptak http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504310 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Suudi Abdi Ibrahim | Journaldato: 29.03.2017 | RegistryNumber: 12806/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504163 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kaled Mahmoud Ahmad | Journaldato: 22.03.2017 | RegistryNumber: 12659/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504162 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kaled Mahmoud Ahmad | Journaldato: 22.03.2017 | RegistryNumber: 12658/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504133 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sabina Katarzyna Brzechwa | Journaldato: 22.03.2017 | RegistryNumber: 12629/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504132 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Madara Upnere | Journaldato: 22.03.2017 | RegistryNumber: 12628/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: trude skaftnes | Journaldato: 22.03.2017 | RegistryNumber: 12605/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisiewicz-Bien Beata | Journaldato: 22.03.2017 | RegistryNumber: 12604/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sara Kværnø Saugen | Journaldato: 21.03.2017 | RegistryNumber: 12529/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/503909 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stine Mari Sagmo | Journaldato: 21.03.2017 | RegistryNumber: 12408/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/503852 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johnsen Anniken M | Journaldato: 21.03.2017 | RegistryNumber: 12354/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/503850 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eline Thorsen | Journaldato: 21.03.2017 | RegistryNumber: 12352/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/503848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anette Colen | Journaldato: 21.03.2017 | RegistryNumber: 12350/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/503847 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jenny Marlén Koa | Journaldato: 21.03.2017 | RegistryNumber: 12349/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/503845 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jenny Marlén Koa | Journaldato: 21.03.2017 | RegistryNumber: 12347/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/503844 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgen Sollie | Journaldato: 21.03.2017 | RegistryNumber: 12346/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/503843 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Haugen | Journaldato: 21.03.2017 | RegistryNumber: 12345/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/503842 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Petter Hugås | Journaldato: 21.03.2017 | RegistryNumber: 12344/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/503840 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dainius Buivydas | Journaldato: 21.03.2017 | RegistryNumber: 12342/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/503758 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Michelle Angelo | Journaldato: 21.03.2017 | RegistryNumber: 12269/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/503757 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helen Holtan Ebbesen | Journaldato: 21.03.2017 | RegistryNumber: 12268/2017 | Fradelingskart: Skageåsen III - Østre Byggetrinn (tomt 62-64) http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519087 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkplan - Nils Sigurd Klykken | Journaldato: 21.06.2017 | RegistryNumber: 27438/2017 | Håndgivelse Tomt 69 Skageåsen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516825 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gloemmen - Hilde Glømmen | Journaldato: 13.06.2017 | RegistryNumber: 25207/2017 | Signert håndgivelse Skageåsen Amdal Bygg AS http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512756 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amdalbygg - amdalbygg2 | Journaldato: 15.05.2017 | RegistryNumber: 21189/2017 | Tinglyst tomt over Solgløtt - 51/5/17 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512788 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørgen Riibe m.fl. | Journaldato: 16.05.2017 | RegistryNumber: 21218/2017 | Retur av tinglyst dokument http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/510696 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 03.05.2017 | RegistryNumber: 19154/2017 | Tinglysing av melding om eiendom 1744 - 51/5/17 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508795 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 25.04.2017 | RegistryNumber: 17267/2017 | Klage på avvisning av behandling av merknader til adressering og adresseparsellering fra Thore E. Kværnø og Anne Mørkved http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516927 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag | Journaldato: 14.06.2017 | RegistryNumber: 25308/2017 | sak - vegnavn i Flatanger - klage. Sak 15/4270. http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516025 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brynjar Mørkved | Journaldato: 07.06.2017 | RegistryNumber: 24420/2017 | vegnavn i Flatanger - klage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/515582 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brynjar Mørkved | Journaldato: 02.06.2017 | RegistryNumber: 23983/2017 | Klage på avvisning av behandling av merknader til adressering og adresseparsellering fra Thore E. Kværnø og Anne Mørkved http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/515379 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 02.06.2017 | RegistryNumber: 23781/2017 | REGISTRERING AV GRENSEPUNKTER SOM BERØRER GRENSEN MELLOM BNR 7 REIDAR EINVIK OG BNR 61 FELLES UTMARK. VI BER OM DOKUMENTASJON AV ALLE REGISTRERINGER OG MATRIKKELKART AV GRENSENE I STOR MÅLESTOKK http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thore Kværne | Journaldato: 29.05.2017 | RegistryNumber: 23002/2017 | REGISTRERING AV GRENSEPUNKTER SOM BERØRER VÅR EIENDOM GNR 21, BNR 6. VI BER OM DOKUMENTASJON AV ALLE REGISTRERINGER OG MATRIKKELKART AV GRENSENE I STOR MÅLESTOKK http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514586 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thore Kværne | Journaldato: 29.05.2017 | RegistryNumber: 22999/2017 | Jordleiekontrakt mellom Sturla Skjærvik og Kai Arne Karlsen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516535 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skjærvik/Karlsen | Journaldato: 12.06.2017 | RegistryNumber: 24927/2017 | MATRIKKEL GNR 21 BNR 3 FESTENR 8. BNR 3 ER FEIL OG MÅ RETTES. http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514415 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thore Kværne | Journaldato: 26.05.2017 | RegistryNumber: 22828/2017 | Avtale om leie av jord http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514799 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen J. Leithe og Hav og Hage DA | Journaldato: 30.05.2017 | RegistryNumber: 23207/2017 | Spesielt gnr 21/ 42 (denne email). VS: Jeg ber om å få tilsendt Matrikkelbrev for eiemdommene gnr 21/ bnr 2, 5, 6, 7, 42, 61 og 21/3/8, 21/24, 21/5/5 og eiendommen som nå eies av Joakim Dølvik. http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514232 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thore Kværne | Journaldato: 24.05.2017 | RegistryNumber: 22647/2017 | Klage over avvisningsvedtak http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/513911 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag | Journaldato: 23.05.2017 | RegistryNumber: 22328/2017 | Jordleiekontrakt mellom eier Sissel Gjeset og leier Svenn Ove Fosseng http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511898 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gjeset/Fosseng | Journaldato: 09.05.2017 | RegistryNumber: 20344/2017 | Jordleiekontrakt mellom eier Kenneth Frendalsvik og leier Svenn Ove Fosseng http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frendalsvik/Fosseng | Journaldato: 09.05.2017 | RegistryNumber: 20341/2017 | Avvisning av behandling av merknader til adressering og adresseparsellering fra Thore E. Kværnø og Anne Mørkved http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511890 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adv. Brynjar Mørkved | Journaldato: 09.05.2017 | RegistryNumber: 20336/2017 | Jordleiavtale mellom eier Leif Forås og leier Svenn Ove Fosseng http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/511887 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forås/Fosseng | Journaldato: 09.05.2017 | RegistryNumber: 20334/2017 | Avvisning av behandling av merknader til adressering og adresseparsellering fra Thore E. Kværnø og Anne Mørkved http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509628 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 09.05.2017 | RegistryNumber: 18093/2017 | Jordleieavtale mellom eier Kjellrun og Oddvin Moan og leier Svenn Ove Fosseng http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508772 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjellrun og Oddvin Moan/Svenn Ove Fosseng | Journaldato: 20.04.2017 | RegistryNumber: 17244/2017 | Klage på veinavn, Brynjar Mørkved http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/507990 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag | Journaldato: 10.04.2017 | RegistryNumber: 16467/2017 | Jordleieavtale mellom Namdalseid kommune og Oddveig Ressem http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517009 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namdalseid kommune og Oddveig Ressem | Journaldato: 13.06.2017 | RegistryNumber: 25389/2017 | Jordleieavtale mellom Tor Bøgseth og Tor Kristian Roel http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/515786 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Bøgseth/Tor Kristian Roel | Journaldato: 06.06.2017 | RegistryNumber: 24185/2017 | Jordleieavtale mellom Håvard Finnanger og Svenn H. Kaldahl http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/513045 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håvard Finnanger/Svenn H. Kaldahl | Journaldato: 16.05.2017 | RegistryNumber: 21475/2017 |