Postliste http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ innsyn.mnsk.no Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/602923 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pia Mari Aune | Journaldato: 09.10.2018 | RegistryNumber: 52231/2018 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/602921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pia Mari Aune | Journaldato: 08.10.2018 | RegistryNumber: 52229/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/602106 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vilde Karine Holm | Journaldato: 09.10.2018 | RegistryNumber: 51414/2018 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/602105 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vilde Karine Holm | Journaldato: 03.10.2018 | RegistryNumber: 51413/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/601902 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pia Mari Aune | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 51210/2018 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/601899 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pia Mari Aune | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 51207/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/600436 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Iren Pedersen | Journaldato: 26.09.2018 | RegistryNumber: 49744/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/600435 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Iren Pedersen | Journaldato: 26.09.2018 | RegistryNumber: 49743/2018 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/600431 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Iren Pedersen | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 49739/2018 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/600430 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Iren Pedersen | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 49738/2018 | Tildeling fortløpende plass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/598683 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monica Thorvaldsen | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 47993/2018 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/596892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Juellund-Falkensten | Journaldato: 05.09.2018 | RegistryNumber: 46193/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/596821 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Camila Gonzalez | Journaldato: 07.09.2018 | RegistryNumber: 46122/2018 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/596820 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Camila Gonzalez | Journaldato: 05.09.2018 | RegistryNumber: 46121/2018 | Tildeling fortløpende plass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/594500 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Juellund-Falkensten | Journaldato: 28.08.2018 | RegistryNumber: 43809/2018 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/594402 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Tranaas | Journaldato: 20.08.2018 | RegistryNumber: 43711/2018 | Tildeling fortløpende plass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/594285 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Patrick Bratberg | Journaldato: 20.08.2018 | RegistryNumber: 43594/2018 | Tildeling fortløpende plass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/594284 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Iren Pedersen | Journaldato: 20.08.2018 | RegistryNumber: 43593/2018 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/594264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Juellund-Falkensten | Journaldato: 20.08.2018 | RegistryNumber: 43573/2018 | Tildeling hovedopptak http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/593998 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Juellund-Falkensten | Journaldato: 23.08.2018 | RegistryNumber: 43307/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/593922 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monica Thorvaldsen | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 43231/2018 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/593921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monica Thorvaldsen | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 43230/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/593920 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Patrick Bratberg | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 43229/2018 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/593919 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Patrick Bratberg | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 43228/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/593480 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Patrick Bratberg | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 42789/2018 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/593479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Patrick Bratberg | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 42788/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/593478 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Iren Pedersen | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 42787/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/593477 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Iren Pedersen | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 42786/2018 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/593476 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Patrick Bratberg | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 42785/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/593475 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Iren Pedersen | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 42784/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/593474 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Juellund-Falkensten | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 42783/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/593473 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Juellund-Falkensten | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 42782/2018 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/593472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Iren Pedersen | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 42781/2018 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/593471 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Iren Pedersen | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 42780/2018 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/593470 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Juellund-Falkensten | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 42779/2018 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/593469 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Juellund-Falkensten | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 42778/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/592329 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aslaug Malvik | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 41641/2018 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/592328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aslaug Malvik | Journaldato: 26.07.2018 | RegistryNumber: 41640/2018 | Signert håndgivelse tomt 64 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/601889 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bsjaastad - Frank Hildrum | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 51197/2018 | Protokoll for opplålingsforretning etter lov om eiendomsregistrering http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/590940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Renate Opdal og Tor Erik Flasnes | Journaldato: 10.07.2018 | RegistryNumber: 40252/2018 | Underretning om føring i matrikkelen - Grensejustering 10/229 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/590856 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Erik Flasnes og Renate Opdal | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 40168/2018 | 49/26 - Otterøy oppvekstsenter - O-planer i dwg-format http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/595563 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cowi AS | Journaldato: 28.08.2018 | RegistryNumber: 44869/2018 | Drift varmepumpe http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/595520 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grannes vvs AS | Journaldato: 28.08.2018 | RegistryNumber: 44826/2018 | Otterøy oppvekstsenter - Tegninger http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/594838 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cowi AS | Journaldato: 22.08.2018 | RegistryNumber: 44147/2018 | 49/26 - Byggefase - Otterøy oppvekstsenter http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/593138 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GK-Inneklima AS v/Tor Einar Eriksen | Journaldato: 09.08.2018 | RegistryNumber: 42447/2018 | 49/26 - Varmepumpe og energi - Otterøy oppvekstsenter http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/592794 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grannes VVS - Magnus Tausvik | Journaldato: 09.08.2018 | RegistryNumber: 42103/2018 | Akustikkrapport - Otterøy oppvekstsenter http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/592251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hjelpemiddelsentralen i Nord Trøndelag | Journaldato: 25.07.2018 | RegistryNumber: 41563/2018 | 49/26 Sykkelparkering ved Otterøy oppvekstsenter Tilbud 708451 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/592104 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Euroskilt | Journaldato: 24.07.2018 | RegistryNumber: 41416/2018 | 49/26 - Sykkelparkering -Tilbud708451 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/591719 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Euroskilt | Journaldato: 18.07.2018 | RegistryNumber: 41031/2018 | Jordleiekontrakt mellom Eva Solem og Mona Nynes http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/603182 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solem/Nynes | Journaldato: 09.10.2018 | RegistryNumber: 52490/2018 | Jordleieavtale mellom Ragnar Finanger og Svenn H. Kaldahl http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/603260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Finanger/Svenn H. Kaldahl | Journaldato: 09.10.2018 | RegistryNumber: 52568/2018 | Jordleieavtale mellom Odd Harald Aas og Torbjørn Nilsen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/598894 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Harald Aas/Torbjørn Nilsen | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 48204/2018 | Jordleieavtale mellom Torbjørn Tinglum og Torbjørn Nilsen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/598887 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Tinglum/Torbjørn Nilsen | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 48197/2018 | Jordleieavtale mellom Magnus Staven og Erling Staven http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/598490 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnus Staven/Erling Staven | Journaldato: 13.09.2018 | RegistryNumber: 47801/2018 | Jordleieavtale mellom May Iren og Kurt Anzjøn og Ina og Marius Brørs http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/593254 Type: Inngående brev | Avs/Mot: May I og Kurt Anzjøn/Ina og Marius Brørs | Journaldato: 09.08.2018 | RegistryNumber: 42563/2018 | Jordleieavtale mellom Per Arve Lie og Marius Brørs http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/591586 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Arve Lie/Marius Brørs | Journaldato: 17.07.2018 | RegistryNumber: 40898/2018 | Tilskudd til pedagogisk bemanning 2018, utbetaling 4. kvartal http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/599753 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VIKA BARNEHAGE AS | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 49061/2018 | Tilskudd til pedagogisk bemanning 2018, utbetaling 4. kvartal http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/599749 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKOGLYVEIEN BARNEHAGE AS | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 49057/2018 | Tilskudd til pedagogisk bemanning 2018, utbetaling 4. kvartal http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/599748 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NATUR & IDRETTSBARNEHAGEN AS | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 49056/2018 | Tilskudd til pedagogisk bemanning 2018, utbetaling 4. kvartal http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/599747 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAMSOS MUSIKKBARNEHAGE AS | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 49055/2018 | Tilskudd til pedagogisk bemanning 2018, utbetaling 4. kvartal http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/599744 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAMSOS BARNEHAGE SA | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 49052/2018 | Tilskudd til pedagogisk bemanning 2018, utbetaling 4. kvartal http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/599742 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GULLVIKA NATURBARNEHAGE AS | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 49050/2018 | Tilskudd til pedagogisk bemanning 2018, utbetaling 4. kvartal http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/599739 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRANÅSEN BARNEHAGE SA | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 49047/2018 | Tilskudd til pedagogisk bemanning 2018, utbetaling 4. kvartal http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/599738 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FLAK NATURBARNEHAGE AS | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 49046/2018 | Tilskudd til pedagogisk bemanning 2018, utbetaling 4. kvartal http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/599737 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BJØRUM BARNEHAGE AS | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 49045/2018 | Tilskudd til pedagogisk bemanning 2018, utbetaling 4. kvartal http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/599336 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BARSTAD BARNEHAGE SA | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 48645/2018 | Varsel om vedtak - tilskudd pedagogisk bemanning 01.08.2018 - 31.12.2018 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/599034 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VIKA BARNEHAGE AS | Journaldato: 21.09.2018 | RegistryNumber: 48344/2018 | Varsel om vedtak - tilskudd pedagogisk bemanning 01.08.2018 - 31.12.2018 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/599032 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKOGLYVEIEN BARNEHAGE AS | Journaldato: 21.09.2018 | RegistryNumber: 48342/2018 | Varsel om vedtak - tilskudd pedagogisk bemanning 01.08.2018 - 31.12.2018 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/599030 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NATUR & IDRETTSBARNEHAGEN AS | Journaldato: 21.09.2018 | RegistryNumber: 48340/2018 | Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/603010 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.10.2018 | RegistryNumber: 52318/2018 | Tjenesteattest http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/602109 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ahmad Firas Alhozami | Journaldato: 03.10.2018 | RegistryNumber: 51417/2018 | Varsel om vedtak - tilskudd pedagogisk bemanning 01.08.2018 - 31.12.2018 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/599028 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAMSOS MUSIKKBARNEHAGE AS | Journaldato: 21.09.2018 | RegistryNumber: 48338/2018 | Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/602737 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.10.2018 | RegistryNumber: 52045/2018 | Tilbakemelding på henvendelse vedrørende Namsos kommunes behandling av ulovlig fylling (kopi av brev) http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/602713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 05.10.2018 | RegistryNumber: 52021/2018 | Varsel om vedtak - tilskudd pedagogisk bemanning 01.08.2018 - 31.12.2018 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/599026 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAMSOS BARNEHAGE SA | Journaldato: 21.09.2018 | RegistryNumber: 48336/2018 | Tjenesteattest http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/598974 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Unni-Kristin Wiik | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 48284/2018 | Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/602714 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.10.2018 | RegistryNumber: 52022/2018 | Kommunalt tilskudd private barnehager 2018, utbetaling 4. kvartal http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/598394 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VIKA BARNEHAGE AS | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 47705/2018 | Tjenestebevis http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/598859 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Kristin Gynnild | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 48169/2018 | Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/602702 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.10.2018 | RegistryNumber: 52010/2018 | Kommunalt tilskudd private barnehager 2018, utbetaling 4. kvartal http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/598392 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SNIPPEN FAMILIEBARNEHAGE AS | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 47703/2018 | Tjenestebevis http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/598003 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirin Kaldahl Stenseth | Journaldato: 11.09.2018 | RegistryNumber: 47304/2018 | Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/602695 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.10.2018 | RegistryNumber: 52003/2018 | Kommunalt tilskudd private barnehager 2018, utbetaling 4. kvartal http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/598391 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKOGLYVEIEN BARNEHAGE AS | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 47702/2018 | Vedtak om redusert foreldrebetaling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/602664 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.10.2018 | RegistryNumber: 51972/2018 | Kommunalt tilskudd private barnehager 2018, utbetaling 4. kvartal http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/598389 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAMSOS MUSIKKBARNEHAGE AS | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 47700/2018 | Etterlyser svar på søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/602114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirin Nordhøy | Journaldato: 03.10.2018 | RegistryNumber: 51422/2018 | Kommunalt tilskudd private barnehager 2018, utbetaling 4. kvartal http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/598388 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAMSOS BARNEHAGE SA | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 47699/2018 | Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/601923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 51231/2018 | Kommunalt tilskudd private barnehager 2018, utbetaling 4. kvartal http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/598387 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NATUR & IDRETTSBARNEHAGEN AS | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 47698/2018 | Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/601753 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2018 | RegistryNumber: 51061/2018 | Kommunalt tilskudd private barnehager 2018, utbetaling 4. kvartal http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/598385 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GULLVIKA NATURBARNEHAGE AS | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 47696/2018 | Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/601749 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2018 | RegistryNumber: 51057/2018 | Kommunalt tilskudd private barnehager 2018, utbetaling 4. kvartal http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/598374 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRANÅSEN BARNEHAGE SA | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 47685/2018 | Kommunalt tilskudd private barnehager 2018, utbetaling 4. kvartal http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/598373 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FLAK NATURBARNEHAGE AS | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 47684/2018 | Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/600398 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 49706/2018 | Opphever kommunens vedtak http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/602728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Haugland & Lysø AS | Journaldato: 05.10.2018 | RegistryNumber: 52036/2018 | Kommunalt tilskudd private barnehager 2018, utbetaling 4. kvartal http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/598372 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BJØRUM BARNEHAGE AS | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 47683/2018 | Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling - ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/599982 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2018 | RegistryNumber: 49290/2018 | Kommunalt tilskudd private barnehager 2018, utbetaling 4. kvartal http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/598359 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BARSTAD BARNEHAGE SA | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 47670/2018 |