Postliste http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ innsyn.mnsk.no Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/562348 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Cathrine Amdal | Journaldato: 09.03.2018 | RegistryNumber: 11655/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/562345 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Cathrine Amdal | Journaldato: 09.03.2018 | RegistryNumber: 11652/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/562344 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marte Kristine Stokkan | Journaldato: 09.03.2018 | RegistryNumber: 11651/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/562343 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astrid Kleven | Journaldato: 09.03.2018 | RegistryNumber: 11650/2018 | Jordleieavtale mellom eier Reiulf Saksen og leier Vegard Pettersen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/566224 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reidulf Saksen/Vegard Pettersen | Journaldato: 26.03.2018 | RegistryNumber: 15531/2018 | Jordleieavtale mellom Jorunn Pedersen og Odd Arne Lindseth http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/571631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pedersen/Lindseth | Journaldato: 25.04.2018 | RegistryNumber: 20937/2018 | Leiekontrakt mellom Randi Lilleberre og Eivind Moa http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/570413 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lilleberre/Moa | Journaldato: 18.04.2018 | RegistryNumber: 19719/2018 | Jordleieavtale mellom eier Reidar Opdal og leier Reinbjør Samdrift DA http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/567498 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reidar Opdal/Reinbjør Samdrift DA | Journaldato: 05.04.2018 | RegistryNumber: 16805/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/571433 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trude Skaftnes | Journaldato: 18.05.2018 | RegistryNumber: 20739/2018 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/571432 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trude Skaftnes | Journaldato: 25.04.2018 | RegistryNumber: 20738/2018 | Tildeling fortløpende plass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/570909 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Renate Kristiansen | Journaldato: 18.05.2018 | RegistryNumber: 20215/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/570901 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Renate Kristiansen | Journaldato: 18.05.2018 | RegistryNumber: 20207/2018 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/570900 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Renate Kristiansen | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 20206/2018 | Tildeling hovedopptak http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/570849 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Solum Reppen | Journaldato: 03.05.2018 | RegistryNumber: 20155/2018 | Tildeling hovedopptak http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/570848 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristine Ranum | Journaldato: 03.05.2018 | RegistryNumber: 20154/2018 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/570819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: terese Olsen | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 20125/2018 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/570818 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kårhild Hallager | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 20124/2018 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/570817 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda F. Grande m/flere | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 20123/2018 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/570814 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda Furulund Grande | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 20120/2018 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/570810 Type: Inngående brev | Avs/Mot: May-Lillian Berntsen | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 20116/2018 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/569842 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gaute Rian Tyldum | Journaldato: 16.04.2018 | RegistryNumber: 19149/2018 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/569828 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karoline Heia | Journaldato: 16.04.2018 | RegistryNumber: 19135/2018 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/569827 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GURIK | Journaldato: 16.04.2018 | RegistryNumber: 19134/2018 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/569815 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristian Eriksen | Journaldato: 16.04.2018 | RegistryNumber: 19122/2018 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/569814 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Aase Fornes | Journaldato: 16.04.2018 | RegistryNumber: 19121/2018 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/569811 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alexander Mollan | Journaldato: 16.04.2018 | RegistryNumber: 19118/2018 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/569810 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alexander Mollan | Journaldato: 16.04.2018 | RegistryNumber: 19117/2018 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/569809 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Patrick Bratberg | Journaldato: 16.04.2018 | RegistryNumber: 19116/2018 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/569808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnt Ove Bach Myrvold | Journaldato: 16.04.2018 | RegistryNumber: 19115/2018 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/569807 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Iren Eldstad | Journaldato: 16.04.2018 | RegistryNumber: 19114/2018 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/566345 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Kjøglum | Journaldato: 27.03.2018 | RegistryNumber: 15652/2018 | Faktura til Amdal Bygg http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/562536 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amdal Bygg | Journaldato: 27.03.2018 | RegistryNumber: 11846/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/566219 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Solum Reppen | Journaldato: 26.03.2018 | RegistryNumber: 15526/2018 | Tinglyst skjøte og matrikkelbrev for gnr. 10, bnr. 249, Skageåsen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/560531 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steve Andersen og Lone Danielsen | Journaldato: 07.03.2018 | RegistryNumber: 9837/2018 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/566218 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Solum Reppen | Journaldato: 26.03.2018 | RegistryNumber: 15525/2018 | Tinglyst skjøte og matrikkelbrev for gnr. 10, bnr. 243, Skageåsen. http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/560519 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AMDAL BYGG AS | Journaldato: 07.03.2018 | RegistryNumber: 9825/2018 | Retur av tinglyste skjøter http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/560402 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 01.03.2018 | RegistryNumber: 9708/2018 | Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/559538 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Overhalla kommune | Journaldato: 23.02.2018 | RegistryNumber: 8844/2018 | Tinglysing av skjøter 5047 - gnr. 10, bnr. 243 og 249 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/558042 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 7350/2018 | Tildeling hovedopptak http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/563678 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lise Knobloch Tobiassen | Journaldato: 22.03.2018 | RegistryNumber: 12985/2018 | Tildeling hovedopptak http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/563677 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lise Skage | Journaldato: 22.03.2018 | RegistryNumber: 12984/2018 | Tildeling hovedopptak http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/563556 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnus Frisendal | Journaldato: 22.03.2018 | RegistryNumber: 12863/2018 | Tildeling hovedopptak http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/563547 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sanna Tømmerås Tuvmarken | Journaldato: 27.03.2018 | RegistryNumber: 12854/2018 | Tildeling hovedopptak http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/563544 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Aase Fornes | Journaldato: 22.03.2018 | RegistryNumber: 12851/2018 | 49/26 - Energimålere Otterøy oppvekstsenter http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/578863 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GK Inneklima AS | Journaldato: 14.05.2018 | RegistryNumber: 28167/2018 | Bestilling tappekran og nøkler http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/571048 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grannes VVS | Journaldato: 24.04.2018 | RegistryNumber: 20354/2018 | Avslag hovedopptak http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/562997 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siri Marte Børstad | Journaldato: 27.03.2018 | RegistryNumber: 12305/2018 | Bestilling av arbeid i henhold til revidert tilbud http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/568995 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grannes VVS | Journaldato: 18.04.2018 | RegistryNumber: 18302/2018 | Avslag hovedopptak http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/562996 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Lise Devik | Journaldato: 27.03.2018 | RegistryNumber: 12304/2018 | Revidert tilbud på rørlegger arbeid i forbindelse med renovering av garderober ved Otterøy oppvekstsenter bygg B http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/568992 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grannes VVS | Journaldato: 11.04.2018 | RegistryNumber: 18299/2018 | Tildeling hovedopptak http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/562527 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lene Leirvik | Journaldato: 22.03.2018 | RegistryNumber: 11837/2018 | 49/26 Otterøy oppvekstsenter - ventilasjon http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/568820 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GK Inneklima AS | Journaldato: 11.04.2018 | RegistryNumber: 18127/2018 | Tildeling hovedopptak http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/562526 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Kjøglum | Journaldato: 22.03.2018 | RegistryNumber: 11836/2018 | 49/26 - Otterøy oppvekstsenter - Piscada http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/567885 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GK Inneklima AS | Journaldato: 11.04.2018 | RegistryNumber: 17192/2018 | Tildeling hovedopptak http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/562525 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sanna Hildrum | Journaldato: 22.03.2018 | RegistryNumber: 11835/2018 | Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/578391 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2018 | RegistryNumber: 27696/2018 | 49/26 - Otterøy oppvekstsenter - energiregistrering http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/567883 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NTE Elektro AS m.fl. | Journaldato: 11.04.2018 | RegistryNumber: 17190/2018 | Tildeling hovedopptak http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/562503 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjersti Lervik | Journaldato: 22.03.2018 | RegistryNumber: 11813/2018 | Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/569420 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2018 | RegistryNumber: 18727/2018 | 49/26 - Otterøy oppvekstsenter - mannskapslister http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/567031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birger Pedersen AS | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 16338/2018 | Tildeling hovedopptak http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/562502 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pia Mari Aune | Journaldato: 22.03.2018 | RegistryNumber: 11812/2018 | Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/567714 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.04.2018 | RegistryNumber: 17021/2018 | Tildeling hovedopptak http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/562501 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Guro Aar Haugdal | Journaldato: 22.03.2018 | RegistryNumber: 11811/2018 | 49/26 - Energi ved Otterøy oppvekstsenter - Skifte av målere http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/563072 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE Elektro AS | Journaldato: 14.03.2018 | RegistryNumber: 12379/2018 | Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/566328 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.04.2018 | RegistryNumber: 15635/2018 | 49/26 - Energi ved Otterøy oppvekstsenter - Skifte av målere http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/563060 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NTE Elektro AS | Journaldato: 19.03.2018 | RegistryNumber: 12367/2018 | Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/566310 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.04.2018 | RegistryNumber: 15617/2018 | 49/26 - Energi ved Otterøy oppvekstsenter - Skifte av målere http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/563056 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE Elektro AS | Journaldato: 14.03.2018 | RegistryNumber: 12363/2018 | Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/564185 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.03.2018 | RegistryNumber: 13492/2018 | Tilbud - Otterøy OVS Bygg B - renovering garderober http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/560475 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grannes VVS | Journaldato: 01.03.2018 | RegistryNumber: 9781/2018 | Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/563990 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.04.2018 | RegistryNumber: 13297/2018 | Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/563941 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.03.2018 | RegistryNumber: 13248/2018 | Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/563447 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2018 | RegistryNumber: 12754/2018 | Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/562752 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.03.2018 | RegistryNumber: 12060/2018 | Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/562707 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.03.2018 | RegistryNumber: 12015/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/562422 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maren Holthe | Journaldato: 09.03.2018 | RegistryNumber: 11729/2018 | Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/559101 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2018 | RegistryNumber: 8408/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/562421 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svenn Arve Bach | Journaldato: 09.03.2018 | RegistryNumber: 11728/2018 | Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/558664 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2018 | RegistryNumber: 7971/2018 | Jordleieavtale mellom Stian Furre og Per Arne Tinglum http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/568279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stian Furre/Per Arne Tinglum | Journaldato: 10.04.2018 | RegistryNumber: 17586/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/562420 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristine Ranum | Journaldato: 09.03.2018 | RegistryNumber: 11727/2018 | Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/558466 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 7773/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/562419 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Kjøglum | Journaldato: 09.03.2018 | RegistryNumber: 11726/2018 | Jordleieavtale mellom Ella Synnøve Tinglum og Helge Sverkmo http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/558705 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ella Synnøve Tinglum/Helge Sverkmo | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 8012/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/562418 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Merethe Glømmen | Journaldato: 09.03.2018 | RegistryNumber: 11725/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/562417 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Cathrine Amdal | Journaldato: 09.03.2018 | RegistryNumber: 11724/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/562416 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Cathrine Amdal | Journaldato: 09.03.2018 | RegistryNumber: 11723/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/562414 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Madara Upnere | Journaldato: 09.03.2018 | RegistryNumber: 11721/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/562404 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mats Weglo | Journaldato: 09.03.2018 | RegistryNumber: 11711/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/562403 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Anders Sævik | Journaldato: 09.03.2018 | RegistryNumber: 11710/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/562399 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Myren | Journaldato: 09.03.2018 | RegistryNumber: 11706/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/562398 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara Martine Amdal | Journaldato: 09.03.2018 | RegistryNumber: 11705/2018 | Legeerklæring http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/562839 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bakklandet Legekontor | Journaldato: 13.03.2018 | RegistryNumber: 12147/2018 | FORLIKSRÅDET / FORFALL RETTSMØTE 02.03.2018 / NAMSFULLM. ELIN NYGÅRD http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/560742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Alexander Johan Næss | Journaldato: 02.03.2018 | RegistryNumber: 10048/2018 | Tjenesteattest http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/580119 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ana C Da Silva Liberato | Journaldato: 23.05.2018 | RegistryNumber: 29428/2018 | Innkalling til rettsmøte - 02.03.2018 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/559094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forliksrådet i Namsos | Journaldato: 20.02.2018 | RegistryNumber: 8401/2018 | Tjenesteattest http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/571153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sandra R Kjørstad | Journaldato: 24.04.2018 | RegistryNumber: 20459/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/562391 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Patrick Bratberg | Journaldato: 09.03.2018 | RegistryNumber: 11698/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/562390 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sanna Hildrum | Journaldato: 09.03.2018 | RegistryNumber: 11697/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/562389 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alexander Mollan | Journaldato: 09.03.2018 | RegistryNumber: 11696/2018 |