Postliste http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ innsyn.mnsk.no Avslag på søknad om barnehageplass - hovedopptak http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/571811 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 21117/2018 | Varsel om vedtak - Reguleringsplan for Skiljåsaunet boligfelt - Overhalla kommune http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/686219 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag m.fl. | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 70223/2019 | Melding om vedtatt reguleringsplan for Skiljåsaunet boligfelt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685176 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astrid Roald m.fl. | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 69196/2019 | Annonsebestilling - kunngjøring vedtatt plan http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685152 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frantz annonseservice as | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 69172/2019 | Møtereferat 12.desember 2019 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685110 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 69130/2019 | Kompetansebevis-halvårsvurdering høst 2019 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685524 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 69544/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687683 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71705/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687656 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71678/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687655 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71677/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687682 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71704/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687681 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71703/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687654 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71676/2019 | Møtereferat 12.desember 2019 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685125 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 69145/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687680 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71702/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687653 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71675/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687652 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71674/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687679 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71701/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687651 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71673/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687678 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71700/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687677 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71699/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687650 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71672/2019 | Bekreftelse-brukermedvirkning byggetrinn 1 helsetomta http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/634501 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet Midt-Norge | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 18501/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687649 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71671/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687676 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71698/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687648 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71670/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687675 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71697/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687674 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71696/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687647 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71669/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687646 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71668/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687673 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71695/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687645 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71667/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687672 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71694/2019 | Ad omlegging og styrking av kollektivtransporttilbudet http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/246049 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nord-Trøndelag Fylkeskommune | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 21986/2012 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687671 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71693/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687644 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71666/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687643 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71665/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687670 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71692/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687669 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71691/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687642 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71664/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687641 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71663/2019 | Avslag på søknad om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687569 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71591/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687668 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71690/2019 | Avslag på søknad om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687568 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71590/2019 | Avslag på søknad om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687549 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71571/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687667 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71689/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687640 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71662/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687639 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71661/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687666 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71688/2019 | Avslag på søknad om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687548 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71570/2019 | Avslag på søknad om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687567 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71589/2019 | Avslag på søknad om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687566 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71588/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687665 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71687/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687638 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71660/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687637 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71659/2019 | Utvidelse av stiling som sykepleier http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687685 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71707/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687664 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71686/2019 | Avslag på søknad om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687565 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71587/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687586 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71608/2019 | Prøvingsrapport P1910401 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687690 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystlab AS | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71712/2019 | Overtakelse av grunn- og tomteinvesteringer bekostet av NIL Fotball Overtakelse av grunn- og tomtekostnader bekostet av NIL Fotball http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/671874 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 55888/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687663 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71685/2019 | Avslag på søknad om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687564 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71586/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687636 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71658/2019 | Budsjett og årsplan 2020 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687773 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunekassen | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 73/2020 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687635 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71657/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687585 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71607/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687662 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71684/2019 | Avslag på søknad om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687563 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71585/2019 | Prøvingsrapport P1910172 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystlab AS | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71711/2019 | Prøvingsrapport P1910170 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687688 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystlab AS | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71710/2019 | Avslag på søknad om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687562 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71584/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687584 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71606/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687634 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71656/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687661 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71683/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687660 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71682/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687633 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71655/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687583 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71605/2019 | Avslag på søknad om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687561 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71583/2019 | Prøvingsrapport P1910168 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystlab AS | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71709/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687582 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71604/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687659 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71681/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687632 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71654/2019 | Prøvingsrapport P1910166 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687686 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystlab AS | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71708/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687581 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71603/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687580 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71602/2019 | Avslag på søknad om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687547 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71569/2019 | Halvårsrapport 18/19 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/633359 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 17360/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687579 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71601/2019 | Avslag på søknad om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687546 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71568/2019 | Avslag på søknad om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687545 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71567/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687578 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71600/2019 | Referat fra møtet 12.desember 2019 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685123 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 69143/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687577 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71599/2019 | Avslag på søknad om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687544 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71566/2019 | Møteinnkalling 12.desember 2019 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/683681 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 67701/2019 | Opplysninger til barnevern http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685057 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 69077/2019 | Avslag på søknad om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687543 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71565/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687576 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71598/2019 | Prosjekt NIK 2 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/623066 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Endre Mølsleth | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 7054/2019 | IOP skoleåret 2019/2020 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/663140 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 47152/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687575 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71597/2019 | Avslag på søknad om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687542 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71564/2019 | ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687743 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.01.2020 | RegistryNumber: 41/2020 | Avslag på søknad om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687553 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71575/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687574 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71596/2019 | Avslag på søknad om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687560 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71582/2019 | ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687742 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.01.2020 | RegistryNumber: 40/2020 | Avslag på søknad om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687559 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71581/2019 | Avslag på søknad om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687552 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71574/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687556 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71578/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687573 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71595/2019 | Vedtak om erstatning for skade av iPad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684657 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 68677/2019 | Avslag på søknad om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687551 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71573/2019 | Fakturaunderlag http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687695 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71717/2019 | Avslag på søknad om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687558 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71580/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687572 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71594/2019 | Spesialpedagogisk vedtak, refusjonsgodkjenning og refusjonsgaranti. http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/683940 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 67960/2019 | Vedtak om erstatning for skade på iPad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/682254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 66274/2019 | Avslag på søknad om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687550 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71572/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687620 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71642/2019 | Avslag på søknad om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687557 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71579/2019 | Vedtak om erstatning for skade på iPad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/682245 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 66265/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687619 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71641/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687618 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71640/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687629 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71651/2019 | Eiendomsdokumenter deres tomt i Torvstrøvegen 86 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684285 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRØNDBO HOLDING AS | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 68305/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687628 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71650/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687617 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71639/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687607 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71629/2019 | Skadenummer 1725944700003 Søknad om erstatning i forbindelse med arbeider ved OBUS http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685138 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Synnøve Leirdal og Arnt Jørgen Opdal | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 69158/2019 | IOP skoleåret 2019 2020 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685413 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 69433/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687616 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71638/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687606 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71628/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687627 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71649/2019 | IOP skoleåret 19-20 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685426 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 69446/2019 | Tilbud om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684353 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Landfald Hasselvold | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 68373/2019 | Vedtak om spesialundervisning vårhalvåret 2020 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/686226 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 70230/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687626 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71648/2019 | Søknad om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687615 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71637/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687605 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71627/2019 | Elevskade http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/662369 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 46381/2019 | GNR. 65 BNR. 1 OG 3 - KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL BOLIGFORMÅL M.V. http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685612 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Terje Smistad | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 69632/2019 | Protokoll http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684351 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 68371/2019 | Logopedisk rapport http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/681944 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 65964/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687614 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71636/2019 | Søknad om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687625 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71647/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687604 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71626/2019 | Signert taushetserklæring http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687751 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Beathe Eid Rugeldal | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 49/2020 | Tildeling av timer til assistentressurs høsten 2019 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/660681 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 44692/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687624 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71646/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687613 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71635/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687603 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71625/2019 | Flyttemelding http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/686116 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 70136/2019 | Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Skogmo for tomt til eksisterende fritidsbolig, 65/3, eier Bjarne Flasnes og 65/1, eier Magnus Rodum. Søknad om bruksendring av fritidsbolig til bolighus. http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/682315 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Haukø m.fl. | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 66335/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687602 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71624/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687623 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71645/2019 | Arbeidsavtale http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652054 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jareeyanun Supapun | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 36057/2019 | Refusjonsgaranti for kostnad ved grunnskoletilbud i ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/682034 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 66054/2019 | Aktivitetsplan http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684499 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 68519/2019 | Legeerklæring - skoleskyss http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/679607 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 63627/2019 | Søknad om grunnskoleskyss http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/662401 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 46413/2019 | Ferdigattest for nybygg. http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685425 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AMDAL ELEKTRO AS | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 69445/2019 | Oppsigelse av leieforhold http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71714/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687599 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71621/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687591 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71613/2019 | Skoleskyss legeerklæring drosje http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/660401 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 44412/2019 | Årlig lønnsregulering http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/665031 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 49043/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687590 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71612/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687598 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71620/2019 | Varsel om fare for nedsatt ordenskarakter http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687753 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 51/2020 | Faktura for elgjakt i Kjelbotnet 2019 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687758 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torfinn Tingstad | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 56/2020 | Søknad om hedersmedalje for ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687730 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 28/2020 | Søknad om overføring av feriedager. http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687731 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 29/2020 | Forespørsel til PPT http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/686063 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 70083/2019 | Spesialpedagogisk vedtak og refusjonsgaranti for elev. http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685371 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 69391/2019 | Oppfølging av avvik etter beredskapstilsyn 29.8.2017 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615246 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 64539/2018 | Forespørsel PPT http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684044 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 68064/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687589 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71611/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687597 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71619/2019 | Melding om avvik til Datatilsynet 28-11-2018 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/621620 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Stenvik | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 5608/2019 | Lønnsregulering 2019 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/665004 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 49016/2019 | Bygg med omsorgsboliger - igangsettingstillatelse nr. 3 (IG3). http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/683329 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OVERHALLA KOMMUNE | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 67349/2019 | Søknad om medalje for ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687729 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 27/2020 | Valg av styreleder http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/635820 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 19833/2019 | Signert taushetserklæring http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687754 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Morten Heir | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 52/2020 | Elgjakt i Kjelbotnet 2019 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687756 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torfinn Tingstad | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 54/2020 | Tilbud om språklig vurdering http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685430 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 69450/2019 | Ferdigattest for nytt bolighus med garasje. http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685598 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Peder Rodum | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 69618/2019 | Midlertidig brukstillatelse for garasje med utleiebolig. http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/682882 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigurd Wøien | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 66902/2019 | Vedr. avslag på søknad om studiepermisjon http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/683494 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 67514/2019 | Underretning om tildeling av adresse til hytte på din eiendom 70/1 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/682114 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Sigurd Foss Ovesen | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 66134/2019 | Advarsel http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/632802 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 16803/2019 | Søknad om dispensasjon fra jernbaneloven §10 utvidelse av eksisterende krysning http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/664484 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bane Nor | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 48496/2019 | Vedtak om rett til spesialpedagogisk hjelp i barnehageåret 2015/2016 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/412577 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 30394/2015 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687610 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71632/2019 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687594 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 71616/2019 | Endring av vedtekter i forbindelse med kommunesammenslåinger fra 2020 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/635804 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 19817/2019 | Signert taushetserklæring http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johanne Hegland | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 46/2020 | Signert taushetserklæring http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Barlien | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 48/2020 | Ferdigattest for tilbygg til "Raustu". http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/682910 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Ovidie Hagerup | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 66930/2019 |