Postliste http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ innsyn.mnsk.no ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684625 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68645/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684623 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68643/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684622 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68642/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684620 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68640/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684619 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68639/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684615 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68635/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684613 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68633/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68621/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684612 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68632/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684611 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68631/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684609 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68629/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684606 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68626/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68624/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68622/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68620/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68619/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68618/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68617/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684596 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68616/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684594 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68614/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684592 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68612/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68609/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68601/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684582 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68602/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684585 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68605/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684583 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68603/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68600/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684579 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68599/2019 | Rapport over foreløpige slakteresultater for vurdering av vanlig jordbruksproduksjon på sau http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/682399 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen v/ Trude Larsen | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 66419/2019 | Avslag på søknad om barnehageplass - hovedopptak http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/571811 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 21117/2018 | Svar på revurdering av vurderingsfaktor indre http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/677520 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 61533/2019 | Søknad om dispensasjon for å levere søknad om produksjonstilskudd. http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/676661 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 60671/2019 | Varsel om mulig avkorting i miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2019. http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685644 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sturla Heia | Journaldato: 23.12.2019 | RegistryNumber: 69664/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684624 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68644/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684621 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68641/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684618 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68638/2019 | Søknad om fritak fra deler av eiendomsskatten i forbindelse med brann http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/660125 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 44136/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684617 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68637/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/660070 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 44081/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684614 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68634/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68630/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684608 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68628/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684607 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68627/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684595 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68615/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68613/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684591 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68611/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684590 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68610/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68623/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684586 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68606/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684584 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68604/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684588 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68608/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684587 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68607/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68598/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684577 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 68597/2019 | Varsel om mulig avkorting i miljøtilskudd i jordbruket 2019 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684890 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Eidshaug Barup | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 68910/2019 | Varsel om mulig avkorting i miljøtilskudd i jordbruket 2019 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684887 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jana Krüger | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 68907/2019 | Varsel om mulig avkorting i miljøtilskudd i jordbruket 2019 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684868 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Ove Klingen Aagård | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 68888/2019 | Varsel om mulig avkorting i miljøtilskudd i jordbruket 2019 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/683391 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ottar Anton Kaldal | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 67410/2019 | Vedrørende miljøtilskudd http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/683270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Haavard Vold | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 67290/2019 | Endring av RMP søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/683269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Åge Opdahl | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 67289/2019 | Miljømidler http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/683267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Nilsen | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 67287/2019 | Endring av søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/683266 Type: Inngående brev | Avs/Mot: johnnis Sverkmo | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 67286/2019 | Endring av søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/683265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erling Staven | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 67285/2019 | Endring av søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/683264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Kaldahl | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 67284/2019 | Miljømidler http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/683263 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bård Magne Grindberg | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 67283/2019 | Produksjonssøknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/683262 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arve Sverkmo | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 67282/2019 | Endring av søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/683260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Carl Andrew Sæther | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 67280/2019 | Søknad miljøtilskudd http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/683259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Kristian Mork | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 67279/2019 | Regionalt miljøtilskudd http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/683258 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Simon Buvarp | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 67278/2019 | Miljøtilskudd http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/683256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegard Vanebo | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 67276/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652001 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 36004/2019 | Endring av søknaden om miljømidler http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/683255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tormod Andreas Bergum | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 67275/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/651960 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 35963/2019 | Feil i søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/683252 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Tinglum | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 67272/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/651637 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 35640/2019 | Søknad miljøtilskudd http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/683251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kåre Kvåle | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 67271/2019 | Endring i søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/683249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Hermann Melø | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 67269/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/650770 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 34775/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/650330 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 34333/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/650302 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 34305/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/647569 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 31577/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/647289 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 31297/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/647100 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 31108/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/646619 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 30627/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/646302 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 30310/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/646260 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 30268/2019 | Klage på eiendomsskatten http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/645843 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 29855/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/645824 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 29836/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/645669 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 29682/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/645581 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 29594/2019 | Vedtak om tilskudd til pedagogisk bemanning 01.08.19 - 31.12.19 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/683174 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BARSTAD BARNEHAGE SA | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 67194/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/640939 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 24951/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/640936 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 24948/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/640864 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 24876/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/640799 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 24811/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/640787 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 24799/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/640715 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 24727/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/640673 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 24685/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/640618 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 24630/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/640577 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 24589/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/640541 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 24553/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/640514 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 24526/2019 | Klage på eidnomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/640489 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 24501/2019 | Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/683708 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 67728/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/640464 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 24476/2019 | Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/683700 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 67720/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/640450 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 24462/2019 | Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/681771 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 65791/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/640366 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 24378/2019 | Skattemelding 2018 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/680438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 64457/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/640268 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 24280/2019 | Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/680428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 64447/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/640232 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 24244/2019 | Befaringsrapport 04.12.2019 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/682950 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Arne Hasvåg | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 66970/2019 | Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/679096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 63112/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/640189 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 24201/2019 | Tilleggsarbeider Seniorhuset http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/677111 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magne Austli | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 61121/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/640155 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 24167/2019 | Rustflekker aluminiumsprofiler balkonger Seniorhuset http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/672197 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Arne Hasvåg | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 56206/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/640073 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 24085/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/640053 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 24065/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/639955 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 23967/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/639947 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 23959/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/639908 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 23920/2019 | Jordleieavtale mellom Per Arve Lie og May Kristin Brørs http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685491 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lie/Brørs | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 69511/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/639809 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 23821/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/639760 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 23772/2019 | Jordleieavtale mellom Kristian Buvarp og S. Buvarp http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/682449 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristian Buvarp | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 66469/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/639726 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 23738/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/639008 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 23020/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/638924 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 22936/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/638857 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 22869/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/638697 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 22709/2019 | Klage på eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/638568 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 22580/2019 | Skiljåsaunvegen – tilråding http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/681735 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Språkrådet v/Line Lysaker Heinesen | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 65755/2019 | Navnesak Overhalla kommune - Boligveg ved Skiljåsaunet http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/681450 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjetil Øvereng m.fl. | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 65470/2019 | Overhalla kommune - uttalelse til nytt vegnavn, Skiljåsaunvegen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/681380 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SPRÅKRÅDET | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 65400/2019 | Samtykke - Bjørn Slørdal - navnsetting http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Lyngstad | Journaldato: 26.12.2019 | RegistryNumber: 71340/2019 | Samtykker - Gunn Holvik - Iver Hansens legat og Utvalg for klagesaker http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Lyngstad | Journaldato: 26.12.2019 | RegistryNumber: 71339/2019 | Samtykke SU Anne Cecilie Holm http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687330 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Cecilie Holm | Journaldato: 26.12.2019 | RegistryNumber: 71334/2019 | Samtykke Pål Aakervik - Namsos fjellstyre http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687329 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pål Aakervik | Journaldato: 26.12.2019 | RegistryNumber: 71333/2019 | Samtykke Margareth Fonn http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Margareth Fonn | Journaldato: 26.12.2019 | RegistryNumber: 71329/2019 | Samtykke Gro Olden Jørgensen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687324 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gro Olden Jørgensen | Journaldato: 26.12.2019 | RegistryNumber: 71328/2019 | Samtykke - Inger Løken Sandnes - Utvalg for klagesaker http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687323 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Løken Sandnes | Journaldato: 26.12.2019 | RegistryNumber: 71327/2019 | Bekreftelse Leif Halbostad - navnsetting http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Lyngstad | Journaldato: 26.12.2019 | RegistryNumber: 71326/2019 | Bekreftelse Inger Marie Hanssen - navnsetting http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687321 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Steinar Lyngstad | Journaldato: 26.12.2019 | RegistryNumber: 71325/2019 | Informasjon om støttekontaktoppdrag http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685084 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Toril Haugnes | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 69104/2019 | Samtykke SU Stjerten barnehage Svein Lervik http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsos Kommune - Steinar Lyngstad | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 69499/2019 | Informasjon om støttekontaktoppdrag http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684909 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dina Flosand Aune | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 68929/2019 | Samtykke SU Vangstunet barnehage Trine Bjørnvold Skulstad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685477 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsos Kommune - Steinar Lyngstad | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 69497/2019 | Informasjon om støttekontaktoppdrag http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/677733 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hermann Flosand Hestmo | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 61746/2019 | Samtykke Namdalseid fjellstyre Kristin Staven http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685474 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsos Kommune - Steinar Lyngstad | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 69494/2019 | Samtykke Namdalseid fjellstyre - Torgeir Flak http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685473 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsos Kommune - Steinar Lyngstad | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 69493/2019 | Samtykke Namdalseid fjellstyre - Terje Haugen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsos Kommune - Steinar Lyngstad | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 69492/2019 | 65/1523 Sverres gate 35 - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/678451 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TYR AS | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 62464/2019 | Samtykke Elise Årbogen Namdalseid fjellstyre http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685471 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsos Kommune - Steinar Lyngstad | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 69491/2019 | Samtykke klageutvalg Alfred Skogmo http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685365 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Steinar Lyngstad | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 69385/2019 | Samtykke Kåre Kvåle SU Spillum barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Steinar Lyngstad | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 69271/2019 | Samtykke Frode Staldvik fjellstyre http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685236 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Prytz | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 69256/2019 | Serviceavtale - Strategi og samfunnsutvikling C224e http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684104 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Konica Minolta | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 68124/2019 | Samtykke John Patrick Lado - 17.maikomite og SU Fossbrenna barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kåre Aalberg | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 69254/2019 | Serviceavtale - Samfunnssikkerhet og teknisk drift C458 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/679510 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Konica Minolta | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 63530/2019 | Samtykke Nils Roger Duna http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: trond prytz | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 69245/2019 | Serviceavtale - bruker/boligkontor C458 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/679508 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Konica Minolta | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 63528/2019 | Samtykke SU Namsos ungdomsskole - Hilde Guddingsmo http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685222 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kåre Aalberg | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 69242/2019 | Serviceavtale - Spillum barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/679241 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Konica Minolta | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 63261/2019 | Søknad om å beholde status som Fairtrade-kommune mottatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/680778 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fairtrade - Cathrine Berg-Nielsen | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 64798/2019 | Serviceavtale - Oasen svømme og miljøsenter http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/679033 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Konica Minolta | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 63049/2019 | Søknad om å beholde status som Fairtrade-kommune http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/680774 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fairtrade | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 64794/2019 | Serviceavtale - Kleppen barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/679028 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Konica Minolta | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 63044/2019 | Serviceavtale - Vestbyen skole http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/679022 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Konica Minolta | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 63038/2019 | Serviceavtale - Bangsund bo og velferdssenter http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/679012 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Konica Minolta | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 63028/2019 | Overtakelse P1 og F1 på Reinbakkan http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/683459 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Adcom - Jørgen Riibe | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 67479/2019 | Overtakelse P1 og F1 på Reinbakkan http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/683422 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørgen Riibe | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 67442/2019 | Justeringsoppstilling FA1 (150 meter) Reinbakkan http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/647682 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reinbakkan AS | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 31690/2019 | Samtykke Namsos Fjellstyre Marion Fust Sæternes http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arcon - Marion Fust Sæternes | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 69213/2019 | Kvittering for mottatt politiattest http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/683989 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark Politidistrikt | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 68009/2019 | Samtykke Gry Indermo - Klagenemnd for eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsos Kommune - Marita Fjær | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 69211/2019 | Utbetaling av tilskudd til midlertidig gjestehavn http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685050 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAMSOS BÅTFORENING | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 69070/2019 | Samtykke Ola Ugseth sakkyndig nemnd http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685185 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsos Kommune - Marita Fjær | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 69205/2019 | Samtykke Tor Joar Flasnes - Klagenemnd for eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685183 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsos Kommune - Marita Fjær | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 69203/2019 | Utbetaling av tilskudd til midlertidig gjestehavn i Namsos Kommune http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/681572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsos båtforening | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 65592/2019 | Samtykke Elin Grongstad Klagenemnd for eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685182 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsos Kommune - Marita Fjær | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 69202/2019 | Geotekniske undersøkelser - signert avtale Multiconsult as http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/678921 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult as | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 62934/2019 | Samtykke Bente Sellæg - Klagenemnd for eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685181 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsos Kommune - Marita Fjær | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 69201/2019 | ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/682580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 66600/2019 | Namsos Gjestehavn - geotekniske undersøkelser - møte 051119 - referat http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/676592 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 60602/2019 | Namsos kommune -Delutbetaling av spillemidler 72295 Tursti i Namsos skisenter, 5km http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/679646 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 63666/2019 | Samtykke Kåre Heggdal Klagenemnd for eiendomsskatt http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685180 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsos Kommune - Marita Fjær | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 69200/2019 | Samtykke sakkyndig nemnd Andrea Olsson http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685179 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsos Kommune - Marita Fjær | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 69199/2019 | Guldholmstranda hyttefelt - status fradeling av festetomter som har søkt innløsning http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/669748 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Erik Kaarstad m.fl. | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 53758/2019 | Tilbud om overgang fra næringsdrift til ansettelse samt tilbud om utkjøp av din praksis http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687233 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åse Kopreitan | Journaldato: 23.12.2019 | RegistryNumber: 71237/2019 | Samtykke Knut Røthe - sakkyndig nemnd http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685178 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsos Kommune - Marita Fjær | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 69198/2019 | Geoteknikk Namsos Gjestehavn - tilbudskonkurranse http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/663375 Type: Utgående brev | Avs/Mot: arne.vik@multiconsult.no m.fl. | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 47388/2019 | Tilbud om overgang fra næringsdrift til ansettelse samt tilbud om utkjøp av din praksis http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687232 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon | Journaldato: 23.12.2019 | RegistryNumber: 71236/2019 | Svar på søknad om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/630346 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin Bjørkli | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 14350/2019 | Tilbud om overgang fra næringsdrift til ansettelse samt tilbud om utkjøp av din praksis http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687231 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon | Journaldato: 22.12.2019 | RegistryNumber: 71235/2019 | Samtykke Tom Knobloch http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/685043 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Knobloch | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 69063/2019 | Tilbud om overgang fra næringsdrift til ansettelse samt tilbud om utkjøp av din praksis http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/687230 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon | Journaldato: 22.12.2019 | RegistryNumber: 71234/2019 | Samtykke - Nils Roger Duna - Namsos fjellstyre http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/684978 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kåre Aalberg | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 68998/2019 |