Postliste http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ innsyn.mnsk.no Avtale om leie av jord - Vigdis Olsson og Otterøy Samdrift DA http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517149 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olsson/Otterøy Samdrift | Journaldato: 14.06.2017 | RegistryNumber: 25518/2017 | Jordleieavtale mellom Stein Åge Skorstad og Audun Forås - gnr 49 bnr 8 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514891 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Audun Forås | Journaldato: 30.05.2017 | RegistryNumber: 23298/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520144 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Lian | Journaldato: 27.06.2017 | RegistryNumber: 28459/2017 | Overflytting http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517554 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Lian | Journaldato: 17.07.2017 | RegistryNumber: 25915/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516549 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian Åsegg | Journaldato: 13.06.2017 | RegistryNumber: 24941/2017 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516548 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stian Åsegg | Journaldato: 12.06.2017 | RegistryNumber: 24940/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516422 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvind Skaret | Journaldato: 09.06.2017 | RegistryNumber: 24815/2017 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516420 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Skaret | Journaldato: 09.06.2017 | RegistryNumber: 24813/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516360 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Lian | Journaldato: 09.06.2017 | RegistryNumber: 24753/2017 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Lian | Journaldato: 08.06.2017 | RegistryNumber: 24752/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514730 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linda Nykvist Løvmo | Journaldato: 09.06.2017 | RegistryNumber: 23139/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Kjøglum | Journaldato: 09.06.2017 | RegistryNumber: 23138/2017 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda Nykvist Løvmo | Journaldato: 29.05.2017 | RegistryNumber: 23137/2017 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514727 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Kjøglum | Journaldato: 29.05.2017 | RegistryNumber: 23136/2017 | Tildeling hovedopptak http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512911 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian Åsegg | Journaldato: 16.05.2017 | RegistryNumber: 21341/2017 | Jordleieavtale mellom Anne Lise Haugan og Mona Therese Solum http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/522356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Haugan/Solum | Journaldato: 07.07.2017 | RegistryNumber: 30659/2017 | Jordleieavtale mellom Bjørn Amdal og Mona Therese Solum http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/522352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amdal/Solum | Journaldato: 07.07.2017 | RegistryNumber: 30655/2017 | Jordleieavtale mellom Harry Svartaas/Laila Helstad og Kim Thorsen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517155 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svartaas/Helstad og Thorsen | Journaldato: 14.06.2017 | RegistryNumber: 25524/2017 | Tildeling fortløpende plass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471801 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stine Flasnes | Journaldato: 04.07.2017 | RegistryNumber: 35860/2016 | Retur av tinglyst skjøte http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523690 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 21.07.2017 | RegistryNumber: 31979/2017 | Tinglysing av skjøte, 1744 - gnr. 10, bnr. 248 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523287 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 20.07.2017 | RegistryNumber: 31593/2017 | Tomt 10/248: Egenerklæring http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523263 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkplan - Nils Sigurd Klykken | Journaldato: 17.07.2017 | RegistryNumber: 31568/2017 | Nabovarsel. Reguleringsendring av boligområde i Hunnaåsvegen - Endring fra to til tre boligtomter http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520965 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linda og Stian Grande Haukø m.fl. | Journaldato: 04.07.2017 | RegistryNumber: 29275/2017 | Fradelingskart: Skageåsen III - Østre Byggetrinn (tomt 62-64) http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519087 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkplan - Nils Sigurd Klykken | Journaldato: 21.06.2017 | RegistryNumber: 27438/2017 | Fakturering håndgitte tomter Amdal bygg AS http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518457 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Em1 - Hans Kjetil Andreassen | Journaldato: 20.06.2017 | RegistryNumber: 26814/2017 | Fullmakt til Amdal Bygg AS http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/518450 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Overhalla Kommune - | Journaldato: 20.06.2017 | RegistryNumber: 26807/2017 | Håndgivelse Tomt 69 Skageåsen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516825 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gloemmen - Hilde Glømmen | Journaldato: 13.06.2017 | RegistryNumber: 25207/2017 | Signert håndgivelse Skageåsen Amdal Bygg AS http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512756 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amdalbygg - amdalbygg2 | Journaldato: 15.05.2017 | RegistryNumber: 21189/2017 | Tinglyst tomt over Solgløtt - 51/5/17 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512788 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørgen Riibe m.fl. | Journaldato: 16.05.2017 | RegistryNumber: 21218/2017 | Klage over Flatanger kommune sitt avvisningsvedtak - Fylkesmannen fatter nytt realitetsvedtak og stadfester kommunens avvisningsvedtak http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/522878 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag | Journaldato: 12.07.2017 | RegistryNumber: 31181/2017 | Klage på avvisning av behandling av merknader til adressering og adresseparsellering fra Thore E. Kværnø og Anne Mørkved http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516927 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag | Journaldato: 14.06.2017 | RegistryNumber: 25308/2017 | sak - vegnavn i Flatanger - klage. Sak 15/4270. http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516025 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brynjar Mørkved | Journaldato: 07.06.2017 | RegistryNumber: 24420/2017 | vegnavn i Flatanger - klage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/515582 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brynjar Mørkved | Journaldato: 02.06.2017 | RegistryNumber: 23983/2017 | Klage på avvisning av behandling av merknader til adressering og adresseparsellering fra Thore E. Kværnø og Anne Mørkved http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/515379 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 02.06.2017 | RegistryNumber: 23781/2017 | Jordleiekontrakt mellom Sturla Skjærvik og Kai Arne Karlsen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516535 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skjærvik/Karlsen | Journaldato: 12.06.2017 | RegistryNumber: 24927/2017 | Avtale om leie av jord http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/514799 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen J. Leithe og Hav og Hage DA | Journaldato: 30.05.2017 | RegistryNumber: 23207/2017 | Klage over avvisningsvedtak http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/513911 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag | Journaldato: 23.05.2017 | RegistryNumber: 22328/2017 | Jordleieavtale mellom Namdalseid kommune og Oddveig Ressem http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517009 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namdalseid kommune og Oddveig Ressem | Journaldato: 13.06.2017 | RegistryNumber: 25389/2017 | Jordleieavtale mellom Tor Bøgseth og Tor Kristian Roel http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/515786 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Bøgseth/Tor Kristian Roel | Journaldato: 06.06.2017 | RegistryNumber: 24185/2017 | Jordleieavtale mellom Håvard Finnanger og Svenn H. Kaldahl http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/513045 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håvard Finnanger/Svenn H. Kaldahl | Journaldato: 16.05.2017 | RegistryNumber: 21475/2017 | Tjenesteattest http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/522897 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Weronika Malwina Kruk | Journaldato: 12.07.2017 | RegistryNumber: 31200/2017 | Foreløpig svar på henvendelse i e-post datert 31.7.2017 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/524184 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Duna | Journaldato: 31.07.2017 | RegistryNumber: 32469/2017 | Ber om tilbakemelding på saksgang http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/524139 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Duna | Journaldato: 31.07.2017 | RegistryNumber: 32424/2017 | Videre saksbehandling - ileggelse av forelegg http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Duna | Journaldato: 27.07.2017 | RegistryNumber: 32268/2017 | Masseutfylling - Ref. 2009/6703 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523822 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Duna | Journaldato: 24.07.2017 | RegistryNumber: 32109/2017 | 39/21 - Videre saksbehandling - vurdering av ileggelse av forelegg http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523495 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alexander Næss | Journaldato: 03.08.2017 | RegistryNumber: 31785/2017 | Arbeidsavtale http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521588 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Buntita Mateenuwatmongkol | Journaldato: 04.07.2017 | RegistryNumber: 29896/2017 | Tilbud om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521587 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Buntita Mateenuwatmongkol | Journaldato: 04.07.2017 | RegistryNumber: 29895/2017 | Notat datert 25.februar 2010 i forbindelse med utbyggingen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult - | Journaldato: 12.05.2017 | RegistryNumber: 21147/2017 | Arbeidsavtale http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521586 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Kristin Jekthammer | Journaldato: 04.07.2017 | RegistryNumber: 29894/2017 | Sluttrapport r413539-1-rev_2 geoteknisk grunnundersøkelse Ranemsletta barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512040 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult - | Journaldato: 10.05.2017 | RegistryNumber: 20484/2017 | Tilbud om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521585 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Kristin Jekthammer | Journaldato: 04.07.2017 | RegistryNumber: 29893/2017 | Arbeidsavtale http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521584 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sissel Ottesen | Journaldato: 04.07.2017 | RegistryNumber: 29892/2017 | Tilbud om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521583 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sissel Ottesen | Journaldato: 04.07.2017 | RegistryNumber: 29891/2017 | Arbeidsavtale http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521293 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Violeta Shala | Journaldato: 04.07.2017 | RegistryNumber: 29602/2017 | Tilbud om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521292 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Violeta Shala | Journaldato: 04.07.2017 | RegistryNumber: 29601/2017 | Arbeidsavtale http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521291 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asmeret Tesfay | Journaldato: 04.07.2017 | RegistryNumber: 29600/2017 | Tilbud om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521290 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asmeret Tesfay | Journaldato: 04.07.2017 | RegistryNumber: 29599/2017 | Arbeidsavtale http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521289 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kittiwara Opdal | Journaldato: 04.07.2017 | RegistryNumber: 29598/2017 | Tilbud om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521288 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kittiwara Opdal | Journaldato: 04.07.2017 | RegistryNumber: 29597/2017 | Arbeidsavtale http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521287 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lemlem Habtemariam Nguse | Journaldato: 04.07.2017 | RegistryNumber: 29596/2017 | Tilbud om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521286 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lemlem Habtemariam Nguse | Journaldato: 04.07.2017 | RegistryNumber: 29595/2017 | Arbeidsavtale http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521285 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nigist Dessalegn Felleke | Journaldato: 04.07.2017 | RegistryNumber: 29594/2017 | Farger i svalgang/himling over inngangsparti bygg A, B, C, samt mur mellom bygg B/C - Otterøy oppvekstsenter http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/525013 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birger Pedersen AS | Journaldato: 11.08.2017 | RegistryNumber: 33287/2017 | Tilbud om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521284 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nigist Dessalegn Felleke | Journaldato: 04.07.2017 | RegistryNumber: 29593/2017 | Revidert ferdigbefaringsrapport bygg og ute, 3511 Otterøy oppvekstsenter http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/524871 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arcon prosjekt AS | Journaldato: 10.08.2017 | RegistryNumber: 33150/2017 | Arbeidsavtale http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521283 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linda Margrethe Otterbekk | Journaldato: 04.07.2017 | RegistryNumber: 29592/2017 | Innregulering m.m. , Otterøy oppvekstsenter http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/524816 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco Norge AS | Journaldato: 09.08.2017 | RegistryNumber: 33095/2017 | Tilbud om stilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521282 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linda Margrethe Otterbekk | Journaldato: 04.07.2017 | RegistryNumber: 29591/2017 | Ferdigbefaring elektro, Otterøy oppvekstsenter http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/524815 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cowi AS | Journaldato: 09.08.2017 | RegistryNumber: 33094/2017 | Tilbud - Renholder ved Eiendomsavdelingen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521147 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Tranaas | Journaldato: 30.06.2017 | RegistryNumber: 29457/2017 | Ferdigrapp bygg og ute, 3511 Otterøy oppvekstsenter http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/524814 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birger Pedersen AS | Journaldato: 09.08.2017 | RegistryNumber: 33093/2017 | Tilbud - Renholder ved Eiendomsavdelingen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521146 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grete Kristin Aurstad | Journaldato: 30.06.2017 | RegistryNumber: 29456/2017 | Ferdigbefaringsrapport bygg og utomhus, 3511 Otterøy oppvekstsenter http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/524811 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arcon prosjekt AS | Journaldato: 09.08.2017 | RegistryNumber: 33090/2017 | Tilbud - Renholder ved Eiendomsavdelingen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521145 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Janne Olsen | Journaldato: 30.06.2017 | RegistryNumber: 29455/2017 | Ferdigbefaring luftbehandlingsanlegg , Otterøy oppvekstsenter http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/524810 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cowi AS | Journaldato: 09.08.2017 | RegistryNumber: 33089/2017 | Tilbud - Renholder ved Eiendomsavdelingen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521144 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Klavdia Strømhylden | Journaldato: 30.06.2017 | RegistryNumber: 29454/2017 | Ferdigbefaring røranlegg Otterøy Oppvekstsenter http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/524809 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cowi AS | Journaldato: 09.08.2017 | RegistryNumber: 33088/2017 | Tilbud - Renholder ved Eiendomsavdelingen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521143 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Karin Sauvik | Journaldato: 30.06.2017 | RegistryNumber: 29453/2017 | FDV - Otterøy oppvekstsenter http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/524684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE Elektro AS | Journaldato: 08.08.2017 | RegistryNumber: 32963/2017 | Arbeidsavtale http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520836 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Tranaas | Journaldato: 03.07.2017 | RegistryNumber: 29147/2017 | Tidsbegrenset arbeidsavtale - Lærer i 100 % vikariat ved Namsos barneskole - 01.08.17 - 31.07.18 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/515676 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mette Elverum | Journaldato: 12.06.2017 | RegistryNumber: 24077/2017 | Heis -opplæring driftspersonell http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/524683 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Otis | Journaldato: 08.08.2017 | RegistryNumber: 32962/2017 | Tilbud - Renholder ved Eiendomsavdelingen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520835 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Tranaas | Journaldato: 30.06.2017 | RegistryNumber: 29146/2017 | Tidsbegrenset arbeidsavtale - Lærer i 80 % vikar ved Namsos ungdomsskole - 01.08.17 - 31.12.17 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519322 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Kristin Gynnild | Journaldato: 29.06.2017 | RegistryNumber: 27668/2017 | Tilbud - Lærer i 100 % vikariat ved Namsos barneskole http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/515675 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mette Elverum | Journaldato: 12.06.2017 | RegistryNumber: 24076/2017 | Avsluttende brev - stedsnavn i Overhalla kommune http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/512446 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sivilombudsmannen | Journaldato: 11.05.2017 | RegistryNumber: 20887/2017 | Midlertidig brukstillatelse Otterøy http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/524658 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arcon Prosjekt AS | Journaldato: 08.08.2017 | RegistryNumber: 32937/2017 | Arbeidsavtale http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520834 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grete Kristin Aurstad | Journaldato: 03.07.2017 | RegistryNumber: 29145/2017 | Tilbud - Lærer i 80 % vikariat ved Namsos ungdomsskole http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519310 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Kristin Gynnild | Journaldato: 29.06.2017 | RegistryNumber: 27656/2017 | Avslag på søknad- St.nr 990 Ferievikarer ved Namsos helsehus http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517836 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2017 | RegistryNumber: 26197/2017 | Tilsetting - Lærer 100 % vikariat ved Namsos barneskole http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/515673 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Personalsjefen | Journaldato: 12.06.2017 | RegistryNumber: 24074/2017 | Søknad om SFO- plass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/513937 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aslak og Hanne Rosset Weglo | Journaldato: 29.05.2017 | RegistryNumber: 22354/2017 | Søknad midlertidig brukstillatelse Otterøy oppvekstsenter http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523175 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arcon Prosjekt AS | Journaldato: 14.07.2017 | RegistryNumber: 31472/2017 | Tilbud - Renholder ved Eiendomsavdelingen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520833 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grete Kristin Aurstad | Journaldato: 30.06.2017 | RegistryNumber: 29144/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad - St.nr 990 Ferievikarer ved Namsos helsehus http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517835 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2017 | RegistryNumber: 26196/2017 | Søknad om SFO- plass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/513933 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aslak og Hanne Rosset Weglo | Journaldato: 23.05.2017 | RegistryNumber: 22350/2017 | Otterøy oppvekstsenter - UK UTF konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/522390 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco Norge AS | Journaldato: 07.07.2017 | RegistryNumber: 30693/2017 | Arbeidsavtale http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520832 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Janne Olsen | Journaldato: 03.07.2017 | RegistryNumber: 29143/2017 | Avslag på søknad- St.nr 990 Ferievikarer ved Namsos helsehus http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/517834 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2017 | RegistryNumber: 26195/2017 |