Postliste http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ innsyn.mnsk.no Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/542801 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Renate Kristiansen | Journaldato: 01.02.2018 | RegistryNumber: 50896/2017 | Søknad om barnehageplass http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/542799 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Renate Kristiansen | Journaldato: 12.12.2017 | RegistryNumber: 50894/2017 | Svar fra søker - tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539514 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karoline Heia | Journaldato: 20.11.2017 | RegistryNumber: 47644/2017 | Svar fra søker - Tar plassen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539122 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnus Frisendal | Journaldato: 16.11.2017 | RegistryNumber: 47257/2017 | Jordleieavtale mellom Sverre-Olav Flotten og Stig B. Ahlin http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/555976 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Flotten/Ahlin | Journaldato: 31.01.2018 | RegistryNumber: 5280/2018 | Jordleieavtale mellom Steinar Storøy og Tilde Sæther http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/552740 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Storøy/Sæther | Journaldato: 15.01.2018 | RegistryNumber: 2079/2018 | Jordleieavtale mellom eier Jan Ståle V. Flått og leier Tor Helge Olsen http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/549374 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Ståle V. Flått/Tor Helge Olsen | Journaldato: 18.12.2017 | RegistryNumber: 57459/2017 | Jordleieavtale mellom Inger Undrum og Stig Bjørnar Ahlin http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539907 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Undrum/Ahlin | Journaldato: 22.11.2017 | RegistryNumber: 48033/2017 | Tinglysing av skjøter 5047 - gnr. 10, bnr. 243 og 249 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/558042 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 7350/2018 | Tinglyste skjøter og matrikkelbrev, gnr. 10, bnr. 242 og 245 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/557527 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amdal Bygg AS | Journaldato: 12.02.2018 | RegistryNumber: 6836/2018 | Retur av tinglyste skjøter http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/556208 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 01.02.2018 | RegistryNumber: 5515/2018 | Signert håndgivelse tomt 69 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/555852 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siri Børstad | Journaldato: 31.01.2018 | RegistryNumber: 5156/2018 | Egenerklæring konsesjonsfrihet 10/249 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/553801 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Biltema - Namsos | Journaldato: 19.01.2018 | RegistryNumber: 3129/2018 | Tinglysing av skjøter 5047 - gnr. 10, bnr. 242 og 245. Retting http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/553795 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 01.02.2018 | RegistryNumber: 3123/2018 | Egenerklæring om konsesjonsfrihet 10/242 og 10/245 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/552257 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amdalbygg - amdalbygg2 | Journaldato: 11.01.2018 | RegistryNumber: 1603/2018 | Tinglysing av skjøter i Skageåsen boligfelt. Retting av tidligere tinglysing. http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/552014 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Lindseth og Birgitte Høknes m.fl. | Journaldato: 10.01.2018 | RegistryNumber: 1346/2018 | Tinglysing av skjøter 5047 - Overhalla, gnr. 10, bnr. 242 og 245. Retting http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/550699 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 04.01.2018 | RegistryNumber: 54/2018 | Retur av tinglyste skjøter gnr. 10 bnr. 242 og 245 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/550388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 22.12.2017 | RegistryNumber: 58454/2017 | Innsendt retting ved tinglysing av skjøte 10/242, 245 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/542981 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Overhalla Kommune - | Journaldato: 13.12.2017 | RegistryNumber: 51076/2017 | Signert egenerklæring om konsesjonsfrihet 10/242 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/541820 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Scania - Espen Lindseth | Journaldato: 05.12.2017 | RegistryNumber: 49930/2017 | Tinglysing av skjøter 1744 - gnr. 10, bnr. 242 og 245 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/541799 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 08.12.2017 | RegistryNumber: 49909/2017 | Vedtak i klagesak - Vikveien http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/553123 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Språkrådet | Journaldato: 17.01.2018 | RegistryNumber: 2457/2018 | Stedsnavn i Flatanger http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/548489 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket - Berit Sandnes | Journaldato: 14.12.2017 | RegistryNumber: 56578/2017 | Områdeadressering i Flatanger http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/548391 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Lillelid Jacobsen m.fl. | Journaldato: 14.12.2017 | RegistryNumber: 56480/2017 | Stedsnavn i Flatanger http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/548390 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Sandnes m.fl. | Journaldato: 14.12.2017 | RegistryNumber: 56479/2017 | Klage over henleggelsesbeslutning http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539152 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag statsadvokatembeter | Journaldato: 16.11.2017 | RegistryNumber: 47283/2017 | Otterøy oppvekstsenter - status http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/558147 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE Elektro AS | Journaldato: 14.02.2018 | RegistryNumber: 7454/2018 | Otterøy oppvekstsenter - Avsug http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/557044 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cowi AS | Journaldato: 07.02.2018 | RegistryNumber: 6352/2018 | 49/26 NTE Garanti http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/556562 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE Elektro AS | Journaldato: 05.02.2018 | RegistryNumber: 5869/2018 | 49/26 Otterøy oppvekstsenter - varmtvannsbereder i bygg A http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/556518 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grannes VVS AS | Journaldato: 05.02.2018 | RegistryNumber: 5825/2018 | Jordleieavtale mellom Dag Reidar Aaring og Otterøy Samdrift http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/558185 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aaring/Otterøy Samdrift | Journaldato: 14.02.2018 | RegistryNumber: 7492/2018 | 49/26 Otterøy oppvekstsenter - signert protokoll for overtakelse - Hent AS http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/553478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco Norge AS | Journaldato: 18.01.2018 | RegistryNumber: 2807/2018 | 49/26 Otterøy oppvekstsenter - signert protokoll for overtakelse - Grannes VVS AS http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/553479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco Norge AS | Journaldato: 18.01.2018 | RegistryNumber: 2808/2018 | Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/559101 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2018 | RegistryNumber: 8408/2018 | Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/558664 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2018 | RegistryNumber: 7971/2018 | Varme vindfang Otterøy oppvekstsenter - Bestilling http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/552505 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE Elektro AS | Journaldato: 12.01.2018 | RegistryNumber: 1844/2018 | Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/558466 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 7773/2018 | 49/26 Otterøy oppvekstsenter - reklamasjoner http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/552411 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birger Pedersen AS | Journaldato: 15.01.2018 | RegistryNumber: 1750/2018 | Jordleieavtale mellom Ella Synnøve Tinglum og Helge Sverkmo http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/558705 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ella Synnøve Tinglum/Helge Sverkmo | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 8012/2018 | Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/557951 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2018 | RegistryNumber: 7260/2018 | Varme vindfang - Otterøy oppvekstsenter http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/552015 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NTE Elektro AS | Journaldato: 10.01.2018 | RegistryNumber: 1347/2018 | Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/557832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.02.2018 | RegistryNumber: 7141/2018 | Jordleieavtale mellom Kjell Inge Wengstad og Stein Håvard Wibstad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/555860 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Inge Wengstad/Stein Håvar Wibstad | Journaldato: 31.01.2018 | RegistryNumber: 5164/2018 | Otterøy oppvekstsenter - Fakturering http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/551825 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hent AS | Journaldato: 10.01.2018 | RegistryNumber: 1163/2018 | Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/557530 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.02.2018 | RegistryNumber: 6839/2018 | Tilbud på nytt SD anlegg GKCloud http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/551346 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GK Inneklima AS | Journaldato: 10.01.2018 | RegistryNumber: 689/2018 | Jordleieavtale mellom Hallbjørn Sverkmo og Helge Sverkmo http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/552133 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hallbjørn Sverkmo/Helge Sverkmo | Journaldato: 10.01.2018 | RegistryNumber: 1484/2018 | Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/557381 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2018 | RegistryNumber: 6689/2018 | 49/26 Otterøy oppvekstsenter - Sikringsskap til sponavsug på sløyden http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/550837 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NTE Elektro AS | Journaldato: 04.01.2018 | RegistryNumber: 190/2018 | Jordleieavtale mellom Alf Åge Alfsen og Ottar Anton Kaldal http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/550000 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alfsen/Kaldal | Journaldato: 20.12.2017 | RegistryNumber: 58073/2017 | Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/556814 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.02.2018 | RegistryNumber: 6121/2018 | Faktura etter feilsøking og oppretting jordfeil på plassbelysning http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/550800 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE Elektro AS | Journaldato: 02.01.2018 | RegistryNumber: 154/2018 | Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage - ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/556788 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.02.2018 | RegistryNumber: 6095/2018 | 49/26 NTE Elektro AS - Protokoll for overtakelse av Otterøy oppvekstsenter - Signert http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/550742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco Norge AS | Journaldato: 02.01.2018 | RegistryNumber: 96/2018 | Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/556628 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.02.2018 | RegistryNumber: 5935/2018 | 49/26 GK Nord-Trøndelag AS - Protokoll for overtakelse av Otterøy oppvekstsenter - Signert http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/550741 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco Norge AS | Journaldato: 02.01.2018 | RegistryNumber: 95/2018 | Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage - ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/555632 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.01.2018 | RegistryNumber: 4936/2018 | 49/26 Birger Pedersen AS - Protokoll for overtakelse Otterøy oppvekstsenter - Signert http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/550740 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco Norge AS | Journaldato: 02.01.2018 | RegistryNumber: 94/2018 | Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/555422 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2018 | RegistryNumber: 4726/2018 | Otterøy oppvekstsenter - Luftlekkasjer ytterdører aluminium http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/548550 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birger Pederesen AS | Journaldato: 14.12.2017 | RegistryNumber: 56638/2017 | Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/555074 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.01.2018 | RegistryNumber: 4382/2018 | Otterøy oppvekstsenter - Luftlekkasjer ytterdører aluminium http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/543090 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birger Pedersen AS | Journaldato: 14.12.2017 | RegistryNumber: 51180/2017 | Otterøy oppvekstsenter - Luftlekkasjer ytterdører aluminium http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/543089 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birger Pedersen AS | Journaldato: 13.12.2017 | RegistryNumber: 51179/2017 | Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/553528 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.01.2018 | RegistryNumber: 2857/2018 | Tilbud på nytt SD anlegg GKCloud http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/542987 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GK Inneklima AS | Journaldato: 13.12.2017 | RegistryNumber: 51082/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539250 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 47381/2017 | Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage - ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/553517 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.01.2018 | RegistryNumber: 2846/2018 | 49/26 Otterøy oppvekstsenter - GK Nord-Trøndelag AS kvittert Befaringsprotokoll http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/541945 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GK Nord-Trøndelag AS | Journaldato: 06.12.2017 | RegistryNumber: 50054/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539249 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 47380/2017 | Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/552878 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2018 | RegistryNumber: 2215/2018 | Otterøy OVS, Energimerking http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/541850 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cowi AS | Journaldato: 05.12.2017 | RegistryNumber: 49959/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539248 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 47379/2017 | Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage - ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/552628 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2018 | RegistryNumber: 1970/2018 | 49/26 Automatikk FDV Otterøy oppvekstsenter http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/541827 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GK-Inneklima AS | Journaldato: 05.12.2017 | RegistryNumber: 49937/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539247 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 47378/2017 | Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling - ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/551463 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.01.2018 | RegistryNumber: 804/2018 | 49/26 - Otterøy oppvekstsenter FDV dokumentasjon http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/541302 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GK-Inneklima AS v/Ole Kulstadvik m.fl. | Journaldato: 04.12.2017 | RegistryNumber: 49414/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539246 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 47377/2017 | Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage - barnehageåret 2017/2018 - ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/551458 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.01.2018 | RegistryNumber: 799/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539245 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 47376/2017 | Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/551411 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.01.2018 | RegistryNumber: 752/2018 | 49/26- 1403 Otterøy skole og oppvekstsenter- Aksept av mottatt FDV http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/541264 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hent AS | Journaldato: 04.12.2017 | RegistryNumber: 49376/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539244 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 47375/2017 | Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/551396 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2018 | RegistryNumber: 737/2018 | 49/26 Otterøy oppvekstsenter - FDV- dok for SD-anlegg http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/540018 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GK-Inneklima AS | Journaldato: 23.11.2017 | RegistryNumber: 48142/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539243 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 47374/2017 | Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/550739 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2018 | RegistryNumber: 93/2018 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539242 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 47373/2017 | Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage - barnehageåret 2017/2018 - ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/550596 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.12.2017 | RegistryNumber: 58652/2017 | 49/26 Otterøy oppvekstsenter i Namsos kommune - Piscada http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/540003 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GK Inneklima AS | Journaldato: 23.11.2017 | RegistryNumber: 48127/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539241 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 47372/2017 | Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling - ***** ***** http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/550525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.12.2017 | RegistryNumber: 58581/2017 | 49/26 Otterøy oppvekstsenter - lekkasje på dusjbatterier http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539860 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grannes VVS AS | Journaldato: 22.11.2017 | RegistryNumber: 47987/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539240 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 47371/2017 | Skatteoppgjør 2016 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/550041 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.12.2017 | RegistryNumber: 58113/2017 | 49/26 Otterøy oppvekstsenter - trekk fra dører http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539750 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birger Pedersen AS | Journaldato: 22.11.2017 | RegistryNumber: 47877/2017 | Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539239 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 47370/2017 | Innkalling til rettsmøte - 02.03.2018 http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/559094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forliksrådet i Namsos | Journaldato: 20.02.2018 | RegistryNumber: 8401/2018 | Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/549651 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.12.2017 | RegistryNumber: 57727/2017 | 49/26 Otterøy oppvekstsenter - SD-anlegg- opplæring og overtakelse http://innsyn.mnsk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GK Inneklima AS v/Tor Einar Eriksen m.fl. | Journaldato: 20.11.2017 | RegistryNumber: 47284/2017 |