eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
63432/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev 18/77874-1 Vedtak om tilskudd til kommunal veterinærvakt for 2019 Landbruksdirektoratet - Ringereide, Inger-Anne
63338/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Vedrørende sak 2018/12694-2 Åge Ivar Dille
63315/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - kvittering Lottstift -
63314/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg Lottstift -
63312/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - kvittering Lottstift -
63301/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - kvittering Lottstift -
63294/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Leirskoleopplæring Utdanningsdirektoratet
62333/2018 20181213 13.12.2018 Utgående brev 65/266 - Nytt svar på klage etter arealkorreksjon på bolig Jon Gunnar Gundersen
62849/2018 20181213 13.12.2018 Utgående brev Kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2018 i Namdalseid kommune Trondheim Misjonskirke m.fl.
62833/2018 20181213 13.12.2018 Utgående brev 5048 - 43/1/28 - Eiendomsskatt for fritidseiendom Tommy Bromseth
62808/2018 20181213 13.12.2018 Utgående brev Oversendelse av søknad om erstatning ved Avlingssvikt, vekstgruppe grovfôr av 30.10.2018, søknadsnummer 44239 Fylkesmannen i Trøndelag
62820/2018 20181213 13.12.2018 Utgående brev Refusjonskrav for grunnskoleopplæring ved Statland skole høst 2018 *****
62817/2018 20181213 13.12.2018 Utgående brev 5048 - 41/1/5 - Eiendomsskatt for fritidseiendom Roar Hoff
62348/2018 20181213 13.12.2018 Utgående brev 5047 Overhalla. Innvilgelse av søknad om forlenget arbeidsfrist. Jo Birger Furulund
62334/2018 20181213 13.12.2018 Utgående brev 5047 Overhalla. Innvilgelse av søknad om forlenget arbeidsfrist. Jon Terje Gartland
62829/2018 20181213 13.12.2018 Utgående brev Refusjonskrav for grunnskoleopplæring høst 2018 *****
62309/2018 20181213 13.12.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - 18 % fast stiling som helsefagarbeider Namsos helsehus langtidsavdelingen Sarah Gbolo
62844/2018 20181213 13.12.2018 Utgående brev 5048 - 45/25 - Eiendomsskatt etter tillegg av garasje Lorentz Åge Langaas
62310/2018 20181213 13.12.2018 Utgående brev Ansiennitetsberegning Ashmeret Yemane Andeberhan
53034/2018 20181213 13.12.2018 Utgående brev Referat fra byggemøte 02 10.10.2018 Namdal elektro AS v/Adrian Hovd m.fl.
62774/2018 20181213 13.12.2018 Utgående brev 5048 - 40/14 - Eiendomsskatt for matrikulert tomt til fritidsformål Ketil Brostrup Sandberg
62767/2018 20181213 13.12.2018 Utgående brev 5048 - 40/13 - Eiendomsskatt for matrikulert tomt til fritidsformål Ketil Brostrup Sandberg
62756/2018 20181213 13.12.2018 Utgående brev Oversendelse av søknad om erstatning ved Avlingssvikt, vekstgruppe korn av 31.10.2018, søknadsnummer 46814 Fylkesmannen i Trøndelag
63001/2018 20181213 13.12.2018 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
42045/2017 20181213 13.12.2018 Utgående brev Høringsutkast til forvaltningsmål og ny lokal forskrift om åpning av jakt på bever i Midtre Namdal samkommune Høringsparter
62972/2018 20181213 13.12.2018 Utgående brev Scooterløyve fra Lillenget til egen hytte ved Øyengvatnet i Overhalla - Steinar Lian Steinar Lian
62934/2018 20181213 13.12.2018 Utgående brev Scooterløyve fra Furre til egen hytte ved Litl-Flisingan i Overhalla - Morten Homstad Morten Homstad
62930/2018 20181213 13.12.2018 Utgående brev Gnr 170 bnr 8 i Namdalseid kommune - innvilget søknad om fradeling av eksisterende hytte Birger Skatland
62918/2018 20181213 13.12.2018 Utgående brev Referat fra møte 25. oktober 2018 *****
47867/2018 20181213 13.12.2018 Utgående brev Bestilling dører Namsoshallen Namdal glass og fasade AS v/Rune Valan
47858/2018 20181213 13.12.2018 Utgående brev Bestilling dører Namsoshallen Namdal glass og fasade AS v/Rune Valan
55129/2018 20181213 13.12.2018 Utgående brev Vedrørende tilstandsvurdering ABC filter Oasen Norconsult AS v/Jan Didrik Lian
63451/2018 20181213 13.12.2018 Utgående brev 10/20 - Mangler ved søknad om oppføring av terrasse Richard Myrvik
63436/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Hjelpepleier - 20 % stilling ved Namsos helsehus avd. psykisk helse - 29.10.18 - 31.03.19 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Willy Kristiansen
63431/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Vernepleier - 64 % stilling ved Rus- og psykisk helsetjeneste - underskrevet fast arbeidsavtale Stine Rein
63437/2018 20181213 13.12.2018 Utgående brev Tjenesteattest Kari Røthe
63427/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev MELDING OM RØYKUTVIKLING/BRANN I LONET AVLASTNINGSBOLIG - skadenr. 87380231,5 Soderberg & Partners
63404/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet NAV Namsos
63393/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Innvilger tilskudd til rekruttering av leger i allmennmedisin over statsbudsjettet 2018 kap. 762 post 63 Helsedirektoratet
23062/2014 20181213 13.12.2018 Utgående brev Tildeling av rådyr i Overhalla 2014 Storviltvaldene i Overhalla
63291/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Tillatelse til kryssing - Vann og avløp - Fv. 7058 - Gnr. 63 bnr. 3 - Skogmovegen Statens vegvesen Region midt
63287/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Søknad om skuterløyve til leid hytte, og vedkjøring Ove Solbakken
63283/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Prøvingsrapport - Ranem renseanlegg preBIO
63282/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Prøvingsrapport - Øysletta renseanlegg preBIO
63281/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Prøvingsrapport - Gansmo Renseanlegg preBIO
63313/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Magnar Sivertsen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
63306/2018 20181213 13.12.2018 Saksframlegg/innstilling Overhalla pizzeria - Søknad om serverings- og skjenkebevilling
63305/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Individuell opplæringsplan for skoleåret 2018-2019 Olav Duun videregående skole
63284/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Prøvingsrapport - Meosen renseanlegg preBIO
63265/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****
Versjon:5.2.00