eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
38999/2017 20170924 24.09.2017 Inngående brev Søknad fra ungdomsklubben Fosnes Kommune - Gunn Ågot Leite
38996/2017 20170923 23.09.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****
38995/2017 20170923 23.09.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****
38994/2017 20170923 23.09.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****
38988/2017 20170922 22.09.2017 Inngående brev Faglig råd vedr. større deponi av grus - NVEs tilbakemelding Nve - Opdahl Vebjørn
38986/2017 20170922 22.09.2017 Inngående brev Mellomlagring grus Mnsk - Aksel Håkonsen
38985/2017 20170922 22.09.2017 Inngående brev Faglig råd vedr. større deponi av grus - NVEs tilbakemelding Nve - Opdahl Vebjørn
38945/2017 20170922 22.09.2017 Inngående brev Revisjonsuttalelse Svenningmoen kunstgrasbane Krt - Svein Vikestad
38919/2017 20170922 22.09.2017 Inngående brev Infomøte - kompetansekartlegging Namdalen Mnsk - Ragni Stene
32564/2017 20170922 22.09.2017 Utgående brev Søknad 2018 om tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommune Statens vegvesen Region Midt
38372/2017 20170922 22.09.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om bygging av trafobygg. Skogselskapet i Trøndelag
38322/2017 20170922 22.09.2017 Utgående brev Ferdigattest for garasje på Solem. Overhalla Røde Kors
38364/2017 20170922 22.09.2017 Utgående brev Spillemiddelregnskap til revisjon 1744000110 Svenningmoen kunstgrasbane, Overhalla kommune KomRev Trøndelag IKS, avdeling Namsos
38355/2017 20170922 22.09.2017 Utgående brev Ferdigattest for tilbygg til bolighus. Aleksander Elden Nordal
38316/2017 20170922 22.09.2017 Utgående brev Ferdigattest for mur for utvidelse av avfallsanlegget. Midtre Namsal Avfallsselskap IKS
38500/2017 20170922 22.09.2017 Utgående brev Søknad og svar på søknad ang permisjon *****
38499/2017 20170922 22.09.2017 Utgående brev Søknad og svar på søknad ang permisjon *****
38484/2017 20170922 22.09.2017 Utgående brev Velkommen til Namsos *****
38431/2017 20170922 22.09.2017 Utgående brev Opparbeiding Skage industriområde Glømmen Entreprenør
38413/2017 20170922 22.09.2017 Utgående brev Forslag til planstrategi - Overhalla kommune NT-Fylkeskommune m.fl.
38419/2017 20170922 22.09.2017 Utgående brev Oversendt lånetilsagn Lindorff lånetilsagn
38401/2017 20170922 22.09.2017 Utgående brev Endret låneramme startlån *****
35435/2017 20170922 22.09.2017 Utgående brev Reduksjon SFO- Plass ***** ***** *****
38215/2017 20170922 22.09.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om fasadeendring. Guttorm Løe
38213/2017 20170922 22.09.2017 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
38161/2017 20170922 22.09.2017 Utgående brev Byggemøte avløpspumpestasjoner Overhalla Narve Nordbotten
38214/2017 20170922 22.09.2017 Utgående brev Startlån *****
38164/2017 20170922 22.09.2017 Utgående brev Gansmo PS Narve Nordbotten
38163/2017 20170922 22.09.2017 Utgående brev PS Overhalla Narve Nordbotten
38162/2017 20170922 22.09.2017 Utgående brev Framdrift PS Narve Nordbotten
38310/2017 20170922 22.09.2017 Utgående brev Tilsettingsbrev Jan Verkland
38121/2017 20170922 22.09.2017 Utgående brev Bekreftelse på SFO plass *****
38105/2017 20170922 22.09.2017 Utgående brev SV: Innstilling i sak anskaffelse arkitekttjenester helsetomta i Overhalla kommune saks id: 2015/4078 Espen Nordli Larsen
38125/2017 20170922 22.09.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om bruksendring. Endre Vold
38978/2017 20170922 22.09.2017 Inngående brev Svar på branntilsyn Sparebank 1 Midt-Norge Namsos
38871/2017 20170922 22.09.2017 Inngående brev Innlevert oppsigelse av leieforholdet i kommunal bolig *****
38868/2017 20170922 22.09.2017 Utgående brev Melding om vedtak - 39/21 - Vurdering av utferdigelse av forelegg for å få pålegg gjennomført Alexander Næss
38861/2017 20170922 22.09.2017 Inngående brev 17/73 Rundskriv og forskrifter – Kommunale vigsler Postmottak BLD
38860/2017 20170922 22.09.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****
38859/2017 20170922 22.09.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****
38858/2017 20170922 22.09.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****
38857/2017 20170922 22.09.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****
38834/2017 20170922 22.09.2017 Utgående brev Oppdragsavtale som støttekontakt, 12 timer pr måned f.o.m 01.09.17- inntil avslutning eller nytt vedtak Johan Thorsvik
38955/2017 20170922 22.09.2017 Inngående brev Namsos ungdomsskole - Logg Securitas Securitas
38863/2017 20170922 22.09.2017 Utgående brev Mangler ved søknad Byggmester Bjørn Sjaastad AS
38841/2017 20170922 22.09.2017 Utgående brev Informasjon om støttekontaktoppdrag Johan Thorsvik
38821/2017 20170922 22.09.2017 Utgående brev Informasjon om støttekontaktoppdrag Kristine Nysæter
38820/2017 20170922 22.09.2017 Utgående brev Oppdragsavtale som støttekontakt, 16 timer pr måned f.o.m 01.09.17- inntil avslutning eller nytt vedtak Kristine Nysæter
38840/2017 20170922 22.09.2017 Utgående brev Møteinnkalling 03.10.17 *****
38900/2017 20170922 22.09.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn Rune Hunnestad
Versjon:5.2.00