eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
19788/2018 20180418 18.04.2018 Inngående brev 20/5 - Fradeling tomt til fremtidig potetlager mv. Alfred Skogmo
19764/2018 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest Richard Rogne
19651/2018 20180418 18.04.2018 Utgående brev 20/1/419 - Digernesvegen 21 - Ikke søknadspliktig fasadeendring Thomas Barstad
19696/2018 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse Nordbohus Byggservice AS
19654/2018 20180418 18.04.2018 Utgående brev Til uttalelse - 30/2 - Flakkvegen 216 - Oppføring av åtebu for jervejakt Adresseliste
19644/2018 20180418 18.04.2018 Inngående brev 39/14 - Beisvågvegen 338 - Rehabilitering pipe Murmestrene Tisløv AS
19781/2018 20180418 18.04.2018 Inngående brev 20/1 - Fradeling tilleggsareal til gbnr 20/536 Morten Flågan / Trine Spillum
16831/2018 20180418 18.04.2018 Utgående brev Tilbakemelding - Nydyrking på eiendommen 23/2 - Arnstein Kolsvik Miljø- og landbruk MNS
17282/2018 20180418 18.04.2018 Utgående brev Prosjekt: Trafikkløsning ved OBUS/Gimle Arnt Ove Ellerås m.fl.
19171/2018 20180418 18.04.2018 Utgående brev Fastsetting av salgs- og skjenkegebyr 2018 Salgs- og skjenkestedene i Overhalla
17256/2018 20180418 18.04.2018 Utgående brev Ranum Sangforening - Søknad om ambulerende skjenkebevilling 21.4.18 Ranum Sangforening v/Per Olav Moan
14026/2018 20180418 18.04.2018 Saksframlegg/innstilling Brigt Olav Lauvsnes - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Brufoten for omregulering/formålsendring av utleiehytte T1 til boligformål samt utvidelse av tomtearealet.
18662/2018 20180418 18.04.2018 Utgående brev Flatanger Camping - Søknad om dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanen for etablering av kai og flytebrygge i tilknytning til eksisterende naust på gnr 48 bnr 3, Risskogen. Vi ber om deres uttalelse. Fylkesmannen i Trøndelag m.fl.
13078/2018 20180418 18.04.2018 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra søknadsfristen i forbindelse med søknad om produksjonstilskudd, søknadsomgangen oktober 2017 Fylkesmannen i Trøndelag
18395/2018 20180418 18.04.2018 Utgående brev Vedr. forespørsel om pristilbud på ny varebil Otto Moe
19618/2018 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad til Næringsfondet fra Utvorda og Sitter Grendelag. Beate Ramberg Myren
19613/2018 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om stilling Richard Johansen
19608/2018 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om stilling Saynab Hassan
18540/2018 20180418 18.04.2018 Utgående brev Ber om opplysninger om eier av garasje Merete Mortensen
19496/2018 20180418 18.04.2018 Utgående brev 65/122 - Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt MIDTNORSK EIENDOM AS
19494/2018 20180418 18.04.2018 Utgående brev 65/460 - Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt MIDTNORSK EIENDOM AS
19510/2018 20180418 18.04.2018 Utgående brev 35/2 - Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt Kari-Anne R Hjertvik
19488/2018 20180418 18.04.2018 Utgående brev 65/1831 - Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt MIDTNORSK EIENDOM AS
19486/2018 20180418 18.04.2018 Utgående brev 18/440 - Foreløpig svar på henvendelse om korrigering av areal Sten Anders Husvik Øien
19445/2018 20180418 18.04.2018 Utgående brev 18/307 - Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt Roar Gulbrandsen
19440/2018 20180418 18.04.2018 Utgående brev 3/6/9 - Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt Svein Øksnes
19442/2018 20180418 18.04.2018 Utgående brev 35/56 - Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt Jarle Ketil Rasmussen
19404/2018 20180418 18.04.2018 Utgående brev 43/2 - Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt Kari Mette Evensen Wågan
19633/2018 20180418 18.04.2018 Utgående brev 17/3/220 - Nordal Griegs veg 9B - Tilbygg bolig - bekreftelse på mottatt sak Joakim Elverum Furre
19351/2018 20180418 18.04.2018 Utgående brev Refusjon for lagring av møbler i Jøssund grendehus Tove Kristin Støre
19830/2018 20180418 18.04.2018 Inngående brev Velkommen son næringskunde hos NTE Nett AS NTE Nett
19786/2018 20180418 18.04.2018 Inngående brev Periodisk kontroll av el-anlegg Småværet havn Det lokale eltilsyn Namsos
19785/2018 20180418 18.04.2018 Inngående brev Periodisk kontroll av el-anlegg Hasvåg Havn Det lokale eltilsyn, Namsos
19784/2018 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om fritak for gebyr for slamtømming Ellen Hustad
19609/2018 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om stilling Unn Ane Halbostad
19610/2018 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om stilling Unn Ane Halbostad
19615/2018 20180418 18.04.2018 Inngående brev Attest Selotten Kantiner og Catering
17062/2018 20180418 18.04.2018 Utgående brev Tilsettingsbrev Tomasz Grzelec
19639/2018 20180418 18.04.2018 Inngående brev Innvilgelse av forhøyet uførepensjon Statens Pensjonskasse
19612/2018 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om stilling Renee Markusson
19611/2018 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om stilling Iselin Jakobsen
19771/2018 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om omplassering *****
16341/2018 20180418 18.04.2018 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt. Eiendommen "Flekken", Lauvsnes, gnr 13 bnr 132
18478/2018 20180418 18.04.2018 Utgående brev Svar på søknad om økonomisk støtte til kurs Mari-Ann Antonsen og Tone Elise Ahlin
18340/2018 20180418 18.04.2018 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** Trøndelag Fylkeskommune
18318/2018 20180418 18.04.2018 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****
19665/2018 20180418 18.04.2018 Inngående brev Innspill til kravframlegg om vilkårsrevisjon for regulering av Bangsjøan Klinga jeger- og fiskeforening
19824/2018 20180418 18.04.2018 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til lokal forskrift om hastighetsbegrensning i nedre deler av Namsen i Namsos Trøndelag fylkeskommune
17460/2018 20180418 18.04.2018 Utgående brev Scooterløyve for transport av materialer og utstyr fra Solum til egen hytte ved Himovatnet i Overhalla - Erling Balstad Erling Balstad
19315/2018 20180418 18.04.2018 Saksframlegg/innstilling Lokal forskrift om hastighetsbegrensning i nedre deler av Namsen
Versjon:5.2.00