eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
18062/2019 20190417 17.04.2019 Saksframlegg/innstilling Ansettelse i 15,2 % stilling som assistent - Hugo Aglen
18055/2019 20190417 17.04.2019 Saksframlegg/innstilling Ansettelse i 50 % stilling som helsefagarbeider - Gjertrud Merethe Bondø
18983/2019 20190417 17.04.2019 Inngående brev Høring - Forslag om vern av skogområder Fylkesmannen i Trøndelag
18984/2019 20190417 17.04.2019 Inngående brev Uttalelse fra ledelsen - Flatanger kommunes regnskap Revisjon Midt-Norge AS
18981/2019 20190417 17.04.2019 Inngående brev Stimuleringstilskudd 2019 - Veterinær vakttjeneste Fylkesmannen i Trøndelag
18789/2019 20190417 17.04.2019 Utgående brev Oppsigelse av leilighet i Kjærlighetsstien Morten Bøvre
18898/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Bekreftelse fra tiltakshaver Svein Johansen
18897/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Bekreftelse fra formann i borettslaget Steinar Johansen
18894/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev 20/684 - Redegjørelse Larso Sæterner
18498/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev Søknad som heltidsansatt/deltidsansatt i Flatanger kommune *****
18490/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev 65/6 Peter Øiens gt. 1A - Tillatelse til etablering av takterrasse PETER ØIENS GATE BORETTSLAG
18369/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev Foreløpig svar - påkobling til kommunal vannledning Axel Jonzeck
18314/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev Tilbud om stilling Åse Lauvsnes
18308/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev Tilbud om stilling Hugo Aglen
18298/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev Tilbud om stilling Gjertrud Merethe Bondø
18287/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev Tilbud om stilling Bodil Kristin Vedvik
61027/2018 20190416 16.04.2019 Utgående brev 20/293/208 -BREV IKKE SENDT, DA DET BLE GITT MUNTLIG BESKJED OM BYGGESTOPP VED BESØK PÅ KONTORET. Hudiksvallvegen 11 - Pålegg om stans Even Christopher Lian
18936/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Henvisning logoped Avtalespes. i Sykehuset Namsos
18922/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Tillatelse - Fv. 7066 til eiendommen gnr. 6 bnr. 38 i NAMSOS kommune - Søknad om endret eller utvidet bruk av avkjørsel - Tiltakshaver: Tor Arne Larsen Statens vegvesen
18225/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev Bryggetomt på Glasøya som skal sammenføyes med 23/25 Bjørn Oddvar Landsem
18955/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Ann Elisabeth Ravlo
18943/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse delsøknad 1, Vestre havn Jonark AS
18903/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev Mangler ved søknad - 47/3 - Aglenvegen - Ettergodkjenning platting samt oppføring av lundbru / båtstø Solveig Slyngstad
18944/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Ferdigmelding for carport Geir Øyvind Fjær
18917/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev Tilbud om ferievikariat Eirin Kaldahl Stenseth
18954/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Oppsigelse Ann Elisabeth Ravlo
18895/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev Digernesvegen. 23 Larso Sæterner
18161/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev Ferdigsattest Rorbuer, Vik brygge Hdpa - Mikael Løfsnæs Haagensen
18952/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Søknad om å bli fritatt som listekandidat Espen Kristoffersen
18937/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev 3/144 Landfallvika 66 - Påminnelse/purring for manglende midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest Lars Ola Hindberg
18924/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev 20/293/208 - Ber om redegjørelse vedr. oppstartet byggearbeider. Even Christopher Lian
18927/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Ferdigmelding på arbeid - YKDJ8C Grannes VVS
18904/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Søknad sommerjobb, helst uke 27 og 28 Erik Lein Steffensen
18900/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev Inger og Olav Vedvik - Søknad om fradeling av næringsareal i Sitter havn, Flatanger kommune. Klage på vedtak i sak NMT 4/2019 Fylkesmannen i Trøndelag
18953/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Anne Personbråten Selnes
18905/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Søknad sommerjobb Dina M. Hansen
18877/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev Svar til ansvarlig søker Anders Hopen
18907/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev Tilbud om ferievikariat Julie Sæther Laupstad
18923/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev Tilbud om ferievikariat Birgith Kolstad
18476/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Amund Johnsrud m.fl.
18465/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev 65/1085 - Havnegata 6 - Tillatelse til etablering av tidsbegrenset uteservering Nawzat Ibrahim Hussain
18397/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev Vedr. søknad om permisjon. Michael Bjørsvik Dahle
18879/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Nytt permisjonsreglement for Namsos kommune høring Fosnes Kommune - Jan Arne Alstad
18839/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Trekker søknad om bygging av hytte Marit Brøndbo
18823/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Fartshumper Fossbrenna Frank Even Finvold Lindsetmo
18822/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Fartshumper Fossbrenna Frank Even Finvold Lindsetmo
18814/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Kabel i bakken på tur opp! Mats Eide
18800/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Oppstart bredbåndsprosjekt Full BREDDE 2019 - Statlige og fylkeskommunale tilskuddsmidler Trondelagfylke - Pål Magnar Dahlø
18799/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Høring permisjonsreglement - høringsutkast som vedlegg Mnsk - Hilde Årsandøy
18794/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Høring permisjonsreglement - høringsutkast som vedlegg Namsos Kommune - Robert Skjærvik
18785/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om stilling Ahmad Ibrahim
18506/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Svar på ferdigmelding på arbeid - FIUE33 - Graving i kommunal veg - Vemundviksvegen 4 - Fjellheim Drift og service AS Kåre Jønvik
9171/2018 20190415 15.04.2019 Utgående brev Skogmo Tre AS - Søknad om tilskudd til utvidelse av kontorbygg. Skogmo Tre AS
18363/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Sluttutbetaling - utvidelse kontorbygg SKOGMO TRE AS
18348/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Ergoterapeut i 85 % fast stilling ved Namsos bo- og velferdssenter Emil Kristoffer Altø
18347/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Tilbud - Ergoterapeut i 85 % fast stilling ved Namsos bo- og velferdssenter Emil Kristoffer Altø
18352/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Ferdigattest Byggmester Bjørn Sjaastad AS
18297/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Nyttårsgave fra Nye Namsos Pensjonistgruppa i Fagforbundet 094 Namsos
18293/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Søknad om midler til drift av lysløypeanlegg i Klinga og omegn - Klinga bygdelag Klinga bygdelag
18310/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev 20/684 - Digernesvegen 23 - ber om redegjørelse på utførte terrengarbeider Lars Ove Hognes Sæternes
18270/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev 44/2 - Altevegen 212 - midlertidig brukstillatelse tilbygg bolig. BYGGMESTER ROGER LARSEN
18264/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Søknad om støtte - lag og foreninger krysser gamle grenser Naturvernforbundet i Namdalen
18228/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Korsamarbeid Nye Namsos Spillum Damekor v/Anneki M. Sørvig
17499/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale - Badevert i 50 % vikariat ved Oasen i perioden: 01.04.2019 - 30.09.2019 Pernille Østrem
17707/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Samtale med arbeidstaker - ***** ***** *****
17839/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Samtale med ***** ***** ***** etter melding om uønsket hendelse *****
18243/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev 65/63 og 65/873 - Verftsgata 16 og 18, 7800 Namsos - Oversendelse av sak til høringsuttalelse - Søknad om fasadeendringer på to sjøpakkhus. Trøndelag Fylkeskommune m.fl.
18164/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Egil Steffensen - Søknad om dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanen og byggeforbudet i 100-meterssonen for etablering av flytebrygge på gnr 10 bnr 1 fnr 29 - Mattisholmen. Vi ber om deres uttalelse. Fylkesmannen i Trøndelag m.fl.
18882/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Dokument 19/11643-3 Dispensasjon fra byggegrense - Nybygg - Fv. 17 - Gnr. 3 bnr. 6 - Namsos kommune sendt fra Statens vegvesen Statens Vegvesen
18875/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Bekreftelse på etterkommet vedtak - vannverksrapportering Mattilsynet
18197/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til "Namsos Fightcamp" Namsos Tae Kwon Do klubb Eskild Hestø
18159/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev 3 søknader fra Namdalseid Jeger og Fiskarlag om tilskudd: Isfiskekonkurranse, Jaktcamp for ungdom og Vår lille ekspedisjon NJFL Namdalseid
18855/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om riving av gammelt uthus og bygging av nytt uthus Terje Johansen
18183/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til "Et tilgjengelig friluftsliv for alle" NJFL Namdalseid
18153/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev 52/9 Svar på henvendelse vedrørende faktura på eiendomsskatt Sturla Skjærvik
18866/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Avgjørelse i klagesak - vedtak stadfestes (kopi av brev) Fylkesmannen i Trøndelag
18863/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Notat fra legekontor *****
18845/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Vedrørende søknad om endret eller utvidet bruk av avkjørsel fra fv. 7080 til eiendommen gnr. 45 bnr. 3 i FOSNES kommune Statens Vegvesen
18142/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd - "Lag og foreninger krysser gamle grenser" Namsos kunstforening
18868/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Fylkesmannens forståelse av helseutgifter og livsoppholdsnorm FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
18874/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Tilbud om ferievikariat ved Kløvertun Kristina Kolstad
18864/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Opplysninger om eventuelle gjeldsforhold Nav Steinkjer
18828/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev 20/209 - Sørsivegen 196 - Uten ansvar - Tilbygg bolig Rune Hildrum
18860/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev 3/6 manglende vedlegg og orientering til søker. Håvard Rølvåg Dahl
18854/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Ferievikariat - Kløvertun Inge Haveråen
18838/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev 65/408 - Fr. Nansens gt. 2A - Ettrinn - Oppføring av garasje Svein Harald Nagelhus
18837/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Underskrevet avtale om etablering av universelt utformet hurtigbåtkai i Namsos Trøndelag fylkeskommune
18835/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Inge Haveråen
18833/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om omplassering *****
18821/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Krav om økt stilling for ***** ***** ***** ***** ***** ***** Fagforbundet
18784/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om stilling Victoria Stene Kvernvik
18783/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om stilling Ronja Kristine Bondø Husvåg
18816/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Mangler ved søknad Ronny Sævik
18791/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om opsjon på tomt 13/356 Viktor S Meland
18830/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Mangler ved søknad IG_2 Arkitektkontoret Blom AS
18782/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om stilling Ingrid Alise Risvik
18781/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om stilling Mahmoud Kaled
18856/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Byggesøknad for tilbygg til fritidsbolig Karl Magne Grannes
18850/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev 65/1085 uteservering - uttalelse Namsos Kommune - Dagfinn Wagnild
18842/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om utvidet skjenketid Bryggekompaniet AS v/Amund Lein
18820/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Delvis tilsagn om utrednings- og tilretteleggingsmidler til prosjekt grønn perler i Namdalen Fylkesmannen i Trøndelag
18840/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Mottatt henvendelse - Trekker søknad om bygging av hytte Marit Brøndbo
18836/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Bestille borgerlig vielse - reply 2279771 *****
18819/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Høring - Nasjonal ramme for vindkraft. Høringsfrist Dss Dep - Fosby Geir
18817/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Revidert byggesøknad - Tilbygg fritidsbolig Bsjaastad - Robert Gabrielsen
18797/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Høringssvar på permisjonsreglementet Namsos Kommune - Torunn Pedersen
18788/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Oppsigelse av leilighet i Kjærlighetsstien Morten Bøvre
18802/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Mangler ved søknad Steinar Johansen
18776/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Legeerklæring Robrygga legekontor
18832/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Tilkallingsvikar ved Sørenget oppvekstsenter i perioden 01.01.19 - 21.06.19 - Underskrevet arbeidsavtale for tilkallingsvikar Reidunn Smines
18825/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Krav om økt stilling for ***** ***** ***** ***** Fagforbundet
18798/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Høring permisjonsreglement Namdalseid Kommune - Camilla Fellmann Kristiansen
18795/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Tilbakemelding på permisjonsreglement Namsos Kommune - Kristian Følstad
18772/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
18771/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om lærlingeplass *****
18770/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om lærlingeplass *****
18462/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Søknad - Nye Namsos ønsker å støtte tiltak og arrangement Bangsund Idrettslag
18455/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Innvilget ledsagerbevis 12.04.19-12.04.24 *****
18454/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Manglende søknad om ferdigattest for garasje - Maribovegen 5 Knut Skreddernes
18447/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Søknad om AFP ***** ***** ***** Statens Pensjonskasse
18483/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Søknad om støtte til arrangement Jøa Blandakor
18480/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Søknad om støtte til Gran Fondo Strade Statskog 2019 Namdal sykkelklubb - Magne Bergslid
18479/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Søknad om støtte av midler for innkjøp av bokse/kampsportsutstyr til Namsos Boksegruppe og Namsos Tae Kwon Do klubb Equinor - Einar Marius Nysæter
18475/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til Barnas Namsosløp 2019 Namdal Løpeklubb
18474/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til aktiviteter Norsk Forbund for utviklingshemmende Namdal Lokallag Nord - Snorre Ness
18469/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Søknad om nyttårsgave fra Fellesnemda for Nye Namsos Namsos pensjonistforening
18467/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Søknad om støtte fra Nye Namsos BURG Nord Trøndelag
18459/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Søknad - lag og foreninger krysser grenser Mental Helse Namsos
18414/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev 65/63 og 65/873 Verftsgata 16 og 18 - Orienteringsbrev videre saksgang ARKPLAN AS
18389/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev 65/622 - Th. Sommerschieldsgt. 5 - Fasadeskilt - Apotek 1 EUROSIGN AS
18517/2019 20190414 14.04.2019 Inngående brev Søknad om lærlingeplass *****
18518/2019 20190414 14.04.2019 Inngående brev Søknad om lærlingeplass *****
18488/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Fwd: Telenors Norgessjef om moderniseringen: - Vårt mål er at alle skal ha tilgang til Internett og ha bedre opplevelser (INTERNAL) Flatanger Kommune - Hans Petter Haukø
18377/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Årsmøte innkalling Visit Namdalen 6. mai 2019 Visitnamdalen - Bente Snildal
18357/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Sanitærabonnement og tegning Holvikvegen 82 Web - Axel Jonzeck
18505/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Andreas Kaldal
18497/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Utsettelse på nydyrking Tilde Sæther
18493/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Søknad som heltidsansatt/deltidsansatt i Flatanger kommune *****
18463/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Namsos kommune - vedtak i klagesak - gnr34 bnr315 - klage byggesak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
18421/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Ferdigmelding på arbeid - FIUE33 Kåre Jønvik
18366/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Søknad om startlån *****
18356/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Følgebrev stikkprøvekontroll Fylkesmannen i Trøndelag
18354/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Sametingets varsel om befaring - Vedr. søknad om bygging av landbruksveg, Gbnr. 52/4 m.fl, Vikavegen, parsell 6, Overhalla kommune Sametinget
18400/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Permisjonssøknad *****
18346/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
18345/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
18417/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Vedtaksbrev Eierskifte Statens vegvesen Region midt
18374/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Underskrevet kontrakt Schindler AS/Overhalla kommune
18349/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
18286/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev 56/5 Melding om vedtak - Skomsvollsjøen 7 - Søknad om dispensasjon for riving av driftsbygning og oppføring av fritidsbygg og lager ARKITEKTKONTORET BLOM AS
18278/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev 20/576 Tyttebærvegen 17 - Mottatt naboklage - Videre saksgang. BYGGMESTRENE ULSUND & LINDSETH AS
17578/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Fastlegehjemmel - informasjon til søker *****
18253/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Angående ansiennitet i Namsos kommune. Randi Aakervik Aakvik
17574/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Fastlegehjemmel - tildeling av ledige hjemler Kent Angelo m.fl.
18268/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Ferdigattest for nytt lagerbygg GL-Bygg / GLB HOLDING AS
18221/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Tinglysing av skjøte 5047 - gnr. 10, bnr. 255 Kartverket Tinglysing
18103/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Test 2019 *****
18085/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Utkast til arbeidsavtale Jenny Pauline Slåttøy
18024/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Forespørsel til PPT om sakkyndig vurdering 2019 *****
18041/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Halvårsrapport spesialundervisning 2019 *****
18035/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Scooterløyve fra Håksbukta til egen hytte ved Bergvatnet i Overhalla - Kjell Asbøll Kjell Inge Asbøll
18005/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Forespørsel til PPT om sakkyndig vurdering 2019 *****
18000/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling for enkelt anledning 26.4. Trøndelag politidistrikt m.fl.
17915/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Halvårsrapport spesialundervisning 2019 *****
17912/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Halvårsrapport spesialundervisning 2019 *****
17854/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Salgsgebyr 2019 SPAR Skage v/Oddgeir Homstad m.fl.
17822/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om å bygge en stor garasje. Andreas Forås Knutsen
17813/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Ferdigattest. Basestasjon Gjerthanshaugen PRO INVENIA AS
17930/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Forespørsel til PPT om sakkyndig vurdering 2019 *****
17901/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Gnr 22 bnr 4 i Namsos kommune - innvilget søknad om fradeling av tilleggsareal til eksisterende boligeiendom gnr 22 bnr 4 fnr 3 Geir Aage Gladsø
17906/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Individuell opplæringsplan IOP 2019 *****
17804/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Ferdigattest. Utstyrshytte. PRO INVENIA AS
17853/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Salgsgebyr 2019 SPAR Overhalla v/Lise Sætervik
17852/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Salgsgebyr 2019 Matkroken v/Jan Ståle Viken Flått
17848/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Skjenkegebyr 2019 Jenssens Bøker v/Lasse Jenssen
17845/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Skjenkegebyr 2019 Fru Opdals gårdshotell v/Ellen Odny Opdal
17851/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Salgs- og skjenkegebyr 2019 Eldhuset v/ Lise Riibe
17850/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Skjenkegebyr 2019 Reitans Restaurant AS v/Peter Asbjørn Reitan
17849/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Skjenkegebyr 2019 Overhalla Hotel Drift v/Oddvar Heilong
17847/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Skjenkegebyr 2019 Namsen Salmon&Train Experience v/Torgeir Haugen
17846/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Skjenkegebyr 2019 Bjøra Camping v/Halldis Blengsli
17844/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Skjenkegebyr 2019 Efri Halfa
17843/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Skjenkegebyr 2019 Namsen Drift AS
17842/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Skjenkegebyr 2019 Overhalla Pizzeria
16988/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Svar angående forespørsel om kulturminner vedrørende legging av ny vannledning fra Dun og ned til Hovskorsen - kulturminner Trøndelag fylkeskommune
18185/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Vedr eiendom 44/1/9 I Overhalla Anne Hildrum
18181/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Avslutning av sak om overtallighet i forbindelse med nedlegging av Salsnes oppvekstsenter, grunnskole Inge Haarstad
18156/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Avslutning av sak om overtallighet i forbindelse med nedlegging av Salsnes oppvekstsenter, grunnskole. Gunvor Haugdal Flasnes
18170/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Avslutning av sak om overtallighet i forbindelse med nedlegging av Salsnes oppvekstsenter, grunnskole Marte Mårvik
18158/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Avslutning av sak om overtallighet i forbindelse med nedlegging av Salsnes oppvekstsenter, grunnskole Tone Laugen
18212/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Tilsettingsbrev June Mari Kjelbotn
18209/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Permisjonssøknad *****
18127/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Forespørsel om ny sakkyndig vurdering og årsrapport 18/19 *****
18136/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Avslutning av sak overtallighet i forbindelse med nedlegging av Salsnes oppvekstsenter, grunnskole Ann Kristin Dahle
18102/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Utkast til arbeidsavtale Jenny Pauline Slåttøy
18464/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest for garasje Lasse Haugmo
18456/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Takker ja til 100 % vikariat som adjunkt for tiden ved Sørenget skole Ingvild Kaspersen Torvin
18452/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV Namsos
18444/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Vedtatt frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Namsfogden i Trondheim
18441/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Husnr - Helbostad Samdriftfjøs Helbostad Samdrift v/Arne Westerhus
Versjon:5.2.00