eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
59/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Utsettelse av frist for avklaring om igangsetting DNB Eiendom as
73/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev Budsjett og årsplan 2020 Kommunekassen
61/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Vedr. senking av høyde på uthus Jan Inge Haug
58/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Utsettelse av frist for avklaring om igangsetting DNB Eiendom as
56/2020 20200106 06.01.2020 Utgående brev Faktura for elgjakt i Kjelbotnet 2019 Torfinn Tingstad
52/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Ole Morten Heir
54/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Elgjakt i Kjelbotnet 2019 Torfinn Tingstad
51/2020 20200106 06.01.2020 Utgående brev Varsel om fare for nedsatt ordenskarakter *****
49/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Beathe Eid Rugeldal
48/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Elin Barlien
46/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Johanne Hegland
45/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Monica Fiskum
44/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Nur Osman Hussein
47/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Lene Læberg Andersen
41/2020 20200103 03.01.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****
40/2020 20200103 03.01.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****
70170/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Vedtak om særskilt norskopplæring skoleåret 2019/2020 *****
21986/2012 20200102 02.01.2020 Utgående brev Ad omlegging og styrking av kollektivtransporttilbudet Nord-Trøndelag Fylkeskommune
70165/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Vedtak om særskilt norskopplæring skoleåret 2019/2020 *****
70136/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Flyttemelding *****
18501/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Bekreftelse-brukermedvirkning byggetrinn 1 helsetomta Arbeidstilsynet Midt-Norge
64539/2018 20200102 02.01.2020 Utgående brev Oppfølging av avvik etter beredskapstilsyn 29.8.2017 Fylkesmannen i Trøndelag
69450/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Tilbud om språklig vurdering *****
69433/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev IOP skoleåret 2019 2020 *****
69391/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Spesialpedagogisk vedtak og refusjonsgaranti for elev. *****
69445/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Ferdigattest for nybygg. AMDAL ELEKTRO AS
69446/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev IOP skoleåret 19-20 *****
69544/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Kompetansebevis-halvårsvurdering høst 2019 *****
69196/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Melding om vedtatt reguleringsplan for Skiljåsaunet boligfelt Astrid Roald m.fl.
69172/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Annonsebestilling - kunngjøring vedtatt plan Frantz annonseservice as
69143/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Referat fra møtet 12.desember 2019 *****
47152/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev IOP skoleåret 2019/2020 *****
69158/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Skadenummer 1725944700003 Søknad om erstatning i forbindelse med arbeider ved OBUS Inger Synnøve Leirdal og Arnt Jørgen Opdal
69145/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Møtereferat 12.desember 2019 *****
70083/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Forespørsel til PPT *****
69655/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Tilbud om språklig vurdering *****
66134/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Underretning om tildeling av adresse til hytte på din eiendom 70/1 Lars Sigurd Foss Ovesen
69632/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev GNR. 65 BNR. 1 OG 3 - KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL BOLIGFORMÅL M.V. Bjørn Terje Smistad
69130/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Møtereferat 12.desember 2019 *****
69649/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Tilbud om logopedisk behandling *****
69618/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Ferdigattest for nytt bolighus med garasje. Svein Peder Rodum
62668/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Vedtak *****
66054/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Refusjonsgaranti for kostnad ved grunnskoletilbud i ***** *****
69077/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Opplysninger til barnevern *****
66433/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Kontantstøtterapportering - november 2019 NAV Familie- og pensjonsytelser Vadsø
66930/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Ferdigattest for tilbygg til "Raustu". Anne Ovidie Hagerup
66335/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Skogmo for tomt til eksisterende fritidsbolig, 65/3, eier Bjarne Flasnes og 65/1, eier Magnus Rodum. Søknad om bruksendring av fritidsbolig til bolighus. Tore Haukø m.fl.
67524/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Ferdigattest for tilbygg med saneringshall. NAMDAL BILOPPHUGGERI AS
67514/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Vedr. avslag på søknad om studiepermisjon *****
65964/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Logopedisk rapport *****
67960/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Spesialpedagogisk vedtak, refusjonsgodkjenning og refusjonsgaranti. *****
68373/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Tilbud om stilling Heidi Landfald Hasselvold
67701/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Møteinnkalling 12.desember 2019 *****
66389/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
68371/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Protokoll *****
68305/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Eiendomsdokumenter deres tomt i Torvstrøvegen 86 BRØNDBO HOLDING AS
68519/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Aktivitetsplan *****
66274/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Vedtak om erstatning for skade på iPad *****
66265/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Vedtak om erstatning for skade på iPad *****
66902/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse for garasje med utleiebolig. Sigurd Wøien
44247/2017 20200102 02.01.2020 Utgående brev Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring *****
66806/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Vedtak om særskilt norskopplæring skoleåret 2019/2020 *****
17360/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Halvårsrapport 18/19 *****
21117/2018 20200102 02.01.2020 Utgående brev Avslag på søknad om barnehageplass - hovedopptak *****
63627/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Legeerklæring - skoleskyss *****
42577/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Midlertidig vedtak om spesialpedagogisk hjelp barnehageåret 2019/2020 *****
70230/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning vårhalvåret 2020 *****
70223/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Varsel om vedtak - Reguleringsplan for Skiljåsaunet boligfelt - Overhalla kommune Fylkesmannen i Trøndelag m.fl.
70193/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Vedtak om særskilt norskopplæring skoleåret 2019/2020 *****
70175/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Vedtak om særskilt norskopplæring skoleåret 2019/2020 *****
46413/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Søknad om grunnskoleskyss *****
49043/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Årlig lønnsregulering *****
49016/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Lønnsregulering 2019 *****
27/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Søknad om medalje for ***** ***** Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
25/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Retningslinjer for forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder Landbruksdirektoratet
44834/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Anmodning om utbetaling - OU-midler KS
29/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Søknad om overføring av feriedager. *****
28/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Søknad om hedersmedalje for ***** ***** ***** ***** ***** ***** Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
26/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Informasjonsbrev- overføring av oppgaver på landbruk fra Fylkesmannen til kommunene. Landbruksdirektoratet
57981/2018 20200102 02.01.2020 Utgående brev Refusjon gjesteelev 2018 *****
7054/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Prosjekt NIK 2 Endre Mølsleth
42751/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Søknad om skjønnstilskudd "Særskilte forhold" barnevern 2019 Fylkesmannen i Trøndelag
20/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Brev fra Finansdepartementet Flatanger Kommune - Rune Strøm
68065/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Enkeltvedtak *****
46381/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Elevskade *****
69310/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Regional plan for kulturminner - planprogram på høring - frist 31.12.2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
5608/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Melding om avvik til Datatilsynet 28-11-2018 Trond Stenvik
34398/2017 20200102 02.01.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****
68064/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Forespørsel PPT *****
48496/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra jernbaneloven §10 utvidelse av eksisterende krysning Bane Nor
44692/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Tildeling av timer til assistentressurs høsten 2019 *****
30394/2015 20200102 02.01.2020 Utgående brev Vedtak om rett til spesialpedagogisk hjelp i barnehageåret 2015/2016 *****
68677/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Vedtak om erstatning for skade av iPad *****
48648/2018 20200102 02.01.2020 Utgående brev Svar på tilbud gatelys svenningsbrona NTE Elektro AS
16803/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Advarsel *****
67349/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Bygg med omsorgsboliger - igangsettingstillatelse nr. 3 (IG3). OVERHALLA KOMMUNE
67411/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Forespørsel til PPT *****
67414/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Forespørsel tilPPT *****
44412/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Skoleskyss legeerklæring drosje *****
71563/2019 20191231 31.12.2019 Inngående brev Korrigert sak til kommunestyret Postmottak Namsos Kommune
71694/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71594/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71599/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
19809/2019 20191231 31.12.2019 Saksframlegg/innstilling Årsberetning for 2018
71715/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Oppdragsavtaler Per Aage Sørgaard
71706/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Marthe elise Heggdal Flore
71690/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71689/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
55888/2019 20191231 31.12.2019 Saksframlegg/innstilling Overtakelse av grunn- og tomteinvesteringer bekostet av NIL Fotball Overtakelse av grunn- og tomtekostnader bekostet av NIL Fotball
71570/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
71611/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71601/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71600/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
21665/2019 20191231 31.12.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av protokoll fra møte 8/2-2019
15022/2019 20191231 31.12.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av protokoll fra møte 2/4-2019
71591/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
36057/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Jareeyanun Supapun
19833/2019 20191231 31.12.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av styreleder
71687/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71686/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71685/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
21074/2018 20191231 31.12.2019 Saksframlegg/innstilling Bli sterkere - støtte fra AMU
71688/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71703/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71702/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71717/2019 20191231 31.12.2019 Inngående brev Fakturaunderlag *****
71714/2019 20191231 31.12.2019 Inngående brev Oppsigelse av leieforhold *****
71608/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
8032/2019 20191231 31.12.2019 Saksframlegg/innstilling Konstituering av AMU 2019
71705/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71704/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
21666/2019 20191231 31.12.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av protokoll fra møte 8/5-2019
71673/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71672/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71671/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71670/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71669/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71668/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71678/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71677/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71667/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71708/2019 20191231 31.12.2019 Inngående brev Prøvingsrapport P1910166 Kystlab AS
71683/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71682/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71681/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71712/2019 20191231 31.12.2019 Inngående brev Prøvingsrapport P1910401 Kystlab AS
71701/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71573/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
71572/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
71571/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
71590/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
71589/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
71588/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
71587/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
71450/2019 20191231 31.12.2019 Saksframlegg/innstilling Ansettelse i 87 % stilling som sykepleier
71691/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71684/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71700/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71692/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71713/2019 20191231 31.12.2019 Inngående brev Oversendelse av oppdatert tillatelse etter forurensningsloven for Iokalitet Almurden Fylkesmannen i Trøndelag
71697/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71696/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71695/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71693/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71676/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71675/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71674/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71654/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71651/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71650/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71649/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71648/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71647/2019 20191231 31.12.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
71646/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71645/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71642/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71641/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71640/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71639/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71638/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71637/2019 20191231 31.12.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
19817/2019 20191231 31.12.2019 Saksframlegg/innstilling Endring av vedtekter i forbindelse med kommunesammenslåinger fra 2020
19814/2019 20191231 31.12.2019 Saksframlegg/innstilling Økonomiplan 2019-2022
19811/2019 20191231 31.12.2019 Saksframlegg/innstilling Regnskap 2018
71636/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71635/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71632/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71629/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71628/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71627/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71626/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71625/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71624/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71621/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71620/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71619/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
19813/2019 20191231 31.12.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjett 2019
71663/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71662/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
71661/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
Versjon:5.2.00