eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
48135/2017 20171122 22.11.2017 Inngående brev KS SvarUt - har dere skrevet avtale? Namsos Kommune - Sigrun Skjerve Mosand
48131/2017 20171122 22.11.2017 Inngående brev Uttalelse fra kommunalteknikk og eiendom Namsos Kommune - Dagfinn Wagnild
47998/2017 20171122 22.11.2017 Inngående brev Prioritering av spillemidler Overhalla kommune O. Andrè Sæternes
45809/2017 20171122 22.11.2017 Saksframlegg/innstilling Gebyrregulativ etter matrikkelloven 2018
47327/2017 20171122 22.11.2017 Utgående brev Selnes vasslag SA - utkast til avtale om overtakelse av vassanlegg Selnes vasslag SA
46679/2017 20171122 22.11.2017 Utgående brev Tilsettingsbrev Maja Krzemieniecka
47288/2017 20171122 22.11.2017 Utgående brev Tinglysing av melding om ny eiendom 1744 - gnr. 63, bnr. 120 Kartverket
46607/2017 20171122 22.11.2017 Utgående brev Innkalling 30.11.17 *****
46603/2017 20171122 22.11.2017 Utgående brev Innkalling 25.01.18 *****
28402/2017 20171122 22.11.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om å bygge carport. Waldemar Gruca
47273/2017 20171122 22.11.2017 Utgående brev Kjøregodtgjørelse - avtale *****
46566/2017 20171122 22.11.2017 Utgående brev Vedtak om satser for barnehagedrift for 2018 og utbetaling av tilskudd til pedagogisk bemanning høsten 2017. Gammelstua barnehage
47228/2017 20171122 22.11.2017 Utgående brev Søknad om støtte til Vinje-senteret - budsjettet for 2018 Jan Myrekrok
47227/2017 20171122 22.11.2017 Utgående brev Søknad om tilskudd til forprosjekt - "Den gang elver og kjerrevei var E6" Helge Formo
47226/2017 20171122 22.11.2017 Utgående brev Ny vurdering av vegtrase i forbindelse med høring av reguleringsplan for Skageåsen III - trinn 4. June Marlen og Kristian Mork m.fl.
46563/2017 20171122 22.11.2017 Utgående brev Hildremstunet Håvard Skistad
41931/2017 20171122 22.11.2017 Utgående brev Vedr. eiendom i reguleringsplan for Kvaløysæter Harald Sæterøy
47343/2017 20171122 22.11.2017 Utgående brev Tilbud fra GK Inneklima AS Togin AS v/Svein Åge Stenhaug m.fl.
46675/2017 20171122 22.11.2017 Utgående brev Protokoll *****
46668/2017 20171122 22.11.2017 Utgående brev Tilsettingsbrev Anne-Lene Øyahals
48128/2017 20171122 22.11.2017 Inngående brev Saldo/Utbetalingskort Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
41132/2017 20171122 22.11.2017 Utgående brev Referat tilbudsbefaring 05.10.2017 Interessenter/tilbydere
47051/2017 20171122 22.11.2017 Utgående brev Drøftingsmøte 23.11.17 (ny dato) *****
46968/2017 20171122 22.11.2017 Utgående brev Fru Opdals gårdshotell - Søknad om ambulerende skjenkebevilling 19.11, 26.11, 29.11, 5.12, 8.12, 13.12., 14.12-17 Fru Opdals gårdshotell
46969/2017 20171122 22.11.2017 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om skjenkebevillinger Torunn E. Grønnesby
46962/2017 20171122 22.11.2017 Utgående brev Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning Svenningmoen friidrettsstadion - 126350 Overhalla Idrettslag
46569/2017 20171122 22.11.2017 Utgående brev Vedtak om sats for driftstilskudd 2018 og vedtak om utbetaling av tilskudd til pedagogisk bemanning høst 2017 Gammelstua barnehage
46545/2017 20171122 22.11.2017 Utgående brev Refusjon gjesteelev ***** ***** ***** *****
46505/2017 20171122 22.11.2017 Utgående brev Reaksjon i forbindelse med skjenkekontroll Late October Show 28.10.17 The Late October Show v/Aina Okstad
46426/2017 20171122 22.11.2017 Utgående brev Svar på dispensasjon - oppføring av spikerlavvo på eiendommen Bjørnes 53/2 Tommy Amdal
48140/2017 20171122 22.11.2017 Inngående brev Saldo/Utbetalingskort Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
48126/2017 20171122 22.11.2017 Utgående brev Saldo/Utbetalingskort med kommunens påskrift Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
48125/2017 20171122 22.11.2017 Inngående brev 14/1/131 - Fradeling eksisterende festetomt Namsos Kommune - kommunalteknikk og eiendom
48124/2017 20171122 22.11.2017 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk ved lutefiskaften på Dagsentret 1.12.17 Lensmannen i Namdalseid
48105/2017 20171122 22.11.2017 Inngående brev Søknad om fritak fra 10 årsregelen ved utleie av dyrkamark Tore Undrum
48137/2017 20171122 22.11.2017 Inngående brev Saldo/Utbetalingskort Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
48111/2017 20171122 22.11.2017 Inngående brev Påminnelse - Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg NTE Nett AS
48109/2017 20171122 22.11.2017 Inngående brev Fagarbeider - 100 % stilling ved Namsos bydrift Hestmarka - underskrevet fast arbeidsavtale Trond Ove Saur
48108/2017 20171122 22.11.2017 Inngående brev Klage over vedtak om avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig på eiendommen 35/2 - saken returneres ubehandlet Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
48107/2017 20171122 22.11.2017 Inngående brev 27/243 - Sletting av festeretten til kommunen Øystein Bjorøy
48106/2017 20171122 22.11.2017 Inngående brev Møteinnkalling - 12.12.17 *****
48103/2017 20171122 22.11.2017 Inngående brev Søknad om serverings- og skjenkebevilling Bente Anita Fjærli Eidsmo
48092/2017 20171122 22.11.2017 Inngående brev Miljøterapeut - 50 % stilling ved Klingkorsen omsorgsboliger - underskrevet fast arbeidsavtale Sandra Larssen Andersen
48091/2017 20171122 22.11.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av grøftetilskudd Morten Elden
48088/2017 20171122 22.11.2017 Inngående brev Begrenset politiattest - datert 03.11.17 Finnmark Politidistrikt
48061/2017 20171122 22.11.2017 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse for nytt bolighus. Ole Jonny Lian
48082/2017 20171122 22.11.2017 Inngående brev Tilkallingsvikar ved Namsos bo- og velferdssenter avd. 1 - 01.10.17 - 31.03.18 - underskrevet arbeidsavtale Carita Eilertsen
48063/2017 20171122 22.11.2017 Inngående brev Rapport vedr. utførte salgs, skjenke og røykekontroller Nordfjeldske Kontroll AS
48037/2017 20171122 22.11.2017 Inngående brev Takker ja til tilbudt stilling Ramune Buivydiene
48035/2017 20171122 22.11.2017 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk Namdalseid Helsetun v/Dagsenteret
Versjon:5.2.00