eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
30380/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Dødelighet på elvemusling i eigmoelva Fylkesmannen - Rikstad, Anton
30377/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev 2019/3721-4 Rapport og anmodning om utbetaling. Proneo - Kristin Haanshuus
30331/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Oppsigelse av leilighet Free Syrian
30239/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Oppsigelse av leilighet Khashman Mohammed
30228/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Demonstrasjon Varsling 24 Framweb - John Krokstad
30069/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som sommervikar i renhold for perioden: 27/6 - 26/7-19 Mette Hanssen
30425/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad 2019-0031 Namdal regionråd
30316/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Mindre skadeverk på eller i bygning - Vestbyen skole - gjerningsdato: 07.06.2019 Politistasjonen i Namdal
30387/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage *****
30188/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av tilbygg til hytte Stein Jacobsen
29293/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev 14/22/161 - Sivs veg 3 - Ferdigattest veranda med overbygg Torleif Johan Grunnan
29359/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev 65/1497 - Åsvegen 24 - Tillatelse til å rive og oppføre garasje Erlend Sæther Tønne
30370/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Egenhenvisning til pedagogisk psykologisk tjeneste individrette saker barn/voksne *****
30284/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Henvisning *****
22142/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Overhallsvegen 41 b Dagfinn Wagnild
10343/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Planfaglig uttalelse til søknad om mudring og dumping ved gnr/ bnr 53/1743 Fylkesmannen i Trøndelag
30241/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev klage - ombygging av bolig for ***** ***** ***** Aaring, Sigrid Mære
30280/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av leilighet Khashman Mohammed
29930/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Manglende ferdigattest - purring Marius Mortensen
29168/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Melding om vedtak - 20/488 - Lauvhammerhaugen 8 - Oppføring av garasje med leilighet i 2. etg.- Dispensasjon fra reguleringsplan "Lauvhammerhaugen" EK Byggtjenester AS
29310/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev 20/482 - Lauvhammerhaugen 2 - Oppføring av garasje med leilighet i 2. etg. - Søknad om dispensasjon fra rom høyde EK Byggtjenester As
24112/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Rammetillatelse - 65/1181 og 65/1195 - Lensmann Havigsgt. 2A og B- Påbygg, bruksendring, ombygging og riving for etablering av 9 stk leiligheter mv Jonark - Jon Martin Olsen m.fl.
30248/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Manglende ferdigattest/midlertidig brukstillatelse 14/10 - Kattmarkvegen 28 - Oppføring av garasje/galleri, riving av eksisterende uthus og oppføring av nytt JONARK AS
30263/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Manglende ferdigattest/midlertidig brukstillatelse 12/3/6 ett-trinn, Halsveien 5 - ombygging påbygg bolig Vegard Engbakken
30273/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Manglende ferdigattest/midlertidig brukstillatelse - 14/36 - Kvitveisvegen 2 - Riving garasje / oppføring av ny, samt tilbygg bolig Torhild Lyng
29375/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev 20/288 - Spillumshøgda 7 - Tilbygg bolig Grethe Lillian Hansen
30332/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Ny avtale - oppgradering til versjon 6.0 ePhorte og etablering av nye baser EVRY Norge AS
30246/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Ønsker ikke opsjon på tomt på Langtjønna. Søker opsjon på boligtomt Kjærlighetsstien Anna Lunde Lauvsnes
30390/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til bolig Gunnar Kvalsæter
27478/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Sørmarkfjellet AS - Bekreftelse fra Flatanger kommune i forhold til konsesjonslovens bestemmelser. Advokatfirmaet Wiersholm AS
30279/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Bestilling på diverse opplysninger om bygning/område rundt Proneo
25184/2019 20190618 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Oppland jaktvald - Bestandsplan for elg 2019-2021
23582/2019 20190618 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Namdalen Træsliberi Jaktvald -Bestandsplan for elg 2019-2021
23622/2019 20190618 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Utvorda, Sitter og Schelde Jaktvald - Bestandsplan for elg 2019-2021.
23313/2019 20190618 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Jøssund jaktvald - Bestandsplan for elg 2019-2021
23466/2019 20190618 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Vedvika og omegn jaktvald - Bestandsplan for elg 2019-2021
23935/2019 20190618 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Tildeling av rådyr 2019 - Flatanger kommune
23840/2019 20190618 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Hestdalen jaktvald - søknad om godkjenning av endring av vald
23896/2019 20190618 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Bøle jaktvald - Søknad om godkjenning av vald for jakt på elg og rådyr
23918/2019 20190618 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Tildeling av elg, Flatanger kommune 2019
23190/2019 20190618 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Tildeling av hjort 2019 - Flatanger kommune
30219/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Høring av forvaltningsplan for Storskogan naturreservat i Overhalla kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
30426/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Foreløpig rapport tilsyn Fylkesmannen i Trøndelag
30333/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Søknad - Parkeringsbevis for forflytningshemmede *****
25895/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Salsnes båtforening , søknad om skjenkebevilling - uttalelse Skatt Midt Norge
30423/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Søknad til Regionalt næringsfond Midtre-Namdal samkommune Rogne Kystmiljø
30309/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Melding om avholdt utleggsforretning Politistasjonen i Namdal
30313/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Avslutning i sak om utlegg Lensmann i Sauda og Suldal
30315/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Melding om avholdt utleggsforretning Politistasjonen i Namdal
30340/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Søknad - Kulturmidler 2019 OTTERØYINGEN VEL
30362/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Kulturmidler - vedlegg fra Otterøyingen vel Otterøyingen vel
30335/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Søknad - Kulturmidler NAMSOS ORIENTERINGSKLUBB
29887/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage *****
29905/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage *****
29913/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage *****
29928/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage *****
30283/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage *****
30052/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage *****
30244/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Søknad om gratis kjernetid *****
30375/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Student/fagarbeider ferievikar inntil 85,5 % stilling ved Namsos helsehus demensavdeling i perioden 24.06.19 - 18.08.19 - Underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Kaja Fosseng Lunnan
30378/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Assistent ferievikar inntil 100 % stilling ved Namsos helsehus demensavdeling i perioden 24.06.19 - 18.08.19 - Underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Line Storli
30351/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Assistent ferievikar inntil 55 % stilling ved Namsos helsehus langtidsavdeling 2. etg. i perioden 24.06.19 - 18.08.19 - Underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Marit Johanne Pettersen
30356/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Assistent ferievikar inntil 50 % stilling ved Namsos helsehus demensavdeling i perioden 25.06.19 - 18.08.19 - Underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Muna Omar
29904/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Ferievikar, assistent inntil 50 % st. ved Namsos helsehus avd. psykisk helse f.o.m. 24.06.19 t.o.m. 18.08.19 Simen Aar
29936/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Ferievikar, assistent inntil 100 % st. ved Namsos helsehus avd. psykisk helse uke 26 og f.o.m 29.07.19 t.o.m. 18.08.19 Siri Bolkan Østvik
30002/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Ferievikar, assistent inntil 100 % st. ved Namsos helsehus ernæring og service i perioden 24.06.19 t.o.m 18.08.19 Teneza Robertson
30028/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Ferievikar, assistent inntil 100 % st. ved Namsos b/v-senter avd.2 i perioden f.o.m 24.06.19 t.o.m 18.08.19 Alma Andresen
30354/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Fagarbeider ferievikar inntil 100 % stilling ved Nattpatruljen i perioden 17.06.19 - 25.08.19 - Underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Victoria Thom
29916/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Ferievikar, assistent inntil 100 % st. ved Namsos helsehus avd. psykisk helse f.o.m 10.06.19 t.o.m 30.06.19 og uke 32 Konrad Nordfjellmark
23229/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som ferievikar ved Namsos helsehus langtidsavd. 2. etg. assistent inntil 55 % st. 24.06.19 - 18.08.19 Marit Johanne Pettersen
30349/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Assistent ferievikar inntil 66 % stilling ved Namsos helsehus 2. etg. i perioden 24.06.19 - 18.08.19 - Underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Ana Garasevic
30411/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Høringsbrev om nasjonal veileder for legevakt og kvalitetsindikatorer for legevakt Helsedirektoratet
29434/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Eiendomsopplysninger gnr. 27 bnr. 144 - Flatanger kommune EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS
30271/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Bekrefter at saken avsluttes Kreditorforeningen M-Norge SA
30071/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Protokoll for oppmålingsforretning til underskrift Rolf Gladsø
30272/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Vedr. fradeling bebygd festetomt - sletting av festetomt Jon Ivar Lindseth
30055/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Protokoll for oppmålingsforretning Liv Marie og Ulf Jørstad
30066/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Protokoll for oppmålingsforretning Kurt Gladsø
30067/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Protokoll for oppmålingsforretning til underskrift Geir Gipling
30432/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Innspill til Geodataplan for Trøndelag 2020-2023 - Flatanger kommune Statens kartverk
30051/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Protokoll for oppmåling for underskrift Ruth Lønnum og Bjørn Mølnå
30046/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Protokoll for oppmålingsforretning til underskrift Karin Breivik
30254/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale 100 % stilling som fagarbeider / personlig assistent. Namsos bo og velferdssenter avdeling 1. I perioden 15.08.19 - 31.12.19 Sander Forsland Fjær
30061/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Ferievikar - 100 % stilling ved Kommunalteknikk Hestmarka for perioden: 17.06.19 - 20.08.19 Fredrik Grindberg
30146/2019 20190618 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Forskjønning i Namdalseid sentrum - godkjenning av adhoc-utvalgets forslag til tiltak
27408/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og melding om tinglysing Sigbjørn H. Westgård
28230/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og melding om tinglysing Joar Kolbjørn Reppen
26020/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og melding om tinglysing Sigbjørn H. Westgård
29244/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev 65/1164 Roald Amundsens veg 12 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - Søknad om rammetillatelse JONARK AS
29177/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev 62/61 Sagnesvegen 33 - Tilbygg til eks. bolig og endret avkjørsel BYGGMESTER BJØRN SJAASTAD AS
23774/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev 35/5/45 Stranda 87 - Tillatelse til oppføring av tilbygg til eks. fritidsbolig Tore Øvereng
28844/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Tilsetting - st.nr. 1548 - Kulturskolelærer - inntil 50 % fast stilling ved Namsos kommunale Kulturskole Personalsjefen
28837/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Tilsetting - st.nr. 1547 - Kulturskolelærer - inntil 80 % fast stilling ved Namsos kommunale kulturskole Personalsjefen
29635/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Nytt svar på fødselspermisjon *****
30210/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling ved Vestbyen skole Sveinung Aagård
30327/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev ***** ***** ***** *****
30225/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Skoleskyss - Bangdalen - Namsos kommune Fylkesmannen i Trøndelag
30360/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Adjunkt i 100 % stilling ved Høknes barneskole i perioden 01.08.19 - 31.07.20 - Underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Agnes Sofie Gjeset
29858/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Varsel angående ***** ***** *****
30080/2019 20190618 18.06.2019 Utgående brev Tilbud om omplassering av helsemessige årsaker til 75% fast stilling *****
30132/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Fwd: En vennlig påminnelse Fosnes Kommune - Rune Wik
30130/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Byggesøknad Sagnesvegen 33, 62/61 Bsjaastad - Robert Gabrielsen
30035/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Melding om vedtak - LINA årsrapport 2018 Mnsk - Ingvill Dahl
29983/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Regionale møter Tvaksjonen - Anne Mette Nilsen
29918/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Svar ang TV aksjonen 2019 Wenche Moa
29914/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Stemmesedler - Korrektur for Overhalla (5047), version 2 Andvord -
29912/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Forespørsel om deltakelse i forbindelse med årets TV-aksjon NKS Maiblomsten
29864/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Leirvika 22 juni Flatanger Kommune - Liv Ingeborg Brønstad
29851/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Ledsager bevis jessica marie jones
29844/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Fartregulering Oddmund Rydningen
29839/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev 18/5546 Endringer i vilkår for og behandling av søknader om tilskudd til idrettsanlegg i kommunene Kud Dep - Postmottak KUD
29834/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Tilbakemelding fra tiltakshaver Lasse Haugmo
30000/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra byggegrense Statens vegvesen, Region Midt
29353/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev 14/1 Konvallvegen - Videre saksgang Namsos Kommune - kommunalteknikk
29360/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev 20/576 Tyttebærvegen 17 - Videre saksgang BYGGMESTRENE ULSUND & LINDSETH AS
29883/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Opsjon - T2 og T3 Tine Nermark Johnsen m.fl.
29465/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
29466/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
29467/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
29464/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
29479/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
29480/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
29478/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
29472/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
29473/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
29474/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
29468/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
29469/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
29470/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
29471/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
29477/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
29681/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om fødselspermisjon Kristin Helmersen
30026/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Sametingets uttalelse Sametinget
29870/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Anders Libjå
29828/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere Miljø og landbruk
29829/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere Miljø og landbruk
29830/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere Miljø og landbruk
30118/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag
29833/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering, 997727401 Landbruksdirektoratet
30029/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Klage på vedtak sendt Fylkesmannen Johannes Aaring / Bodil Aaring
29847/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for tilkallingsvikar ved Hestmarka 27.05.19 - 30.08.19 Terje Hylland
29845/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Ferievikar 100 % ved Hestmarka 03.06.19 - 09.08.19 underskrevet arbeidsavtale Espen Aglen
29674/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev 5005 - 18/80/398 Erklæring om bruk av fellesareal Tone Tømmerås
30145/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Startlån søknad (Ref=255654) *****
24916/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Adalia AS - Tilskudd til TV-serie Adalia AS
29947/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Referat fra ansvarsgruppemøte Overhalla Montessoriskole
29950/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Orienteringsmøte - sakkyndig vurdering skoleåret 2019/2020 Overhalla Montessoriskole
30093/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Statens kartverk Tinglysingen
29891/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Spillemidler Gimlehallen skytebane 4313 - Sluttutbetaling Trøndelag fylkeskommune
30064/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Endringer i vilkår for og behandling av søknader om tilskudd til idrettsanlegg i kommunene Postmottak KUD
30117/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Melding om vedtak - LINA årsrapport 2018 Ingvill Dahl
29957/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev 6/40 - Løddingsvegen 244 - Vedr. redegjørelse for ferdigattest Ove Jonny Knudsen
30059/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Adjunkt 70 % ved Høknes barneskole 01.08.19 - 31.07.20 underskrevet arbeidsavtale Per Kristian Aaring
30060/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Adjunkt 30 % fast stilling ved Høknes barneskole - underskrevet arbeidsavtale Per Kristian Aaring
30068/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Adjunkt 100 % fast stilling ved Høknes barneskole - underskrevet arbeidsavtale Karl Petter Hovik
30127/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Adjunkt 100 % ved Høknes barneskole 01.08.19 - 31.07.20 underskrevet arbeidsavtale Nina Camilla Rosendal Skaret
29952/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Adjunkt 30 % fast stilling ved Høknes barneskole - underskrevet arbeidsavtale Julie Amdal
29955/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Adjunkt 70 % ved Høknes barneskole 01.08.19 - 31.07.20 underskrevet arbeidsavtale Julie Amdal
30024/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til planting Ann Marie Indermo
30099/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling av tilskudd Ann Indermo
30105/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Bekreftelse/Søknad planting og Suppleringsplanting 2019 Egill Vatne
29475/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
29476/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
29008/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Pensjonsmelding Statens Pensjonskasse
29906/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet NAV Tiltak Trøndelag
29943/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet NAV Tiltak Trøndelag
29846/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Daniel Viken
29878/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Brev til Namsos kommune v/Ordfører og Rådmann - NIL fotball NIL Fotball
30097/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Søknad om SFO-plass *****
29404/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Søknad om SFO plass *****
29413/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Søknad om SommerSFO *****
30108/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Hjemmehjelp 77,5 % fast stilling ved Namsos bo- og velferdssenter avd. 2 - underskrevet arbeidsavtale Inger Anne Hårstad
30036/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Igangsetting av Regional plan for kulturminner Trøndelag Fylkeskommune
29866/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Kart over inngangsdører Fosnes Kommune - Kari Nielsen Thorsen
29217/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Ovesendelse av varsel om oppmålingsforretning Geir Aage Gladsø m.fl.
29284/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Vedtak om endring av offentlig adresse Kine A. og Tor A. Ramberg
28349/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Angående skrivemåten av gatenavnet Ture Nermans veg Rolf Asbjørn Mokkelbost
29937/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Evaluering *****
29984/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Søknad om permisjon og svar på søknad *****
29979/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Søknad om permisjon og svar på søknad *****
29973/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Møtereferat 12.04.19 *****
29977/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Søknad om permisjon og svar på søknad *****
30022/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Sakkyndig vurdering - revidert etter ansvarsgruppemøte *****
29873/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Sakkyndig vurdering *****
29879/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Sakkyndig vurdering *****
29880/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Sakkyndig vurdering *****
29882/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Sakkyndig vurdering *****
28972/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Tilbud om vikariat som lektor ved Høknes barneskole Cecilie Reinsve
28973/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Tilbud om stilling Stina Bakkebø Baadsvik
28974/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Stina Bakkebø Baadsvik
30056/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Innlevert begrenset politiattest Finnmark politidistrikt
28975/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Tilbud om stilling Sandra Ingebretsen
28976/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Sandra Ingebretsen
28780/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Innvilget permisjon 1/6, 2/6 og 5/6-19 Hilde Heggdal
28791/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Avslått permisjon 13.05.19-14.05.19 Bjørnar Alte
28795/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Innvilget permisjon 10.09.19-11.09.19 Nadja Tiller
24991/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Tilbud om finansiering - tilskudd for 2019 UNGT ENTREPRENØRSKAP TRØNDELAG
24986/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Tilbud om finansiering - Grønne perler i Namdalen MNS Miljø og landbruk v/Ostad
29837/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Anmodning om sluttutbetaling Adalia AS
23980/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Låsing av dør, sikkerhetssone i barneverntjenesten Namsos kommune v/eiendom
Versjon:5.2.00