eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
67044/2019 20191207 07.12.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
67043/2019 20191207 07.12.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
67046/2019 20191207 07.12.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
67045/2019 20191207 07.12.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
66850/2019 20191207 07.12.2019 Utgående brev Stilling som fagleder/sekretær ved etat for Næring, Miljø- og Teknisk *****
66838/2019 20191207 07.12.2019 Utgående brev Tillatelse i ett trinn - omlegging av Vannavikveien fra Coop Midt Norge As på Vik Flatanger kommune
66881/2019 20191207 07.12.2019 Utgående brev Ferdigattest Terje Sivertsen
67001/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Uttalelse Namsos Kommune - Andrè Michael Aglen
66992/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Uttalelse og samtykke fra Kommunalteknikk avd. veg. Namsos Kommune - Andrè Michael Aglen
66991/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Redgjørelse II fra ansvarlig søker Beoas - Anders Sandbakken
66989/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Redgjørelse I fra ansvarlig søker Beoas - Anders Sandbakken
66985/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om skogfond og tilskudd - Trond Flak Trond Flak
66949/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Åsvegen 19, parkering Byggingeniør Einar Olsen - Anders Sandbakken
66940/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Uttalelse vedr. riggplan fra Kommunalteknikk avd. veg Namsos Kommune - Andrè Michael Aglen
67032/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 145/1 i Namdalseid (5040) Landbruksdirektoratet
62735/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Vedrørende flytting mellom boliger *****
64783/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som utrykningsleder i 0,96 % stilling ved Namsos brann og redning fra 01.01.2020 Odd Jarle Aune
64752/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som brannkonstabel i 0,96 % stilling ved Namsos brann og redning fra 01.01.2020 Harald Røthe
67015/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Vedrørende tilbud om veiledning og opplæring av fosterforeldre *****
67008/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Taushetsplikterklæring, underskrevet *****
67004/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Fosterhjemsavtale, underskrevet *****
66999/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Oppdragsavtale nr.127, underskrevet *****
66997/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Innhenting av årsverk og antall deltakere i norskopplæringen 2019 Fylkesmannen i Trøndelag
66462/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev 18/80 Fosbrenna - Fradeling av tilleggsareal og dispensasjonm fra reguleringsplan Namsos Kommune - kommunalteknikk
67013/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Svein-Åge Opdahl
66457/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Innkalling til møte 11.12.19 Christine Klykken m.fl.
67027/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen - dispensasjon fra kommuneplan - riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
67020/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Opplysninger om hendelsesforløp Helse Nord-Trøndelag
67016/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Fosterhjemsavtale, underskrevet *****
67010/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Avviksskjema Helse Nord-Trøndelag
67007/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Taushetsplikterklæring, underskrevet *****
67002/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Oppdragsavtale nr.99, underskrevet *****
66995/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Informasjon om gruppeveiledning til fosterforeldre *****
66973/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd og skogfond ungskogpleie - Reidar Aune Reidar Aune
66448/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Ferdigattest Murmester Erling Nilssen AS
66993/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til planting og gjødsling Randi Bartnes Holien
66981/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd og skogfond - Geir Kristiansen Geir Kristiansen
66972/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev 61/21 - Aglenvegen 1365 - Oppføring av uthus / anneks Torfinn Aglen
66968/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Godkjenning av fosterforeldre *****
66962/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev 20/166/471 og 518 - Fradeling eksisterende festetomt(er) NAMSOS INDUSTRIBYGGESELSKAP AS
66960/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Svarskjema fosterhjem-rekruttering, utfylt *****
66982/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev 20/675 - Ber om uttalelse Andrè Michael Aglen
66976/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Bekreftet regnskap Per Helge Haugdal
66946/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til planting av klimaskog Kristin Staven
19160/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale - 2,67 % stilling vede Namsos Helsestasjon - 04.04.19 - 31.08.19 Torbjørn Marstein Kruke
66948/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Fylkesmannen trekker innsigelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
66934/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Taushetsplikterklæring, underskrevet *****
66928/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Taushetsplikterklæring, underskrevet *****
66927/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Taushetsplikterklæring, underskrevet *****
66933/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Taushetsplikterklæring, underskrevet *****
66924/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Fosterhjemsavtale, underskrevet *****
66914/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Signert svarslipp *****
66937/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om fritak for behandlingsgebyr. Utvorda og Sitter grendelag
66935/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Forespørsel fra ansvarlig søker vedr. avkjørsel Arcon - Eilif Myren
66904/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Melding om brev fra Utdanningsdirektoratet – Leirskoleopplæring Utdanningsdirektoratet
66897/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Melding om brev fra Utdanningsdirektoratet – Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift Utdanningsdirektoratet
66608/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Utviklingsfondet. Finansiering av kjøp av tjenester til næringsutvikling. Rune Strøm m.fl.
66965/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Kenneth Andresen
66961/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om stilling Jane Tingstad
66568/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Tilbud om stilling Girlie Dahl
66844/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
66843/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
66841/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
66472/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling ved Bangsund bo- og velferdssenter Aicha Elden
66449/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Karoline Lyngsnes
65878/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale - helsefagarbeider i 53,17 % stilling ved Svingen omsorgsboliger. 2.9.19-31.101.9 Kristian Ytterdahl
31409/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** *****
66390/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Søknad om fødselspermisjon - fedrekvoten *****
66379/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Søknad om fødselspermisjon - fedrekvoten *****
66276/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev 17/5 Anders Havigs Alle`14 - Tillatelse til tiltak rehabiitering av skorstein Murmester-Nilssen - Murmester Erling Nilssen AS m.fl.
66887/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Oppdragsavtale nr.153, underskrevet *****
66870/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Egeninformasjon *****
66866/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Fosterhjemsavtale, underskrevet *****
66854/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Edgar Morten Urtegård
66848/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Startlån søknad *****
66845/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 04.12.2019 for Kent Angelo (vedtaksref:100006666061045) Es Nav - Helfo vedtak
66842/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
66840/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
66958/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Bård Magne Grindberg
66869/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Grøfteplan - oversikt ANN KRISTIN GRONGSTAD
66867/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Grøfteplan - oversikt ANN KRISTIN GRONGSTAD
66863/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev høst 2019 – Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift Utdanningsdirektoratet
66861/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om forlenget permisjon 1.1.20 - 31.12.20 *****
66891/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev PRIDE rapport *****
66944/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest John Inge Lestum
66868/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev PRIDE rapport *****
66865/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Oppdragsavtale nr.25, underskrevet *****
66832/2019 20191206 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Møteplan for 1. halvår 2020
66767/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Bekreftelse fra bygningsmyndigheten Einar Agnalt
66721/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale, assistent som tilkallingsvikar, inntil 100% stilling. Rus og psyk helsetjeneste. I perioden 29.11.19 - 31.12.19 Malin Leinslie Johansen
63006/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev 20/576 Tyttebærvegen 17 - Rammetillatelse for enebolig med utleieleilighet over to plan BYGGMESTRENE ULSUND & LINDSETH AS
66398/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev 5005 - 20/697 Kartverket Tinglysingen
59276/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale for tilkallingsvikar i renhold Asmeret Y. Andeberhane 23/9 - 31/12-19 *****
63692/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev NTE Utmelding NTE
63696/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev NTE utmelding NTE
64990/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som brannkonstabel i 1,25 % stilling ved Namsos brann og redning Rune Mølnå
64939/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som utrykningsleder/røykdykker i 1,25 % stilling ved Namsos brann og redning Sverre Andre Høgden
64934/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som brannkonstabel i 0,96 % stilling ved Namsos brann og redning fra 01.01.2020 Oddgeir Derås
64928/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som brannkonstabel/røykdykker i 1,25 % stilling ved Namsos brann og redning Kjell Olav Ingvaldsen
64914/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som utrykningsleder/røykdykker i 1,25 % stilling ved Namsos brann og redning fra 01.01.2020 Arve Morten Sverkmo
65200/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som brannkonstabel i 0,96 % stilling ved Namsos brann- og redning fra 01.01.2020 Arnfinn Roger Teigmo
62739/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Leieavtale utkast *****
63708/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Vedrørende innflytting *****
65181/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som brannkonstabel i 0,96 % stilling ved Namsos brann- og redning fra 01.01.2020 Roger Øie
65169/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som brannkonstabel i 0,96 % stilling ved Namsos brann- og redning fra 01.01.2020 Morten Olav Hågensen
65163/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som brannkonstabel i 0,96 % stilling ved Namsos brann- og redning fra 01.01.2020 Otto Herman Ekker
65158/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som utrykningsleder i 0,96 % stilling ved Namsos brann- og redning fra 01.01.2020 Svein Olav Hågensen
65155/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som brannkonstabel/røykdykker i 1,25 % stilling ved Namsos brann- og redningsvesen Christina Staven-Damås
63950/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Leieavtale utkast *****
63855/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Biltema Namsos. Utvendig VA-anlegg Norconsult - Kjeldseth Bjørn Even
41298/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale 100% fast stilling *****
66729/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale, vernepleier som tilkallingsvikar inntil 100% stilling. Rus og psyk helsetjeneste. I perioden 19.08.19 - 20.02.20 Brynhild Waterloo Næss
66714/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale, psykolog i 20 % stilling. Rus og psyk helsetjeneste. I perioden 01.01.20 - 29.02.20 Tom Verpe
66939/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Møteprotokoll årsmøte RM Revisjon
66849/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
66771/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling ved PPT Skjalg Brecke
66765/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling ved Byggesak Ståle Harald Busch
66754/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale, assistent som tilkallingsvikar inntil 100% stilling. Rus og psyk helsetjeneste. I perioden 29.11.19 - 31.12.19 Polina Sælen
66736/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale, sykepleier som tilkallingsvikar inntil 100% stilling. Rus og psyk helsetjeneste. I perioden 19.08.19 - 20.02.20 Julie Kristoffersen
63821/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som utrykningsleder/røykdykker i 1,25 % stilling ved Namsos brann og redning fra 01.01.2020 Jan Roger Kaldal
65075/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som brannkonstabel/røykdykker i 1,25 % stilling ved Namsos brann- og redning fra 01.01.2020 Arne Westerhus
65045/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som brannkonstabel/røykdykker i 1,25 % stilling ved Namsos brann- og redningsvesen fra 01.01.2020 Erlend Stakset
65040/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som brannkonstabel/røykdykker i 1,25 % stilling ved Namsos brann- og redningsvesen Jon-Eirik Seierstad
65032/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som brannkonstabel/røykdykker i 1,25 % stilling ved Namsos brann og redning Bjørn Håvar Hansen
65024/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som brannkonstabel i 0,96 % stilling ved Namsos brann og redning fra 01.01.2020 Geir Sæther
66073/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev 5048 gnr 58 bnr 8 - Tillatelse til dispensasjon for oppføring av bod Ole Jan Guin
66445/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Om serveringsbevilling Thai Thai
63537/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev NTE Innmelding NTE
60736/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev NTE Innmelding NTE
66831/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Uttalelse fra kommunalteknikk avd. veg Andrè Michael Aglen
66738/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Mottatt tegning med høyde Stig Magne Brøndbo
66582/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Dokument 18/02315-19 Visitasprotokoll for visitasen i Flatanger, Fosnes, Klinga, Namsos, Otterøy og Vemundvik sokn i Namdal prosti 12. - 24. november 2019 sendt fra en enhet i Den norske kirke Kirken -
66578/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Vedrørende hustomt i Fløaskogen. Brigt O. Lauvsnes
40468/2018 20191205 05.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale for tilkallingsvikar i renhold Doungjai Eiden 27/6 - 27/9-18 *****
66619/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til skogkultur Ole Bernhof Mork
64607/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev NTE Innmelding NTE
65816/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev NTE Innmelding *****
66571/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
62737/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Gebyrregulativ for utslipp fra mindre avløpsanlegg
62703/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Gebyrregulativ planlegging landbrukssaker 2020
65715/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Leieavtale utkast *****
65709/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vedrørende innflyting *****
65674/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Omplassering av helsemessige årsaker - tilbud om ny stilling *****
65053/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev NTE Utmelding NTE
50654/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Leieavtale utkast *****
43954/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Leieavtale utkast *****
66636/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Tilbud om 1.årsgruppe *****
47823/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev NTE Innmelding NTE
66239/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale *****
66123/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale, assistent i 18,54 % stilling. Rus og psyk helsetjeneste. I perioden 01.12.18 - 11.07.19 Jørgen Dahl
66162/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Utbygging av bredbånd - Sjøåsen - grunnlagsdata TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
66127/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale, student i praksisstilling 18,54 % stilling. Rus og psyk helsetjeneste. I perioden 12.07.19 - 31.08.20 Jørgen Dahl
52748/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Ny leieavtale utkast *****
66101/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Tilskudd til kjøp av leirduekaster Namdalseid Jeger og Fiskarlag Namdalseid jeger- og fiskarlag v/Roar Heggdal
66080/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Tillatelse til bruk av snøscooter til egen hytte, fra Deråsbrenna, Namdalseid kommune til grense Steinkjer kommune ved Giltdammen, Per Ivar Storli. Per Ivar Storki
63712/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vedrørende innflytting *****
35912/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vedrørende flytting mellom kommunale boliger *****
59192/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev NTE Innmelding NTE
66432/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Avslutning av varslingssak *****
66488/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Tilbud om videre tilsetting i 17,61 % studentstilling Karoline Lyngsnes
66436/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak - endring av adressenavn Albin Aunbakk m.fl.
66360/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Oversendelse av bekymringsmelding ***** ***** ***** ***** Indre Namdal Barnevern
66355/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Søknad om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk ved sammenkomst for Gryta vel 27.12.2019 Gryta Vel v/Aud Reitan
66692/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Taushetsplikterklæring, underskrevet *****
66595/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd godkjent Landbruksdirektoratet
66570/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
66569/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
66645/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Oppdragsavtale nr. 113 for perioden 01.02-31.12.2016, underskrevet *****
66637/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 Helsedirektoratet
66611/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Ber om geotekniske rapporter til NADAG og melde inn faresoner for kvikkleire til nasjonal database for kvikkleiresoner Norges vassdrags- og energidirektorat
66600/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****
66598/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Spørsmål vedr. gjestehavner i Flatanger Stranda båtforening m.fl.
66597/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Spørsmål vedr. gjestehavner i Flatanger Visit Namdalen
66576/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Utforming av nye forskrifter i kommunene og fylkeskommunene Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet
66573/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Utforming av nye forskrifter i kommunene og fylkeskommunene Det Kongelege Kommunal- og Moderniseringsdepartement
36129/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som vikar i renhold for perioden 11.07.19 - 11.09.19 Tora Haug Kristoffersen
54066/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev NTE Utmelding NTE
65873/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Svar på krav om økt stilling - ***** ***** Fagforbundet
65858/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Tidsbegrensede arbeidsavtaler - assistent i 4,23 % stilling ved Johan Wiiks vei 23, 01.11.19-05.01.20 Thomas Frøseth
65854/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale- assistent 5,48 % stilling ved Johan Wiiks veg 23, 1.11.19 - 5.1.20 Anders Nordlund
65917/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Tilbud *****
65916/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale *****
65915/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Tilbud *****
65862/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale - assistent i 17,06 % stilling ved Johan Wiiks veg 23, 17.11.19-05.01.20 Ida Lyngve Kristiansen
53708/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Tilsvar brev sendt rådmannen 8.10.2019 vedr. ødelagte varmekabler Ole Nysether
65833/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som sykepleier i 3,34 % stilling ved Namsos sentrum omsorgbolig, 01.07.19-05.01.20 Silje Olsen Nufsfjord
65830/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Tidsbegrensede arbeidsavtaler -tilkallingsvikar ved Klingkorsen omsorgboliger, 07.10.19-07.10.20 Mari Formo Aagård
65820/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Tidsbegrensede arbeidsavtaler - student i 20 % stilling ved Namsos helsehus avdeling psykisk helse. 25.11.19-01.09.20 Guri Barlien Berg
65806/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale, student i praksisstilling 20% stilling. Rus og psyk helsetjeneste. I perioden 21.08.19 - 20.02.20 Susanne Torseth
45140/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vedrørende innflytting *****
45151/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Leieavtale utkast *****
66392/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Sluttutbetaling - Ny driv på Statland Namdalseid kommune
66327/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumenter, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Hege Skillingstad, Advokathuset Braaholmen AS
66331/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Søknad om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk ved 5. dagsfest i Namdalseid samfunnshus Namdalseid Danseforening v/Erlend Stakset
66834/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Valg av medlem og varamedlemmer til Lakseutvalget for perioden 2019-2023 Valgt medlem og varamedlem
66827/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Marint plastavfall Trøndelag- status for arbeidet med å etablere et prosjekt med profesjonelle aktører til å rydde ytre eksponerer kystområder FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
66818/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Ledig stilling lærer Lauvsnes skole, stilling besatt *****
66790/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av ny fritidsbolig - 3/131- Namsos kommune Trøndelag fylkeskommune
66812/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Endret møtetidspunkt for dialogmøte - 11.12.19 NAV Namsos
66809/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Innkalling til samarbeidsmøte - 13.12.19 *****
Versjon:5.2.00