eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
22749/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev Pågående tiltak på naboeiendom - nabogrense Namsos Kommune - Inger Lyng
22705/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev Merknad fra nabo vedr. brannkrav Bsjaastad - Bjørn Sjaastad
22681/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev søknad om frikjøp og permisjon Utdanningsforbundet Namdalseid
22673/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev 16/273-22 Informasjon om mulig endring i valgloven Kmd Dep - Mjøsund Marie Svendsen
22662/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev Uttalelse til søknad om godkjenning av plan for nydyrking 154/1 Namdalseid Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
22641/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev Høringsuttalelse ifm. utredning av fremtidig barnehage- og skolestruktur i Fosnes kommune Ntebb - Siw Storø
22640/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev Fwd: Tilbud om sommerjobb- ferievikar ved pleie- og omsorgstjenesten sommeren 2017 Marthe Ree Dille
22638/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev Tilskuddsbrev – Oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom - 2017 Bufdir - Mari Ommundsen
22617/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev 16/273-22 Informasjon om mulig endring i valgloven Kmd Dep - Mjøsund Marie Svendsen
22607/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev Pris på 4 stk leiligheter i Namsos Gjensidige - Joar Sneen
22543/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev Presisering bruk av fleksible midler - tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.- 4. trinn, kap. 226 post 63 Udir - Stig Lodve Janbu
21856/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Kvartalsrapportering 1. kvartal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag v/sosial, helse og barnevernavdelingen
22770/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev Søknad for utslipp til tett tank - Namsos Freeski Bråten IL Gbnr 14/5/152 Knut Schjerve
22755/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev NVEs uttalelse - Varsel om oppstart - Reguleringsplan for Haravika, GBnr 3/50 - Utvorda hyttefelt - Flatanger kommune. NVEs referanse: 201702826-2 nve@nve.no
22751/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev Svar på klage om ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten Ellen Marie Fiksdal
21904/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Vedrørende fritak fra legevakt *****
22545/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev 1725 - gnr 187 bnr 1 - Tillatelse til tiltak - Trønderplan/Erlend Gystad Trønder-plan
22515/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
22514/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
22513/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
22654/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev Innsyn gamle byggsaker Direkt AS
22511/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
22510/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
22509/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
22483/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Søknad om serveringsbevilling Frelsesarmeen i Namsos Margareth Skage
22476/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Svar på gravemelding - QTKNPC - 18/26/215 - veg2017 - Hestmarka - graving for fiber - BK Grongstad AS, Telenor Norge BK Grongstad AS m.fl.
22506/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
22503/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
22440/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som assistent inntil 33 % vikariat ved Namsos bo og velferdssenter avdeling 2 i perioden: Fom 26.06.17 - 20.08.17 Ann Kristin Jekthammer
22540/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev Søknad om stilling Linn Therese Dypingen Rønne
22437/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som hjemmehjelp inntil 56 % vikariat ved Namsos bo og velferdssenter avdeling 2 i perioden: Fom 26.06.17 - 20.08.17 Inger-Anne Hårstad
22434/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Innflytting i kommunal bolig *****
22432/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidavtale som assistent inntil 82,60 % vikariat ved Namsos bo og velferdssenter avdeling 2 i perioden: Fom 26.06.17 - 20.08.17 Ruta Tekles Solomon
22406/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som assistent inntil 80 % vikariat ved Namsos bo og velferdssenter avdeling 2 for perioden: Fom 26.06 17 - 20.08.17 Sahra Gudow Aden
22405/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Søknad stegning av Verftsgata og Herlaugs gate 30.juni - 2.juli - Tillatelse Bryggekompaniet AS
22396/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Møteinnkalling 01.06.2017 *****
22395/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Møteinnkalling 01.06.2017 *****
22427/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som assistent inntil 100 % vikariat ved Namsos bo og velferdssenter avdeling 2 for perioden: Fom 26.06.17 - 20.08.17 Amalie Dahl
22421/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidavtale som assistent inntil 100 % vikariat ved Namsos bo og velferdssenter avdeling 2 i perioden: Fom 26.06.17 - 20.08.17 Tiblets Bokrezion Russom
22414/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som assistent inntil 100 % vikariat ved Namsos bo og velferdssenter avdeling 2 for perioden: Fom 26.06.17 - 20.08.17 Tewa Lestum
22512/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
22411/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsvtale som assistent inntil 100 % vikariat ved Namsos bo og velferdssenter avdeling 2 for perioden: Fom 26.06.17 - 20.08.17 Hilde Agathe Oldervik
22391/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidavtale som assistent inntil 80 % vikariat ved Namsos bo og velferdssenter avdeling 2 for perioden: Fom 26.06.17 - 20.08.17 Fartuun Gudow Aden
19200/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Leieavtale *****
22767/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev Leieavtale underskrevet Heidi Engelin
22764/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev Kommentar til planforslaget Silje Romedal
22763/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev Informasjon om mulig endring i valgloven Mjøsund Marie Svendsen
22761/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev Svar på klage om ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten Ellen Marie Fiksdal
22759/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev Melding om ferdigstilling - kart Ole Anders Aasen
22754/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Saldo/Utbetalingskort med kommunens påskrift Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Versjon:5.2.00