eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
42519/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Godkjent - Arbeidsvarslingsplan - 50-19-1407 - Fv715 - Fossli bru - Namdalseid kommune - Utbedring av bru - Consolvo AS Vegvesen - Arbeidsvarsling Trøndelag
42403/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Leie av lokaler Overhalla Kommune - Roger Hasselvold
38553/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev NTE Innmelding NTE
38277/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Vedrørende innflytting *****
42493/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Brev til eierkommuner - Transformasjon av deler av havneområdene i Trondheim Trondheimhavn - TRONDHEIM HAVN_firmapost
42492/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev 65/683 - Sven Oftedals veg 12 - Ettrinn - Påbygg og tilbygg bolig EK BYGGTJENESTER AS
42488/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Vedrørende søknad om ferdigattest Mathias Hegge
42481/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Signert tidsbegrenset arbeidsavtale Farhiya Qualif Warsame
42478/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Signert tidsbegrenset arbeidsavtale Monica Moa Wester
42477/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev 5040 - gnr 178 bnr 1 - Riving av bygg, Per Olav Mork Per Olav Mork
42475/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Permisjon 26.8. - 28.8.2019 Thomas Åhrén
42474/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Avslag på permisjonssøknad 21.08.19 Monica Johansen Moe
42464/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling for åpent arrangement (enkeltanledning) Otterøyingen Vel
42347/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Melding om vedtak BYGGMESTRENE ULSUND & LINDSETH AS
42311/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Notat fra møte 15.07.2017 Tore Hongset
42499/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Vare og personheis Overhalla Hotel
42473/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Utbetalingsanmodning Tore Rian
42471/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning Irene Vannebo
42469/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Takker ja til tilbudt stilling Anita Risberg
42468/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2017-000014 Regionalforvaltning - RF13.50
42465/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av eiendommen gnr. 10 bnr. 260 Kristine Flotten og Arvid Melhus
42459/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av eiendommen gnr. 22 bnr. 16 May-Britt Jakobsen
42454/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av eiendommen gnr. 10 bnr. 261 Renate og Kjetil Hansen
42453/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Anmodning om opplysninger *****
42448/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Oppsigelse av kulturskoleplass - sang - ***** ***** ***** *****
42444/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev 17/5/349 - Purring 2 på manglende søknad om ferdigattest Even Forås
42310/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Møte 17.6.2019 vedr bygging av fortau langs Ferjemannsvegen Tore Hongset
42460/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Matrikkelbrev Ine Merethe Elden m.fl.
42457/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring - 2018/3260 - Tilsyn - miljørettet helsevern i Bjørum barnehage Ellen Bangstad
42446/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev 5040 - gnr 135 bnr 67 - Ferdigattest, Marius Brørs Marius Brørs
42428/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Revidert tegning av 1. etg A FINSTAD CAD AS
42425/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev 5040 - gnr 163 bnr 6 - Ferdigattest Johnny Kolstad Siviling. Nils Nærdal AS
42417/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Terminkarakterer høst 2018 *****
42437/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Pål Oddmund Mohrsen
42318/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Innkalling til møte 25.09.19 - ***** ***** *****
42432/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Sametingets uttalelse - Høring - Oppføring av grillhytte, Gbnr 34/96, Tostenvegen, Namsos kommune Samediggi/Sametinget
42391/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Terminkarakterer *****
42286/2019 20190823 23.08.2019 Saksframlegg/innstilling Forskjønning i Namdalseid sentrum - godkjenning av utvalgtes forslag til tiltak
42476/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Gravemelding - RRU5TQ Namdal Bilskade AS
42426/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev 14/256 - Purring 2 på manglende ferdigattest for tilbygg bolig Edvin Kolås Laugen
42424/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Fødselspermisjon - overtaking av fedrekvoten *****
42421/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev 5040 - gnr 191 bnr 1 fnr 11 - Ferdigattest, Kjell Fjerdingen Kjell Fjerdingen
42420/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev 23/13/24 - Purring 2 på manglende ferdigattest for riving garasje / oppføring av ny / tilbygg Mathias Hegge
42419/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Terminkarakterer høst 2018 *****
42418/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Terminkarakterer høst 2018 *****
42414/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Terminkarakterer høst 2018 *****
42413/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Terminkarakterer høst 2018 *****
42411/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Terminkarakterer høst 2018 *****
42370/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
42369/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
42368/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
42285/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Lånetilsagn fra Overhalla kommune *****
42470/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Søknad om startlån *****
42452/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Matrikkelen. Lianas - Øyvind Lian
42442/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Oppmåling tomt Liv Heidi Nordhaug
42409/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Terminkarakterer høst 2018 *****
42407/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Terminkarakterer høst 2018 *****
42404/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Terminkarakterer høst 2018 *****
42401/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Viggo Sjem og Audhild Klev
42396/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Vegard Vanebo
42394/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Terminkarakterer *****
42390/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Svar på søknad Lidia Holmgren
42380/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Epost-korrespondanse vedr. referat fra møtet 19.06 *****
42377/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Søknad om rett til gratis øvingslokale Koreill v/Siv Karin Stene
42376/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
42375/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
42239/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Oversending av klage til klagenemnda for eiendomsskatt Karin Svarliaunet
42385/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev 5040 - gnr 166 bnr 17 - IG II - Hundset Mølle AS TYR AS
42383/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Epost-korrespondanse vedr. håndtering personalsaker - mellom kommunalsjef og ***** *****
42382/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Signert referat fra møte ang varsling *****
42351/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Oversendelsesbrev til Fylkesmannen i Trøndelag Fylkesmannen i Trøndelag
42373/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
42372/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
42371/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
42364/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Søknad om permisjon og svar på søknad *****
42363/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Søknad om permisjon og svar på søknad *****
42361/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Sluttrapportering skjønnsmidler - ras og flodbølge på Statland i Namdalseid kommune Sigrid Hynne
42526/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Abo Khaled Ahmad Adnan
42528/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Nicoline Mork
42527/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Ahmad Firas Alhozami
42507/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev HML Ekko - søknad om bruk av undervisningslokale HML Ekko - Kjell Ivar Tranås
42483/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling *****
42506/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til arbeidstaker som har sykefravær pga svangerskap NAV Inn-Trøndelag
42504/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Permisjon 23.9. - 27.9.19 Thomas Åhrén
42502/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Elden - erstatn.krav (Vår ref: IH-5456) Namsosadvokatene - Ivar Hustad
42500/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Signert tidsbegrenset arbeidsavtale Ane Kløvvik
42496/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Helga Vestermo-Reitan
42472/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk ved pubkveld på Dagsentret 6.9.2019 Dagsenteret v/Grete P. Helbostad
42238/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev 32/1/2 - Løgnin 6 - Riving av fritidsbolig og oppføring av ny og anleggelse av midlertidig anleggsvei Lars Nielsen
42232/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Svar på klage eiendomsskatt May-Britt Skjelbred
42229/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Melding om vedtak KRISTIANSEN & SELMER-OLSEN AS
42212/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev 13-1 - Kattmarka - Oppføring av basestasjon for telekommunikasjon PRO INVENIA AS
42132/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Melding om vedtak - 32/1/2 - Løgnin 6 - Søknad om dispensasjon fra § 1-8 og fra kommuneplanens arealdel for riving av e fritidsbolig og oppføring av ny, restaurering av molo og utlegg av flytebrygge samt midlertidig anleggsveg Lars Nielsen
42374/2019 20190823 23.08.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
42107/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Klage på vedtak 27/19 i møte den 12.6.2019 - 6/38 - Løddingsvegen 539 - vedr avslag på dispensasjon fra utnyttelsesgrad i reguleringsplan "Bjørkalandet" FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
38280/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Leieavtale utkast *****
41584/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev Referat fra møte ang varsling ***** ***** ***** *****
42056/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev 65/923 - Manglende søknad om ferdigattest for oppføring av garasje Olav Trana
42020/2019 20190823 23.08.2019 Utgående brev 65/1894, 1895 og 1891 - Strandvegen 7 -riving av bygg - Ferdigattest NORSK SANERINGSSERVICE AS
42228/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring Helsenor - Bent Skaalerud
41129/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Svar på klage om eiendomsskatt Roar Ahlin Lorvik
41117/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Oversending av klage til klagenemnda for eiendomsskatt Stig Rune Sagen
41086/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Sva på søknad om tilknytning til kommunalt vannledningsnett. Tormod Skara
41072/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Vedtak om betaling i barnehagen. *****
41015/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Gnr 20 bnr 9 i Namsos kommune - innvilget søknad om fradeling av fritidseiendom gnr 20 bnr 9 fnr 14 med tilleggsareal Håvard Johnsen
40993/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Innkomne høringsuttalelser Skiljåsaunet boligfelt Kjetil Oevereng
41478/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Protokoll Ansettelsesutvalget
41313/2019 20190822 22.08.2019 Saksframlegg/innstilling Høring - Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032
41285/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Snøskuterløyve for kjøring fra Solum i Namsos til kommunegrense mot Steinkjer (for kjøring til Brunstadseteren) Fritz Andre Opdal
41301/2019 20190822 22.08.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om å være vertskommune for UKM Regionfestival 2020
19399/2018 20190822 22.08.2019 Utgående brev Informasjon om kusmautbrudd ved Hunn skole Kommuneoverlegen i Midtre Namdal samkommune
41816/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale for tilkallingsvikar ved Solvang barnehage 12.08.19 - 12.11.19 Mari Louise Fossland
41814/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale for tilkallingsvikar ved Solvang barnehage 07.08.19 - 07.11.19 Jørn Petter Rian
41807/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Svar på klage eiendomsskatt Svenn Inge Børstad
41812/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Lærer 65 % ved Otterøy oppvekstsenter 12.08.19 - 11.10.19 tidsbegrenset arbeidsavtale Ka Mang Ku
41798/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Fysioterapeut i turnustjeneste 100 % ved Forebygging og helsefremmende avdeling i perioden 15.08.19 - 14.02.20 tidsbegrenset arbeidsavtale Julie Leonore Andersen
41790/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Avslutning logopedisk hjelp *****
41773/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Oversending av klage til klagenemnda for eiendomsskatt Trond Ståle Pedersen
41739/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Svar på klage eiendomsskatt Bjørn Lian
38248/2019 20190822 22.08.2019 Saksframlegg/innstilling Ny forskrift vann- og avløpsgebyrer i Namsos
41734/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Tinglysing av skjøte - 5047 - gnr. 10, bnr. 260. Kartverket Tinglysing
38215/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Svar på klage eiendomsskatt. PER JOSTEIN RISVIK
41687/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Klage, vilkår i innvilget startlån *****
41673/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Vitnemål *****
41518/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Vedrørende flytting fra Seniorhuset til bo- og velferdssenter *****
41520/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Gnr 21 bnr 4 i Namsos kommune - innvilget søknad om konsesjon med vilkår om upersonlig boplikt Inger J Romstad Hasfjord
41498/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Tilsettingsbrev Anita Iren Eldstad Risberg
41487/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Tilsettingsbrev Bodil Lindsethmo
41452/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Tilbakemelding vedrørende ulovlig deponering av avfall John-Håvard J Fornes m.fl.
41458/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om forbygning mot Namsen Kjell Inge Asbøll
42354/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring Evelyn Skistad
42352/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - Overhalla kommune sendt fra KS Konsern KS
42353/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Sier opp min stilling *****
42328/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Avdelingsleder legetjenester - 50 % stilling ved Helse og omsorg, legetjenester - underskrevet fast arbeidsavtale Cathrine Ørjasæter Forås
42322/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Folkehelseutfordringer i Trøndelag, Folkehelsepolitisk rapport fra HUNT HUNT forskningssenter
42333/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning skoleåret 2019/2020 *****
42330/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Søknad om fødselspermisjon *****
42329/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Marita Flasnes
42303/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Søknad om etablering av vei til Litjsteinvika Roger Bendiksen
42290/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Bekreftelse på etterkommet vedtak om farekartlegging om prøvetakingsplan Mattilsynet
42274/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Søknad om stilling Gjertrud Haagensen
42269/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Oppmåling av tilleggsareal til bnr. 23 bnr. 82 Liv Marie og Ulf Jøstad
42323/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Krav om økt stilling Fagforbundet
42292/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev 20/74 Søknad om ferdigattest - avvik mellom gitt tillatelse og faktis bruk Øistein Helge Løvmo
42289/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Helsefagarbeider Namdalseid helsetun - åpen søknad/CV Lidia Holmgren Jamal
42272/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Innhenting av opplysninger fra skole *****
42241/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Parkering - leie av plass i namsos Arkplan - John Leonhard Klykken
42270/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Leieavtale - underskrevet *****
42242/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling *****
42360/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Forhåndsstemming på helseinstitusjoner - kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Helseinstitusjoner i Namsos
42227/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Innkalling til møte 27.08.19 *****
42214/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Svar på klage eiendomsskatt Jostein Hildrum
42356/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Kopi av: Svar på henvendelse angående skoleskyss Trøndelag fylkeskommune
42355/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest fritidsbolig Per Ola Wæge
42350/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Miljømål for jordbrukspåvirka vannforekomster - veiledning og føringer Trøndelag Fylkeskommune
42267/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 NAV Namsos
42217/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Referat fra møte 09.07.19 *****
42331/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Trekker søknad Line Merete Myrvold
42236/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Høring om holdningsklasser for avkjørsler og byggegrenser - høringsfrist Trøndelag fylkeskommune
42233/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Innkalling til fagmøte (ny dato ) *****
42225/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 100-metersbeltet langs sjø for fradeling av tomt til etablering av fritidsbebyggelse - 186/3, Namdalseid kommune Trøndelag fylkeskommune
42219/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Svar på klage eiendomsskatt Egil Furre
42215/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Sjekkliste for pakking av valgmateriell Trondelagfylke - Espen Solheim
42249/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Søknad om permisjon *****
42218/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Eiendomsopplysninger gnr. 27 bnr. 231 Flatanger kommune EiendomsMegler 1 Midt-Norge as v/Tone Kolstad
42216/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Melding om vedtak ARKPLAN AS
42210/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Melding om vedtak - 13/1 - Kattmarka - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av basestasjon for mobil telekommunikasjon PRO INVENIA AS
42209/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Uttalelse - Dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av næringsareal - Sitter Havn - Flatanger 11/9 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
42206/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Svar på klage eiendomsskatt Oddveig Skei Grande
42205/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
42202/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Svar på klage eiendomsskatt Eva Kristin Kaldahl
42201/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Melding om vedtak Svein Harald Nagelhus
42196/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Bekreftelse *****
42193/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
42192/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
42157/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Svar på klage eiendomsskatt Harald Alexander Åsum
40942/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Søknad med uttalelse og vedlegg Innovasjon Norge
42119/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Tildeling av adresse på deres eiendom 11/3. Rune Hansen
42115/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Tildeling av ny adresse - gnr. 13, bnr. 124 Geir Nysæter m.fl.
42200/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
42197/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
42156/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Svar på klage eiendomsskatt Oddleif Vannebo
42130/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Oppdragsavtale som støttekontakt, 12 timer pr måned f.o.m 20.08.19- etter avtale jf vedtak Kirsten Wullum Berre
42143/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Oppdragsavtale som støttekontakt, 8 timer pr måned f.o.m 20.08.19- etter avtale jf vedtak Kirsten Wullum Berre
42137/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Svar på klage eiendomsskatt Vegard Lorentsen Utstrand
42136/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev 34/157 Bruksendring av deler av bensinstasjon til butikk - Sak til uttalelse Statens vegvesen Region midt
42326/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Notat Birger Skatland
42135/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Informasjon om støttekontaktoppdrag Kirsten Wullum Berre
42128/2019 20190822 22.08.2019 Saksframlegg/innstilling Statusrapport styringsdokument pr. august 2019
42122/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Oversendelse av klage - 6/38 - Løddingsvegen 539 - Tilbygg fritidsbolig og permanent adkomstveg til fritidsbolig FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
42088/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Oppsigelse SFO *****
40852/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Vedrørende innflytting *****
40844/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Gnr 45 bnr 3 i Fosnes kommune - innvilget søknad om fradeling av parsell som tillegg til eksisterende boligeiendom gnr 45 bnr 28 Åke Duun
42199/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
42198/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
748/2013 20190822 22.08.2019 Utgående brev Signert avtale geovekst-prosjekt NN2000 NT 2012-LACHNTN2-partavtale, part Overhalla kommune. Statens kartverk Steinkjer
40487/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Oppsigelse sfo *****
40627/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Protokoll Ansettelsesutvalget
41702/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Svar på klage eiendomsskatt Jan Karstein Skage
41671/2019 20190822 22.08.2019 Saksframlegg/innstilling Interpellasjon - gratis skoleskyss for elever tilknyttet Otterøya oppvekstsenter
Versjon:5.2.00