eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
58759/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev Gatelys i trafovegen Overhalla Kommune - Roger Johansen
58758/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev Gatelys i trafovegen Smn - Ola Thorberg Landsem
58752/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev Bilder tatt fra omlastingsstasjonen på Skage Overhalla Kommune - Per Olav Tyldum
58742/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev Protokoll fra Namdal regionråds arbeidsutvalg 12.11.18 - med vedlegg Namdalregionrad - Ragnar Prestvik
58727/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest Murmester Erling Nilssen AS
58724/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev 65/1743 - Pinavegen 5 - Ettrinn - Tilbygg malingstørke Arcon As
58717/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev 20/456 - Navarvegen 11 - Rammesøknad - Tilbygg kontor / personalrom Arcon AS
58652/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev Protokoll Flatanger KU 14.11.18 Konsek - Einar Sandlund
58648/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev 18/967-12 Orientering om endringer i valgloven Postmottak Flatanger kommune
58647/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev 18/4073-11 Høring - Forslag til endringer i valgforskriften og forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg Postmottak Flatanger kommune
58629/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev Referat fra styringsgruppemøte i Skogprosjekt Namdal avholdt 05.11.2018 Trondelagfylke - Knut Sigbjørn Sklett
58627/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev Innkalling og sakliste til Namdal regionråds møte 19.11.18 Namdalregionrad - Ragnar Prestvik
55131/2018 20181115 15.11.2018 Utgående brev Svar på henvendelse om varsling om alternativ bruk av Flatangerhallen Styret i Flatangerhallen
58746/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev Etterkalkyle 39050 Fløanodden. Strøm til leiligheter og ny brannstasjon, ID 23826 NTE Nett
58745/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev Skogbruksplan - Olav Jørgen Bjørkås Allskog
58730/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev Vedr. 18-06762-3 - Innvilgelse av søknad om utsatt frist Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
58718/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev Oppfølging av sak 39/18, PSU og ASU, om innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan, frist 15. januar Marit Moe
58673/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev Referat fra styringsgruppemøte i Skogprosjekt Namdal avholdt 05.11.2018 Knut Sigbjørn Sklett
58699/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev Begrenset politiattest - datert 12.11.18 Finnmark politidistrikt
58697/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev Besvart forespørsel - investeringstilskudd Husbanken
58689/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om leie av kommunal bolig - Remmaveien 18D Lohne Strøm
58664/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev Informasjonsbrev - Kostra kontaktpersoner Statistisk sentralbyrå
58666/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev Melding om ny saksbehandler *****
58663/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Hans Egil Wester
58659/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Jon Haugan
58656/2018 20181115 15.11.2018 Saksframlegg/innstilling Vedtektsendring barnehage - feriestengning
58650/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om IBU midler, tradisjonelt landbruk, generasjonsskifte Tilde Sæther
58636/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om parkeringsbevis for forflytningshemmede *****
58632/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om fritak fra heiskravet Eirik Sævik
58630/2018 20181115 15.11.2018 Utgående brev Sammenslåing av gnr. 27 bnr. 233 og bnr. 6 Ragnfrid Holberg Lindseth og Jon Ivar Lindseth
58628/2018 20181115 15.11.2018 Utgående brev 5049 Flatanger - tinglysing gnr. 23 bnr. 120 Statens kartverk Tinglysingen
58707/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev Skogbruksplan - Nils Myren Allskog
58701/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev Funksjonsvurdering Fysio- og ergoterapitjenesten
58671/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev Protokoll fra Namdal regionråds arbeidsutvalg 12.11.18 - med vedlegg Ragnar Prestvik
58653/2018 20181115 15.11.2018 Utgående brev Melding til tinglysing - gnr. 24, bnr. 30 og 31 Torunn Sollie
58611/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
58606/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
58605/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
58598/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
58597/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
58596/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
58592/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
58610/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
58609/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
58608/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
58607/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
58604/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
58603/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
58602/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
58601/2018 20181115 15.11.2018 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
Versjon:5.2.00