eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
23442/2019 20190519 19.05.2019 Inngående brev Startlån søknad *****
23440/2019 20190519 19.05.2019 Inngående brev Startlån søknad (Ref=243265) *****
23434/2019 20190519 19.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
23437/2019 20190519 19.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
23438/2019 20190519 19.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
23439/2019 20190519 19.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
23435/2019 20190519 19.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
23436/2019 20190519 19.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
23433/2019 20190518 18.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
23432/2019 20190517 17.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
23310/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Kick-off for kommunekomiteen, Tv-aksjonen 2019 Tvaksjonen - Anne Mette Nilsen
23274/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Bekreftelse fra hjemmelshaver Namsos kommune Namsos Kommune - May-Britt Løkkemo
23268/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Sommerjobb/jobbsøknad Oskar Kvaløsæter
23264/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Forslag på medlemmer og varamedlemmer til Trøndelag Eldreråd i perioden oktober 2019 - oktober 2023 Trondelagfylke - Ann Karin Mellingen
23265/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om endring av ansvarsrett, 52/2, Ken Skjærvik Idehytta - Line Elvevold Skotte
23262/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Ta vare på dere selv:) Tove Karoliussen
23261/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Gnr. 21/46 - endring av tomt Jan Bjørknes
23247/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev oppsigelse Flatanger Kommune - Lovise Angen
23244/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Ref. 2019/3680-2 Flatanger Kommune - Lovise Angen
23242/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev ref 2015/6639-9, svar på klage på leie av barnehagen på Vik Berit Hestnes
23235/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev 201935752-2 - Osen og Flatanger kommuner - Forespørsel om Fylkeskommunens deltakelse i arbeidsgruppe, samt søknad om medfinansiering av arbeidet; Fremskaffe grunnlag for å fremme dispensasjonssøknad med formål framtidig veiframføring mellom kommunene Trondelagfylke - Sigurd Kristiansen
23232/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Tilsvar fra ansvarlig søker Blom Roy
23158/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Spørsmål vedr, ansvarsrett fra ansvarlig søker BERRE NIELSEN AS
23201/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om riving/ombygging/utvidelse av eksisterende hyttebebyggelse - Prestvikmyra 85 Trøndelag fylkeskommune
23231/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Oversendelse sammenligning tomteplassering gammel og ny reg.plan Blom Roy
23277/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest 65/907 Murmester Erling Nilssen AS
23270/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev 34/14 - Bangsundbotn 90 - Ettrinn - Reparasjon av pipe Murmester Erling Nilssen AS
23271/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev 34/270 - Sankthanshaugen 12 - Ettrinn - Reparasjon av pipe Murmester Erling Nilssen AS
23263/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse vedr altan i Tiendeholmvegen 5 Ane Martine Horsfjord
23279/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest 20/688 Murmester Erling Nilssen AS
23276/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev 34/2 - Bangsundbotn 189 - Ettrinn - Reparasjon av pipe Murmester Erling Nilssen AS
23283/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest. Abel Meyers Gate 26. Namsos. Ola Brattbakk Øie
23159/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tilsvar ansvarlig søker Frode Berre
23174/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Konflikt med Namsos kommune i psykiatrihelsetjenesten *****
23408/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier Bufdir
22708/2019 20190516 16.05.2019 Saksframlegg/innstilling Kontrollrapport 2018 - skatteoppkreverfunksjonen i Namsos
23192/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Forslag på medlemmer og varamedlemmer til Trøndelag Eldreråd i perioden oktober 2019 - oktober 2023 Trøndelag fylkeskommune
22345/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev 65/333 Andreas Jensens gate 15 - Tillatelse til utvidelse av vindfang og etablering av åpent takoverbygg i glass over terrasse Geir Aspmo Aarnes
23383/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering, 992780193 Sissel Gjeset
22914/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev 5005. Gnr/bnr: 49/9 Høring, søknad om godkjenning av plan for nydyrking. Fylksmannen i Trøndelag m.fl.
22942/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev 5047. Gnr/bnr: 51/1. Høring, søknad om godkjenning av plan for nydyrking Fylkesmannen i Trøndelag m.fl.
22919/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev 5040 Gnr/bnr: 172/2 Høring, søknad om godkjenning av plan for nydyrking Fylkesmannen i Trøndelag m.fl.
22924/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev 5047. Gnr/bnr: 23/7 Høring, søknad om godkjenning av plan for nydyrking Fylkesmannen i Trøndelag m.fl.
23289/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om leie av Trollstua barnehage Sissel Gustad
22986/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Gnr 7 bnr 4 i Overhalla kommune - innvilget søknad om konsesjon for erverv av halvpart av eiendommen Hege Merete Frilund
23191/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Oversendelse av klagesak - gnr 19 bnr 1 i Namsos kommune Fylkesmannen i Trøndelag
23304/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Referat fra styringsgruppemøte - 11.04.19 *****
23395/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling ved Namsos bo- og velferdssenter Carita Eilertsen
23291/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling Katarzyna Zofia Przywarska
23295/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling for overgang til annen stilling Geir Øyvind Fjær
23325/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling Bente Ellen Johnsen
23355/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om lærlingeplass - helsefagarbeider Dory Brørs
23280/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Kommentar til foreløpig rapport av 8. april 2019 (Deres ref. 2018/3269-1) Bjørum barnehage
23302/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Assistent - inntil 100 % stilling ved Mørkvedtunet - 24.06.19 - 18.08.19 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Alexandra Brøndbo
23245/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Vernepleier i sykepleierstilling - 75 % stilling ved Bangsund bo- og velferdssenter - 01.11.18 - 31.05.19 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Line Kristin Fjærli Mjønes
23301/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Fagarbeider - inntil 85 % stilling ved Mørkvedtunet - 24.06.19 - 18.08.19 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Iselin Øvermo
22977/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Matrikkelbrev over gnr. 23 bnr. 122 Glasøya Arvid Engløkk
22972/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev 5049 Flatanger - tinglysing gnr. 13 bnr. 388 Statens kartverk Tinglysingen
17394/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Leiekontrakt underskrevet avtale brann og redning Tommy Tørring
18110/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Melding om vedtatt reguleringsplan for Fuglår steintak - Overhalla kommune Direktoratet for Mineralforvaltning m.fl.
17834/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Melding om vedtatt reguleringsplan for Fuglår steintak Direktoratet for mineralforvalting m.fl.
22690/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Møte i AU trafikksikkerhet Ola Landsem
22793/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tilbakemelding - Høring av søknad om driftskonsesjon for Bjørnes grustak i Overhalla kommune. Tiltakshaver: Overhalla Transport AS Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
23285/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag
45925/2012 20190516 16.05.2019 Utgående brev Kap. 3 forhandlinger Erna Lervik
47089/2012 20190516 16.05.2019 Utgående brev kap. 3 forhandlinger Erna Lervik
23162/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om startlån *****
23169/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Underretning om føring i matrikkelen - sammenslåing 58/13 Hege K Kværnø Saugen
23305/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Søknad om reguleringsendring vedr tomteinndeling Øysletta boligfelt og kjøp av tilleggstomt, søker Dariusz Pisz Dariusz Andrzej Pisz
23093/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Underretning om føring i matrikkelen -sammenslåing av 24/22 og 24/33 og 24/14 og 24/32 Willy Andre Knutsen m.fl.
23219/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Underretning om føring i matrikkelen - tidligere festetomt 65/1/8 opprettet som grunneiendom 65/29 Magnus Rodum m.fl.
22684/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Søknad om fradeling av hel teig fra gnr. 27 bnr. 176 Extra eiendom as
22678/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Matrikkelbrev over punktfeste for naust - gnr. 11 bnr. 9 fnr. 30 Elin M. Kristiansen Sævik og Tor Øystein Sævik
11291/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Søknad om fradeling av boligtomt nr B1-2-2 Langtjønna Flatanger kommune
23282/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd 2019 - fisketiltak - drift av Lyngenfjorden lakseråd Fylkesmannen i Trøndelag
22625/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Nytt tilbud - Kent Angelo Kent Angelo
23151/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
23152/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
23153/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
23155/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
23156/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
22871/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Nytt tilbud - Martin Width Kielland Martin Width Kielland
53539/2018 20190516 16.05.2019 Saksframlegg/innstilling Folkevalgtes arbeidsvilkår i Namsos kommune fra 01.01.2020
54239/2018 20190516 16.05.2019 Saksframlegg/innstilling Detaljert politisk organisering Namsos kommune fra 2020
11673/2019 20190516 16.05.2019 Saksframlegg/innstilling Reglement for folkevalgte - Namsos kommune fra 01.01.2020
20178/2019 20190516 16.05.2019 Saksframlegg/innstilling Medlemskap i nettverk for kyst- og fjordkommuner
11942/2019 20190516 16.05.2019 Saksframlegg/innstilling Ny forskrift vann- og avløpsgebyrer i Nye Namsos
21516/2019 20190516 16.05.2019 Saksframlegg/innstilling Støtte til sørsamisk bokprosjekt
23269/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad fra UL Liv Brynjar Skjærvik
23160/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad fra Jøa 4H Sonja Høkholm
23195/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad fra HML Ekko Kjell Ivar Tranås
23168/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad fra Jøa blandakor Kjell Ivar Tranås
23409/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Godkjenning av søknad om montering av ny heis. Overhalla kommune
21855/2019 20190516 16.05.2019 Saksframlegg/innstilling Kulturminneplan i Namsos kommune fra 2020
21921/2019 20190516 16.05.2019 Saksframlegg/innstilling Etablering av ny frivilligsentral
23407/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017 - 2023 - Samarbeidsavtale med Overhalla kommune - Tilsagnsbrev Trøndelag Fylkeskommune
23281/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev gbnr 65/1340 Erik Lona og Ane S. B. Olsen
23416/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev ADHD- informasjonsdag. *****
23343/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisningen. *****
23347/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Innkalling til møte ***** ***** ***** ***** ***** *****
23348/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedtak om utvidet tid på Eksamen skoleåret 2018/2019 *****
23228/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Innstilling leverandør i anskaffelse "2019-innkjøp varmvasstanker OBUS" Grannes VVS AS m.fl.
23144/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tilbud om stilling Camilla Dille Hansen
23147/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tilbud om stilling Marita Tettli
23148/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale ved fast tilsetting Marita Tettli
23149/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tilbud om stilling Siri Grande Myrset
23150/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale ved fast tilsetting Siri Grande Myrset
23315/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Kopi av brev: Statens vegvesen –Fv. 7080 Skred ved Storenget på Jøa – Oppstart av utbedringstiltak NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
23296/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Taushetserklæring. Halvard Rørstad
23299/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Sikkerhetsinstruks- underskrevet *****
18677/2015 20190516 16.05.2019 Utgående brev 1748 Gnr 47 Bnr 38 - Ferdigattest Eirik Osa Skjæveland m.fl.
23104/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Melding om vedtak -3/6 - Ytterbyvegen - Dispensasjon fra arelformået og pbl. § 1-8 Per Elias Saksen
22794/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev 20/209 - Sørsivegen 196 - Tillatelse til tilbygg bolig Rune Hildrum
23292/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Rapport vedr utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller mai 2019 Nordfjeldske Kontroll AS
23287/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Namsos
23312/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Avslutning i sak om utlegg Politistasjonen i Namdal
23317/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Avslutning i sak av utlegg Namsfogden i Trondheim
23307/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Avslutning i sak om utlegg Politistasjonen i Namdal
21870/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Avtale - ***** ***** ***** ***** *****
23385/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om støtte til drift av Mo og Salsnes forsamlingshus Styret i Mo og Salsnes forsamlingshus
23391/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om støtte til drift av Mo og Salsnes forsamlingshus Styret i Mo og Salsnes forsamlingshus
23328/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Begrenset politiattest - datert 03.05.19 Finnmark politidistrikt
23286/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 NAV Namsos
23404/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om barnehageplass Marie Sandberg
23178/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - plassering av grillhytte - Namdalseid 151/18 Fylkesmannen i Trøndelag
23255/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 NAV Namsos
23241/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Politiattest - begrenset - datert 27.03.91 Finnmark politidistrikt
23273/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om ferievikariat Elise Viken
22984/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tidsbegrensede arbeidsavtaler - ferievikar inntil 100 % i perioden 24.06 - 18.08.19 Kine Skotnes
23223/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Garanti nr 4905 - 4250.93.79569 - Gran & Ekran AS Sparebank 1 SMN
23410/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Pålegg - Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg NTE Nett AS Det lokale eltilsyn
23337/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Melding om yrkesskade DNB Livsforsikring ASA
23357/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr 34/146 Unn Kristin Wolff
23375/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev 65/1631 - Kartlegging av eksisterende grense Reidun Drange
23293/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - Fossbrennvegen 43 Kristine Flotten Vik m.fl.
22989/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tomtegrenser Langøra 10 og 12 Toril Langøren
21579/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedrørende innflytting *****
21329/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedrørende innflytting *****
23303/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Melding om vedtak NAV Midtre Namdal
21334/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Leieavtale utkast *****
23334/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Husordensregler signert *****
23336/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Leieavtale signert *****
23308/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Signert leieavtale *****
23318/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Leieavtale signert *****
23319/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Signert svarslipp *****
23306/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Signert svarslipp *****
23205/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Signert leieavtale *****
22983/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev NTE Utmelding NTE
22057/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedrørende egen leieavtale *****
21952/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Ny leieavtale 2 *****
22874/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som ferievikar ved Svingen omsorgsbolig, assistent inntil 100 % stilling f.o.m. 24.06.19 t.o.m. 18.08.19 Vegard Nordahl
22941/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som ferievikar ved Svingen omsorgsboliger, assistent inntil 100 % stilling f.o.m. 24.06.19 t.o.m. 18.08.19 Mia Strømhylden
22949/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som ferievikar ved Svingen omsorgsboliger, assistent inntil 100 % stilling f.o.m 24.06.19 t.o.m. 18.08.19 Magnus Renbjør
22915/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som ferievikar ved svingen omsorgsbolig, assistent inntil 100 % stilling f.o.m 24.06.19 t.o.m. 18.08.19 David Lande
22964/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som ferievikar ved Klingkorsen omsorgsboliger. Fagarbeider inntil 88 % stilling f.o.m. 24.06.19 t.o.m 18.18.19 Fredrik Hansen
22974/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som ferievikar ved Svingen omsorgsbolig, assistent inntil 82 % stilling f.o.m 24.06.19 t.o.m. 18.08.19 Ida Kristiansen
22979/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som ferievikar ved Svingen omsorgsboliger, Stud./fagarbeider inntil 46 % stilling f.o.m.24.06.19 t.o.m. 18.08.19 Farzad Mulla
22988/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som ferievikar ved Svingen omsorgsboliger, assistent inntil 71 % stilling f.o.m 24.06.19 t.o.m. 18.08.19 Thomas Frøseth
22998/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som ferievikar ved Svingen omsorgsboliger, assistent inntil 36 % stilling f.o.m. 24.06.19 t.o.m. 18.08.19 Svein A. Vikdal
23008/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som ferievikar ved Klingkorsen omsorgsboliger, assistent inntil 100 % stilling f.o.m 24.06.19 t.o.m 18.08.19 Bodil Langås
22927/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som ferievikar ved Svingen, assistent inntil 100 % stilling f.o.m. 24.06.19 t.o.m. 18.08.19 Ingeborg Hegge
23022/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som ferievikar ved Klingkorsen omsorgsboliger, hjelpepleier inntil 100 % stilling f.o.m. 24.06.19 t.o.m 18.08.19 Turid Flosand
23039/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som ferievikar ved Klingkorsen omsorgsboliger, assistent inntil 26 % stilling f.o.m. 24.06.19 t.o.m. 18.08.19 Bernt Andersen
23019/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som ferievikar ved Klingkorsen omsorgsboliger, assistent inntil 100 % stilling f.o.m. 24.06.19 t.o.m. 18.08.19 Aslaug Gravem
23029/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som ferievikar ved Klingkorsen omsorgsboliger, assistent inntil 100 % stilling f.o.m 24.06.19 t.o.m. 18.08.19 Ellen Rehm-Brandt
23047/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som ferievikar ved Klingkorsen omsorgsboliger, arbeidsterapeut inntil 57 % stilling f.o.m. 24.06.19 t.o.m. 18.08.19 Hilde Knutsen
23055/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som ferievikar ved Klingkorsen omsorgsboliger, fagarbeider inntil 40 % stilling f.o.m. 24.06.19 t.o.m. 18.08.19 Hilde Vibstad
22754/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som ferievikar ved Svingen omsorgsbolig, miljøterapeut inntil 100 % stilling f.o.m. 24.06.19 t.o.m. 18.08.19 Lillian Vikan
22739/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som ferievikar ved Svingen omsorgsbolig, hjelpepleier inntil 46 % stilling f.o.m. 24.06.19 t.o.m.18.08.19 Kristian Ytterdahl
22758/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som ferievikar ved Svingen omsorgsbolig, hjelpepleier inntil 100 % stilling f.o.m. 24.06.19 t.o.m. 18.08.19 Anita Pedersen
22703/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som ferievikar ved Svingen omsorgsbolig, helsefagarbeider inntil 30 % stilling f.o.m 24.06.19 t.o.m 18.08.19 Sandra Høstland
22710/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som ferievikar ved Svingen omsorgsbolig - hjelpepleier inntil 30 % stilling 24.06.19 t.o.m. 18.08.19 Hege Roaldseth
22643/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som ferievikar ved Klingkorsen omsorgsboliger, arbeidsterapeut inntil 69 % stilling f.o.m. 24.06.19 t.o.m 18.08.19 Betty Knutsen
23326/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Begrenset politiattest - datert 28.08.18 Finnmark politidistrikt
23398/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Husordensregler signert *****
23413/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Tilsynsrapport - nye kjøkkenlokaler Mattilsynet Region -Midt
23414/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Landsomfattende tilsyn med kommunale tjenester til ROP-brukere. Fylkesmannen i Trøndelag
23401/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Tilbud om gårdstun ved Ribsskog gård. Inn på tunet Trøndelag SA
23352/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Angående ny stilling. *****
23342/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Rapport vedr utført salgs-, skjenke og røykekontroller Nordfjeldske Kontroll AS
23258/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om IG 2 - resterende arbeider Bodil Angard Rian
23275/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak, reparasjon av pipe Alf Ludvig Nilsen
23278/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak, reparasjon av pipe Trude Pia Pettersen
23294/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Varsling om planlagt utbygging av overrislingsanlegg Pharmaq
23297/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Bolig tatt i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse Svein Peder Rodum
23300/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Vedlegg til søknad om bygging av gjødsellager Trond Petter Ristad
23186/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om riving av bolighus og garasje. Andreas Kroglund Rian
22782/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse for deler av tilbygg til bolighuset. Sondre Gunnar Berg Amdal
22078/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev 65/1691 - Spørsmål til møtereferat Mørkvedtunet 1-9 - Ny heis Arcon Prosjekt AS m.fl.
23248/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Avdelingsleder - 100 % fast stilling ved Namsos omsorgsboliger - underskrevet fast arbeidsavtale Geir Øyvind Fjær
23346/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Ber om rydding av skog langs kommunal vei - Bernhof Ribsskogs vei Ove Magne Ribsskog
23415/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Klage på vedtak om fritak for boplikt. Idar Hustad
23421/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Forespørsel om deltakelse i forbindelse med årets TV-aksjon Øysletta Sanitetsforening m.fl.
23102/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev TV-aksjonen 2019 - Forespørsel om å delta i kommunekomite for årets aksjon Sanitetsforeningene i Overhalla
23234/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest for tilbygg / påbygg hytte Kurt Ole Oldren
23015/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Melding om vedtak - 24/1/5 - Bangdalsvegen 293 - Dispensasjon fra bestemmelser i kommuneplanens arealdel og søknad om oppføring av garasje Ronny Sævik
23033/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Melding om vedtak - 20/675 - Nøsthaugvegen 11 - Søknad om dispensasjon fra plankravet og søknad om rammetillatelse for oppføring av nytt bobilsenter NØSTHAUGVEGEN AS
23362/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev 18/200/154 - Skoglyvegen 5 / Høknes barneskole - Uten ansvar - Sykkelløype Namsos Kommune - Ivar Oskar Skage
23321/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Trekking av klage Jonark AS
23161/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse Grannes VVS AS
Versjon:5.2.00