eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
13671/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Ang. leieforhold i kommunal leilighet på Seierstad Andor Almvik
13663/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn i årsregnskap 2018, innkjøp av vikartjenester i helse og omsorg Bm - Datainnsamling
13567/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Melding om montering av vannmåler Vibstadvvs - Sindre Vibstad
13564/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev 12/3553 Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene Kld Dep - Jan Erik Torfinn Larsen
13550/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev 20/482 - Lauvhammerhaugen 2 - Ettrinn - Oppføring av garasje med leilighet i 2. etg. EK Byggtjenester As
13489/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Bekreftelse på bestilling - borgerlig vielse Aina Renolen
13488/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Rapportering antall deltakere HUNT4- Namdalseid kommune Ntnu - Grete Kjelvik
13461/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
12786/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Påminnelse HUSBANKEN
12593/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling enkeltanledning 23.03.19 - Jøa Blandakor Jøa Blandakor v/ Grethe Tranaas
13685/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad om permisjon *****
13670/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Tjenesteattest Hugo Aglen
13659/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Takker ja til 62 % stilling som assistent ved Namsos helsehus demensavdelingen *****
13654/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Takker ja til 71 % stilling som assistent ved Mørkvedtunet *****
13637/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Spar-Bygg as
13632/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Henvisning til PPT *****
13622/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte - 26.03.19 NAV Namsos
13621/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse Øyvind Loeng
13677/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 NAV Namsos
13642/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Vernepleier - 100 % stilling ved Svingen omsorgsboliger - underskrevet fast arbeidsavtale Gunn Johnsen
13633/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Utvidelse depot Råbakken Motorstadion Miljø og landbruk
13630/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Utvidelse depot Råbakken Motorstadion Namdal motorsportklubb
13628/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Fradeling tomt til eksisterende bolig Per Olav Duna
13616/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra LNF-formål og 100-metersbelte Ole Hermann Melø
13614/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Ole Hermann Melø
13608/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev 65/349 - Peter Øiens gt 26 - Ettergodkjenning flytting av inngangsparti og oppføring av altaner Kari Wågan
13634/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Forespørsel til PPT om sakssyndig vurdering *****
13629/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte - 02.04.19 NAV Namsos
13627/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Omsetning av alkoholdig drikke 2018 - Gamle Nabo Gamle Nabo AS
13624/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 NAV Namsos
13623/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 NAV Namsos
13619/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Svar på søknad om bevilling 920667597 Fru L Skatteetaten
13611/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn i årsregnskap 2018, innkjøp av vikartjenester i helse og omsorg Burson Cohn & Wolfe
13602/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev 53/13 - Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt til fritidsformål Johannes Aaring
13660/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Sak for politisk behandling Ole Joar Flaat
13600/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Omgjøringsvedtak fra Fylkesmannen (2018/5377) i sak 2016/7863 Arnstein Magnussen
13599/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Tildeling hovedopptak Helge Sverkmo
13596/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Skademeldingsskjema Nav. NAV scanning
13593/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Skademeldingsskjema DNB. DNB Livsforsikring
13592/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev 65/959 - Olav Duuns veg 6 - Tiltak unntatt søknadsplikt - Veranda i 2. etg Knut Sørgjerd
13585/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Tildeling hovedopptak Siv Anita Moe
13581/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Tildeling hovedopptak Mikaela Rønning
13601/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Tildeling hovedopptak Helge Sverkmo
13598/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Tildeling hovedopptak Lena Haugen
13591/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Tildeling hovedopptak Maren Rennan Berg
13560/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev 20/488 - Lauvhammerhaugen 8 - Ettrinn - Oppføring av garasje med leilighet i 2. etg EK Byggtjenester AS
13615/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Fradeling av bolig LNF-formål Elin Skard Øien
13604/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Oppdragsavtale *****
13586/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Tildeling hovedopptak Einar Martin Maaø
13584/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Tildeling hovedopptak Hilde Kristine Lauvsnes
13579/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Tildeling hovedopptak Mikaela Rønning
13573/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene Klima- og miljødepartement
13553/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Ang. forespørsel fra Andor Almvik Fosnes Kommune - Knut Skreddernes
13551/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Ang. forespørsel fra Andor Almvik Fosnes Kommune - Knut Skreddernes
13547/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Avvik etter tilsyn foretatt 04.02.2019 med fyringsanlegg i Bjørumsbrekka 8 Geir Solbu
13626/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 NAV Namsos
13548/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Referat fra møte 11.3.19 og svar på brev datert 7.2.19 Tove Mette Moe m.fl.
13543/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Referat fra møte 11.3.19 og svar på brev datert 7.2.19 Hilde A. Vanebo m.fl.
13539/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Henvendelse vedrørende "Løsning i forhold til utvidede stillinger og turnus" Tove Mette Moe og Hilde A. Vanebo
13538/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Henvendelse vedrørende "Løsning i forhold til utvidede stillinger og turnus" Tove Mette Moe og Hilde A. Vanebo
13535/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Oppdragsavtale *****
13526/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
13657/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Tildeling - Tilskudd Husbanken
13552/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Ang. forespørsel fra Andor Almvik Fosnes Kommune - Knut Skreddernes
13540/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn i årsregnskap 2018 - innkjøp av vikartjenester i helse og omsorg Norsk sykepleieforbund
13521/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Status gjennomførte kartlegginger i skoler og barnehager Kommuneoverlegen i Midtre Namdal samkommune
8478/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev 5048 gnr 52 bnr 2 - Byggetillatelse for bolig Idehytta A.S.
13680/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Frank Aune
13688/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Generalfullmakt til Trondheim havn Advokatene Hustad og Sørvig AS
13682/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling ved Namsos helsehus langtidsavdelingen Anne Mari Johansen
13687/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Generalfullmakt til Trondheim havn Advokatene Hustad og Sørvig AS
13684/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Takker ja til 95 % stilling som spesialsykepleier ved Namsos helsehus demensavdelingen Åse Lauvsnes
13681/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling ved Vestre Havn bo- og velferdssenter Randi Bratland Vikan
13679/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling ved Namsos bo- og velferdssenter avd. 1 Sunniva Elise Kolberg
13675/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Takker ja til 71 % fast stilling som assistent ved Namsos helsehus demensavdelingen *****
13674/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Takker ja til 100 % stilling som spesialsykepleier ved Vikatunet *****
13635/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad om kjøp av tilleggstomt Bogdan Stachokjiak
13625/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Fradeling tomt til eksisterende hytte Per Olav Duna
12822/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Søknad om opptak i Statland SFO fra og med skoleåret 2019-2020 - Kasper *****
12818/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Søknad om opptak i Namdalseid SFO fra og med skoleåret 2019-2020 - Arn Hilde Kristine Lauvsnes og Roar Heggdal
13217/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Øvelse Anne Synnøve Laukvik
13169/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Avtale oppsigelse *****
13468/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Ferdigattest Tor Arne Larsen
13612/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Oppdragsavtale *****
13589/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Tildeling hovedopptak Henriette Møller
13606/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Kopi av vergefullmakt Fylkesmannen i Trøndelag
13594/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Tildeling hovedopptak Gunnar Andrè Ramberg Sandberg
13533/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Oppdatert liste over lukking av avvik Kommuneoverlegen i Midtre Namdal samkommune
13528/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Varmestyring i Løvøy kirke Den Norske Kirke
13484/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskoleopplæring 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
13499/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling Birgit Reistad
13498/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling Emma Sofie Høgden
13481/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskoleopplæring 2019 Fylkesmannen i Trøndelag
13479/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskoleopplæring 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
13474/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Fornyelse personforsikringer 2019 Garde
13472/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Sikringstiltak i "Bergløypa" Hans Olav Aagesen
13470/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Eiendomsskatt 2019 / ny taksering / klage Asle Juul
13466/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
13465/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
13464/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
13463/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
13462/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
13546/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Generalforsamling i Namdalshagen, ettersending av sakspapirer. Namdalshagen AS
13454/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
13496/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling Kristian Stakset Dahl
13495/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling Kristian Stakset Dahl
13493/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling Kristine Elnan
13491/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling Kristine Elnan
13483/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskoleopplæring FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
13475/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Klage vedr. oppsigelse *****
13457/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad - lærling helsefagarbeider *****
13456/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad - lærling barne- og ungdomsarbeider *****
13455/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad - lærling barne- og ungdomsarbeider *****
13343/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Høring - ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og for ungdom Kommunal- og moderniseringsdepartementet
13467/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Ferdigattest Tor Arne Larsen
13459/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
13448/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Innkalling til møte 25.03.19 *****
13421/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Avtale om tilbakebetaling av for mye utbetalt lønn *****
13353/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Avslutning logopedisk hjelp *****
13333/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Høring - ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og for ungdom Kommunal- og moderniseringsdepartementet
13308/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Møte i Fosnes kommunestyre 28.03.19 Oppslag
13289/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om fødselspermisjon *****
13460/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
13458/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad - lærling i helsearbeiderfaget *****
13320/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Anmodning om opplysninger fra skolen. *****
13286/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Lærer - 100 % - Vestbyen skole - 25.02.19-21.06.19 Maja Lein
13285/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Seaweed Norway AS - Tilsagn på søknad om markedsavklaring SEAWEED NORWAY AS
13246/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Tilbaketrekking av varsel om oppsigelse pga. manglende betaling barnehageåret 2018/2019 *****
13191/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Vedr forespørsel om sletting av begjæring m.v *****
12403/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Informasjon om endra kjøremønster til/fra Namsos barneskole og Emil Astrups veg ØSTBYEN BORETTSLAG
13595/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Tildeling hovedopptak Christina Staven-Damås
12829/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Søknad om endring i oppholdstid ved Statland SFO fra og med skoleåret 2019-2020 - Emilie *****
12992/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Søknad om opptak i Statland SFO fra og med skoleåret 2019/2020 - Emil Alexander *****
12984/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale - 100 % stilling for perioden 01.04.19 - 30.09.19 Petter Elden
12821/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Søknad om opptak i Namdalseid SFO fra og med skoleåret 2019-2020 - Emilie *****
13064/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Eiendomsskatt, feil adresse Jenny Jensen
12790/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Søknad om opptak i Namdalseid SFO fra og med skoleåret 2019-2020 - Trym Kjersti Vannebo og Anders Skevik
11984/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev 5040 - gnr 154 bnr 1 - Tillatelse til tiltak Ole Hermann Melø
13583/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Tildeling hovedopptak Varlee Sardie Konneh
13401/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Melding fra Fylkesmannen Fylkesmannen - Aud Bjartnes
13395/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Fotefar mot Nord. Status 2019 Namdalen Trondelagfylke - Lars Forseth
13393/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Invitasjon til arbeidsseminar om Fotefar mot nord-prosjektet i Nord-Norge Trondelagfylke - Lars Forseth
13381/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte Flatanger Kommune - Rune Strøm
13374/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Tilskott 2020 - Namdals folkehøgskole Flatanger Kommune - Rune Strøm
13339/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev 26/3/4 - Bangdalsvegen 831 - Ettrinn - Rehabilitering pipe Tislov - Tor Arne Tisløv
13310/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Spørsmål fra ansvarlig søker Gunnar Strømhylden
13282/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev 65/63 og 65/873 - Verftsgata 16 og 18 - Ettrinn - Fasadeendring Arkplan As
13279/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Melding om brev fra Utdanningsdirektoratet – Tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage Utdanningsdirektoratet
13276/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Div. avklaringer fra ansvarlig søker Jonark - Anders Hopen
13277/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Revidert søknad dispensasjon Ekbyggtjenester - Fredrik Engesvik
13258/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - ref. 2018/43 Proinvenia - Anne Barth
13249/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Fotefar mot Nord. Status 2019 Namdalen Trondelagfylke - Lars Forseth
12582/2019 20190319 19.03.2019 Saksframlegg/innstilling Kommunesammenslåing - status omstillingsprosessen for ansatte
13327/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Referat fra oppstartsmøte plansaker - Brakstad Hamn - utvidelse av planområdet Namsos kommune - Øystein Thorp
11956/2019 20190319 19.03.2019 Saksframlegg/innstilling AMU Møteplan 2019
9116/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev 20/576 Tyttebærvegen 17 - Rammetillatelse for enebolig med utleieleilighet i to plan. BYGGMESTRENE ULSUND & LINDSETH AS
62746/2018 20190319 19.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon *****
12820/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev Brev om pensjonsrettigheter *****
1036/2019 20190319 19.03.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjennelse av samarbeidsavtaler med Nye Namsos kommune.
12777/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev Innvilget ledsagerbevis 15.03.19-15.03.22 *****
13336/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Klage på takst for eiendommsskatt Emil Moan Henriksen
13378/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Bekreftelse på valglokale - Sørenget skole Sørenget skole
13271/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Underbilag meglerhonorar Søderberg & Partners
13270/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Tildeliingsbrev dreneringsmidler - Overhalla kommune Fylkesmannen i Trøndelag
13230/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev Søknad om fødselspermisjon *****
13209/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev Søknad om fødselspermisjon - søknad om ferie fra 18.05.19 *****
13167/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev Ferdigattest for tilbygg og ombygging av betongfabrikken. NAMDAL BETONG & PLAST AS
13363/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Signert nøkkelskjema *****
13194/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Namsos helsehus langtidsavdelingen Jeanette Løvli Zahl
13174/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling ved Namsos helsehus demensavdelingen Monica Bekkavik
13358/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Signert leieavtale *****
13242/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
12548/2019 20190319 19.03.2019 Saksframlegg/innstilling Årsrapport AMU 2018
13275/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Tilsynsrapport feiervesenet Gunn Mari Berre
12541/2019 20190319 19.03.2019 Saksframlegg/innstilling Årshjul AMU 2019
12458/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev Ang klage på miljøarbeider, rektor og barneverntjenesten i Namsos kommune *****
13366/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Begrenset politiattest Finnmark politidistrikt
13067/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling ved Namsos bo- og velferdssenter avd. 2 Pål Solhaug
13385/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Begrenset politiattest Finnmark politidistrikt
13445/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Svar på søknad om sekundærbosetting Skedsmo kommune
13439/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til profilering og kommunikasjonsverktøy Flatanger Turkish Bath as
13410/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Utkast til avtale om revisjonstjenester Revisjon Midt-Norge SA
13402/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Sykepleier i 75 % stilling ved Nattpatruljen Namsos helsehus - Underskrevet arbeidsavtale ved fast tilsetting May Ellinor Nålsund
13398/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev Bekreftelse på bestilling - borgerlig vielse *****
13433/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Underskrevet referat fra møte i avklaringsutvalget med kommentarer *****
13416/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Krav om sletting av festet 45/3/22 Åke Duun
13387/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling for åpent arrangement ved Namsos Athenæum 06.04.2019 TREFFPUNKT 90
13386/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Sykepleier i 75 % stilling ved Vestre havn bo- og velferdssenter - Underskrevet arbeidsavtale ved fast tilsetting Ida Finnanger
13384/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Sykepleier i 76 % stilling ved Namsos sentrum omsorgsboliger - Underskrevet arbeidsavtale ved fast tilsetting Silje Olsen Nufsfjord
13372/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Melding om sletting av utlegg Politistasjonen i Namdal
13371/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Påminnelse - Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg Det lokale eltilsyn
13403/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Tilkallingsvikar ved Høknes ungdomsskole i perioden 01.01.19 - 31.07.19 - Underskrevet arbeidsavtale for tilkallingsvikar Espen Sundsvik
13380/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Assistent i 20,42 % stilling ved Namsos vest omsorgsbolig - Underskrevet arbeidsavtale ved fast tilsetting Bisrat Teklehaimanot Ezaz
13377/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Bekreftelse på valglokale - Otterøy oppvekstsenter Otterøy oppvekstsenter
13375/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Avslutning i sak om utlegg Namsfogden i Varanger
13370/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Signert oppsigelse *****
13365/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Signert gjennomgang av brannvern *****
13379/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Bekreftelse på valglokale - Bangsund skole Bangsund skole
13373/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Søkerne til læreplass er tilgjengelige i vigobedrift OKS Trøndelag SA
13368/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Bestille borgerlig vielse 29.06.2019 *****
Versjon:5.2.00