eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
36091/2018 20180622 22.06.2018 Inngående brev Vedrørende asfaltering i Mellomveien på Bjørum Emil Skjærvik
36087/2018 20180622 22.06.2018 Inngående brev 18/758-11 Kommuneproposisjonen 2019 og Revidert nasjonalbudsjett 2018 Kmd Dep - Rønning Hege
36082/2018 20180622 22.06.2018 Inngående brev 18/27 Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2019 Kud Dep - Postmottak KUD
35968/2018 20180622 22.06.2018 Inngående brev Endring av stemmekretser i forkant av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kmd Dep - Lian Sissel
35895/2018 20180622 22.06.2018 Inngående brev Ettersending fra ansvarlig søker Jonark as Jon Martin Olsen
35890/2018 20180622 22.06.2018 Inngående brev Skjønnsmidler til retaksering av verker og bruk Fylkesmannen - Hynne, Sigrid
35403/2018 20180622 22.06.2018 Utgående brev Høring - Organisasjonskart for økonomi og samfunnssikkerhet og teknisk drift Alle ansatte
35343/2018 20180622 22.06.2018 Utgående brev Ang. søknad på stilling i Vangan barnehage *****
30811/2018 20180622 22.06.2018 Utgående brev Planlagte ressurser voksenopplæringa skoleåret 2018-2019 *****
30781/2018 20180622 22.06.2018 Utgående brev Byggetillatelse Aud og Trond Strøm. Letnes arkitektkontor
31434/2018 20180622 22.06.2018 Saksframlegg/innstilling Hedersmerke til ansatte
32594/2018 20180622 22.06.2018 Utgående brev Vedr. spørsmål som omhandler innholdet i noen helsetjenester i Flatanger kommune Pasient og brukerombudet
35573/2018 20180622 22.06.2018 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold Fatema Fitrouini
32518/2018 20180622 22.06.2018 Utgående brev 18/367 Jernaldervegen 2 - Enebolig m/utleiedel og carport i sokkel MESTER BYGG AS
32935/2018 20180622 22.06.2018 Utgående brev Tilbud om sommerjobb Milan Golubovic
32504/2018 20180622 22.06.2018 Utgående brev Tilbud om tilsetting i vikariat *****
32473/2018 20180622 22.06.2018 Utgående brev Rettet tilbakemelding angående betaling for barnehage og skolrmåltid *****
32838/2018 20180622 22.06.2018 Utgående brev Referat fra drøftingsmøte 5.juni 2018 Merethe Hepsø m.fl.
30449/2018 20180622 22.06.2018 Utgående brev Orientering til ansvarlig søker Ketil Kjølstad
32125/2018 20180622 22.06.2018 Utgående brev Oversendelse av arbeidsavtale *****
19553/2018 20180622 22.06.2018 Saksframlegg/innstilling Stillingsutvidelse - Kertin Hühns
34003/2018 20180622 22.06.2018 Utgående brev Oppsigelse av stilling som hjelpepleier Lise Hunnestad
36022/2018 20180622 22.06.2018 Inngående brev Overføring av trekkplikt Politistasjonen i Namdal
36020/2018 20180622 22.06.2018 Inngående brev Endelig rapport etter forvaltningskontroll - Midtre Namdal samkommune Fylkesmannen i Trøndelag
35998/2018 20180622 22.06.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Bodil Helene Furre
35997/2018 20180622 22.06.2018 Inngående brev Saldo/Utbetalingskort Fylkesmannen i Trøndelag
35994/2018 20180622 22.06.2018 Inngående brev Rydding i kretser i forbindelse med kommunesammenslåingen Kartverket
35992/2018 20180622 22.06.2018 Inngående brev Saldo/Utbetalingskort Fylkesmannen i Trøndelag
35978/2018 20180622 22.06.2018 Inngående brev Søknad tillatelse til enkle tiltak Postbygget Ranemsletta Torbjørn Høyen
35973/2018 20180622 22.06.2018 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse, gnr/bnr 40/15 Boligpartner - Marte Strand Formo
35970/2018 20180622 22.06.2018 Inngående brev Søknad om kjøretillatelse til Setertun Rannveig Jørgensen
36001/2018 20180622 22.06.2018 Inngående brev Forkynning av dom/beslutning fra forliksrådet Forliksrådet i Namsos
36000/2018 20180622 22.06.2018 Inngående brev Forkynning av dom/beslutning fra forliksrådet Forliksrådet i Namsos
35999/2018 20180622 22.06.2018 Inngående brev Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage *****
35981/2018 20180622 22.06.2018 Inngående brev Saldo/Utbetalingskort Fylkesmannen i Trøndelag
35977/2018 20180622 22.06.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Christoffer Vågø
35958/2018 20180622 22.06.2018 Inngående brev Behov for skjerming mot bolitomt Synnøve Rian
35957/2018 20180622 22.06.2018 Inngående brev Referat fra samarbeidsmøte 13.6.2018 *****
36038/2018 20180622 22.06.2018 Inngående brev Saldo/Utbetalingskort Fylkesmannen i Trøndelag
35980/2018 20180622 22.06.2018 Inngående brev Vedr. søknad tillatelse til enkle tiltak Postbygget Ranemsletta - oppdatering Kristian Oksdøl
35920/2018 20180622 22.06.2018 Inngående brev Skjønnsmidler til retaksering av verker og bruk Fylkesmannen i Trøndelag
35914/2018 20180622 22.06.2018 Inngående brev Reina kraftverk i Overhalla kommune- klagesak !Postmottak OED
35943/2018 20180622 22.06.2018 Utgående brev Søknad på sommerjobb Omar Almohammad
35937/2018 20180622 22.06.2018 Utgående brev Søknad på sommerjobb Ahmad F. Alhozami
35935/2018 20180622 22.06.2018 Utgående brev Sommerarbeid for ungdom Anna Hatland Thorvaldsen
35921/2018 20180622 22.06.2018 Inngående brev Uttalelse til dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - LNFR-formål til fritidsformål Hårstad, Samia Allouche
35918/2018 20180622 22.06.2018 Inngående brev Skjønnsmidler til retaksering av verker og bruk Hynne, Sigrid
35912/2018 20180622 22.06.2018 Inngående brev Angående anmodning om uttalelse til omsøkt tiltak på naboeiendom til Gullholmstranda friluftsområde i Namsos kommune Miljødirektoratet
36032/2018 20180622 22.06.2018 Inngående brev Søknad om stilling Ida Maria Welde
35960/2018 20180622 22.06.2018 Utgående brev ***** ***** NAV skanning
Versjon:5.2.00