eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
8467/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev Påminnelse Nav - (PK) NAV Familie- og pensjonsytelser Vadsø Kontantstøtte
8491/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev Tinglyst festekontrakt Statens kartverk Tinglysingen
8468/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev Ordrebekreftelse på Trimble R10 HD-GNSS med Trimble T10 Tablet målebok Norgeodesi as
8504/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev Søknad om deling - oppmåling av festetomt 27/13-51 Øivind Fuglår
8461/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Matrikkelbrev over gnr. 2 bnr. 29 - ufullført forretning Timo Hasenbein
8556/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Eiendomsavklaring Stamnesfjellet arvestamnes@gmail.com
8437/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev Kartfeil , Stamnesfjellet arve stamnes
8480/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev Avslag på søknad om bruk av drone for filming i alle verneområdene der Fylkesmannen i Trøndelag er forvaltningsmyndighet Fylkesmannen i Trøndelag
8502/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Finnvolldalen - Esplingdalen naturreservat i Namdalseid kommune - oppkjøring av skiløype (kopi av brev= Fylkesmannen i Trøndelag
8584/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev Kopi av: Svarbrev prosjekttilskudd 2018 - Svar på søknad om tilskudd til 2018. Søknad 2017-0226 Trøndelag fylkeskommune
8499/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev ***** ***** - erstatningskrav Advokatfirmaet Haugland & Lysø AS
8442/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev Trygghetsalarm - melding om avvik *****
8450/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev uttalelse- disp. fra kommuneplanen, etablering av småbåthavn og parkering. Fylkesmannen i Trøndelag
8581/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev Sametingets uttalelse -Søknad om oppgradering fra landbruks- til kjøreveg, Gbnr 10 /1 Samediggi/Sametinget
8582/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev Reguleringsplan Utvorda boligfelt - uttalelse fra Fiskeridirektoratet region Midt Fiskeridirektoratet
8540/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev Gnr 57 bnr 4 - Eiendomsskatt og bryggeanlegg Advokathuset Bråholmen
8345/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Bekreftelse på kurs i førstehjelp Geir Tore Olsen
8521/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Brannøvelse Jøssund Depotstyrke Jøssund og Hasvåg
8364/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Tomt for ny brannstasjon Flatanger Lauvsnes grendelag v/Egil Steffensen
8378/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Utsendt faktura vedr. septiktømming Flatanger kommunekasse
8448/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev ref.2017/1209-28 Robert Hartvikøy
8471/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev Referat styremøte Brannvesenet Midt IKS 16.02.18 Brannmidt - Håvard Bye
8497/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev Belastningsfullmakt - delegering av fullmakt - tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Fylkesmannen i Trøndelag
4078/2018 20180221 21.02.2018 Saksframlegg/innstilling SalMar Farming AS - justering av areal - Barøya
8469/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev Kap 225 post 64 -Tilskudd til grunnskoleopplæring av barn og unge som søker opphold i Norge - utbetaling av tilskudd høsten 2017 Fylkesmannen i Trøndelag
8463/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev Krav om økt stilling for ***** ***** ***** Fagforbundet avd. 094 Namsos
8501/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev Dnb Bank ASA, Namsos kommune - ***** ***** ***** f.fl. gnr ***** ***** ***** ***** 102 i Namsos kommune Namdal Tingrett
8290/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Innmelding av din sak til avklaringsutvalget i Namsos Kommune *****
7558/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev 14/1 - Bråten skisenter - Flytting av kontorbrakke fra "gamle teknisk etat" - endring av tidligere tillatelse Schjerves Arkitektkontor AS
7955/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale, veileder for turnusleger 8 % stilling. Helse og omsorg, Namsos kommune i perioden 01.03.18 - 31.08.18 Haldor Holien
8459/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev Arbeidsavtale for tilkallingsvikar ved korte og uforutsette fravær ved Namsos Helsehus i perioden:01.02.2018 - 31.01.2019 Marte Braateng Mortensen
26071/2016 20180221 21.02.2018 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidavtale, assistent som ferievikar inntil 100 % stilling ved Namsos bo- og velferdssenter avdeling 2. Fom 20.06.16 - 14.08.16 Julie Bryhn
22231/2016 20180221 21.02.2018 Utgående brev Oppdragsavtale, støttekontakt. Fom 13.04.11 - 31.12.15 Anny Johnsen
7557/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Tilbud om omplassering i deler av stilling på grunn av helsemessige årsaker ***** ***** ***** *****
7859/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev 5005 - 20/628 + 660 Tinglysing av skjøte Kartverket Tinglysing
8492/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev JFG 2886.SSK/ KLP Skadeforsikring ref: 188342/Namsos kommune - påminnelse Jernbanepersonalets bank og forsikring
8445/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Brannfare på eiendom - Beretvika 2 Håvard Sæther
8506/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev Søknad om parkeringsbevis for forflytningshemmede *****
7740/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Søknad - Kurs i prosessledelse del 1 og 2 KS
8452/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev Søknad om riving av gammelt bolighus Randi Kvaløseter
8546/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Blåskjellanlegg Thomas Åhren
7540/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev 65/1151 - Dokumenttilsyn Norconsult AS
8472/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Purring - mangler (4) ved søknad Byggkontrollen AS v/ Odd Egil Wangberg
8557/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev Saldo/Utbetalingskort Fylkesmannen i Trøndelag
8561/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev Saldo/Utbetalingskort Fylkesmannen i Trøndelag
8583/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Olav Duun videregående skole
8503/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev Vedtak om individbaserte tjenester *****
8505/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev Bekreftelse på trykket søknad *****
8508/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev Søknad om støtte Kreftforeningen - Petter Spolen
8519/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev Avslag på søknad ang. tilskudd til opplæring av barn og unge som søker oppholdstillatelse i Norge høst 2017 Fylkesmannen i Trøndelag
Versjon:5.2.00