eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
4017/2019 20190122 22.01.2019 Inngående brev Ang Utvorda veilys Beate Ramberg Myren
3998/2019 20190122 22.01.2019 Inngående brev 15/00444-329 - Etterkalkyle strøm til ny brannstasjon på trafokrets 37560 Øra Flatanger - ID 26381 Nte - Dale Vidar
3967/2019 20190122 22.01.2019 Inngående brev Brev om opplæringssamlinger ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Namsos Kommune - Tine Nermark Johnsen
3966/2019 20190122 22.01.2019 Inngående brev NO110306 TL Bekreftelse valgopplæring for Ella Skjærvik Egencia - Valgopplæring kommuner 2019
3943/2019 20190122 22.01.2019 Inngående brev 20/607 - arealoppgave Drevland as Tom Ove Drevland
3934/2019 20190122 22.01.2019 Inngående brev INCATEA2608213 - Innhenting av tilbud på amfi, sceneteknikk og lys Atea - Tore Brøndbo
3920/2019 20190122 22.01.2019 Inngående brev Debattheftet 2019 - malsak for politisk behandling Flatanger Kommune - Kari Imsgard
3919/2019 20190122 22.01.2019 Inngående brev Debattheftet 2019 - malsak for politisk behandling Flatanger Kommune - Kari Imsgard
3854/2019 20190122 22.01.2019 Inngående brev innspill til KS strategikonferanse Flatanger Kommune - Kari Imsgard
3811/2019 20190122 22.01.2019 Inngående brev Innhenting av tilbud amfi, sceneteknikk og lys Sceneteknikk - Alexander Hamm
64608/2018 20190122 22.01.2019 Utgående brev Søknad om fortsatt opsjon på tomt B2 i Kjærlighetsstien Thomas Vighals
42891/2018 20190122 22.01.2019 Utgående brev Vedrørende masseuttak i forbindelse med arkeologiske registreringer Trøndelag fylkeskommune
63179/2018 20190122 22.01.2019 Utgående brev Oppsigelse av leiekontrakt bolig Muhaned Omer Shentut
2996/2019 20190122 22.01.2019 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking. Gnr/bnr:45/2 Fosnes. Vedtak i forbindelse med eventuell KU-vurdering Petter Leirvik
3002/2019 20190122 22.01.2019 Utgående brev Innvilgelse. Søknad om godkjenning av plan for nydyrking. Gnr/bnr:45/4 Fosnes Petter Leirvik
2993/2019 20190122 22.01.2019 Utgående brev Foreløpig svar: - Søknad om endring av reguleringsplan og varig bruksendring - Jøa Gjestegård Eyvind Hedel
2981/2019 20190122 22.01.2019 Utgående brev Innvilgelse. Søknad om godkjenning av plan for nydyrking. Gnr/bnr:12/2 Overhalla Einar Rønning
54082/2018 20190122 22.01.2019 Utgående brev Sluttrapportering på tilskudd til oppfølgings og losfunksjoner for ungdom 2018 Mari Ommundsen
3807/2019 20190122 22.01.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
3611/2019 20190122 22.01.2019 Utgående brev Varsel om mulig avkortning av produksjonstilskudd etter søknad pr 01.05.2018 og 01.10.2018. *****
3864/2019 20190122 22.01.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Letnes Arkitektkontor as
3555/2019 20190122 22.01.2019 Saksframlegg/innstilling Oppsummering av pilotfase for planting av skog på nye arealer som klimatiltak 2015 - 2018
3539/2019 20190122 22.01.2019 Utgående brev Scooterløyve for framkjøring av ved på Homstad i Overhalla - Ole Ostad Ole Ostad
3526/2019 20190122 22.01.2019 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling i barnehage *****
3468/2019 20190122 22.01.2019 Utgående brev Søknad om permisjon fra undervisning - ***** ***** ***** *****
3465/2019 20190122 22.01.2019 Utgående brev Søknad om permisjon fra undervisning - ***** ***** *****
2439/2019 20190122 22.01.2019 Utgående brev Erklæring om arealoverføring Ntnu - Gry Nyseter Tingstad
3462/2019 20190122 22.01.2019 Utgående brev Søknad om å få beholde skoleplass i Namsos kommune Stine Nufsfjord m.fl.
3456/2019 20190122 22.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om fødselspermisjon Maren Finanger
3454/2019 20190122 22.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om foreldrepermisjon Hilde Leirvik
2107/2019 20190122 22.01.2019 Utgående brev Scooterløyve fra kommunegrense ved Vikavegen til egen hytte ved Storgrønningen i Overhalla - Magnus Glømmen Magnus Glømmen
3959/2019 20190122 22.01.2019 Inngående brev Begrenset politiattest Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
3813/2019 20190122 22.01.2019 Inngående brev Evaluering fra 17. mai 2018 Eli Johanne Haugan
3800/2019 20190122 22.01.2019 Utgående brev Avslag på søknad - St.nr. 1439 - Helsefagarbeider 51,64 % stilling ved Bangsund bo- og velferdssenter *****
3799/2019 20190122 22.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale ved fast tilsetting Victoria Ytterdahl
3798/2019 20190122 22.01.2019 Utgående brev Avslag på søknad - St.nr. 1439 - Helsefagarbeider 51,64 % stilling ved Bangsund bo- og velferdssenter *****
3797/2019 20190122 22.01.2019 Utgående brev Avslag på søknad - St.nr. 1439 - Helsefagarbeider 51,64 % stilling ved Bangsund bo- og velferdssenter *****
3759/2019 20190122 22.01.2019 Utgående brev Søknad på stilling *****
3758/2019 20190122 22.01.2019 Utgående brev Søknad på stilling *****
3796/2019 20190122 22.01.2019 Utgående brev Avslag på søknad - St.nr. 1439 - Helsefagarbeider 51,64 % stilling ved Bangsund bo- og velferdssenter *****
3795/2019 20190122 22.01.2019 Utgående brev Avslag på søknad - St.nr. 1439 - Helsefagarbeider 51,64 % stilling ved Bangsund bo- og velferdssenter *****
3794/2019 20190122 22.01.2019 Utgående brev Avslag på søknad - St.nr. 1439 - Helsefagarbeider 51,64 % stilling ved Bangsund bo- og velferdssenter *****
3644/2019 20190122 22.01.2019 Utgående brev Byggetillatelse landbruksveg; Sjøvegen, Namsos kommune Sturla Heia
3642/2019 20190122 22.01.2019 Saksframlegg/innstilling Kontrollutvalgets årsrapport 2018
3790/2019 20190122 22.01.2019 Utgående brev Avslag på søknad - St.nr. 1439 - Helsefagarbeider 51,64 % stilling ved Bangsund bo- og velferdssenter *****
3760/2019 20190122 22.01.2019 Utgående brev Søknad på stilling *****
3757/2019 20190122 22.01.2019 Utgående brev Søknad på stilling *****
273/2019 20190122 22.01.2019 Saksframlegg/innstilling Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2019 - prioritering av søknader
4005/2019 20190122 22.01.2019 Inngående brev KU-sak 03/19, Kontrollutvalgets årsrapport 2018, for videre behandling i kommunestyret Konsek - Einar Sandlund
3791/2019 20190122 22.01.2019 Utgående brev Avslag på søknad - St.nr. 1439 - Helsefagarbeider 51,64 % stilling ved Bangsund bo- og velferdssenter *****
Versjon:5.2.00