eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
13458/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev Bekreftelse på mottatt databehandler- og samarbeidsavtale fra kommunen Nav - (PK) NAV Forenklet Oppfølging - Databehandleravtale
13395/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev Utvalgte nøkkeltall sammenligning mellom utvalg av kommuner Namsos Kommune - Jan Arne Alstad
13394/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev Flere tall fra statistikkbanken KOSTRA som er publisert i dag Namsos Kommune - Jan Arne Alstad
13393/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev Hva er nå vår netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene? Namsos Kommune - Jan Arne Alstad
12572/2018 20180319 19.03.2018 Utgående brev Sluttavtale *****
13345/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****
13494/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev Helsefagarbeider 50 % fast stilling ved Bangsund bo- og velferdssenter - underskrevet arbeidsavtale *****
13346/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****
11917/2018 20180319 19.03.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Assistent i 17,5 % fast stilling ved Namsos helsehus korttidsavdelingen - 01.04.18 Cecielie Strøm Kirknes
11922/2018 20180319 19.03.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Assistent i 11,26 % fast stilling ved Namsos helsehus korttidsavdelingen - 01.04.18 Flora Nduku
12288/2018 20180319 19.03.2018 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling ved Bofelleskapet Lars P Fossland Wesche
11926/2018 20180319 19.03.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Hjelpepleier i 11,16 % fast stilling ved Namsos helsehus korttidsavdelingen Inger Okstad
12639/2018 20180319 19.03.2018 Utgående brev Oppsigelse av stilling ved Vestre Havn bo- og velferdssenter Maria Wester
12628/2018 20180319 19.03.2018 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Jan-Christer Torvik
13270/2018 20180319 19.03.2018 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling på grunn av overgang til annen stilling i kommunen Kjetil Hoddø
13502/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev Oppsigelse av stilling Astrid Margrethe Gustad Angelus
13557/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev Søknad om lærlingeplass - helsefagarbeider *****
13487/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev Oppsigelse av stilling Houda Al-ikabi
12838/2018 20180319 19.03.2018 Utgående brev Fastsetting av ansiennitet Fredrik Wolff
12817/2018 20180319 19.03.2018 Utgående brev Fastsetting av ansiennitet Kristoffer Matberg
13037/2018 20180319 19.03.2018 Utgående brev Fastsetting av ansiennitet Tina Hasvåg
13048/2018 20180319 19.03.2018 Utgående brev Fastsetting av aniennitet Svein Arne Haarberg
13604/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev Søknad om permisjon Marita Dypaune
13418/2018 20180319 19.03.2018 Utgående brev Bekreftelse på skoleplass 2017/2018 *****
13558/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev Innlevert begrenset politiattest Finnmark politidistrikt
13524/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Tom Kristian Mork
13246/2018 20180319 19.03.2018 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale, Renholder i 60 % vikariat ved Eiendomsavdelingen i perioden: 11/3 - 11/9-18 Nuttida Aune
13471/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev Søknad om individbaserte tjenester Statped
13598/2018 20180319 19.03.2018 Utgående brev Referat fra analysemodell nr. 4 *****
13600/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev Dokumentasjon i henhold til pasient vedrørende behov for tiltak i skole *****
13412/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev 34/7 - Klage på eiendomsskatt - Kjeldavegen 2 Klas Frode Johnsen og Randi Vedvik
13479/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev 17/175 - klage på eiendomsskattetakst Hartvik Angel Rødli
13460/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev 65/1143 - Klage på eiendomsskatt - Overhallsvegen 8 Overhallsvegen borettslag
13446/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev 35/25 - klage på eiendomsskatt - Fagervegen 57 Edmund Selnes
13167/2018 20180319 19.03.2018 Utgående brev Innkalling, ledermøte 19.mars Kari Imsgard m.fl.
13374/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev Info om arbeidet etter vannforskriften og regional vannforvaltningsplan i 2018 Trøndelag fylkeskommune
13377/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, endring og utmelding Tone Hårstadstrand
13376/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****
13588/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev Innkalling møte *****
13564/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev Tilbakemelding - feiing og tilsyn med fritidsbolig - 20/9/500 Vigdis Lucie Aar
13566/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev Tilbakemelding - feiing og tilsyn med fritidsboliger - 12/13 Arne Sundfær
13567/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev Tilbakemelding - feiing og tilsyn med fritidsboliger - 41/12 Åge Johansen
13568/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev Tilbakemelding - feiing og tilsyn med fritidsboliger - 62/3/9 Tarald Andreas Hundseth
13472/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev Midler til ekstern barnehage- og skolevurdering Utdanningsdirektoratet
13372/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev Informasjon om arbeidet etter vannforskriften og regional vannforvaltningsplan i 2018 Trøndelag fylkeskommune
13577/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev Klage på parkeringsgebyr Helse Nord-Trøndelag
13152/2018 20180319 19.03.2018 Utgående brev Innvilget ledsagerbevis 16.03.2018-16.03.2023 *****
13576/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev Protokoll styremøte OKS 13.12.2017 OKS Trøndelag SA, Baglo, Joakim
13532/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev ***** ***** - lønnsslipper MNS Lønn v/Marthe Langlie
13435/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev Kommentarer til Planprogram Eva Fiskum
Versjon:5.2.00