eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
12514/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Deres ref 2016/10417-9 Ftcampus - Harald Fossvik
12315/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Rapport fra forvaltningskontroll av kommunens oppgave med resultatkontroll av skogbruket Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
12310/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Rapport fra forvaltningskontroll av kommunenes oppgave med resultatkontroll av skogbruket Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
12303/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Prøvingsrapport gjelder Konovatn fellesvannverk Prebio -
12300/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Søknad om kjøretillatelse ATV Heidi Larsen
12297/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Fordeling av midler til idrettsanlegg Vegvesen - Jule Olav
12295/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Søknad om fradeling av gårdstun til boligformål Eirik Sandvik
10907/2017 20170321 21.03.2017 Utgående brev Planlegging av skoleskyssen for skoleåret 2017/2018 vs. SFO-plass Foresatte 1. - 4. klasse 2017/2018
10918/2017 20170321 21.03.2017 Utgående brev Telefoniske søknader Overhalla Kommune - Unn Kristin Årsandøy
11256/2017 20170321 21.03.2017 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale - prosjektleder - Prosjekt Kommuneoverlegen/NAV/Namsos kommune/midler FMNT - 01.05.17-31.07.17 Elin Skage Knappe
11189/2017 20170321 21.03.2017 Utgående brev Referat fra arbeidsgruppemøte 23.02.17 Møtedeltakerne
11185/2017 20170321 21.03.2017 Utgående brev Referat fra arbeidsgruppemøte 21.01.17 Møtedleltakerne
11194/2017 20170321 21.03.2017 Utgående brev Referat fra prosjektgruppemøte 08.03.17 Møtedeltakerne
9898/2017 20170321 21.03.2017 Saksframlegg/innstilling Kontrollutvalgets årsrapport 2016
9855/2017 20170321 21.03.2017 Utgående brev Søknad om tilskudd til tilpasning *****
9822/2017 20170321 21.03.2017 Utgående brev Innvilget søknad om forlengelse av permisjon frem til 31.12.2017 Ranveig Lyng
9825/2017 20170321 21.03.2017 Saksframlegg/innstilling Finansiering- og refusjonsplan for fortau i Pinavegen
7966/2017 20170321 21.03.2017 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2016 - Eldres råd
11901/2017 20170321 21.03.2017 Utgående brev Avslutning av logopedisk hjelp *****
11895/2017 20170321 21.03.2017 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om fornying av parkeringsbevis for forflytningshemmede *****
11891/2017 20170321 21.03.2017 Utgående brev Varsel om kartforretning Geir Arne Klingen m.fl.
11877/2017 20170321 21.03.2017 Utgående brev Søknad om opptak i Namdalseid SFO fra og med skoleåret 2017/2018 - Sigurd Camilla F. Kristiansen og Pål Tørring
7829/2017 20170321 21.03.2017 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2016 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
11904/2017 20170321 21.03.2017 Utgående brev Varsel om kartforretning Jorunn Madsen m.fl.
11886/2017 20170321 21.03.2017 Utgående brev Varsel om kartforretning Namsos Kommune - kommunalteknikk og eiendom m.fl.
11870/2017 20170321 21.03.2017 Utgående brev Gnr 9 bnr 5 i Namsos kommune - innvilget søknad om fradeling av bebygd boligtomt Stein Arne Lande
11869/2017 20170321 21.03.2017 Utgående brev Søknad om opptak i Namdalseid SFO fra og med skoleåret 2017/2018 - Tuva Kjersti Vannebo og Anders Skevik
11836/2017 20170321 21.03.2017 Utgående brev Varsel om kartforretning Marit Slyngstad m.fl.
11878/2017 20170321 21.03.2017 Utgående brev Årsregnskap 2016 MNS med noter KomRev Trøndelag IKS, avdeling Namsos
7744/2017 20170321 21.03.2017 Saksframlegg/innstilling 1703 - 20/153/276 - Søknad om innløsing festetomt
11371/2017 20170321 21.03.2017 Saksframlegg/innstilling 2. gangs behandling; Sameiet Finn Christiansens veg 7-17 søknad om kjøp av tilleggsareal
11331/2017 20170321 21.03.2017 Utgående brev Oppdragsavtale Olav Johan Mork
11329/2017 20170321 21.03.2017 Utgående brev Varsel om fare for nedsatt ordenskarakter *****
11522/2017 20170321 21.03.2017 Utgående brev Flyttemelding *****
11509/2017 20170321 21.03.2017 Utgående brev Svar på søknad om fortsatt skoleplass i Grong. *****
10877/2017 20170321 21.03.2017 Utgående brev Tilsetting - St.nr 962 - Sykepleier - 100 % fast stilling - Namsos helsehus, Langtidsavdelingen Personalsjefen
10782/2017 20170321 21.03.2017 Saksframlegg/innstilling Interpellasjon - Åpning av ledig kapasitet ved Namsos helsehus
54775/2016 20170321 21.03.2017 Utgående brev Terminkarakterer *****
54771/2016 20170321 21.03.2017 Utgående brev Terminkarakterer *****
54770/2016 20170321 21.03.2017 Utgående brev Terminkarakterer *****
54763/2016 20170321 21.03.2017 Utgående brev Terminkarakterer *****
12254/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****
12253/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****
12252/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****
12224/2017 20170321 21.03.2017 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om fornying av parkeringsbevis for forflytningshemmede - innhenting av samtykke *****
12212/2017 20170321 21.03.2017 Utgående brev Uttalelse, bygging av frittstående gjødsellager. Gnr/bnr.154/1 Namdalseid Teknisk Etat
12208/2017 20170321 21.03.2017 Utgående brev Innflytting i kommunal bolig *****
12242/2017 20170321 21.03.2017 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
12241/2017 20170321 21.03.2017 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
12181/2017 20170321 21.03.2017 Utgående brev Avslutning av logopedisk hjelp *****
Versjon:5.2.00