eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
42516/2017 20171017 17.10.2017 Inngående brev Kjøp av Tomt sak 41/17 Nampro - Øystein Nilsen
42359/2017 20171017 17.10.2017 Inngående brev Matrikkelføring Kartskisser ved Eidsvatnet Kartverket - Ole Roar Olsen
42357/2017 20171017 17.10.2017 Inngående brev Matrikkelføring Kartskisser mot Skage Kartverket - Ole Roar Olsen
42356/2017 20171017 17.10.2017 Inngående brev Matrikkelføring Kartskisser fra Meosen Kartverket - Ole Roar Olsen
42355/2017 20171017 17.10.2017 Inngående brev Matrikkelføring grenser Fv 17 Kartverket - Ole Roar Olsen
42352/2017 20171017 17.10.2017 Inngående brev Om refusjon vedrørende politisk verv på Sametinget Thomas Åhren
42351/2017 20171017 17.10.2017 Inngående brev Betalingsplan til Jeessaa AS Broadpark - Eivind Aarland
42039/2017 20171017 17.10.2017 Utgående brev Vedtak om innvilget tilskudd til etablering *****
41959/2017 20171017 17.10.2017 Utgående brev Lokale lønnsforhandlinger - Første tilbud til NITO Svenn Arne Lersveen
41958/2017 20171017 17.10.2017 Utgående brev Lokale lønnsforhandlinger - Første tilbud til Norsk sykepleierforbund Ingunn Duun</o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=05d51821a36847c4a07b12c38799d423-Ingunn Duun> m.fl.
41957/2017 20171017 17.10.2017 Utgående brev Lokale lønnsforhandlinger - Første tilbud til Utdanningsforbundet Hanne Eva Duun
41956/2017 20171017 17.10.2017 Utgående brev Lokale lønnsforhandlinger - Første tilbud til Fagforbundet Synnøve Leirbekk</o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=usera1f7c96e>
42005/2017 20171017 17.10.2017 Utgående brev Svar på henvendelse vedr. taksering. Ole Johan Lysberg
42003/2017 20171017 17.10.2017 Utgående brev Svar på henvendelse vedr. taksering. Inger Johanne Bjørgum Vikesland
41962/2017 20171017 17.10.2017 Utgående brev Lokale lønnsforhandlinger Fosnes kommune - Første tilbud til Delta Susanna Engelin Bolås
41999/2017 20171017 17.10.2017 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse Kim Ruben Høgenhaug
41963/2017 20171017 17.10.2017 Utgående brev Søknad om opprettelse av festetomt, tomt nr 4 på reguleringsplan Vesterå hyttefelt, gnr. 87, bnr. 1 Statskog SF
41996/2017 20171017 17.10.2017 Utgående brev Arbeidsavtale ved fast tilsetting Sahra Aden Gudow
41965/2017 20171017 17.10.2017 Utgående brev Svar på henvendelse vedr. taksering Edel Opdahl
41961/2017 20171017 17.10.2017 Utgående brev Lokale lønnsforhandlinger - Første tilbud til NITO Svenn Arne Lersveen
41960/2017 20171017 17.10.2017 Utgående brev Lokale lønnsforhandlinger - Første tilbud til FO Eva Solem
41913/2017 20171017 17.10.2017 Utgående brev 1748 gnr 39 bnr 17 - Bestilling av oppmålingsforretning, klarlegging av eksisterende grense Ing. Jorleif Lian AS
41995/2017 20171017 17.10.2017 Utgående brev Tilbud om stilling Sahra Aden Gudow
41894/2017 20171017 17.10.2017 Utgående brev 1748 gnr 47 bnr 11 - Bestilling av oppmålingsforretning, klarlegging av eksisterende grense Ing. Jorleif Lian AS
42077/2017 20171017 17.10.2017 Utgående brev NTE flyttemelding NTE
41870/2017 20171017 17.10.2017 Utgående brev Vedtak om tilskudd til pedagogisk bemanning 01.08.17 - 31.12.17 Skoglyvegen barnehage
41866/2017 20171017 17.10.2017 Utgående brev Vedtak om tilskudd til pedagogisk bemanning 01.08.17 - 31.12.17 Namsos barnehage SA
41980/2017 20171017 17.10.2017 Utgående brev Tillatelse til tiltak Nils Einar Olsen
41900/2017 20171017 17.10.2017 Utgående brev Vedtak om ekstra tilskudd til barn med lovfestet rett til senere oppstart Vika barnehage
41863/2017 20171017 17.10.2017 Utgående brev Vedtak om tilskudd til pedagogisk bemanning 01.08.17 - 31.12.17 Gullvika naturbarnehage
41861/2017 20171017 17.10.2017 Utgående brev Vedtak om tilskudd til pedagogisk bemanning 01.08.17 - 31.12 17 Flak Naturbarnehage
42389/2017 20171017 17.10.2017 Inngående brev Endring av tillatelse Knut Arne Ribsskog
42369/2017 20171017 17.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****
42429/2017 20171017 17.10.2017 Utgående brev Mangler ved søknad Jonark AS
42270/2017 20171017 17.10.2017 Utgående brev Svar på klage - 2017/4295 asfaltering vei og parkeringsplass Berre Nielsen AS
42255/2017 20171017 17.10.2017 Utgående brev Ferdigattest for tilbygg til hytte. Bård og Marit Dahle
42215/2017 20171017 17.10.2017 Utgående brev Vedtak om startlån til utbedring av bolig *****
42246/2017 20171017 17.10.2017 Utgående brev Ildsjelpris for eldre Namsos formannskap
42208/2017 20171017 17.10.2017 Utgående brev Ferdigattest for ny garasje. Aage Viken
42549/2017 20171017 17.10.2017 Utgående brev Søknad om erstatning for avlingssvikt Landbruksdirektoratet
42548/2017 20171017 17.10.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Hallgeir Berg
42543/2017 20171017 17.10.2017 Inngående brev Søknad om støtte - Stian Saugestad Frede Saugestad
42531/2017 20171017 17.10.2017 Inngående brev Avvikling av kommunale heimevernsnemder Forsvaret, heimevernet
42528/2017 20171017 17.10.2017 Utgående brev Søknad om å delta i forsøk med modulstrukturerte læreplaner i forberedende voksenopplæring (FVO) Kompetanse Norge
42527/2017 20171017 17.10.2017 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag
42526/2017 20171017 17.10.2017 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Kjellfrid Waade
42525/2017 20171017 17.10.2017 Utgående brev Saldo/Utbetalingskort med kommunens påskrift Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
41854/2017 20171017 17.10.2017 Utgående brev HTH løsning- Åsvegen 7 - leilighet H 0102 Namsos kommune HTH Kjøkken Namsos AS
41846/2017 20171017 17.10.2017 Utgående brev Vedtak om tilskudd til pedagogisk bemanning 01.08.17 - 31.12.17 Bjørum barnehage
42537/2017 20171017 17.10.2017 Inngående brev Innhenting av opplysninger *****
Versjon:5.2.00