eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
18033/2017 20170425 25.04.2017 Inngående brev 65/247 - Lensmann Havigs gt. 6 - Oppsatt bod Namsos Kommune - Nils Hallvard Brørs
18002/2017 20170425 25.04.2017 Inngående brev Ny rammeplan for barnehager er fastsatt Utdanningsdirektoratet
17902/2017 20170425 25.04.2017 Inngående brev Søknad kulturmidler, utsettelse Sigurd-Wilhelm Holien
17794/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale, assistent 20,48 %. Namsos bo og velferdssenter avdeling 2. Fom 24.04.17 - 31.08.17 Eseyas Fesihazion
17788/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som tilkallingsvikar, assistent inntil 100 % . Namsos bo og velferdssenter avdeling 2. Fom 24.04.17 - 31.08.17 Eseyas Fesihazion
17767/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Møtelogg - ledermøte 24.april 2017 Gunnar Einvik m.fl.
17747/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Avslag på søknad om fornying av parkeringsbevis for forflytningshemmede *****
17743/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev 1725 - gnr 183 bnr 8 - Tillatelse til tiltak FuglesangDahl AS
17738/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling pga overgang til annen stilling i kommunen Trine Mette Hansen Røsok
17742/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling p.g.a. overgang til annen stilling i kommunen Anne-Kristine Staldvik
17739/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Svar på oppsigelse av deler av stilling Vigdis Jørgensen
17728/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale, helsesekretær 58,45 % Namsos sentrum omsorgsboliger, Mørkvedtunet. Fom 01.01.17 - 30.06.17 Camilla Rasmussen
17720/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale - Vernepleier i 14 % stilling ved forebygging og helsefremmende avdeling, Lonet - 03.04.17 - 03.10.17 Karatzyna Giecewicz
17703/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Ny fastsetting av lønnsansiennitet på bakgrunn av mottatt dokumentasjon - Fosnes kommune Ann Monica Winter
17682/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale - Assistent i 27 % stilling ved Forebygging og helsefremmende avdeling, Optimisten - 01.04.17 - 30.09.17 Ingebrigt Leithe
17681/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale - Assistent inntil 87,5 % stilling ved Namsos helsehus langtidsavdelingen. 26.06-20.08.17 Frøydis Katinka Fjær
17693/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Innflytting i kommunal bolig *****
17673/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale - assistent inntil 87,5 % ved Namsos helsehus, langtidsavdelingen. 26.6-20.8.17 Jessica Jones
17659/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Brukerundersøkelser Namdalseid kommune 2017- Barnehager Foreldre/ foresatte i barnehager
17649/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale - assistent ved Namsos helsehus, langtidsavdelingen. 26.06.17-20.08.17 Mona Guldvik Halvorsen
15622/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Revisjonsnotat 2016 årsregnskap KomRev Trøndelag IKS
12823/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev 1725 - gnr 187 bnr 1 - Delingstillatelse tomt nr. 41 i Straumen hyttefelt Statskog SF
15262/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev 1725 - gnr 154 bnr 1 - Tillatelse til tiltak - Ole Hermann Melø Ole Hermann Melø
16136/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Svar på oppsigelse av deler av stilling Eva H. Kolberg
16129/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Svar på oppsigelse av deler av stilling Grethe Irene Sund
18186/2017 20170425 25.04.2017 Inngående brev Vedtak - Tor Inge Skoglund's klage over vedtak om etablering av akvakulturanlegg Kystverket, Midt-Norge
18035/2017 20170425 25.04.2017 Inngående brev Uttalelse Nord-Trøndelag fylkeskommune
18025/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. *****
18016/2017 20170425 25.04.2017 Inngående brev Søknad sommerarbeid for ungdom Sturla Fossvik
18008/2017 20170425 25.04.2017 Inngående brev Klage på skysstilbud for Varg Strand Nordbakk skoleåret 2017/2018 Siv Strand og Tor Nordbakk
18048/2017 20170425 25.04.2017 Inngående brev Søknad om sanitæranlegg - avløp /utslipp spredt bebyggelse - 476GJ4 Kenneth Amdal Hals
17350/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Varsel om faren for karakteren NG eller LG i atferd *****
17348/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Varsel om faren for karakteren NG og LG i atferd og orden *****
17347/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Varsel om faren for karakteren NG eller LG i atferd og orden *****
17072/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om ombygging av carport til garasje. Lars Anders K. Sævik
17062/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Innspill til: Grunnlagsdokument for samferdselsstrategi i Trøndelag - Fylkesveger i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune
17353/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Tjenestebevis Inger Dahlum Høgden
17298/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om tilbygg til bolighus. Solveig og Arne Flaat
17267/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Tinglysing av melding om eiendom 1744 - 51/5/17 Kartverket
17221/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Tinglysing av melding om ny eiendommer - 1744 - gnr. 43, bnr. 167 og 168 Kartverket
17658/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Oppmåling Straumen hyttefelt gnr 187 bnr 1 Jorleif Lian
17616/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale -assistent 14 % ved Namsos helsehus, demensavdelingen. 08.04.17-25.06.17 Jørgen Wiggen
17625/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Tidsbegrensede arbeidsavtaler - tilkallingsvikar ved Namsos helsehus, demensavdelingen - 17.03.17-17.03.18 Odil Sætertrø
17619/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Referat fra basismøte *****
17621/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Tilbakemelding - Utkast bok 0 Talde prosjektstyring AS
17611/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale - fagarbeider ved Namsos helsehus, demensavdelingen. 07.03.17-31.12.17 Carine Strand
17591/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Tidsbegrensede arbeidsavtaler- Fagarbeider inntil 100 % stilling ved Vestre havn bo- og velferdssenter - 19.06-13.08.17 Mari Devik
17504/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev Felles søknad om tilskudd til kommunalt lærings- og mestringstilbud- Namsos og Namdalseid Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Reindriftsavdelingen m.fl.
17503/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev 35/85 Brannøya - Til uttalelse - oppføring av anneks Adresseliste
17477/2017 20170425 25.04.2017 Utgående brev 57/13 -Årnesvegen - tillatelse til fradeling av grunneiendom Vidar Skomsvold
Versjon:5.2.00