eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
48637/2018 20180919 19.09.2018 Inngående brev 58490 - Sæther Trondelagfylke - Siv Janne Lindsetmo
48635/2018 20180919 19.09.2018 Inngående brev Spredning av husdyrgjødsel Frisurf - Ragnfrid Holberg Lindseth
48561/2018 20180919 19.09.2018 Inngående brev Oldervika korrigert Kartverket - Berit Sandnes
48501/2018 20180919 19.09.2018 Inngående brev 20/87 - redegjørelse vedr. areal på tomt Geir Tore Buvarp
48493/2018 20180919 19.09.2018 Inngående brev Utbetaling av midler til barnehagebasert kompetanseutvikling Fylkesmannen - Kvam, Randi
48487/2018 20180919 19.09.2018 Inngående brev Uttalelse Politiet - Tor Joar Flasnes
48469/2018 20180919 19.09.2018 Inngående brev ang. padleprosjekt Vegvesen - Knudsen Per Espen
47278/2018 20180919 19.09.2018 Utgående brev Søknad om samarbeid innen brann og redning Namsos kommune, brann- og redningsvesen
47781/2018 20180919 19.09.2018 Utgående brev Grensejustering for gnr. 13 bnr. 205 Grete og Svein Gøran Halmøy
47697/2018 20180919 19.09.2018 Utgående brev 5049 Flatanger - tinglysing gnr. 13 bnr. 370 Statens kartverk Tinglysingen
44658/2018 20180919 19.09.2018 Utgående brev Vertskommuneavtale - skatteoppkrever NAMSSKOGAN KOMMUNE
48587/2018 20180919 19.09.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon Arne J. Buvik
47993/2018 20180919 19.09.2018 Utgående brev Tildeling fortløpende plass Monica Thorvaldsen
47977/2018 20180919 19.09.2018 Utgående brev Forhåndsgodkjenning av startlån til kjøp av bolig. *****
47951/2018 20180919 19.09.2018 Utgående brev ***** ***** ***** - Foreløpig svar til advokat Solberg Sandtrø Advokatfirmaet Haugland & Lysø AS
47133/2018 20180919 19.09.2018 Utgående brev Innspill fra legeforeningen om endringer i legevaktsordingen *****
48470/2018 20180919 19.09.2018 Inngående brev Sametingets uttalelse til søknad om fradeling av 2 stk. nausttomter fra Gbnr. 20/12 , Stamnes, Flatanger kommune Samediggi/Sametinget
48467/2018 20180919 19.09.2018 Inngående brev Bekreftelse på møtetidspunkt Hildtrum Eiendom AS
48466/2018 20180919 19.09.2018 Utgående brev Dokumenter vedr oppmålingsforretning grenseoppgang i Knotten 2017 Lars Erik Kristiansen
48462/2018 20180919 19.09.2018 Utgående brev Løyvepolitikk for kommersielle bussruter i Trøndelag - høring Trøndelag fylkeskommune
48457/2018 20180919 19.09.2018 Utgående brev Ny drosjepolitikk for Trøndelag - Høring Trøndelag fylkeskommune
48447/2018 20180919 19.09.2018 Utgående brev 18/69 - Idrettsvegen - ferdigattest rehabilitering av pipe MURMESTRENE TISLØV AS
48494/2018 20180919 19.09.2018 Utgående brev Utvidelse av fellesnemnd - spørsmål til departementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet
48402/2018 20180919 19.09.2018 Utgående brev Eiendomsopplysninger gnr 27 bnr. 149 Flatanger Boli Eiendom Namsos as
48461/2018 20180919 19.09.2018 Utgående brev Otterøyingen vel 26.09.2018 Vegard Ovesen
48376/2018 20180919 19.09.2018 Utgående brev Otterøingen vel Høstfest 08.09.2018 Vegard Ovesen
48348/2018 20180919 19.09.2018 Utgående brev Sluttdato fra Relacom Telenor
48327/2018 20180919 19.09.2018 Utgående brev Søknad om tilskudd - Regionalt Næringsfond. TRØNDELAG TREPLEIE AS
44890/2018 20180919 19.09.2018 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale - Barnevernskonsulent i 100 % stilling ved MNS Barnevern - 20.08.18 - 13.08.19 Liv Johanne Haarberg
44879/2018 20180919 19.09.2018 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale - Barnevernskonsulent i 100 % stilling ved MNS Barnevern - 01.10.18 - 04.06.19 Sunniva Havn Flått
48075/2018 20180919 19.09.2018 Utgående brev Oppmåling av nye grenser. Gebyr i hht regulativ Willy Knutsen
48046/2018 20180919 19.09.2018 Utgående brev 5005 - 10/3/8 Fakturering av festeavgift/grunnleie Ella Ghosh
48610/2018 20180919 19.09.2018 Utgående brev Sluttutbetaling Innovasjon Norge
48588/2018 20180919 19.09.2018 Inngående brev Arbeidsavtale for tilkallingsvikar ved korte og uforutsette fravær ved Namsos bo- og velferdssenter i perioden: 20.08.2018 - 20.08.2019 Kaja Skarland
48647/2018 20180919 19.09.2018 Inngående brev Søknad om fritak for verv Anders Bjøru
48597/2018 20180919 19.09.2018 Inngående brev Begrenset politiattest Finnmark politidistrikt
48572/2018 20180919 19.09.2018 Utgående brev 18/120 - Klippenvegen - Dokumenttilsyn - Kvalifikasjoner EFRI HALFA AS
48667/2018 20180919 19.09.2018 Inngående brev Ang. Utbedring Sitter havn Olav Vedvik
48598/2018 20180919 19.09.2018 Inngående brev Startlån melding fra søker (Ref=125199) *****
48593/2018 20180919 19.09.2018 Inngående brev Opphør av ansvarsrett før tiltaket er ferdigstilt Drevland as
48532/2018 20180919 19.09.2018 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av Nav Nav Namsos
48529/2018 20180919 19.09.2018 Inngående brev Startlån melding fra søker (Ref=124180) *****
48528/2018 20180919 19.09.2018 Inngående brev Kopi av brev ang. ***** ***** ***** - Namsos kommune Advokatfirmaet Haugland & Lysø AS
48526/2018 20180919 19.09.2018 Inngående brev Referat fra dialogmøte 14.09.2018 Nav Namsos
48517/2018 20180919 19.09.2018 Inngående brev Startlån melding fra saksbehandler (Ref=124180) *****
48595/2018 20180919 19.09.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest NORDBOHUS BYGGSERVICE AS
48544/2018 20180919 19.09.2018 Inngående brev Kopi av brev ang. tilsagn om tilskudd til lang terrengtransport og driftsulempe - Tarald Monslaup Fossland - Namsos 49/1 Fylkesmannen i Trøndelag
48538/2018 20180919 19.09.2018 Inngående brev Innkalling til møte med Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Sykehuset Namsos - 04.10.2018 Helse Nord-Trøndelag HF
48533/2018 20180919 19.09.2018 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av Nav Nav Fosnes
48531/2018 20180919 19.09.2018 Inngående brev Kopi av brev ang. ***** ***** ***** - Namsos kommune Advokatfirmaet Haugland & Lysø AS
Versjon:5.2.00