eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
40907/2018 20180717 17.07.2018 Inngående brev Epost fra Arkivverket Arkivverket
40901/2018 20180717 17.07.2018 Inngående brev 8/13 - Uttalelse høyspent Nte - Dahle Kenneth Garden
40887/2018 20180717 17.07.2018 Inngående brev Revidert situasjonsplan HD Plan & Arkitektur AS
40886/2018 20180717 17.07.2018 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse 12/83 - Lagerbygg Storlavika HD Plan og arkitektur AS
40881/2018 20180717 17.07.2018 Inngående brev Fartsreduksjon Oddmund Rydningen
38090/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av gnr 12 bnr 1 i Namsos kommune Karoline Kvaale
38116/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Avslag på søknad om fradeling av Kjeøya fra gnr 34 bnr 1 i Namsos kommune Asbjørn Saur
38054/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Gnr 52 bnr 9 i Fosnes kommune - godkjent jordleieavtale på eiendommen Trine Skjærvik
35402/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Gnr 45 bnr 1 i Overhalla kommune - innvilget tilleggsareal til tidligere fradelt boligtomt - tillegg til administrativt vedtak nr 243/17 Hans Olav Ranum
40453/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Gnr 18 bnr 85 i Namsos kommune - innvilget søknad om fradeling av tilleggsareal til boligeiendom gnr 18 bnr 200 fnr 59 Ivar Andreas Sellæg Asbøll
40426/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev 20/293/225 - Hudiksvallvegen 2B - tilbygg bolig Wiktor Sørgård
40396/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Beregning av tilskudd Fylkesmannen i Trøndelag, Landbruksavdelingen
40316/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Pasient og brukerombudet er velkommen til vårt kommunestyre høsten 2018 Pasient og brukerombudet - Elin Hagerup
40300/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Beregning av tilskudd (avslag) Fylkesmannen i Trøndelag, Landbruksavdelingen
35321/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Gnr 50 bnr 9 i Fosnes kommune - innvilget søknad om fradeling av bolighus Ivan André Holvik
38889/2018 20180717 17.07.2018 Saksframlegg/innstilling St.nr 2556/18 Funksjon som utrykningsleder - intern utlysning - deltid Jøa
38868/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Gnr 184 bnr 8 i Namdalseid kommune - innvilget søknad om fradeling av tun på eiendommen Håvard Endre Finanger
38807/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Søknad om dekning av kostnader i forbindelse med skadefellingsforsøk på gaupe, Altin, Namdalseid kommune. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
39032/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Godkjenning av bestandsplaner og tildeling av elg i Overhalla for perioden 2018 - 2020 Valdledere i Overhalla
31540/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Rapport Gjeset gård Politiet i Trøndelag
39630/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Vedtak om tilsagn på tilskudd til planting av skog på nye arealer som klimatiltak Tarald M. Fossland
40456/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Beregning av tilskudd Fylkesmannen i Trøndelag, Landbruksavdelingen
39582/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Gnr 49 bnr 14 i Namsos kommune - innvilget søknad om fradeling av dyrka jord som tilleggsareal til gnr 49 bnr 9 Johannes Berg
39579/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Gnr 49 bnr 9 i Namsos kommune - innvilget søknad om fradeling av skogteig som tilleggsareal til gnr 49 bnr 14 Audun Forås
38559/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Økonomisk støtte til reparasjon/restaurering av løpende elg-bane på Sjøåsen, Namdalseid jeger og fiskarlag. Namdalseid jeger og fiskarlag v/Roar Heggdal
37787/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Gnr 42 bnr 3 i Overhalla kommune - godkjent jordleieavtale på eiendommen Jorunn Anita Grongstad Pedersen
35595/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Beregning av tilskudd Fylkesmannen i Trøndelag, Landbruksavdelingen
39330/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Gnr 71 bnr 7 m.fl. i Fosnes kommune - innvilget søknad om deling av eiendom Inger Hestvik
33491/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Innvilgelse. Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord. Gnr/bnr:183/2 Namdalseid Svenn Hallgeir Kaldahl
32780/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Påminnelse om ny søknad til NAV *****
32793/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Påminnelse om frist og manglende dokumentasjon *****
40551/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Foreløpig svar - div søknad om areal og skolestua på Spillum Stiftelsen Fred og Toleranse v/Krekling
40534/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev 14/1/372 - Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel Kine Christiansen
39457/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Tildeling av rådyr i Overhalla 2018 Valdledere i Overhalla
40520/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Forhåndsvarsel om tilbakebetaling av refusjon til avløserutgifter ved sykdom *****
40507/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Dispensasjon fra utdanningskravet til pedagogisk veileder ved Salsnes familiebarnehage Ann Kristin Westgård
39362/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Innvilget søknad om konsesjon på erverv av eiendommen av halvpart av gnr 71 bnr 7 i Fosnes kommune Synnøve Kongsmo
16756/2016 20180717 17.07.2018 Utgående brev Tildeling av SFO-plass *****
40958/2018 20180717 17.07.2018 Inngående brev Spørsmål om trafikksikkerhet på fylkesvei 17 ved avkjørsel til badeplass/flyplass Yvonne Høgenhaug
33941/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Gnr 35 bnr 25 i Namsos kommune - innvilget søknad om konsesjon for erverv av eiendommen med vilkår om upersonlig boplikt EDMUND SELNES
40917/2018 20180717 17.07.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Gete Hestvik
40312/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Møte fremdrift 09.07.2018 Namdal glass og fasade AS v/Regin Derås m.fl.
40050/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Kommentar til søknad om dispensasjon fra regelverk i forbindelse med sjukdomsavløsning for begge ektefeller samtidig FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
40030/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Vedtak om forlenget fisketid fiskesesongen 2018, Bogna, Aursunda, Øysterelva , Årgårdselva, Ferga og Oksa. Medlemmer av Lyngenfjorden lakseråd, med flere.
39961/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Gnr 180 bnr 12 i Namdalseid kommune - innviget søknad om konsesjon for erverv av eiendommen Volker Nawrot
39954/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Underskrevet Databehandleravtale Fram Web v/John Kokstad
40321/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Beregning tilskudd Fylkesmannen i Trøndelag, Landbruksavdelingen
40309/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Samarbeidsavtale for underskrift Rønnaug Aaring
34951/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Meldingsbrev *****
34957/2018 20180717 17.07.2018 Utgående brev Meldingsbrev *****
Versjon:5.2.00