eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
59066/2018 20181117 17.11.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****
59046/2018 20181116 16.11.2018 Inngående brev Kontrollutvalget -vedtak Årsplan 2019 Konsek - Einar Sandlund
59042/2018 20181116 16.11.2018 Inngående brev Uttalelse Namsos Kommune - Dagfinn Wagnild
58999/2018 20181116 16.11.2018 Inngående brev Gatelys Åshøgda Magne Skogstad
58978/2018 20181116 16.11.2018 Inngående brev Omgjøringsvedtak fra Fylkesmannen (2018/5377) i sak 2016/7863 Namsos Kommune - Ståle Ruud
58971/2018 20181116 16.11.2018 Inngående brev Brev med forespørsel om status for trafikksikkerhetstiltak Siw Storø
58923/2018 20181116 16.11.2018 Inngående brev Oversendelse gjennomføringsplan Takstformum Midt-Norge As
58902/2018 20181116 16.11.2018 Inngående brev Veteran Anders Sigurd Ressem
58861/2018 20181116 16.11.2018 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
59037/2018 20181116 16.11.2018 Inngående brev Anleggssituasjonen i Namsos kommune Norges Håndballforbund Region Nord
59027/2018 20181116 16.11.2018 Inngående brev Behandling av klage på kommunens vedtak om avvisning av klage - Namsos 17/3 kommunens avvisningsvedtak stadfestes FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
59004/2018 20181116 16.11.2018 Inngående brev Sametingets uttalelse til søknad om oppføring av naust på fellesareal tilhørende Gbnr. 21/3,5 og 6, Einvik, Flatanger kommune Samediggi/Sametinget
58984/2018 20181116 16.11.2018 Inngående brev Avslutning i sak om utlegg Politistasjonen i Namdal
58982/2018 20181116 16.11.2018 Inngående brev Innkalling til møte med Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Sykehuset Namsos - 29.11.2018 Helse Nord-Trøndelag HF
58980/2018 20181116 16.11.2018 Inngående brev Forespørsel til PPT om sakkyndig vurdering for skoleårene 2018-2019 og 2019-2020 Olav Duun videregående skole
58965/2018 20181116 16.11.2018 Inngående brev Lærer 47 % ved Otterøy oppvekstsenter 01.01.19 - 31.07.19 underskrevet arbeidsavtale Ka Mang Ku
58963/2018 20181116 16.11.2018 Inngående brev Forespørsel til PPT om sakkyndig vurdering - skoleåret 2018-2019 Olav Duun videregående skole
58961/2018 20181116 16.11.2018 Inngående brev Referat fra møte 24.10.2018 Olav Duun videregående skole
58960/2018 20181116 16.11.2018 Inngående brev Innvilgelse av uførepensjon SPK - Statens pensjonskasse
58876/2018 20181116 16.11.2018 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
58875/2018 20181116 16.11.2018 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
58873/2018 20181116 16.11.2018 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
54155/2018 20181116 16.11.2018 Utgående brev 5040 - gnr 183 bnr 14 fnr 14 - Tillatelse til fradeling Otto Ekker m.fl.
58662/2018 20181116 16.11.2018 Utgående brev 65/951 Åsvegen 7a - Mangler ved søknad om seksjonering Johannes Rosenvinge
58898/2018 20181116 16.11.2018 Inngående brev Skogbruksplan - Arne Lie Allskog
58920/2018 20181116 16.11.2018 Inngående brev Tingrettens dom 06.11.18 Advokatene Hustad og Sørvig As
58931/2018 20181116 16.11.2018 Inngående brev Situasjonskart og erklæring Gunild Romstad
58929/2018 20181116 16.11.2018 Inngående brev Spørsmål om skoleskyss Trønder-Avisa
57562/2018 20181116 16.11.2018 Utgående brev Vurdering av innsigelse - Langstrand hyttefelt - Namdalseid kommune Fylkesmannen - Stubbrud, Elisabeth Varsi m.fl.
58893/2018 20181116 16.11.2018 Inngående brev Skogbruksplan - Bertil Eliassen Allskog
58874/2018 20181116 16.11.2018 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
58862/2018 20181116 16.11.2018 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
57432/2018 20181116 16.11.2018 Utgående brev Underskrevet databehandleravtale om levering av vedlikehold og programvare på løsninger i Sak/Arkiv Evry Norge AS
58009/2018 20181116 16.11.2018 Utgående brev Korrigerende tiltak etter matrikkeltilsyn i Namsos kommune Kartverket
53407/2018 20181116 16.11.2018 Utgående brev Ber om orientering om videre fremdrift. Ståle Ruud
58897/2018 20181116 16.11.2018 Inngående brev Skogbruksplan - Sturla Jøssund Allskog
31929/2017 20181116 16.11.2018 Utgående brev Bosetting av nye flyktninger i september Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
58894/2018 20181116 16.11.2018 Inngående brev Skogbruksplan - Åge Morken Allskog
58895/2018 20181116 16.11.2018 Inngående brev Skogbruksplan - Rune Aagård Allskog
58872/2018 20181116 16.11.2018 Utgående brev Arbeidsavtale Rakel Elise Andersson
58871/2018 20181116 16.11.2018 Utgående brev Tilbud om stilling Rakel Elise Andersson
58870/2018 20181116 16.11.2018 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
58869/2018 20181116 16.11.2018 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
58868/2018 20181116 16.11.2018 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
58867/2018 20181116 16.11.2018 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
58866/2018 20181116 16.11.2018 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
58865/2018 20181116 16.11.2018 Utgående brev Arbeidsavtale Hanne Belsvik
58864/2018 20181116 16.11.2018 Utgående brev Arbeidsavtale Hanne Belsvik
58863/2018 20181116 16.11.2018 Utgående brev Tilbud om stilling Hanne Belsvik
59019/2018 20181116 16.11.2018 Inngående brev Saldo/Utbetalingskort Fylkesmannen i Trøndelag
Versjon:5.2.00