eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
54296/2019 20191020 20.10.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
54295/2019 20191020 20.10.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
54300/2019 20191020 20.10.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 16.10.2019 for Kent Angelo (vedtaksref:100006575539034) Es Nav - Helfo
54294/2019 20191019 19.10.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
54293/2019 20191019 19.10.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
54292/2019 20191019 19.10.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
54291/2019 20191019 19.10.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
54286/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Melding fra Fylkesmannen Fylkesmannen - Aud Bjartnes
54284/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Søknad om ekstraordinære kulturmidler. Beate Ramberg Myren
54281/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Revidert arealoppgave Jonark - Anders Hopen
54278/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Funksjon mesanin A Finstad Cad AS
54275/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Arealoppgave Jonark - Anders Hopen
54266/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Tilbakeføring av midler fra KLPs arbeidsmiljønettverk Klp - Anette Bach-Nilsen
54223/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Vilkår fra Kommunlalteknikk avd. vann- og avløp Tomas Haugum
54222/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Uttalelse fra Kommunalteknikk avd. vann og avløp Svein Storø
54215/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Vindkraft Sørmarkfjellet. Odd Uran
7444/2007 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Felles folkehelsekoordinator i MNR
54238/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - Jarle Hildrums veg i Namsos Bodil Sandvik m.fl.
54221/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 919793120 Patrick Bjørsvik Dahle
54219/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Rapportering 2019 og innmelding av behov for kommunale SMIL-midler 2020 Aud Bjartnes
54217/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Søknad om kjøretillatelse med scooter til egen hytte samt vedkjøring Svein Arne Lande
54216/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Gjeldende vaktdistriktskultur for den kommunale veterinærvakten fra 1. januar 2020 Kirkbakk, Lisbeth
54212/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Service leddport automatisk 493660 Windsor Door AS
54209/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Service leddport automatisk 493660 Windsor Door AS
54204/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Utbetaling av rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner i 2020 KMD
54201/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til bygging av snuplass tilknytta landbruksveg Tore Kaldahl
54198/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Viktig informasjon om stenging av matrikkel og grunnbok i desember 2019 Alf Egil Aaberge
54194/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Mangler ved søknad - Nabovarsel til Markrosa borettslag Spillum Utvikling AS
54183/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Forslag kandidat til kulturpris *****
54210/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Service leddport automatisk 493660 Windsor Door AS
54271/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Vedlikeholdsinformasjon ordførerkjede Arven
54234/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Varsel om åpning av gjeldsforhandling Namsfogden i trondheim
54224/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Søknad om Ferdigattest for VL500 Tavlåa-Spillum, Del 1 Namsos kommunalteknikk og eiendom
54206/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - riving av hytte for oppføring av ny og utlegg av flytebrygge med landgang - Namsos 35/2 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
54205/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev 65/1379 - Carl Gulbransons gate 37 - Ettrinn - Vedlikehold av fasader Kommunalteknikk og eiendom v/ eiendomsavdelingen
54197/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - Sagstuvegen 14 Audun Barstad m.fl.
54288/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Orientering om vedtak i sak om jakttid for elg Trøndelag fylkeskommune
54279/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Tilbakemlding vedr heis/løfteplattform A Finstad Cad AS
54277/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - ambulerende 15.11.2019 og 14.12.2019 Eldorado kantine og catering
52217/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling NTE-fondet. Tilleggsbevilgning til Bioøkonomi i Namdalen
54039/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Namdalsstrategien. Handlingsplan 2020.
54008/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Eiendomsopplysninger gnr. 13 bnr. 373 snr 5 - Vetlehagen 3E i Flatanger kommune Heimdal Eiendomsmegling v/Lena Strømsnes
53966/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Nord universitet, strategibistand. Sluttrapport
54152/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Forespørsel vedr. veg Kommunalteknikk - Andrè Michael Aglen
54227/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Gravemelding - MXKVJI Relacom AS
54179/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
53432/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Retur av tinglyst dokument Fosnes Sanitetsforening v/ Ellen Tømmerås Elden
53283/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og melding om tinglysing Åsa Påhlsson og Stig Jarl Bjøru
52495/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Hovedprosjekt Mineralprosjekt i Indre Namdal 2
53807/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Namdal Rehabilitering IKS, framtidig eierskapsstruktur, organisering og betalingsmodell. Namdal Rehabilitering
53680/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Kompetanse- og rekrutteringsprosjekt, annulering av vedtak
53203/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Oppsigelse på leiekontrakt. Muntaser Mozayek
54180/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
54276/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Ber om rettelse på arealoppgave Anders Hopen
54260/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Utlysning – tilskudd til kommuner for å utvikle og implementere kommunale modeller foridentifikasjon og oppfølgning av utsatte barn Bufdir
52711/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Vedrørende boligprosjekt på gnr 13 bnr 7 i Fløanskogen/ Kjærlighetsstien. Svein Oskar Lauvsnes
52668/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Medlemskap i Trøndelags europakontor
53903/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Tilsynsrapport vedrørende miljørettet helsevern i oppvekst og kultursektoren ved Flatanger kommune - tilsvar fra enhet for næring, miljø og teknisk avdeling MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE
53863/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev 20/35 m/flere Sørsia - Fornyelse av hovedvannledning til Tavlåa etappe II Kommunalteknikk
53831/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Ytterligere prolongering av avtale om bedriftshelsetjeneste ANT-HMS & Bedriftshelse AS
53404/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Varsel om matrikkelføring, arealoverføring til 41/17 Marit Hoff
54261/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Innkalling og program Namdalstinget Namdal regionråd
54249/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Korrigering av tidspunkt - skjenkebevilling Festplassen 19.10.19 Nordenfjeldske Kontroll AS m.fl.
54245/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Begrenset politiattest Finnmark politidistrikt
54240/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Tildeling av tilretteleggingsmidler for deltakelse på studier - lokal prioritering – studieåret 2019/2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
54214/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Gravemelding - 462QYZ Relacom AS
54156/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Forespørsel til ansvarlig søker Drevland as - Tom Ove Drevland
54192/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Svar til ansvarlig søker vedr. tilfluktsrom. Arcon - Johan Peder Lysberg
54190/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Mangler ved søknad - prosjektering og terrengsnitt Spillum Utvikling AS
54182/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Forslag på kandidat *****
54181/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Kandidat til kulturprisen *****
54173/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Etablering av interkommunalt råd - formalia og praktisk tilrettelegging
54151/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Forespørsel til Kommunalteknikk avd. vann og avløp Kommunalteknikk - Svein Storø m.fl.
53866/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Politisk skikk - sluttoppgjør
54143/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev 65/1065 - Kirkegata 15 - Søknad om bruksendring - soverom Lars Øyvind Nynes
54124/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Mangler ved søknad og videre saksgang Arne Marius Fiskum
52950/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Helseplattformen. Opprettelse av regional ressurs
54231/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Politiattest Finnmark politidistrikt
53633/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Søknad om ambulerende skjenkebevilling, sluttet selskap Namdla politidistrikt m.fl.
53599/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Svar vedr. forespørsel om utlevering av dokumenter vedr. ***** ***** ***** ***** ***** Stiftelsen Rettferd for taperne
54265/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Ønske om asfalt i Svevegen/Furulia Namsos Kommune - Roger Johansen
54178/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
54189/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Vergefullmakt Kjell Tore Domås
54077/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Bekreftelse fra Vegvesenet Vegvesen - Aarnes Arne
54071/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Budsjett for samarbeidsordninger med Namsos 2020 Namsos Kommune - Erik Fossland Lænd
53978/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Gjeldende vaktdistriktskultur for den kommunale veterinærvakten fra 1. januar 2020 Fylkesmannen - Kirkbakk, Lisbeth
51459/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Innløsning festekontrakt Solsiden AS Linkpro v/ Erik A Tjærandsen
53977/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
54095/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev 50/1 - Moanvegen 411 - Ettrinn - Rehabilitering av pipe ATLE KARLSEN AS
54093/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Forespørsel til PPT om sakkyndig vurdering - skoleåret 2019/2020 *****
54057/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling ved Jorunn Ekkers veg 5A Astrid Annie Stamnes
54054/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Vernepleier - 80 % stilling ved Namsos sentrum omsorgsboliger - 01.08.19 - 31.12.19 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Lotte Wika
54051/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Forhåndsvarsel - Rapport 128908 etter kontroll av elektrisk anlegg NTE Nett AS - Det lokale eltilsyn
54049/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil Landbruksdirektoratet
54042/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Student i praksisstilling - 21,14 % stilling ved Namsos sentrum omsorgsboliger - 01.01.19 - 31.08.21 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Sinddre Løkken Moen
54041/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Spesialpedagogisk rapport *****
54034/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Assistent - 48,47 % stilling ved Namsos sentrum omsorgsboliger - 01.09.19 - 29.02.20 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Timo Silvola
54040/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Referat fra utskrivingsmøte *****
54037/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Assistent - 10,30 % stilling ved Namsos sentrum omsorgsboliger - 01.03.19 - 21.08.19 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtalen Janne Skjelbred Viken
54036/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av eiendommen 9/24 Ingunn Eline og Hans Olav Barlien
54032/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Sykepleier - 25 % stilling ved Namsos sentrum omsorgsboliger - 01.07.19 - 31.12.19 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Toril Martinsen Bruun
54031/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Henvisning til kommunal logoped *****
54026/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Signert kontrakt ved leie av bolig *****
54025/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Begrenset politiattest datert 07.10.19 Finnmark politidistrikt
54024/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Rapport etter utredning ved PPT *****
54011/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Innvilgelse av forlenget uførepensjon Statens Pensjonskasse
53997/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Forespørsel til Kommunalteknikk avd. vann/avløp Tomas Haugum
53994/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Referat fra forhåndskonferanse vedr. gnr. 65 bnr. 1308 med flere - Sverresgt. 33 Jaras m.fl.
54014/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Endring av formål for enkeltområder i reguleringsplan for Utvorda hyttefelt, 3/3 mfl. Fylkesmannen i Trøndelag
54007/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Garanti nr 57G1130268 - Nord Engergi AS Danske Bank
53995/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - tomt til eksisterende fritidsbolig og bruksendring av fritidsbolig til bolighus - Overhalla 65/3 og 65/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
54009/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Plan for utredning *****
52114/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Vedtak om innvilget startlån til kjøp av bolig i Namdalseid kommune *****
54074/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Anmodning om sluttutbetaling Namdal regionråd
53912/2019 20191017 17.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av representant og vararepresentant til Namdal rehabilitering IKS
53968/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
53799/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Varsel om vedtak kommunalt tilskudd - tilskuddssats 2020 VIKA BARNEHAGE AS
53793/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Varsel om vedtak kommunalt tilskudd - tilskuddssats 2020 NAMSOS MUSIKKBARNEHAGE AS
53753/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Varsel om vedtak kommunalt tilskudd - tilskuddssats 2020 NAMSOS BARNEHAGE SA
53751/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Varsel om vedtak kommunalt tilskudd - tilskuddssats 2020 NATUR & IDRETTSBARNEHAGEN AS
53750/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Varsel om vedtak kommunalt tilskudd - tilskuddssats 2020 GULLVIKA NATURBARNEHAGE AS
53747/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Varsel om vedtak kommunalt tilskudd - tilskuddssats 2020 GRANÅSEN BARNEHAGE SA
53736/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Varsel om vedtak kommunalt tilskudd - tilskuddssats 2020 FLAK NATURBARNEHAGE AS
53735/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Varsel om vedtak kommunalt tilskudd - tilskuddssats 2020 BJØRUM BARNEHAGE AS
53702/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Varsel om vedtak kommunalt tilskudd - tilskuddssats 2020 BARSTAD BARNEHAGE SA
53260/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Søknad om fradeling av tomt nr. 12 i reguleringsplan for Hasvåg havblikk Birgit Fossvik og Åge Hasvåg
53504/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Møteinnkalling 12.09.2019 Elevrådet
49805/2018 20191017 17.10.2019 Utgående brev Beslutning ihht Omstillingsdokumentet for nye Namsos 2020 Nils Hallvard Brørs
49798/2018 20191017 17.10.2019 Utgående brev Beslutning ihht Omstillingsdokumentet for nye Namsos 2020 Frank Ueberfuhr
54021/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Grunnboken er rettet Statens kartverk Tinglysingen
54012/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Mangler ved søknad Rolf Thorsen
53904/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Oversendelse av oppdatert matrikkelbrev - Svanavatnet 4 Ingfrid Dordis Jønvik
53986/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Leieavtale signert *****
53985/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Signert svarslipp *****
54103/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev 30/8 - Flakkvegen 213 - Ettrinn - Rehabilitering pipe ATLE KARLSEN AS
54010/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Møteinnkalling *****
53979/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
54043/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Plan for utredning *****
54016/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Statens kartverk Tinglysning
53982/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Utbetaling av rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner i 2020 Postmottak KMD
54035/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Påminnelse av utbedring NTE Nett
54017/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Statens kartverk tinglysnig
54079/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse Stor-Oslo Eiendom as
53980/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
53850/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Klage på avslag på søknad om parkeringsbevis for forflytningshemmede *****
53983/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Husordensregler signert *****
53798/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Varsel om vedtak kommunalt tilskudd - tilskuddssats 2020 SKOGLYVEIEN BARNEHAGE AS
53506/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Referat fra møte 12.09.2019 Elevrådet
46358/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Protokoll oppfølgingsmøte drøftingsmøte *****
54141/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Garanti *****
54140/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Trekkerklæring signert *****
54161/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Svar fra Kommunalteknikk avd. veg Kommunalteknikk - Andrè Michael Aglen
54149/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Melding om politisk vedtak - høring - forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap Røyrvik kommune
54127/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev 10/25 - Ramsvikskogen 3 - Søknad om dispensasjon Gisle Aspmo Aarnes
54118/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Forespørsel om oversendelse av saksdokumenter Advokatfirmaet Bax as - Annette Rygg
54172/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt skjema 997685008 NAMSOS BO- OG SERVICESENTER HJEMMEHJELP, Egenmeldt sykefravær - (RA-0182), 3. kvartal 2019 Statistisk sentralbyrå
54171/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt skjema 997463196 NAMSOS KOMMUNE LØVETANNABOFELLESSKAP, Egenmeldt sykefravær - (RA-0182), 3. kvartal 2019 Statistisk sentralbyrå
54170/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt skjema 997463390 NAMSOS BO- OG SERVICESENTER, Egenmeldt sykefravær - (RA-0182), 3. kvartal 2019 Statistisk sentralbyrå
54169/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt skjema 974033054 NAMSOS HELSESTASJON, Egenmeldt sykefravær - (RA-0182), 3. kvartal 2019 Statistisk sentralbyrå
54163/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Møteinnkalling til plan og byggekomite` - 17. oktober 2019 Flatanger Kommune - Narve Iversen
54160/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Ettersending fra ansvarlig søker Kommunalteknikk - Andrè Michael Aglen
54101/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Utflytting fra leilighet *****
54144/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Gjenoppbygging bolig etter brann, Skadesak 19831324 Sidsel Hårstadstrand Tryg - Bjørnar Flovik
54139/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Husordensregler signert *****
54135/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev 53/45 og 53/30 - Sammenslåing til gbnr 53/30 Dagfinn Sund
54108/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev 30/8 - Flakkvegen 213 - Rehabilitering pipe - Bekreftelse på mottatt sak ATLE KARLSEN AS
54099/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Begrenset politiattest - datert 10.10.19 Finnmark politidistrikt
52972/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak - oppføring bolig - Sidsel Hårstadstrand Arkconsult as
54132/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev 35/5/43 - Stranda 101 - Ettrinn - Oppføring av brygge Lillian Geving
54131/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Godkjenning av søknad om fjernvarmeanlegg med ledning mellom eiendommene gnr. 43/140 og 44/4. Overhalla kommune
54098/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev 50/1 - Moanvegen 411 - Rehabilitering av pipe - Bekreftelse på mottatt sak ATLE KARLSEN AS
54104/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Hjemmehjelp - 10 % stilling ved Namsos bo- og velferdssenter avd. 2 - 01.06.19 - 31.12.19 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Hilde Marie Eid
54091/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Referat fra utskrivingsmøte - videomøte på Solberg skole/SSE *****
54089/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Årsplan for Snippen barnehage 2019/2020 Skoglyvegen barnehage
54088/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Årsplan for Snippen barnehage 2019/2020 Snippen barnehage
54125/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Leieavtale signert *****
54070/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Søknad på arbeidspraksis Salma Abdelrazig
54067/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Videresalg av gammelt kunstgress - dokumentasjon innlevert hos danske Re Match ProTurf AS v/Christian Steen
53976/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
53975/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
53972/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
53570/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Oppmåling av tomt H3 på Glasøya - gnr. 13 bnr. 131 Arvid Engløkk
52081/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Refusjonskrav vedrørende fosterheimelever i Namsos kommune STEINKJER KOMMUNE AVDELING FOR OPPVEKST
53025/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Faktura på ikke utført slamtømming Svend Aagård
15546/2018 20191017 17.10.2019 Utgående brev Varsel om tilsyn i miljørettet helsevern ved Barstad barnehage Barstad barnehage
27563/2009 20191017 17.10.2019 Utgående brev Vedtak om utleie av kommunal bolig 16 D på Salsnes Trine Indermo
16064/2018 20191017 17.10.2019 Utgående brev Salmar Farming as - justering av areal ved lokaliteten Barøya - høringsuttalelse TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
44992/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Skadesak Seniorhuset Namsos Gjensidige
52303/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Ber om statusoppdatering Øysletta grendelag
740/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Stilling *****
53971/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
53970/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
53969/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
52855/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Varsel om opphør av eksisterende arbeidsforhold grunnet alder *****
52413/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Vedtak om ekstra tilskudd til barn med lovfestet rett til senere oppstart GULLVIKA NATURBARNEHAGE AS
52407/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Vedtak om ekstra tilskudd til barn med lovfestet rett til senere oppstart NATUR & IDRETTSBARNEHAGEN AS
52401/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Vedtak om ekstra tilskudd til barn med lovfestet rett til senere oppstart NAMSOS MUSIKKBARNEHAGE AS
46735/2018 20191017 17.10.2019 Utgående brev Referat møte Tormod Breistrand m.fl.
46940/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Uttak og oppfylling av jord Natur & Idrettsbarnehagen
958/2016 20191017 17.10.2019 Saksframlegg/innstilling Innføring av bålforbud I Namsos og Fosnes kommuner
Versjon:5.2.00