eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
12953/2019 20190317 17.03.2019 Inngående brev Uttalelse i forbindelse med pågående sak Trond Roger Skogås-Rosendal
12952/2019 20190317 17.03.2019 Inngående brev Ferdig korrigert dokument som omhandler Organisering av tjenester i private hjem Trond Roger Skogås-Rosendal
12951/2019 20190317 17.03.2019 Inngående brev Min uttalelse om omorganisering i private hjem Trond Roger Skogås-Rosendal
12948/2019 20190317 17.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
12947/2019 20190317 17.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
12946/2019 20190317 17.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
12945/2019 20190317 17.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
12954/2019 20190317 17.03.2019 Inngående brev Organisering av tjenester i private hjem NHF Trøndelag
12944/2019 20190317 17.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
12943/2019 20190317 17.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
12942/2019 20190317 17.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
12941/2019 20190317 17.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
12940/2019 20190317 17.03.2019 Inngående brev Søknad *****
12939/2019 20190317 17.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
12938/2019 20190317 17.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
12937/2019 20190317 17.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
12936/2019 20190317 17.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
12950/2019 20190317 17.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
12949/2019 20190317 17.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
12935/2019 20190316 16.03.2019 Inngående brev Referat fra møtet i vannregionutvalget 12. mars Trøndelag Fylkeskommune
12934/2019 20190316 16.03.2019 Inngående brev Ønske om møte med Nei til Vindturbiner i innvordfjellet. Flatanger Kommune - Olav Jørgen Bjørkås
12931/2019 20190316 16.03.2019 Inngående brev Høring – NOU 2019: 4 Organisering av norsk naturskadeforsikring Dss Dep - Distribusjonsoppdrag
12930/2019 20190316 16.03.2019 Inngående brev Høring - retningslinje om barnevernets ansvar for barn som begår straffbare handlinger Bufdir - Line Orderud Øian
12926/2019 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
12925/2019 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
12924/2019 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
12920/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Orientering om utsendelse av SMS med påminnelse om valget Kmd Dep - Sørlie Cathrine
12869/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Anmodning om sluttutbetaling Regionalforvaltning - RF13.50
12836/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Klage på vedtak 65/1181 - LENSMANN HAVIGS GATE 2A Jonark - Jon Martin Olsen
12835/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest 2017/5494-10 - Ventilasjonsanlegg Namsos Kommune - Ivar Oskar Skage
12819/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Svar fra tiltakshaver Aslak Weglo
12813/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Ønske om skiløyper Fjellstyrene - Overhalla Fjellstyre
12811/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Ønske om skiløyper Tjåehkere Sijte
12784/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedr skilting Ranem kirke Vegvesen - Ydse Inger
12746/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Melding fra Fylkesmannen - Avfallsplan for Namsen Terminal Fylkesmannen - Yana Bezdudna
12416/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Søkerliste og offentlighet *****
12861/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Tilsyn skoler og barnehager Namdalsavisa
12668/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12667/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12666/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12664/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12663/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12661/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12660/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12659/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12658/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12657/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12656/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12653/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12652/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12651/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12650/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12647/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12646/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12645/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12640/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12633/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12629/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12622/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12621/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12620/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12615/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12614/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12613/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12733/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
12732/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Bekreftelse på trukket søknad *****
12731/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Bekreftelse på trukket søknad *****
12678/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12677/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12671/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12665/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12662/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12655/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12654/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12641/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12638/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12619/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12618/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12617/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12616/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12612/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12610/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12609/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12608/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12607/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12604/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12603/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12602/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12601/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12600/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12599/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12598/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12597/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12596/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12595/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12728/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
12727/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
12726/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
12578/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Brev om pensjonsrettigheter *****
12718/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12672/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12670/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12669/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12606/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12605/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12580/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Brev om pensjonsrettigheter *****
11340/2019 20190315 15.03.2019 Saksframlegg/innstilling Hovedprosjekt for bioøkonomi i Namdalen
11311/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Havbruksparken Midt-Norge AS - Søknad om tilskudd til gjennomføring av forprosjektet " Flatanger som lagspiller i Trøndelag". Havbruksparken Midt Norge AS c/o Jaras Drift AS
12131/2019 20190315 15.03.2019 Saksframlegg/innstilling Rammebudsjett 2020 - Namdal regionråd
11427/2019 20190315 15.03.2019 Saksframlegg/innstilling Delstrategier samferdsel i Trøndelag - høringsuttalelse
11423/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Vedr. oppsigelse deler av 100% stilling Maren Grønnerøe Sæther
12130/2019 20190315 15.03.2019 Saksframlegg/innstilling Årsregnskap 2018 - Namdal regionråd
49629/2018 20190315 15.03.2019 Utgående brev Vedr. klage på manglende hjemmehejlp Greta Hanssen
12082/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Referat fra møte 12.03.19 *****
9089/2019 20190315 15.03.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om støtte til bokprosjekt, Paal Sandø
9478/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Vedr. forespørsel om prioritetsvikelse på tidligere innvilget startlån fra BlueStep Bank på vegne av potensiell kunde. BlueStep Bank m.fl.
12263/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Svar på pålegg- Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet
11612/2019 20190315 15.03.2019 Saksframlegg/innstilling Revisjon av vedtekter Namdal regionråd
11613/2019 20190315 15.03.2019 Saksframlegg/innstilling Namdal regionråd fra valget til konstituering. Fullmakter til arbeidsutvalget
9589/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Tjenestebevis - Stine Haukø Sjursen Stine Haukø Sjursen
12834/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12798/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Hermann Holmvassdal
12751/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Signert tidsbegrenset arbeidsavtale Eva Karin Hammer
12750/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Signert tidsbegrenset arbeidsavtale Eline Hamsund Johnsen
12743/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12742/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12725/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12724/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12723/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12722/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12721/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12801/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Hermann Holmvassdal
12720/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12719/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12717/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12716/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12715/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12714/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12713/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12712/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12710/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12709/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12708/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12707/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12706/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12705/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12747/2019 20190315 15.03.2019 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2018 med statusrapport for Namdalsstrategien
12704/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12772/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Regnskapssammendrag Overhalla skytterlag
12703/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12702/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12701/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12700/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12699/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12698/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12697/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12696/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12694/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12693/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12688/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12684/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12683/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12682/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12893/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Startlån søknad *****
12812/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Melding om sletting av utlegg Politistasjonen i Namdal
12810/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding - underskrevet *****
12809/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte - 26.04.2019 NAV Namsos
12808/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Endret møtetidspunkt for dialogmøte - 19.03.2019 NAV Namsos
12806/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte - 03.04.2019 NAV Namsos
12802/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Melding om jordfeil på det elektriske anlegget Knausenstien 2 NTE Nett
12681/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12680/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12711/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12695/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12692/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12691/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12690/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12689/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12687/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12686/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12685/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12679/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12676/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12675/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12674/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12673/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
8911/2019 20190315 15.03.2019 Saksframlegg/innstilling Opptak av startlån fra Husbanken for videreformidling, 2019
8897/2019 20190315 15.03.2019 Saksframlegg/innstilling Tilslutning til Trøndersk matmanifest.
12649/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12648/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12644/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12643/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12642/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12639/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12637/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12636/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12635/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12634/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12632/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
12534/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Testbrev Liv Ingeborg Brønstad
Versjon:5.2.00