eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
40059/2018 20180715 15.07.2018 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev Shikha Chhura
38482/2018 20180715 15.07.2018 Utgående brev 65/409 Niels Bjørumsgate 29 - Tilbygg til enebolig Gintautas Cepulis
40688/2018 20180715 15.07.2018 Utgående brev Svar på gravemelding H4A6R8 - Møllevegen, nye el-kabler v/NTE Nett AS NTE Nett AS
40726/2018 20180715 15.07.2018 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering *****
40716/2018 20180715 15.07.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****
40718/2018 20180715 15.07.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****
40717/2018 20180715 15.07.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****
39972/2018 20180715 15.07.2018 Utgående brev 2/2/7 - Ganesvegen - tillatelse til oppføring av tilbygg hytte Turid Buner Formo
40024/2018 20180715 15.07.2018 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev William Braateng Hojem
38155/2018 20180715 15.07.2018 Utgående brev Ny leieavtale *****
40712/2018 20180714 14.07.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****
40715/2018 20180714 14.07.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****
40714/2018 20180714 14.07.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****
40713/2018 20180714 14.07.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****
40668/2018 20180713 13.07.2018 Inngående brev 18-94Ekspeder dokument for Begjæring om innsyn i -201848857-2 med vedlegg.pdf Smn - Brynjar Aspli
40667/2018 20180713 13.07.2018 Inngående brev Vedr. vold i nære relasjoner Fylkesmannen - Johansen, Laila Hoff
40666/2018 20180713 13.07.2018 Inngående brev Vedr. vold i nære relasjoner Fylkesmannen - Johansen, Laila Hoff
40664/2018 20180713 13.07.2018 Inngående brev Søknad - Kulturmidler 2018 Trondelagfylke - Hege Anita Ugseth
40409/2018 20180713 13.07.2018 Utgående brev Refusjonskrav - barnehageplass ved Jøa barnehage, våren 2018 NAMSOS KOMMUNE OPPVEKST
40405/2018 20180713 13.07.2018 Utgående brev Refusjonskrav frikjøp av lokale tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Fosnes - våren 2018 UTDANNINGSFORBUNDET FOSNES
40401/2018 20180713 13.07.2018 Utgående brev Refusjonskrav frikjøp hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet UTDANNINGSFORBUNDET
40398/2018 20180713 13.07.2018 Utgående brev Varsel om matrikkelføring, klarlegging av grenser for eiendommen 47/11 Leif Konrad Tranås m.fl.
40390/2018 20180713 13.07.2018 Utgående brev Refusjonskrav salg av dirigenttjenester våren 2018 Jøa Blandakor
40386/2018 20180713 13.07.2018 Utgående brev Varsel om matrikkelføring, klarlegging av grenser for eiendommen 47/11 Audhild og Erling Tranås
40384/2018 20180713 13.07.2018 Utgående brev Eiendomsskatt Nye Namsos - Felles møte for sakkyndige nemnder i Namsos, Namdalseid og Fosnes Ola Ugseth m.fl.
40589/2018 20180713 13.07.2018 Utgående brev Kjøp av bolig Åsvegen 5B Eden H. Takle
38900/2018 20180713 13.07.2018 Utgående brev Salg av kommunal bolig til leietaker Eiendomsmegler 1
38643/2018 20180713 13.07.2018 Utgående brev Søknad om godkjenning av endring i vilkår i leiekontrakter HUSBANKEN
38637/2018 20180713 13.07.2018 Utgående brev Oppsigelse forsikring gjennom Namsos Kommune Anette Opland Hals m.fl.
38635/2018 20180713 13.07.2018 Utgående brev Overgang til ny forsikring Åsvegen 5 A-B Mette Auran m.fl.
38634/2018 20180713 13.07.2018 Utgående brev Forsikring - Felles faktura Mette Auran m.fl.
38633/2018 20180713 13.07.2018 Utgående brev Vedr. forsikring for sameiet Åsvegen 5 A-B Anette Opland Hals m.fl.
40459/2018 20180713 13.07.2018 Utgående brev Kommunal bolig på Salsnes. Hans Kjetil Andreassen
40462/2018 20180713 13.07.2018 Utgående brev 4-mannsbolig på Salsnes. Hans Kjetil Andreassen
38577/2018 20180713 13.07.2018 Utgående brev Namsos Pensjonistsenter - Oppdragsbekreftelse Norconsult AS
40560/2018 20180713 13.07.2018 Utgående brev Angående klage på faktura på skoleskyss fra Fosnes kommune *****
40678/2018 20180713 13.07.2018 Inngående brev Endelig tilsynsrapport Arkivverket
40541/2018 20180713 13.07.2018 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse Jonark AS
40542/2018 20180713 13.07.2018 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale i renhold i perioden 27.06.18 - 27.12.18 Bente Finnanger Tranaas
40648/2018 20180713 13.07.2018 Inngående brev Klage på vedtak *****
5306/2018 20180713 13.07.2018 Utgående brev NTE flyttemelding NTE
40338/2018 20180713 13.07.2018 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling ved Namsos helsehus langtidsavdelingen Laura Dahl Totsås
30492/2018 20180713 13.07.2018 Utgående brev Bestilling - Avtale for salg av Åsvegen 5B 1. etg. Eiendomsmegler 1
40181/2018 20180713 13.07.2018 Utgående brev Referat kartleggingssamtale 5.2.2018 Anne Johanne Lajord
40218/2018 20180713 13.07.2018 Utgående brev Tilbudskonkurranse grunnskoleskyss skoleåret 2018/2019 Robert Buarø
39977/2018 20180713 13.07.2018 Utgående brev Svar på klage på avslag på permisjonssøknad - ***** ***** ***** ***** ***** *****
38632/2018 20180713 13.07.2018 Utgående brev Åsveien 5 A-B - Underskrift vedr. vedtekter Alf Oskar Hoddø
38503/2018 20180713 13.07.2018 Utgående brev Namsos Pensjonistsenter - Oppdragsbekreftelse Norconsult AS
40212/2018 20180713 13.07.2018 Utgående brev Tilbudskonkurranse grunnskoleskyss skoleåret 2018/2019 Taxi Nord-Statland
40208/2018 20180713 13.07.2018 Utgående brev Anbudskonkurranse avlyses- anbud skoleskyss året 2018/2019 Robert Buarø
Versjon:5.2.00