eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
14049/2018 20180321 21.03.2018 Inngående brev Endring i fremdrift Tegn3 - Holand Anna
14011/2018 20180321 21.03.2018 Inngående brev Hans Barliens plass/gate Carl Ivar Storøy
13979/2018 20180321 21.03.2018 Inngående brev Reguleringsplan for Storvassbukta hyttegrend i Furudal statsallmenning - materiale for begrenset høring og til sluttbehandling i kommunen. Statskog - Aal Nils
13934/2018 20180321 21.03.2018 Inngående brev Oversendelse av arealplan ifm offentlig ettersyn i henhold til PBL. § 5-2 Kartverket - Elling Ringdal
13891/2018 20180321 21.03.2018 Inngående brev Kraftproduksjon i Stadlandvassdraget Erobra -
13863/2018 20180321 21.03.2018 Inngående brev Sak nr 28/17 - Søknad om ferdigattest Boligpartner - Marte Strand Formo
13858/2018 20180321 21.03.2018 Inngående brev 52/7 - klage eiendomsskatt Snefrid Sætervik
13851/2018 20180321 21.03.2018 Inngående brev 52/19 - Klage eiendomsskatt Snefrid Sætervik
13670/2018 20180321 21.03.2018 Utgående brev 18/154 - Svar på klage eiendomsskatt Eivind Bjørås Berre
13797/2018 20180321 21.03.2018 Utgående brev 65/552 - Svar på klage eiendomsskatt Tor Ståle Brenne
13774/2018 20180321 21.03.2018 Utgående brev 3/31 - Svar på klage eiendomsskatt - Botnavegen 426 Kjell Oddbjørn Lien
13804/2018 20180321 21.03.2018 Utgående brev 20/324 - Svar på klage eiendomsskatt Michael René Wærnes
13912/2018 20180321 21.03.2018 Inngående brev Klage på eiendomsskatt - 65/1094 - Havnegata 13 Tore Bruun-Olsen
13838/2018 20180321 21.03.2018 Inngående brev Innkalling til Årsmøte i Revisjon Midt-Norge SA 16.04.2018 Postmottak Flatanger kommune
13841/2018 20180321 21.03.2018 Inngående brev Varsel om tilsyn med Flatanger kommune - tilsyn etter barnehageloven Flatanger Kommune - Rita Holt
13902/2018 20180321 21.03.2018 Utgående brev Søknad om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk ved forestilling med fest 14.4.18, Namdalseid Songlag Namdalseid songlag v/Nina Damås
13884/2018 20180321 21.03.2018 Utgående brev Søknad om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk under Staut teaterlags revy/fest 24.3.18 Staut teaterlag v/Øivind Strøm
13885/2018 20180321 21.03.2018 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av tilleggsareal - oppføring av tilbygg - bod og åpne takoverbygg - Nedre Sandvik hytteområde - Namsos 57/57 Fylkesmannen i Trøndelag
14069/2018 20180321 21.03.2018 Inngående brev Rapport etter utredning og observasjon - 14.03.18 *****
13780/2018 20180321 21.03.2018 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Mona Guldvik Halvorsen
13860/2018 20180321 21.03.2018 Inngående brev Søknad om lærlingeplass - helsefagarbeider *****
13752/2018 20180321 21.03.2018 Utgående brev Svar på oppsigelse av studentstilling Houda Al-Ikabi
13546/2018 20180321 21.03.2018 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling ved Namsos ungdomsskole Hege Kristin Gynnild
13517/2018 20180321 21.03.2018 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling ved Namsos helsehus Anne Grete Haukø Sagnes
13529/2018 20180321 21.03.2018 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling som prosjektleder Einar Kvemo
13523/2018 20180321 21.03.2018 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling ved Namsos helsehus Tove Karoline Eggen Jåma
13861/2018 20180321 21.03.2018 Inngående brev Søknad om lærlingeplass - IKT *****
14064/2018 20180321 21.03.2018 Inngående brev Søknad om tilfeldig vikararbeid i skole - assistent *****
14070/2018 20180321 21.03.2018 Inngående brev Takker ja til omplassering *****
12434/2018 20180321 21.03.2018 Utgående brev Kunngjort nasjonal konkurranse på Doffin Doffin
14066/2018 20180321 21.03.2018 Inngående brev Invitasjon til møte i arbeidsutvalget for vannregion Trøndelag 17.04.2018 Trøndelag fylkeskommune
14030/2018 20180321 21.03.2018 Inngående brev Innspill fra Fosnes kommunestyre til ambisjoner Namdalsstrategien Fosnes Kommune - Rønnaug Aaring
10882/2018 20180321 21.03.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Legevaktslege ved interkommunal legevakt 50 % stilling Carina Palzer
11395/2018 20180321 21.03.2018 Utgående brev Nytt tidspunkt for møte *****
14017/2018 20180321 21.03.2018 Inngående brev Verdi- og lånetakst Takstforum Midt-Norge AS
14043/2018 20180321 21.03.2018 Inngående brev Kunngjøring av tilskuddsordningen "Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom" 2018 Barne- , ungdoms og familiedirektoratet
14008/2018 20180321 21.03.2018 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Kjerstin Leithe Sandberg og Ketil Sandberg
13778/2018 20180321 21.03.2018 Utgående brev Krav om forsikringsoppgjør skadenr. 269142VIS KLP Skadeforsikring
13737/2018 20180321 21.03.2018 Utgående brev Krav om forsikringsoppgjør KLP Skadeforsikring
13883/2018 20180321 21.03.2018 Inngående brev Manglende samarbeid mellom legevakt og ØNH-avdelingen Namsos sykehus Tom-Arve Julsrud
14018/2018 20180321 21.03.2018 Inngående brev Aktuelt fra KS: IA avtalen og Heltidserklæringen KS - Åse Aspås
14034/2018 20180321 21.03.2018 Utgående brev Drøfting av sektorlederstilling helse og omsorg Hovedtillitsvalgte helse og omsorg
13514/2018 20180321 21.03.2018 Utgående brev Tilsyn vold og trusler om vold m.m.- svar fra Namdalseid kommune ARBEIDSTILSYNET
13461/2018 20180321 21.03.2018 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale - tilkallingsvikar som assistent ved Namsos helsehus demensavdelingen. 28.3.18-28.3.19 Monica Bekkavik
13466/2018 20180321 21.03.2018 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale - tilkallingsvikar som assistent ved Namsos helsehus demensavdelingen, 1.12.17-1.1.19 Ragna Staven
14004/2018 20180321 21.03.2018 Inngående brev Assistent - 12,5 % stilling ved Namsos helsehus demensavdelingen - 29.01.18 - 27.03.18 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Monica Bekkavik
13535/2018 20180321 21.03.2018 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale - tilkallingsvikar som assistent ved Namsos helsehus demensavdelingen. 29.1.18-29.01.19 Linda Tidemann
13456/2018 20180321 21.03.2018 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale - tilkallingsvikar som fagarbeider (student) ved Namsos helsehus demensavdelingen. 1.1.18-1.1.19 Carine Strand
13465/2018 20180321 21.03.2018 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidavtale - tilkallingsvikar som fagarbeider (student) ved Namsos helsehus demensavdelingen. 1.1.18-1.1.19 Carita Eilertsen
13819/2018 20180321 21.03.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****
Versjon:5.2.00