eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
61455/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 08.11.2019 for Magnhild Often Sveen (vedtaksref:100006624792351) Es Nav - Helfo vedtak
61300/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Arealoppgave Ekbyggtjenester - Fredrik Engesvik
61298/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Orientering om at støttemur går ut av prosjektet Jonark - Anders Feragen
61296/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Tilleggsopplysninger til søknad om midlertidig brukstillatelse Jonark - Anders Feragen
61294/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Ny erklæring om ansvarsrett Drevland as Tom Ove Drevland
55927/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Oppfølging av lovbrudd i påpekt tilsyn - tilsyn med tjenesten til eldre med behov for heldøgns omsorgstjenester FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
56791/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Renholder i 20,25 % stilling - 15.08.19 - 09.05.20 Lohne Strøm Flått
55442/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Budsjettendringer 2019 - Investeringer/prosjekter rev. Kommunekassen
53672/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev 65/926 Setervegen 9 - Bruksendring av bod/lager til boligformål/soverom. Hanne H Schistad Holthe / Christina Kolberg m.fl.
56085/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Tilkallingsvikar - ***** ***** ***** ***** ***** Sarah Ørjasæter Forås
59351/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann fra nytt trafobygg på Sørmarkfjellet - gnr. 34 bnr. 1 feste nr. 1 Veidekke entreprenør as
2567/2018 20191113 13.11.2019 Utgående brev Ferdigattest Robin Flått
61350/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Mangler ved søknad Byggmester Bjørn Sjaastad AS
61510/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Startlån søknad (Ref=ewrep9, SakId=296372) *****
61476/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Personalforsikring - avtalenr. PV 11337 - 30.09.19 DNB Livsforsikring
61472/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Personalforsikring - avtalenr. PV 11337 DNB Livsforsikring
61481/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Begrenset politiattest - datert 05.11.19 Finnmark politidistrikt
61438/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev 65/1467 - Fradeling eksisterende festetomt med tilleggsareal Mimi Margrete Havig
61433/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev 65/819 - Fradeling eksisterende festetomt med tilleggsareal Mimi Margrete Havig
61431/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev 65/841 - Fradeling eksisterende festetomt med tilleggsareal Mimi Margrete Havig
61429/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev 65/842 - Fradeling eksisterende festetomt med tilleggsareal Mimi Margrete Havig
61426/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev 65/843 - Fradeling eksisterende festetomt med tilleggsareal Mimi Margrete Havig
61440/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt sak - gbnr 65/819, 820, 821, 822, 841, 842, 843, 870, 871, 1467, 1468, 1469 - Fradeling eksisterende festetomter Mimi Margrete Havig
61435/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev 65/821 - Fradeling eksisterende festetomt med tilleggsareal Mimi Margrete Havig
61434/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev 65/820 - Fradeling eksisterende festetomt med tilleggsareal Mimi Margrete Havig
61432/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev 65/822 - Fradeling eksisterende festetomt med tilleggsareal Mimi Margrete Havig
61422/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev 65/871 - Fradeling eksisterende festetomt med tilleggsareal Mimi Margrete Havig
61424/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev 65/870 - Fradeling eksisterende festetomt med tilleggsareal Mimi Margrete Havig
61418/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev 65/1469 - Fradeling eksisterende festetomt med tilleggsareal Mimi Margrete Havig
61417/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev 65/1468 - Fradeling eksisterende festetomt med tilleggsareal Mimi Margrete Havig
61399/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Tilskudd til trua naturtyper 2019 – skjøtsel av slåttemark på Berre Nordre i Namdalseid kommune Fylkesmannen i Trøndelag
1596/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Søknad om midlertidig dispensasjon - gnr 500 bnr 1 - oppføring av plasthall i Briksillan Einar Asp
60351/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Seaweed Norway as - akvakulturtillatelse for makroalger på ny lokalitet Lamholmen i Flatanger kommune Seaweed Norway as v/Sondre Johnsrud
60327/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Ikke utført slamtømming - indeksregulering Svend Aagård
60316/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Seaweed Norway as - Søknad om akvakulturtillatelse for makroalger på ny lokalitet Lamholmen i Flatanger kommune - offentlig ettersyn og kommunal behandling Trøndelag fylkeskommune
53605/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Invitasjon til å søke om tilskudd for trafikksikkerhetstiltak i 2020 fra Trøndelag fylkeskommune Lauvsnes skole v/Turid Kjendlie m.fl.
44269/2016 20191113 13.11.2019 Utgående brev Tilkallingsvikar 01.10.16 - 01.01.17 *****
60412/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på kurs i førstehjelp Magnar Sivertsen
60183/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Refusjon for flyttevask i Kjærlighetsstien 21 Muntaser Mozayek
60165/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Utviklingsfondet. Søknad om tilskudd til drifts- og utviklingstiltak ved Utvorda Kystfort. Søker: Utvorda og Sitter Grendelag. Beate Ramberg Myren
60175/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Utviklingsfondet. Søknad om midler til forprosjekt. *****
60172/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Utviklingsfondet - Søknad om tilskudd fra Villa Fyr venneforening. Villa Fyr Venneforening v/Brian Olsen m.fl.
60150/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Vedtak om rett til spesialpedagogisk hjelp for barnehageåret 2019/20 *****
61401/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark på barmark - avklaringer av regelverk og rapportering til Fylkesmannen Fylkesmannen i Trøndelag
61394/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad ekstraordinære kulturmidler Utvorda og Sitter grendehus
61388/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Ny nettstasjon Langtjønna med tilhørende kabelanlegg Tensio
61384/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Ny nettstasjon 77315 Vollamyra Tensio
61416/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev 17/5 - Fradeling grunneiendom umatrikulert Odins Veg Mimi Margrete Havig
61375/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplan Gidsken og Kjell Asbøll
61397/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Nordsjøveien 54, kloakktilkobling Elektriker-Service Verdal AS
61372/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad om fradeling av bolig fra gårdstun Lars Iver Kalnes
61370/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Invitasjon til deltakelse i forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester Postmottak HOD
61368/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Innmelding av behov til Tilskudd til drenering Fylkesmannen i Trøndelag
61359/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge Joakim Berntson Aase
61354/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse Jøran Toresen
61325/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev "Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester". Helsedirektoratet
61367/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Epost-korrespondanse ang. klage på vedtak Advokatfirmaet Thommessen AS
61364/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag, Morten Flågan Morten Flågan
61361/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Vedlikeholdskontrakt GISLINE for 2020 Norkart v/Asbjørn Sundbye
61346/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag Lornts Ole Blomli
61330/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Samlerapport etter tilsyn med tjenesten til eldre med heldøgns helse- og omsorgstjenester FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
61324/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Samlerapport etter tilsyn med tjenesten til eldre med heldøgns helse- og omsorgstjenester FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
61382/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Vedtak om samtykke og gebyr Direktoratet for Arbeidstilsynet
61319/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Kommunereform - konsekvenser for kommuner som søker og/eller rapporterer på tilskudd Helsedirektoratet
61318/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Tilleggsinformasjon til Midt Norge knyttet til løypemeldingen om ‘Akson’ - forprosjektet for Nasjonal helhetlig samhandling og felles kommunal journal Ann-Solveig Hansteen
61316/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Jordleieavtale mellom Eirik Sandvik og Ola Joakim Ranheim Eirik Sandvik og Ola Joakim Ranheim
61334/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Egenmeldt sykefravær 3. kvartal - 1. juli - 30. september 2019 Statistisk sentralbyrå
61282/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Forvaltningstilsyn av kommunens myndighetsutøvelse etter forurensningsforskriften kapittel 13 Miljødirektoratet
61356/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Atle Bergin
61303/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Utbetalingsanmodning Skogprosjekt Namdal
61302/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Namsos kommune - Sluttutbetaling av spillemidler 56975 Husvika balløkke Trøndelag fylkeskommune
61291/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Namsos kommune ref: 2016/10285 - KLPREF237221-SA205 KLP
61287/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Mangler ved søknad om midlertidig brukstillatelse Jonark - Anders Feragen
61285/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Begrenset politiattest - datert 29.10.19 Finnmark politidistrikt
61335/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest EK Byggtjenster
61332/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest EK - Byggtjenester
61290/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Begrenset politiattest - datert 29.10.19 Finnmark politidistrikt
61281/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Klage på vedtak i sak om behandling av landbruksveg Bjarne Flasnes
46812/2019 20191113 13.11.2019 Saksframlegg/innstilling Opprettelse av ny fastlegehjemmel 50% og ny kommunelegestilling 50% i Namsos kommune
55392/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev SFO-tilbud Ordfører Olav Jørgen Bjørkås
61366/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad om skuterløyve Marius Aakervik
61273/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Jordleiekontrakt - Ola J. T. Ranheim Sandvik/Ranheim
61269/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Utkast til grunnleieavtale og leieavtale Namsosadvokatene
61266/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
55441/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Låneopptak 2019 Kommunekassen
54226/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Tegninger på hus Ola Bragstad
60486/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Oversendelse av klagesak Fylkesmannen i Trøndelag
60399/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Antatt anbud på brøyterode 6 og 7 - Uran og Hårnes Odd Uran
60397/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Antatt anbud på brøyterode 5 Jøssund Stian Bakke Jøssund
61134/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Fradelt festetomt med gnr. 11 bnr. 1 fnr. 12 Bjørg og Alf Persgård
61110/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev 65/1059 Kirkegata 5 - Ombygging til kontorlokaler og nytt ventilasjonsanlegg Jonark AS
61373/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Søknad om fradeling av bolig fra gårdstun - Befaring Lars Iver Kalnes
61055/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Stiftelsen Rettferd for Taperne
61157/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Protokoll Namdalstinget 04.11.19 Namdalregionrad - Ragnar Prestvik
61155/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Protokoll Namdal regionråd 04.11.19 Namdalregionrad - Ragnar Prestvik
61122/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Protokoll Namdalstinget 04.11.19 Namdalregionrad - Ragnar Prestvik
61101/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Fixing av lås på sotlukle og innfesting sotrør Tislov - Tor Arne Tisløv
61051/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om spillemidler til anlegg Lottstift -
31291/2010 20191112 12.11.2019 Utgående brev Registrering funn av floghavre Kimen Såvarelaboratoriet AS
41091/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Orientering om jaktsesongen 2019, Namsos kommune. Valdansvarlige, jaktledere og jegere
41064/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Orientering om jaktsesongen 2019, Namdalseid kommune. Valdansvarlige, jaktledere og jegere
61020/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Prøvingsrapport P1908732 Kystlab AS
60995/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
60999/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Barnehage - ny plass. *****
17989/2013 20191112 12.11.2019 Utgående brev SV: NY fakturaadresse Kartverket
61282/2018 20191112 12.11.2019 Utgående brev AD: Ombygging av kommunehus på Jøa Nils Einar Olsen m.fl.
61284/2018 20191112 12.11.2019 Utgående brev Ombygging av kommunehus på Jøa Nils Einar Olsen m.fl.
53270/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Søknad om fradeling av festetomt 13/26/66 Ole Martin Dahle
55951/2019 20191112 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling HD Plan og Arkitektur AS - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for igangsetting av arbeider med kunstgressbane på gnr 13 bnr 295 før reguleringsplanen er godkjent.
20507/2013 20191112 12.11.2019 Utgående brev SV: Aksjer Strandstua Salsens AS KomRev Trøndelag IKS
61141/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Signert svarslipp *****
27150/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Søknad om godkjenning av lokal forvaltningsplan for grågås i Namsos kommune, samt søknad om utvidelse av jakttid med 15. dager. Fylkesmannen i Trøndelag
40927/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Orientering om jaktsesongen 2019, Otterøy, Namsos kommune. Valdansvarlige, jaktledere og jegere
44267/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev 17/56/315 Skogstien 25 - Tillatelse til tilbygg/garasjedel og påbygg på eksisterende enebolig Stig Magne Brøndbo
53047/2013 20191112 12.11.2019 Utgående brev Svar fra Fosnes kommune: Anbudsrapport barneulykkesforsikring for 2014 Rønnaug Aaring
59653/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Scooterløyve for oppkjøring av faste kjøreleier i Overhalla vinteren 2019/2020 Overhalla snøscooterklubb
61129/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Protokoll AU 25.10.19 Namdal regionråd - Ragnar Prestvik
44200/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse - Søknad om byggetillatelse for ombygging og restaurering av kommunehuset Kai Jonny Årsandøy m.fl.
60879/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev 65/1876 Canninggata 3 - Tillatelse til innglassing av veranda leil. H0104 NAMDAL GLASS OG FASADE AS
60797/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev 18/200/178/2 - Klippenvegen 1 B - Ombygging og bruksendring del av tomannsbolig BYGGINGENIØR EINAR OLSEN AS
40786/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Jaktsesongen 2019 - orientering til valdansvarlige, jaktledere og jegere. Valdansvarlige, jaktledere og jegere
61084/2018 20191112 12.11.2019 Utgående brev Havneleie Seierstad 2018 Marine Harvest
55213/2019 20191112 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra bygge- og delingsforbudet i 100-meterssonen for fradeling av næringsareal - gnr 11 bnr 9 - Sitter havn. Klage på vedtak i hovedutvalgets sak 34/19.
60994/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
61086/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Montert vannmåler J.Nilsen VVS v/Joakim Nilsen
56248/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Oppmåling av tidligere festetomt fra gnr. 11 bnr. 1 Bjørg og Alf Persgård
57301/2017 20191112 12.11.2019 Utgående brev Forvaltningsplan for grågås - referansegruppe. Adresseliste
60903/2018 20191112 12.11.2019 Utgående brev Refusjon for brann- og redningsberedskap i området Smines -Lund for 2018. NÆRØY KOMMUNE
61402/2018 20191112 12.11.2019 Utgående brev Festeavgift for Jektvika for 2019 , gnr. 55, bnr. 3, fnr. 18 i Fosnes kommune Marine Harvest
55030/2019 20191112 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling Arve Bjørsvik - Søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for Nordhaugen - gnr. 27 bnr. 26.
61245/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Presenninger til dekke av hoppbakke Ka-Pre
61240/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Epost-korrespondanse ang. klage på vedtak Advokatfirmaet Thommessen AS
61239/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Epost-korrespondanse ang. klage på vedtak Advokatfirmaet Thommessen AS
61233/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om stilling Hans-Petter Knatten
61257/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om arrangementstilskudd - Svømmestevet LÅMØ 2020 Namsos svømmeklubb
61218/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Bestått fagprøve i helsearbeiderfaget Frøydis Katinka Fjær
61212/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Bestått fagprøve i helsearbeiderfaget Ruta Tekles Solomon
61197/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Linn Therese Haugseth
61210/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling Villa Fyr Venneforening
61205/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Spørsmål vedr. bruksendring av driftsbygning Trond Are Strand
61185/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Bekreftelse ferdigstilt anlegg STIAN FURRE
61173/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Melding om skadeavvergende tiltak - ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
61160/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Epostkorrespondanse ang. klage på vedtak Advokatfirmaet Thommessen AS
61161/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Epost-korrespondanse ang. klage på vedtak Advokatfirmaet Thommessen AS
61156/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev 65/600 - Søknad om igangsettingstillatelse Jonark AS
52679/2018 20191112 12.11.2019 Utgående brev AD: Endringsmeldinger - tilbud Kai Jonny Årsandøy
52684/2018 20191112 12.11.2019 Utgående brev Endringsmeldinger - tilbud Nils Einar Olsen
61180/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Tilsyn med kvalifikasjoner Sverre Havik AS
52364/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Ang søknad om utsettelse for videresalg av Åsnes gård, gnr 152 bnr 1 i Namdalseid kommune NAMDALEN TRÆSLIBERI AS
61008/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Kopi av brev ang. Namsos idrettsråds saksbehandlingsprosedyrer Støttegruppa for Namsos ski- og aktivitetsenterHans Olav Aagesen
61005/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Takker ja til 100% undervisningsstilling ved Hunn Skole Nina Okstad Skålbones
61002/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak - klage på vedtak i Hovedutvalget sak 34/19. Fylkesmannen i Trøndelag, Landbruksavdelingen
59934/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Eiendomsopplysninger gnr. 2 bnr. 2 fnr. 16 i Flatanger Bolig Eiendomsmegling as v/Georg Høin
59910/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking. Behandling i forhold til KU Steinar Storøy
61024/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Direktoratet for e-helse informerer. Modernisert Folkeregister Therese Rørvik Skjølberg
61018/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Prøvingsrapport P1908487 - Ranem renseanlegg Kystlab AS
61017/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om støtte fra fond til støtte ungdom under utdannelse Maren Kristine Hasselvold
61001/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev 65/1876 Canninggata 3 - Tillatelse til innglassing av veranda leil. H0105 NAMDAL GLASS OG FASADE AS
60998/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Barnehage - ny plass- ***** ***** ***** *****
60996/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra bygge- og delingsforbudet i 100-meterssonen for fradeling av næringsareal - gnr 11 bnr 9 - Sitter havn. Klage på vedtak i hovedutvalgets sak 34/19. Fylkesmannen i Trøndelag
59922/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Innvilgelse.Søknad om godkjenning av plan for nydyrking. Gnr/bnr:13/22 i Overhalla. Steinar Storøy
61016/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om støtte Emma Skålbones
60936/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til Glada'n 2019 Gladagskomiteen v/Tove Lise Mork
60669/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev 55/2/11 - Ferdigattest Olav Nilsen
54665/2019 20191112 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling Runar Moen og Gudrun Flatebø - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Glasøya - gnr. 23 bnr. 130
61206/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Vedr. bruksendring driftsbygning Trond Are Strand
60724/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev 20/687 og 20/11 - Terrengarabeider Spillumsåsen boligfelt SPILLUM UTVIKLING AS
61163/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Confirmation of the order - ClubTrack (DT) K65, K45, K25, K15 - Invoice for manufacturing - no. 3 Riedel-Net
61159/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Forvaltningstilsyn av kommunens myndighetsutøvelse etter forurensningsforskriften kap. 13 Miljødirektoratet
61154/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Protokoll AU 25.10.19 Namdalregionrad - Ragnar Prestvik
61153/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Helseledernettverk Namdalen, møtereferat 06.11.19 Lierne kommune
61152/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Kvittering på mottatt e-post - Fylkesmannen i Trøndelag Fylkesmannen i Trøndelag, Landbruksavdelingen
61145/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Underskrevet kontrakt Åarjel-saemiej skuvle
61144/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - Spar-bygg Opheim Utbygging as
61128/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - Reguleringsendring for Solsiden Boligområde B3, Vestre Havn Trøndelag fylkeskommune
61125/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Protokoll Namdal regionråd 04.11.19 Namdal regionråd - Ragnar Prestvik
61083/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Til orientering - forlengelse av tidligere fattede vedtak om unntak fra ladekrav, samt andre vedtak Statens vegvesen
61118/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Vedrørende overtagelse av eiendom, gnr 23 bnr 2 - Solhaug på Glasøya. Idar Hustad
61113/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev 1. gangs behandling - Ramsvika hytteområde - endring av plan NTE - Liv Irene Bang
61059/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Erstatter underskrevet protokoll lønnsforhandlinger - kap 3.4.2 -vedlegg-Utdanningsforbundet *****
61061/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Kjøp av festetomt med gnr. 11 bnr. 1 fnr. 7 Borgny Rotnes
61038/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Påvarsledes svar på mottatt varsel *****
61091/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev LiNa og legevakttelefon - Budsjett 2020 OSEN KOMMUNE m.fl.
61030/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Modernisering av Telenors infrastruktur (INTERNAL) Telenor Norge AS
61029/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Protokoll fra felles møte mellom politisk og administrativt samarbeidsutvalg i nordlige Trøndelag, 17.10.2019 Marit Moe
60900/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Referat fra styringsgruppemøte i Skogprosjekt Namdal avholdt 30. oktober 2019, samt Sluttrapport Trondelagfylke - Knut Sigbjørn Sklett
60885/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Fwd: Prøvingsrapport P1907547 fra Kystlab AS Utvorda vassverk
60884/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Fwd: Prøvingsrapport P1907547 fra Kystlab AS Utvorda vassverk
60877/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev [INC ID# 080147] Din innbetaling er registrert Tensio TN AS
60876/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Kunstgressbane - Nabomerknader Hdpa - Mikael Løfsnæs Haagensen
60834/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Midlertidig brukstillatelse - Søknad om byggetillatelse for ombygging og restaurering av kommunehuset Beoas - Nils Einar Olsen
60792/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Forvaltningstilsyn av kommunens myndighetsutøvelse etter forurensningsforskriften kapittel 13 Miljodir - Katarina Enevoldsen
60749/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Avtaler hos Brage Finans - Namsos Kommune Brage - Kundeservice Brage Finans AS
60748/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Vedr. brev ang. kommunesammenslåing Licscadenta - Katrine Nordahl
60746/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev 1906150 - Angående Kommunene Fosnes, Namdalseid og Namsos blir Namsos kommune fra 010120 Nkom - Sangvik, Nancy
60738/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Signert avtale Kulvert Helsesentertomta - Administrasjonsbygget Barlientransport - Thomas Barlien
60717/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til vegvedlikehold Svein Lervik
60704/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Ovs .KU - sak 25/19 Rapport selskapskontroll Midtre Namdal Avfallselskap(MNA) IKS Konsek - Einar Sandlund
60699/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Kontrollutvalgets årsplan 2020 Flatanger Kommune - Rune Strøm
2931/2018 20191111 11.11.2019 Utgående brev Høring av forslag til snøskuterløype for rekreasjonskjøring i Midtre Namdal Per Olav Meosli
Versjon:5.2.00