eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
33619/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Foreløpig svar på klage Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
33616/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Utfyllende nabovarsel til Vestre Havn borettslag Jonark - Anders Hopen
33610/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Nabovarsel til Vestre Havn borettslag Jonark - Anders Hopen
33607/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Fotoer som bekreftelse for tiltak i kjeller Salsnes-Filter - Samuelsen, Greger
33597/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev KU Prosjekteringstilbud Namsos sentrum Tronder-Plan - Jan Ola Ertsås
33595/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Invitasjon til å søke på ekstra midler - kompetansemidler august 2017 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
33573/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Representantskapsmøte Konsek Trøndelag IKS - korrigert Konsek - Eva J Bekkavik
33559/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Representantskapsmøte Konsek Trøndelag IKS 28.08.2017 Konsek - Eva J Bekkavik
29125/2017 20170815 15.08.2017 Saksframlegg/innstilling Kulturpris 2017
32529/2017 20170815 15.08.2017 Saksframlegg/innstilling Suppleringsvalg etter innvilget permisjon for Cathrine Barstad Storøy
32432/2017 20170815 15.08.2017 Saksframlegg/innstilling Opprettelse av partssammensatt utvalg (PSU) i Nye Namsos
33520/2017 20170815 15.08.2017 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
32584/2017 20170815 15.08.2017 Saksframlegg/innstilling Stillingsbeskrivelse spesialpedagogisk koordinator for barnehager og grunnskoler i Fosnes kommune
32582/2017 20170815 15.08.2017 Saksframlegg/innstilling Stillingsbeskrivelse fagarbeider/assistent skolefritidsordningen - SFO
32413/2017 20170815 15.08.2017 Utgående brev Flyttemelding *****
32411/2017 20170815 15.08.2017 Utgående brev Flyttemelding *****
33382/2017 20170815 15.08.2017 Utgående brev Vannskade i Åsvegen 5a KLP forsikring
33307/2017 20170815 15.08.2017 Saksframlegg/innstilling 1748 gnr 70 bnr 1. 2. gangs behandling: Forslag til detaljregulering for Vestgård hytteområde på Sørsjøen
33242/2017 20170815 15.08.2017 Utgående brev Sak til trafikksikkerhetsutvalget Roger Johansen
33245/2017 20170815 15.08.2017 Utgående brev Flyttemelding *****
14957/2017 20170815 15.08.2017 Utgående brev Signert lisensavtale Brannbamsen Bjørnis Bjørnisprosjektet c/o Norsk brannvernforening
33650/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Saldo/Utbetalingskort Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
33622/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Annullering av klage Morten og Bente Berntsen
33598/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Vedtak om gebyr etter kontroll ved Vollan slambehandlingsanlegg Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
33596/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom Stian Bakke Jøssund
33574/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Bistand til arealplanlegging og regulering av vannsportaktivitet Norges Motorsportforbund
33562/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Søknad om fritak for LNF-formålet i kommunedelplanen Knut Johnsrud/Hans Sved
33623/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Dronning Sonjas skolepris 2017 - informasjon Utdanningsdirektoratet
33568/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - Reguleringsplan for Norske skog – Østre bydel, område I1 Nord-Trøndelag fylkeskommune
33567/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Bosetting av enslig mindreårig flyktning - ***** ***** Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
33550/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Uttalelse fra kommunalteknikk og eiendom Kommunalteknikk og eiendom
33549/2017 20170815 15.08.2017 Utgående brev Oversendelse uttalelser etter off ettersyn for kommentar Arnt Ove Ellerås
33534/2017 20170815 15.08.2017 Utgående brev Prissetting av eventuell konsekvensutredning Adresseliste
33530/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Søknad om scooterløyve fra Lilleenget til egen hytte ved Øyengvatnet Idar Magne Amdal
33603/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Statens kartverk Tinglysingen
33602/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Statens kartverk Tinglysingen
33556/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Klage - husleie kommunale boliger Mental helse Namsos
33553/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon, kvittering for nabovarsling og situasjonskart Handicar
33547/2017 20170815 15.08.2017 Utgående brev Uttalelser sendt til planlegger for kommentar Nils Sigurd Klykken
33545/2017 20170815 15.08.2017 Saksframlegg/innstilling Søknad om bruk av bil for transport av varer og utstyr fra Fossbrenna til Setertun - Hild Inger Strand Moen
33535/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Anmodning om omgjøring av frist for gjennomføring av pålegg, Fylkesmannens sak 2017/2219 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
33533/2017 20170815 15.08.2017 Utgående brev Prissetting av eventuell konsekvensutredning Rambøll AS
33529/2017 20170815 15.08.2017 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som vikar i renhold i perioden 16.08. - 16.10.17 Salem Ghebremaryam
33527/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****
33526/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****
33525/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****
33524/2017 20170815 15.08.2017 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
33523/2017 20170815 15.08.2017 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
33522/2017 20170815 15.08.2017 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
33521/2017 20170815 15.08.2017 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
Versjon:5.2.00