eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
50499/2017 20171208 08.12.2017 Inngående brev Høring trafikksikkerhet OBUS Overhalla Kommune - Trond Stenvik
50474/2017 20171208 08.12.2017 Inngående brev Høring trafikksikkerhet OBUS Overhalla Kommune - Kristian Mork
50469/2017 20171208 08.12.2017 Inngående brev Tilbud fra Kommunalbanken 8.600.000 Kommunalbanken - Torger M. Jonasen
50526/2017 20171208 08.12.2017 Inngående brev Legeerklæring Namsen legesenter
51725/2015 20171208 08.12.2017 Utgående brev Orientering om bruk av innmarksareal i forbindelse med militærøvelseøvelse Cold Response 2016 Grunneiere i
30828/2011 20171208 08.12.2017 Utgående brev Mottatt klage på administrativt vedtak i sak 162/11, Midtre Namdal samkommune. utsatt behandling av klagen. Per Brattgjerd m.fl.
42472/2010 20171208 08.12.2017 Utgående brev Krav om betaling eller tilbakelevering av ikke tildelt dyr under jakta 2010 Ekornfjell storviltvald
16239/2016 20171208 08.12.2017 Utgående brev Kommunale mål for hjorteviltbestandene i Midtre Namdal samkommune, REVIDERING. Høringsparter
33886/2016 20171208 08.12.2017 Utgående brev Orientering om jaktsesongen 2016, Fosnes kommune. Valdansvarlige, jaktledere og jegere
28645/2014 20171208 08.12.2017 Utgående brev Orientering om jaktsesongen 2014, Namsos kommune. Valdansvarlige, jaktfeltledere og jegere
28630/2014 20171208 08.12.2017 Utgående brev Orientering om jaktsesongen 2014, Fosnes kommune. Valdansvarlige, jaktledere og jegere
50532/2017 20171208 08.12.2017 Inngående brev Anmodning om sluttutbetaling Skogmo Tre AS
50462/2017 20171208 08.12.2017 Utgående brev Forprosjekt Ranem renseanlegg for Overhalla kommune Synne Agnete Gjøvik Sortland
50460/2017 20171208 08.12.2017 Inngående brev Nytt Tobakkssalgs- og Bevillingsregister - tilgang til løsningen Helsedirektoratet
50432/2017 20171208 08.12.2017 Utgående brev Innflytting i kommunal bolig *****
49607/2017 20171208 08.12.2017 Utgående brev Tillatelse hogst i område med meldeplikt, vernskog på eiendommen Ugset gnr. 55 bnr. 1 i Fosnes kommune. Aage Ugseth
49588/2017 20171208 08.12.2017 Utgående brev Skuterløyve for kjøring fra Klingen til egen hytte ved Fjellsettjønnin i Namsos Berit Forås Sævik
49562/2017 20171208 08.12.2017 Utgående brev Tilsettingsbrev *****
50428/2017 20171208 08.12.2017 Utgående brev NTE innmelding NTE
49557/2017 20171208 08.12.2017 Utgående brev Avslutning av BU sak - Dalheimen gjestehus v/ Sissel Gjeset Innovasjon Norge
25678/2015 20171208 08.12.2017 Utgående brev Jaktsesongen 2015 - orientering til valdansvarlige, jaktledere og jegere Valdansvarlige, jaktledere og jegere
50515/2017 20171208 08.12.2017 Inngående brev Tilsynsrapport Statens jernbanetilsyn
50449/2017 20171208 08.12.2017 Inngående brev Den kulturelle spaserstokken - Attitunes Attitunes vokalgruppe
50448/2017 20171208 08.12.2017 Inngående brev Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
50447/2017 20171208 08.12.2017 Inngående brev Søknad om kjøretillatelse med ATV i utmark Karstein Langenes
50418/2017 20171208 08.12.2017 Utgående brev Krav om retting i matrikkelen for eiendommen Jamtheimen, gnr. 32, bnr. 28 - Eier Ole Petter Solbakken John Opdal m.fl.
49545/2017 20171208 08.12.2017 Utgående brev Tilsetting - 92,11 % vikariat ved Vestre havn bo- og velferdssenter Personalsjefen
49542/2017 20171208 08.12.2017 Utgående brev Ang søknad om konsesjon for erverv av gnr 35 bnr 25 i Namsos Edmund Selnes
49539/2017 20171208 08.12.2017 Utgående brev Tillatelse til deling, etablering av ny grunneiendom fra festetomt 42/2/1 Ola Bragstad
49535/2017 20171208 08.12.2017 Utgående brev Tilbudskonkurranse Stedsutvikling - Ranemsletta, Overhalla kommune ref. saksnummer 2017/2129 Kari Skogstad Norddal
50502/2017 20171208 08.12.2017 Inngående brev Endring av tiltakshaver tilbygg Martin Haugum
50468/2017 20171208 08.12.2017 Inngående brev Tilbud fra KLP 8.600.000 Klp - Arnfinn Vognild
50420/2017 20171208 08.12.2017 Utgående brev Foreløpig tilbakemelding på mottatt klage vedr. oppføring av spikerlavvo Tommy Amdal
50417/2017 20171208 08.12.2017 Saksframlegg/innstilling Kommunal vigsel fra 1.1.2018 - Oppnevning av vigslere
50386/2017 20171208 08.12.2017 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som tilkallingsvikar, assistent inntil 100 % stilling. Namsos sentrum omsorgsbolig, Jorunn Ekkers v 5 a. I perioden 25.09.17 - 01.07.18 Maylinn Nessimo Monsen
50383/2017 20171208 08.12.2017 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som tilkallingsvikar, assistent inntil 100% stilling. Namsos sentrum omsorgsbolig, Mørkvedtunet. I perioden 21.08.17 - 01.06.18 Alexandra Daniella Brøndbo
49534/2017 20171208 08.12.2017 Utgående brev Tilbudskonkurranse Stedsutvikling-Ranemsletta, Overhalla kommune ref. saksnummer: 2017/2129 Stine Risdal Eriksen
25666/2015 20171208 08.12.2017 Utgående brev Orientering om jaktsesongen 2015, Otterøy, Namsos kommune. Valdansvarlige, jaktledere og jegere
50450/2017 20171208 08.12.2017 Inngående brev Pressemelding Visit Namdalen SA Bente Snildal
50372/2017 20171208 08.12.2017 Utgående brev Referat fra møte i avklaringsutvalget *****
49465/2017 20171208 08.12.2017 Utgående brev Innkalling til møte *****
49458/2017 20171208 08.12.2017 Utgående brev Forprosjekt Ranem renseanlegg for Overhalla kommune s m.fl.
50378/2017 20171208 08.12.2017 Utgående brev Intern kontroll inntekter KomRev Trøndelag IKS
49472/2017 20171208 08.12.2017 Utgående brev Nytt vedtak om sats for driftstilskudd 2018. Gammelstua barnehage
50441/2017 20171208 08.12.2017 Utgående brev NTE flyttemelding NTE
50361/2017 20171208 08.12.2017 Utgående brev Vedtak om tilskudd til tilpasning av inngangsparti *****
50346/2017 20171208 08.12.2017 Utgående brev Refusjonskrav frikjøp av hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet - høsten 2017 Utdanningsforbundet
52585/2015 20171208 08.12.2017 Utgående brev Tilbakemelding på forespørsel om kartlegging i forbindelse med øvelse Cold Respons 2015. Forsvarets operative hovedkvarter
49692/2017 20171208 08.12.2017 Utgående brev 1703 - 14/14 Ønske om tilleggsareal og spørsmål vedr. veggrunn Jan Roger Grannes
49662/2017 20171208 08.12.2017 Utgående brev Signert bekreftelse Fiskeridirektoratet
Versjon:5.2.00