eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
41071/2018 20180718 18.07.2018 Inngående brev Rammesøknad 65/600 Sven Oftedals veg 2 Jonark - Anders Hopen
41070/2018 20180718 18.07.2018 Inngående brev Naboerklæring og situasjonskart Kirsti Lysberg
41056/2018 20180718 18.07.2018 Inngående brev 65/1403 - spm. vedr parkering av arbeidsbiler samt midlertidig br. tillatelse Jonark - Jon Martin Olsen
41042/2018 20180718 18.07.2018 Inngående brev Søknad om tiltak ett trinn - G/Bnr: 13/363 Einan Komplett-Prosjektering - Njål Kolsvik
41041/2018 20180718 18.07.2018 Inngående brev Søknad om tiltak et trinn - G/Bnr: 13/364 Einan Komplett-Prosjektering - Njål Kolsvik
40994/2018 20180718 18.07.2018 Inngående brev 18/00102-2 Vedtak etter Havne- og farvannsloven Trondheimhavn - Hågensen Kjell Morten
40570/2018 20180718 18.07.2018 Utgående brev Svar på gravemelding - KIBMCW - Hammarsvevegen, nye kabler til 7 boliger v/NTE Nett AS NTE Nett AS
39042/2018 20180718 18.07.2018 Utgående brev 20/495 Spillumstranda - Rammetillatelse for oppføring av næringsbygg til Felleskjøpet Hdpa - Mikael Løfsnæs Haagensen m.fl.
41074/2018 20180718 18.07.2018 Inngående brev Kopi av brev ang. endelig rapport landbruksvikarvirksomhet 2017 Fylkesmannen i Trøndelag
41073/2018 20180718 18.07.2018 Inngående brev Varsel om internkontroll og stikkprøvekontroll av det elektriske anlegget NTE Nett Det lokale eltilsyn
41064/2018 20180718 18.07.2018 Inngående brev Namdal Container & Gjenvinning AS - Spillumstranda - sorteringsanlegg - vedtak - tillatelse etter forurensningsloven - Namsos kommune Fylkesmannen i Trøndelag
41063/2018 20180718 18.07.2018 Inngående brev 65/1403 - redegjørelse IG-2 Jonark - Jon Martin Olsen
41062/2018 20180718 18.07.2018 Inngående brev 65/1403 - Søknad om ansvarsrett fra E-nor. Jonark - Jon Martin Olsen
41055/2018 20180718 18.07.2018 Utgående brev Tilbud om tilsetting i i 75% fast stilling på natt Wenche Renee Moe
41054/2018 20180718 18.07.2018 Inngående brev 65/1379 - Heisstans på Seniorhuset Reber Schindler Heis AS v/Oddleif Vannebo
41044/2018 20180718 18.07.2018 Inngående brev Innvilgelse av forhøyet uførepensjon (korrigert brev) Statens Pensjonskasse
41051/2018 20180718 18.07.2018 Inngående brev 65/1379 - Seniorhuset - heis Reber Schindler Heis AS v/Anne Dragvik
41026/2018 20180718 18.07.2018 Inngående brev Begrenset politiattest - datert 09.07.18 Finnmark politidistrikt
41023/2018 20180718 18.07.2018 Inngående brev Godkjenne søknad om pensjon KLP
41021/2018 20180718 18.07.2018 Inngående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte - 21.09.18 - merk ny tid Overhalla kommune
41019/2018 20180718 18.07.2018 Inngående brev Pålegg om svar Namdal tingrett
41077/2018 20180718 18.07.2018 Inngående brev Bekreftelse på mottatt og godkjent årsregnskap for regnskapsåret 2017 Brønnøysundregistrene
41076/2018 20180718 18.07.2018 Inngående brev Bekreftelse på mottatt og godkjent årsregnskap for regnskapsåret 2017 Brønnøysundregistrene
41075/2018 20180718 18.07.2018 Inngående brev Bekreftelse på mottatt og godkjent årsregnskap for regnskapsåret 2017 Brønnøysundregistrene
41052/2018 20180718 18.07.2018 Inngående brev 65/1379 - Namsos kommune Seniorhuset heis Reber Schindler Heis AS v/Oddleif Vannebo
41018/2018 20180718 18.07.2018 Inngående brev Informasjonsbrev i forbindelse med databehandleravtale mellom kunde og Nokas NOKA
41078/2018 20180718 18.07.2018 Inngående brev Bekreftelse på mottatt og godkjent årsregnskap for regnskapsåret 2017 Brønnøysundregistrene
41072/2018 20180718 18.07.2018 Utgående brev 65/600 - Sven Oftedals veg 2 - Bekreftelse på mottatt søknad Jonark AS
41059/2018 20180718 18.07.2018 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse Roger Urdshals
41028/2018 20180718 18.07.2018 Inngående brev Orientering om kontroll av elektriske anlegg - Kreklingvegen NTE Nett AS
41020/2018 20180718 18.07.2018 Inngående brev Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage *****
40545/2018 20180718 18.07.2018 Utgående brev Ny databehandleravtale - tilføring av et punkt Telenor
39656/2018 20180718 18.07.2018 Utgående brev 17/3/220 - Nordahl Griegsv. 9b - tillatelset til tilbygg bolig Joakim Elverum Furre
40523/2018 20180718 18.07.2018 Utgående brev Ny databehandleravtale Telenor
40568/2018 20180718 18.07.2018 Utgående brev Spørreundersøkelse til kommunene i Trøndelag Fylkesmannen i Trøndelag
40164/2018 20180718 18.07.2018 Utgående brev 20/248 Delingstillatelse JARAS EIENDOM AS
40122/2018 20180718 18.07.2018 Utgående brev 20/231 Delingstillatelse JARAS EIENDOM AS
40129/2018 20180718 18.07.2018 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev Kåre Kvåle
40100/2018 20180718 18.07.2018 Utgående brev Søknad om oppmålingsforretning Tatiana P Abrahamsen / Thor Abrahamsen
40286/2018 20180718 18.07.2018 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev NØSTHAUGEN EIENDOM II AS
40335/2018 20180718 18.07.2018 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling ved Namsos helsehus Mona Vibstad Vollan
40330/2018 20180718 18.07.2018 Utgående brev 20/153/143 - Industrivegen 8 - fradeling av eksisterende festetomt Namsos Kommune - kommunalteknikk og eiendom
40224/2018 20180718 18.07.2018 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev 65/857 Tone Margrethe Grande
34921/2018 20180718 18.07.2018 Utgående brev Protokoll- drøfting av endringer eiendom og teknisk Tillitsvalgte
40689/2018 20180718 18.07.2018 Utgående brev 5040 - gnr 181 bnr 3 - Søknad om dispensasjon/tillatelse til etablering av flytebrygge Fylkesmannen i Trøndelag m.fl.
40659/2018 20180718 18.07.2018 Utgående brev 18/477 - svar på søknad om sanitærabonnement Grannes VVS m.fl.
40645/2018 20180718 18.07.2018 Utgående brev 51/37 - Saltbuodden - tillatelse til tilbygg hytte Laila Irene Frelsøy
40629/2018 20180718 18.07.2018 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev HANS EVENSEN EIENDOM AS
33266/2018 20180718 18.07.2018 Utgående brev 14/22/161 Sivs veg 3 - Tillatelse til oppføring av verand med overbygg. Torleif Johan Grunnan
33265/2018 20180718 18.07.2018 Utgående brev 34/17 - Straumsneset 3 - Fradeling eksisterende pkt.feste Arnulf Strømsnes
Versjon:5.2.00