eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
3460/2019 20190120 20.01.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
3466/2019 20190120 20.01.2019 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisning *****
3451/2019 20190119 19.01.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
3126/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Kommunal kai i Kilan Mowi - Jensen, Kent Ståle
3124/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev 15/00444-331 - Etterkalkyle 37610 Sykeheimen - ny nettstasjon kabling av høyspentlinje - ID 24392 Nte - Dale Vidar
3104/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Reguleringsplan Namsos sentrum - Prosjekteringsmøte 3 Tronder-Plan - Jan Ola Ertsås
3086/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Bufdir lyser ut tilskuddsmidler til foreldrestøttende tiltak i kommunene for 2019 Bufdir - Ellen Gjeruldsen
3077/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Revisors oppgaver i tilknytning til den kommunale tilskuddsordningen særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Helsedir - Trykk-Tjenester
3074/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene Helsedir - Trykk-Tjenester
3001/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Revidert skjema - ansvarsrett der foretaket ikke oppfyller forskriftskravet Drevland åas Tom Ove Drevland
2994/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev (Saks-id:207339) Databehandleravtale (GDPR) med Aschehoug forlag (Lokus, Unibok og Gan) Aschehoug -
2982/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Revisors oppgaver i tilknytning til den kommunale tilskuddsordningen særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Helsedir - Trykk-Tjenester
2980/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene Helsedir - Trykk-Tjenester
186/2019 20190118 18.01.2019 Utgående brev Leieavtale utkast *****
3094/2019 20190118 18.01.2019 Utgående brev Dato for hospitering Namsskogan kommune
3062/2019 20190118 18.01.2019 Utgående brev Innvilgelse. Søknad om godkjenning av plan for nydyrking. Gnr/bnr:24/5 Overhalla Tor Helge Olsen
3050/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Oppdragsavtale - støttekontakt i perioden: 18.09.2018 og inntil avslutning eller nytt vedtak Hilde Dillan
3047/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Søknad om statlig bostøtte *****
3046/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Oppsigelse - reduksjon av stilling med 10 % Rolf Hesvik
3010/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Budsjett - Overhallsvegen 10 Recover Nordic AS v/Torfinn Wold
2999/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Søknad om byggetillatelse, bolig og garasje Lasse Haugmo og Karoline Langås
3042/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Keziah Muthoni Anzjøn
3040/2019 20190118 18.01.2019 Utgående brev Permisjon 1.1. - 31.12.19 Lene R. Høglo
3034/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Søknad om gratis leie av Festplassen Silje Kristin Aunan
3025/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Kopi av: IOP - Hovedside for skoleåret 2018-2019 Olav Duun videregående skole
3023/2019 20190118 18.01.2019 Utgående brev Varsel om planoppstart - Revisjon av reguleringsplan for Ranemsletta Fylkesmannen i Trøndelag m.fl.
3012/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 17.01.2019 (vedtaksref:100005685721951) Es Nav - Helfo vedtak
3106/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Startlån søknad (Ref=202743) *****
3019/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Supplerende erklæring om ansvarsrett og oppdatert gjennomføringsplan Anders Feragen
3018/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Supplerende erklæring om ansvarsrett og oppdatert gjennomføringsplan Anders Feragen
3015/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Namsos
3011/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Statuser - Lonet - Overhallsvegen 10 - Gjensidige, 87380231,5 Recover Nordic AS v/Torfinn Wold
2989/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Barnehage -søknad om ny plass *****
3003/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanens arealdel og fra pbl. § 1-8 for fradeling av nausttomt, og senere oppføring av naust. Namsos kommune Trøndelag fylkeskommune
2990/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Fylkesmannens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - riving av driftsbygning og oppføring av fritidsbygg og lager - Skomsvollsjøen 7 - Namsos - 56/5 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2978/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2977/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2309/2019 20190118 18.01.2019 Utgående brev Signert rammeavtale JOBBIT c/o Smart Norway AS
2362/2019 20190118 18.01.2019 Utgående brev Matrikkelbrev og faktura Ottar Anton Kaldal
880/2019 20190118 18.01.2019 Utgående brev Trøndersnadder UB - Støtte til bokprosjekt Trøndersnadder UB v/Lone Westrum
3137/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Brev fra Oslo kommune - Utdanningsetaten angående Saksbehandlingsrutiner - forskrift til opplæringsloven § 18-1 Utdanningsetaten i Oslo
3115/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Startlån melding fra søker (Ref=202743) *****
3105/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Pålegg om utregning av tilvekst etter odelsloven § 63 Inntrøndelag tingrett
3098/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Søknad om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag Sturla Heglum
3107/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Startlån melding fra saksbehandler (Ref=202743) *****
3102/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Bufdir lyser ut tilskuddsmidler til foreldrestøttende tiltak i kommunene for 2019 Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet
3090/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Vi trenger innspill til hvordan vi i Trøndelag sammen sikre et mest mulig omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og næringsliv fram mot 2030! Trøndelag fylkeskommune
3089/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Bekreftelse på gavetildeling - tilsagnsbrev SpareBank 1 SMN
3127/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Uttalelse - Revisjon av reguleringsplan for Ranemsletta Trøndelag fylkeskommune
3108/2019 20190118 18.01.2019 Inngående brev Nye observatører til fellesnemnda fra Lund Lund grendelag
Versjon:5.2.00