eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
39084/2019 20190720 20.07.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
39083/2019 20190720 20.07.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
39034/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
39033/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
38832/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev Skademelding med vedlegg NAV skanning
39057/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Søknad om fødselspermisjon - inklusive fedrekvote *****
39047/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Tilbakemelding fra Robrygga legekontor Robryygga legekontor
39060/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev Refusjonskrav mentor NAV skanning
39067/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev 44/2 - Altevegen 210 - Ettrinn - Oppføring av flytebrygge Petter Hestvik
39040/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler 2019 NAMSOS MUSIKKORPS
38977/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev Tillatelse til utslipp av renset avløpsvann Småværet hyttefelt Trønderplan AS
39074/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev 65/7 m. flere. - tilleggsareal til 65/315- Uklare hjemmelsforhold Jakob Johan Hildrum
38967/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev 20/293/208 - Hudiksvallvegen - tillatelse til oppføring av carport med veranda - ettergodkjenning. Even Christopher Lian
39077/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev 3/38 - Ber om behandling etter jordloven Elin Skard Øien
39076/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan og plan- og bygningsloven - fradeling av hyttetomt og oppføring av hytte FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
39071/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev 32/40 - Løgnin 22 - søknad om oppføring av bod - midlertidig svar og orientering Jørn Kjetil Johnsen
39051/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
39053/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
39050/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
39055/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
39054/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
39070/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Kvittering for nabovarsel Bente Almvik
39069/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Opplysninger gitt i nabovarsel Bente Almvik
39052/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev Førespørsel nr 2 til ansvarlig søker Jonark v/ Anders Hopen
39008/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev Ferdigattest Namsos Kommune - kommunalteknikk
39043/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev Vedr. Tømmrvegen 8 Jonark v/ Anders Hopen
38989/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev 65/814 Hildrums Alle 1 - Mangler og feil ved søknad Martin Lysberg / Julie A. Brucker
39081/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Oppsigelse Odil Sætertrø
39042/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale - ferievikar assistent inntil 100% Namsos b/v-senter avd 1 - 24.06.19-18.08.19 Vegard Wåde
39039/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Aksept grenseforløp gnr 1 bnr 6 - klarlegging av eksisterende grense Knut Aage Grydeland
38944/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Renholder - 80 % stilling ved Eiendomsavdelingen renhold - 24.06.19 - 31.07.19 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Emilie Gaupset
38943/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Tilkallingsvikar ved Eiendomsavdelingen renhold - 09.07.19 - 09.09.19 - underskrevet arbeidsavtale Sara Haile Hagos
38936/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Renholder - 40 % stilling ved Eiendomsavdelingen renhold - 01.07.19 - 09.08.19 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Amund Bisgaard
39023/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Tilkallingsvikar ved Eiendomsavdelingen renhold - 04.06.19 - 04.10.19 - underskrevet arbeidsavtale Doungjai Eiden
38945/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Renholder - 80 % stilling ved Eiendomsavdelingen renhold - 27.05.19 - 20.07.19 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Tyra Maritsdatter Meosli
38942/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Renholder - 60 % stilling ved Eiendomsavdelingen renhold - 11.07.19 - 11.09.19 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Tora Haug Kristoffersen
38937/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Tilkallingsvikar ved Eiendomsavdelingen renhold - 04.07.19 - 03.08.19 - underskrevet arbeidsavtale Tanawat Tonyong
38934/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Tilkallingsvikar ved Eiendomsavdelingen renhold - 04.07.19 - 26.07.19 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Robel Tekles Solomon
38939/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Kulturminnefaglig uttalelse til søknad om nydyrking,gbnr 29_1, Overhalla kommune Trøndelag Fylkeskommune seksjon kultur
39004/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Namsos Kommune - kommunalteknikk
38725/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Tillatelse til deling, arealoverføring av 500 m² til boligformål fra 45/3 til 45/28 Åke Duun
38648/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Protokoll og erklæring om arealoverføring Ingebrigt Leite m.fl.
38868/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Resultat av oppmålingsforretning og melding om matrikkelføring Ingvild Kaspersen Torvin
38896/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Erklæring om frafall av rettighet Ingebrigt Leite
39003/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Vedtak om individbaserte tjenester Statped
39022/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev 20/684 - Merknad fra nabov Thomas Barstad
38900/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 17/3 - Jarle Hildrumsveg - Tillatelse til fradeling av eksisterende festetomt med tilleggsareal Opplysningsvesenets fond
39019/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 65/950 - Erklæring Kjetil Hanssen
39024/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling *****
39002/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling *****
38952/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Assistent - inntil 10 % stilling ved Lonet - 24.06.19 - 18.08.19 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Eline Valan Settnøy
38964/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Helsefagarbeider - inntil 84 % stilling ved Vestre Havn bo- og velferdssenter - 24.06.19 - 04.08.19 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Saba Ghebreyesus
38949/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Assistent - inntil 100 % stilling ved Lonet - 24.06.19 - 18.08.19 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Anne Lise Westermann
38701/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Svar på gravemelding - M7BIR4 - Gbnr 34/125 - Storfuruvegen 4 - utbedring av innkjørsel - grøfting og nedlegging av stikkrenner - Hundseth Skog og Gårdsservice AS Hundseth Skog & Gårdsservice AS m.fl.
39000/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Helsefagarbeider - 75 % fast stilling ved Vestre Havn bo- og velferdssenter - underskrevet fast arbeidsavtale Eva Hanne Pedersen Fjærli
38978/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Kjell Fjerdingen
38991/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev 17/56/315 - Skogstien 25 - Ettrinn - Tilbygg og påbygg bolig Stig Magne Brøndbo
38990/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev 35/2/30 - Selnes 25 - Uten ansvar - Oppføring av uthus og anneks Lars Hermann Andersen
39013/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Opprette adresse Jektvika Mowi - Julie Jensen
38975/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev 18/21/42 - Hestmarkvegen 12 - Uten ansvar - Oppføring av carport som tilbygg til bolig Stig Eirik Seierstad
39006/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev 20/213 - Kammen 12 - Uten ansvar - Oppføring av balkong Thomas Husby Opdal
39009/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev 18/2 - Fradeling av tomt nr B9 - Uramoen Gunnar Robert Sellæg
38999/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev 35/28 - Selnes 33 - Uten ansvar - Utvidelse platting samt oppføring av brygge (ettergodkjenning) Else Bakke
38962/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev 138/8 - Søknad om tillatelse i ett trinn ÄLVSBYHUS NORGE AS
38984/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Geir Helge Martinsen
38983/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Bjørn Tore Wiik
38970/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Muligheter for omgjøringer og fornyinger i kafeteriaen Flatanger frivilligsentral
38974/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Småværet i Flatanger Fjerning av uråderett og pantedokument og utbyggingsavtale på tilleggsarealene 39-53 og 39-54 Anders Kjøren
38976/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Hjemmelsoverføringer Verkstedtomta gnr 38 bnr 6 i Flatanger knr 5049 birgit@hasvaag.no
38922/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Gjennomgang av arbeidsoppgaver 22.05.19 *****
38924/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Referat fra oppfølgingsmøte med ***** ***** ***** 17.07.19 Brit Randi Sæther Pedersen
38955/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Mottatt bud *****
38954/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Mottatt bud *****
38930/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til tilpasning *****
24447/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 65/1135 - Solvang Barnehage - status Birger Pedersen AS
32028/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 65/1135 - Solvang barnehage - gulvbelegg Birger Pedersen AS
38910/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Ang. krav om kompensasjon for merarbeid Bakklandet legekontor v/Jannike Reymert
38908/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Ang. krav om kompensasjon for merarbeid Bakklandet legekontor v/Jannike Reymert
38971/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Arbeidsavtale mellom Namsos kommune og Magnhild Often Sveen - underskrevet Magnhild Often Sveen
38667/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev For perioden 01.09.19 til 13.09.19 Bakklandet legekontor v/Jannike Reymert
38670/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Krav om kompensasjon for merarbeid Bakklandet legekontor v/Jannike Reymert
38664/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Forslag på vikarleger til Namsos kommune for ukene 29, 30, 31, 32 og 33 Bakklandet legekontor v/Jannike Reymert
38665/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Rekrutering av lege og flere vikarer Bakklandet legekontor v/Jannike Reymert
38968/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Vedtak om spesialistgodkjenning for lege i allmennmedisin Helsedirektoratet
38917/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Ang. krav om kompensasjon for merarbeid Bakklandet legekontor v/Jannike Reymert
38993/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Begrenset politiattest - datert 27.06.19 Finnmark politidistrikt
39020/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Adjunkt - 100 % stilling ved Bangsund skole - 01.08.19 - 31.07.20 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Ola Håkon Aglen
38950/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling som støttekontakt Andrea Fjell
38986/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Trykte og Digitale læremidler Overhalla Kommune - Odd Andre Nesjan
38972/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Adjunkt - 13 % fast stilling ved Vestbyen skole - 01.08.19 - underskrevet fast arbeidsavtale Tomas Lian
38973/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Adjunkt - 87 % stilling ved Vestbyen skole - 01.08.19 - 31.07.20 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Tomas Lian
38935/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Prøvingsrapport P1903480 - Øysletta renseanlegg Kystlab AS
38933/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Prøvingsrapport P1903483 - Ranem renseanlegg Kystlab AS
38932/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Prøvingsrapport P1903484 - Gansmo renseanlegg Kystlab AS
38938/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Prøvingsrapport P1902996 - Ranem renseanlegg Kystlab AS
38527/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Kulturskolelærer/dansepedagog i 63,02 % fast stilling ved Kulturskolen - 01.08.19 Stina Bakkebø Baadsvik
39021/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Arbeidsavtale for feierlærling ved Namsos brannstasjon - 19.08.19 - 18.08.21 - underskrevet avtale Fredrik Fjærli
38963/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Begrenset politiattest - datert 18.06.19 Line Catrine Elvrum Storli
38879/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Oppfølgingsplan - ***** ***** Nav Skanning
38821/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Oppfølgingssamtale - ***** ***** Nav Skanning
38726/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Stillingskode ***** ***** i ny stilling HTV NSF Namsos og Namdalseid kommune v/Lill Iren Kristiansen
38994/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Begrenset politiattest - datert 12.07.19 Finnmark politidistrikt
38998/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Hjelpepleier - 75 % stilling ved Namsos Helsehus langtidsavdelingen - underskrevet fast arbeidsavtale Silje Anita Finnehaug
38915/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
38914/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
39001/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Takker ja til stilling som helsefagarbeider i 75 % stilling Eva Hanne Pedersen Fjærli
38927/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Automatisk kvittering på innsendt søknad 2019-0023 Namdal regionråd
38926/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad til Regionalt næringsfond for Midtre Namdal Museet Midt IKS avd. Kunstmuseet
38947/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Assistent - inntil 100 % stilling ved Lonet - 24.06.19 - 18.08.19 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Marie Saugestad
38946/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Assistent - inntil 87 % stilling ved Bangsund bo- og velferdssenter - 24.06.19 - 18.08.19 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Berit Sandstad
38953/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Begrenset politiattest - datert 14.06.19 Finnmark politidistrikt
38957/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Begrenset politiattest - datert 04.06.19 Finnmark politidistrik
38969/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale for lærlinger - Feier - Namsos brannstasjon - 19.08.19 - 18.08.22 Fredrik Fjærli
38916/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
38813/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev 26/3 - Uttalelse MNS Mnsk - Aksel Håkonsen
38783/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Utvidelse av gjestehavn Seierstad John Gansmo
38762/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev 17/657145- Innmelding av lege i direkte oppgjørsavtale for Namsos kommune-lege Kent Angelo (korrigert oppstartsdato) Helfo - Eli Nævdal
38770/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 15.07.2019 for Torbjørn Marstein Kruke (vedtaksref:100006429193329) Es Nav - Helfo vedtak
38909/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Ang. krav om kompensasjon for merarbeid Bakklandet legekontor v/Jannike Reymert
38739/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 65/1135 - Solvang barnehage - garantinummer: 14G0691329 Danske Bank, Trade Finance/Garanti
38736/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 65/1135 - Reklamasjon på rifter i gulvbelegg - Solvang barnehage Birger Pedersen AS
38649/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Tilbud om lærlingeplass 2019 *****
7352/2018 20190717 17.07.2019 Utgående brev Vedr. søknad om permisjon *****
38769/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Uttalelse på søknad om endring av styrer - Gamle nabo AS Trøndelag politidistrikt v/Anita Lindsetmo Vold
38766/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Kopi - 32017 Ånholmen - Midlertidig tillatelse 2019-07-16 Trøndelag fylkeskommune - Bjørn Grenne
38795/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Retting av grenser Bjørn Mørkved
38799/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse - Besiktigelsesrapport *****
38881/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Søknad om fradeling av hytte John Sæternes
38884/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Kopi av tilbudsbrev Innovasjon Norge
38850/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Tilbud om BU Investeringstilskudd Kr 700 000 *****
38177/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Søknad om fradeling av nausttomt Olav Vedvik
38172/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Søknad om fradeling av areal til veggrunn Bjørg Lauvsnes
38906/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Forhåndsvurdering - dispensasjon fra reguleringsplan for Brufoten - flytting av 3 hyttetomter - Flatanger FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
38789/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Søknad til Salsnes familiebarnehage *****
38886/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Søknad om permisjon *****
38368/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Vedr. Kjærlighetsstien boligpark - sluttoppgjør/tilleggsfaktura Bjørn Frisendal as
38848/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 23/85 - Bangdalsvegen - Oppføring av bolig og garasje - Bekreftelse på mottatt sak DREVLAND AS
38828/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
38827/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Søknad om stilling Line Merete Myrvold
38826/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Søknad om stilling Line Merete Myrvold
38814/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Søknad om stilling Bente Hegge
38812/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Søknad om stilling JULIA ØREN
38810/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Søknad om stilling ***** *****
38816/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev 20/675 - Nøshaugvegen - Bobilsenteret, søknad om igangsettingstillatelse delsøknad 2, resterende fag. Jonark AS
35955/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 20/248 - Fradeling av 3 parseller fra gnr. 20 bnr. 248 SPILLUMSTRANDA AS
38809/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Innsigelse nabovarsel gnr 17/58 fnr. 576 datert 19.06.2019 HELSE NORD-TRØNDELAG HF
38804/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Klage på vedtak, ref:2019/2717-8 Ekbyggtjenester - Fredrik Engesvik
38846/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Uttalelse - søknad om dispensasjon - riving hytte - oppføring av ny - midlertidig anleggsveg og flytebrygge - Løgning 6 - Namsos 32/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
38845/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev 23/85 - Bangdalsvegen - Oppføring av bolig og garasje DREVLAND AS
38835/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev 23/13 - Bangdalsvegen 11 - Rehabilitering av pipe Murmestrene Tisløv AS
38830/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev 65/1789 - Søknad om rammetillatelse - Pinavegen 6 Jonark AS
38867/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Student i praksisstilling - 13,84 % stilling ved Klingkorsen omsorgsboliger - 24.06.19 - 01.09.21 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Bianca Strøm Skjærvø
35820/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 17/138 Olav Duunsveg 52 - Riving av eksisterende garasje, oppføring av ny, balkong, ny avkørsel mv Arcon Prosjekt AS
38901/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan - fradeling av eksisterende lager / smie - Flatanger 23/7 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
38857/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Grunne i Hestdalen - høring i kommunen - mudring, dumping og utfylling - Sørmarkfjellet AS - Flatanger FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
38833/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Søknad om tilfeldig vikararbeid i barnehage *****
38831/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Søknad om tilfeldig vikararbeid i barnehage *****
38869/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Hjelpepleier - inntil 100 % stilling ved Klingkorsen omsorgsboliger - 24.06.19 - 18.08.19 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Turid Flosand
38864/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Assistent - inntil 90 % stilling ved Vestre Havn bo - og velferdssenter - 24.06.19 - 18.08.19 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Eva Aakervik
38787/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Gummigranulat i kunstgressbaner ProTurf AS v/Christian Steen
38858/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Assistent - inntil 100 % stilling ved Vestre Havn bo - og velferdssenter - 22.07.19 - 18.08.19 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Tahire Gashi
38860/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Assistent - inntil 70 % stilling ved Vestre Havn bo - og velferdssenter - 24.06.19 - 18.08.19 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Tesfabrhan Kifle
38866/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Student/Fagarbeider- inntil 100 % stilling ved Vestre Havn bo - og velferdssenter - 24.06.19 - 21.07.19 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Stine Fagermo
38862/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Assistent - inntil 100 % stilling ved Vestre Havn bo - og velferdssenter - 24.06.19 - 18.08.19 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Sara Helene Johansen
38841/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Assistent - inntil 50 % stilling ved Vestre Havn bo- og velferdssenter . 24.06.19 - 18.08.19 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Warsana Nakhachon
38839/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Student/Fagarbeider - inntil 85,45 % stilling ved Vestre Havn bo- og velferdssenter - 22.07.19 - 18.08.19 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Maria Aglen
38837/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Student/Fagarbeider - inntil 100 % stilling ved Vestre Havn bo- og velferdssenter - 24.06.19 - 21.07.19 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Andreas Tangen
38854/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Assistent - inntil 80 % stilling av Vestre Havn bo- og velferdssenter - 24.06.19 - 18.08.19 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Marit Nygård
38852/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Student/Fagarbeider - inntil 83 % stilling av Vestre Havn bo- og velferdssenter - 24.06.19 - 18.08.19 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Silje J. Nesjan
38851/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Assistent - inntil 90 % stilling ved Vestre Havn bo- og velferdssenter - 17.06.19 - 11.08.19 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Lene Olsen
38849/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Student/Fagarbeider - inntil 87,32 % stilling ved Vestre Havn bo- og velferdssenter - 24.06.19 - 21.07.19 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Carina Strand
38844/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Assistent - inntil 80 % stilling ved Namsos helsehus demensavdelingen - 24.06.19 - 18.08.19 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Salma Omar Mohammed
38803/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 24/1/5 - Ber om uttalelse Elin Skard Øien
38811/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev 26/3 - Uttalelse fra MNS Mnsk - Elin Skard Øien
38791/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 20/392 - Purring - ferdigattest/midlertidig brukstillatelse Roger Engensvik
38790/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven§ 1-8 for fradeling av hyttetomt, og oppføring av hytte ved Løgning 4 - 32/35. Namsos kommune Trøndelag fylkeskommune
38807/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 24/1 - Manglende opplysninger og orientering om saksgang Arve Fjeldseth
38815/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 26/3 - Bangdalen - Tillatelse til oppføring av vedlager Svein Nesjan
38855/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 34/5/247 - Avklaringer Svenn Aksel Modell
29304/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 3/38 - Botnavegen - tillatelse til fradeling av tomt Johan Petter Bruun
38710/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak - Anneks/Naust Anders Råen
38824/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Vedr. ansvarsrett for tømrerarbeid Arvid Engløkk
38818/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Ferdigattest Fritidsbolig G/bnr: 13/363 Komplett-Prosjektering - Njål Kolsvik
38800/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev FERDIGATTEST Trio-Bygg - Astrid Skrove
38788/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Søknad til Salsnes familiebarnehage Ingunn Elisabeth Finstad
38796/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Helsefagarbeider 50%, vikariat 01.02.2019 - 31.01.2020 *****
38660/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Pantefrafall ved arealoverføring mellom eiendommene 43/5 og 43/1 i Fosnes kommune SPAREBANK 1 SMN
38641/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 34/1/248 Stasjonsvegen 11 - Tillatelse til frittstående garasje Tor Anders Aas
38612/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 56/22 Hamnesvegen 91 - Rehabilitering av skorstein BYGGMESTER ROGER LARSEN
38806/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Takstforum - Eirik Sævik
38905/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av felles flytebrygge - Namsos 3/59 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
38874/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Søknad om utvidet stilling- bytte av fridag *****
38759/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
38758/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
38820/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Student i praksisstilling - 18 % stilling ved Namsos helsehus korttidsavdelingen - 01.07.19 - 01.12.19 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Sara Elise Stallvik
38819/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Student/fagarbeider - inntil 84,5 % stilling ved Namsos helsehus korttidsavdelingen - 08.07.19 - 04.08.19 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Lotte Tapio Nilsen
38829/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Søknad om tilfeldig vikararbeid i skole *****
38785/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Søknad om endring av fødselspermisjon 15.07.19 *****
38883/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Søknad om fradeling av hytte John Sæternes
38888/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Bekreftelse og anmodning *****
Versjon:5.2.00