eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
28441/2017 20170626 26.06.2017 Inngående brev Arbeidsattest Julie Vahlvåg
28391/2017 20170626 26.06.2017 Inngående brev Klimabetinget erstatning 2017 Fylkesmannen - Halvorsen, Gunhild
28386/2017 20170626 26.06.2017 Inngående brev Forbedret vedtaksbrev, innsparinger i saksbehandling for klimaskog mm Fylkesmannen - Trond Rian
28378/2017 20170626 26.06.2017 Inngående brev Oppdatert tilbudsdokument + MiS-skjema Allskog - Bente Husby
28375/2017 20170626 26.06.2017 Inngående brev Oppdaterte dokument reguleringsbestemmelser og siste reg.kart. Norconsult - Brøndbo Håvar
28374/2017 20170626 26.06.2017 Inngående brev Jordloven, omdisponering og planting for klima Fylkesmannen - Trond Rian
28373/2017 20170626 26.06.2017 Inngående brev Saksbehandlingstips ØKS /klimaskog, vedtaksmal, tinglysing mv Fylkesmannen - Trond Rian
28303/2017 20170626 26.06.2017 Inngående brev Vannskade 04.12.16 Hallvegen 4 - If ref HR24396-001-RTH, KLP ref 237213 KLP - Skadeforsikring
28295/2017 20170626 26.06.2017 Inngående brev Vannskade 04.12.17 Hallvegen 12 - deres ref HR24587-001-K8K - KLP ref 237218 KLP - Skadeforsikring
28115/2017 20170626 26.06.2017 Inngående brev Kommuneingeniørkontoret. Eyvind
27880/2017 20170626 26.06.2017 Utgående brev Svar på søknad om bytte av skole. *****
27863/2017 20170626 26.06.2017 Utgående brev Enkeltvedtak om bytte av klasse *****
28448/2017 20170626 26.06.2017 Inngående brev [Saksnummer#01522] Stemmesteder forhåndsvalg Valgdirektoratet Support
28425/2017 20170626 26.06.2017 Inngående brev Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage *****
27844/2017 20170626 26.06.2017 Utgående brev Åsvegen 7 korrigerrt skjema Gjensidige Forsikring ASA
28133/2017 20170626 26.06.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest Mikael Wik
27883/2017 20170626 26.06.2017 Utgående brev Enkeltvedtak om skifte av klasse *****
27882/2017 20170626 26.06.2017 Utgående brev Søknad om tilskudd til kvalitetssjekk av MiS-registreringer Fylkesmannen i Nord Trøndelag
27879/2017 20170626 26.06.2017 Utgående brev Svar på søknad om utslippstillatelse spredt bebyggelse/fritidseiendom - GBnr 32/39 - Løgnin Marita Fjær
27850/2017 20170626 26.06.2017 Utgående brev Gnr 65 bnr 1 i Overhalla kommune - innvilget søknad om fradeling av ubebygd boligtomt Svein Peder Rodum
28433/2017 20170626 26.06.2017 Inngående brev Klage på nedsatt karakter i oppførsel *****
28431/2017 20170626 26.06.2017 Inngående brev Forespørsel om oppretting av veg for modulvogntog Namsos Næringsforening
28427/2017 20170626 26.06.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Arnfinn Amundsen Helland
28415/2017 20170626 26.06.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Jostein Tørring
28411/2017 20170626 26.06.2017 Inngående brev Krav om deling av integreringstilskudd 2016 - ***** ***** Asker kommune
27847/2017 20170626 26.06.2017 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale som ferievikar, fagarbeider(student) inntil 86,38 % vikariat Namsos sentrum omsorgsboliger i perioden 26.06.17 - 20.08.17 Iselin Øvermo
27839/2017 20170626 26.06.2017 Utgående brev Avslag på klage over ilagt kontrollsanksjon *****
27828/2017 20170626 26.06.2017 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om fornying av parkeringsbevis for forflytningshemmede *****
27827/2017 20170626 26.06.2017 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale - 85 % vikariat som vernepleier ved Namsos helsehus avd. psykisk helse Kristoffer Romstad
27826/2017 20170626 26.06.2017 Utgående brev Innflytting i kommunal bolig *****
28443/2017 20170626 26.06.2017 Inngående brev Regning samisk språk- og kulturuke uke 19 - 2017 Åarjel-saemiej skuvle
28406/2017 20170626 26.06.2017 Inngående brev Folkehelsekoordinator 100 % ved Kommuneoverlegen - 01.08.17 - 31.07.18 - underskrevet arbeidsavtale Sara-Maria Bjune Mead
28401/2017 20170626 26.06.2017 Inngående brev Søknad om fødselspermisjon inkl. fedrekvote *****
27849/2017 20170626 26.06.2017 Utgående brev NTE innmelding *****
27820/2017 20170626 26.06.2017 Utgående brev Tilbud - 85 % vikariat som vernepleier 01.09.17-04.02.18 ved Namsos helsehus avd. psykisk helse Kristoffer Romstad
27817/2017 20170626 26.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale - 70 % fast stilling som vernepleier ved Namsos helsehus avdeling psykisk helse Kari-Anne Husvåg Flått
27815/2017 20170626 26.06.2017 Utgående brev Svar på gravemelding - 2MMR3T - GBnr 20/58 - Sagstuvegen 20 - graving for drenering, påkobling kommunal overvannsledning - Eier Elizabeth Rønning
27814/2017 20170626 26.06.2017 Utgående brev Tilbud - 70 % fast stilling som vernepleier Kari-Anne Husvåg Flått
28407/2017 20170626 26.06.2017 Inngående brev Endring av forsikret stilling KLP
28400/2017 20170626 26.06.2017 Inngående brev Oppsigelse av stilling ved Vestre havn bo- og velferdssenter Tewa Lestum
28397/2017 20170626 26.06.2017 Inngående brev Søknad om statlig bostøtte *****
28396/2017 20170626 26.06.2017 Inngående brev Assistent inntil 100 % ved Namsos helsehus, langtidsavdelingen 10.07.17 - 27.08.17 - underskrevet arbeidsavtale Leah Martine Lysberg
28395/2017 20170626 26.06.2017 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende - 22.07.2017 Eirik Øien
28394/2017 20170626 26.06.2017 Utgående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning skoleåret 2017/2018 Olav Duun videregående skole
28385/2017 20170626 26.06.2017 Inngående brev Begrenset politiattest Finnmark politidistrikt
27837/2017 20170626 26.06.2017 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse Trønderelement as
27819/2017 20170626 26.06.2017 Utgående brev Vedtak - Omlegging av takst- og rabattstruktur Namdal bompengeselskap Statens vegvesen Region Midt
27802/2017 20170626 26.06.2017 Utgående brev Innvilget søknad om parkeringsbevis for forflytningshemmede - ***** ***** ***** ***** ***** *****
28390/2017 20170626 26.06.2017 Inngående brev Hjemmehjelpsleder i 100 % stilling ved Namsos bo- og velferdssenter avd. 2 - Underskrevet arbeidsavtale ved fast tilsetting Marte Solstad
28379/2017 20170626 26.06.2017 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2017 - 18 *****
Versjon:5.2.00