eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
13059/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev 59/11 - Sak til uttalelse - Søknad om dispensasjon fra pbl. §1-8 for tilbygg av hytte og nytt naust. Postmottak Trøndelag fylkeskommune
13039/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Svar på henvendelse vedrørende krav om retting av matrikkelen - henvendelsen må sendes Statens kartverk Fylkesmannen - Hårstad, Samia Allouche
13018/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Søknad leie av leilighet Aqua-Kompetanse - Anja Iselin Pedersen
12837/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Anmodning om utebetaling av tilskudd. Brakstadhamn - Brakstad hamn AS
12795/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Svar på søknad om deltakelse i KLPs arbeidsmiljønettverk 2018-2020 Klp - Post HMS-teamet
12749/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev 18/522 Skatteoppkreverfunksjonen 2017 Konsek - Einar Sandlund
12644/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev 18/573 Rapport - undersøkelse saksbehandlingen av tomtevalg til brannstasjon Konsek - Einar Sandlund
12640/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev 18/520 Forvaltningsrevisjonsrappprt - Elevenes psykososiale miljø Konsek - Einar Sandlund
12635/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev 18/631 Protokoll - Kontrollutvalget i Flatanger kommune - 14.03.2018 Flatanger Kommune - Rune Strøm
12625/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Message from KM_C3351 Flatanger Kommune -
12789/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Fwd: SV: Spørsmål vedr Einviksaka i Flatanger Jordskifteretten i Trøndelag
12201/2018 20180315 15.03.2018 Utgående brev Søknad om fritak for hytterenovasjon - gnr. 27 bnr. 214 i Flatanger kommune Midtre-Namdal Avfallsselskap
12005/2018 20180315 15.03.2018 Utgående brev Grunneierne av gnr. 21 bnr. 42 i Flatanger Thore Einvik Kværnø m.fl.
12819/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Vannmåler montert 26.02.18 - Skille rør AS Jarle Thorsvik
13041/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Bekreftelse Braaholmen - Bjørn Terje Smistad
13043/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Høringsuttalelse Trude Lerfald og Bjørn Ove Lerfald
13081/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til oppgradering og omlegging lukka avløp Jon Ivar Lindseth
13082/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvidelse av innmarksbeiteområde ved Kilvikbekken Jon Ivar Lindseth
12254/2018 20180315 15.03.2018 Utgående brev Konkurransegrunnlag for innleie av maskiner m.m. (Entreprenøravtalen) Bjørn Frisendal as m.fl.
12775/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Tilbakemelding - feiing og tilsyn med fritidsboliger - 3/128 Torstein Nygård
12796/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev 20/153/455 - Fradeling eksisterende festetomt Namsos Kommune - kommunalteknikk og eiendom
12835/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev 46/1 - Skorstadvegen 766 - Uten ansvar - Tilbygg bolig Ola Skorstad
13032/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev 65/460 - Fradeling tilleggsareal til gbnr 65/1831 MIdt-Norsk Eiendom As
12750/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Foreløpig søknad om omsorgspermisjon *****
12793/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev 65/1067 - Søknad om ferdigattest Martin Hågensen
12824/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev 50/5 - Søknad om midlertidig brukstillatelser Roger Larsen
12792/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev 17/110 - Søknad om ferdigattest Robert Rogne
13028/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Konstituering Trøndelag heimevernsnemnd Strand, Tor Arvid
12788/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Bekreftelse på overgang fra kommunal grunnskole til Overhalla Montessori *****
12370/2018 20180315 15.03.2018 Utgående brev Søknad om fradeling av tilleggsareal til 23/78 Dag Furuheim
12351/2018 20180315 15.03.2018 Utgående brev Fradeling av festetomt med 23/1/43 Dag Furuheim
12442/2018 20180315 15.03.2018 Utgående brev 5049 Flatanger - sammenslåing gnr. 13 bnr. 178 og bnr. 368 Statens kartverk Tinglysingen
12445/2018 20180315 15.03.2018 Utgående brev Tilleggsareal til gnr. 13 bnr. 178 Vilius Daubaris
13044/2018 20180315 15.03.2018 Utgående brev Registrering i Cert Steinar Johan Norum
13055/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Bekreftelse på delt bosted, ***** ***** *****
13069/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Bekreftelse på delt bosted - ***** ***** *****
12808/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 16.3.18 - 30.6.18 Modulv Aas
12630/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Orientering om skogfondsregnskapet - årsoppgjør 2017 Bjartnes, Aud
12619/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****
12608/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende sørflatanger grendelag
12843/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Omsetning av alkohol 2017 - Himmel & hav Himmel & hav
13034/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Varsel om tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse Fylkesmannen i Trøndelag
12804/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Bekreftelse på bruk av hytte William Braaten Hojem
12831/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev 14/110 - Søknad om ferdigattest Renate Breistrand
12800/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev 31/1 - søknad om dispensasjon for flytting av tomt Sturla Heia
13054/2018 20180315 15.03.2018 Utgående brev 59/11 - Søknad om tilbygg hytte samt oppføring av naust - orientering Vidar Opdal
12251/2018 20180315 15.03.2018 Utgående brev 59/11 - Sak til uttalelse - Søknad om dispensasjon fra pbl. §1-8 for tilbygg av hytte og nytt naust. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
12816/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Kvittering for mottatt politiattest Finnmark politidistrikt
12818/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Kvittering for mottatt politiattest Finnmark politidistrikt
12349/2018 20180315 15.03.2018 Utgående brev 5040 - gnr 600 bnr 1 m.fl. - Rammetillatelse - Nord-Statland Rambøll AS
Versjon:5.2.00